Структура

Строителни материали и изделия, бетони, разтвори, армировки, метали и метални изделия

І. Структура
В състава на секцията функционират пет лаборатории:
•    Бетони и разтвори;
•    Хидравлично и въздушно свързващи вещества (цимент, вар, гипс и др.)
•    Добавъчни материали за бетони и разтвори;
•    Продукти от метал – армировъчни стомани, конструкционни стомани, стоманени изделия;
•    Строителни изделия от различни материали (бетон, стоманобетон, полимербетон, керамика, дървесина и др.);

ІІ. Изпитвания
В лабораториите на секцията се извършват:
•    Проектиране и лабораторно определяне състава на бетонни и разтворни смеси;
•    Физикомеханични изпитвания на втвърдени бетони (обикновени, огнеупорни, клетъчни, блокове за зидария и за оставащ кофраж) и разтвори;
•    Безразрушителни изпитвания на втвърден бетон;
•     Физикомеханични изпитвания на бетонни и стоманобетонни изделия (бордюри, тротоарни плочи, бетонни и стоманобетонни тръби и др.);
•    Физикомеханични изпитвания на керамични изделия и продукти (тухли, покривни керемиди, теракотни изделия и др.);

•    Физикомеханични изпитвания на скални строителни материали;
•    Изпитвания на хидравлично- и въздушносвързващи вещества;
•    Изпитвания за определяне качествата на добавки за бетони и разтвори;
•    Определяне на зърнометричен състав и физикомеханични изпитвания на добавъчни материали за бетони и разтвори;
•    Физикомеханични изпитвания на армировъчни стомани (за обикновен и предварително напрегнат бетон), многожични въжета за минни шахти, за въздушни електропроводи или друго предназначение;
•     Физикомеханичните изпитвания включват определяне на якостните показатели на материалите и на всички други съществени показатели, залегнали в нормативните документи- плътност, водопопиваемост, мразоустойчивост, изтриваемост, съсъхване, твърдост и др.

ІІІ. Изпитвателна техника и оборудване
По-важните машини и лабораторно оборудване на секцията са :
•    Хидравлична натискова преса с капацитет 5000 кN
•    Хидравлична комбинирана машина за натиск и огъване с капацитет 600 kN;
•    Хидравлична комбинирана машина за натиск и огъване с капацитет 3000 kN;
•    Хидравлична машина за огъване с капацитет 200 kN;
•    Хидравлична комбинирана машина за опън, натиск и огъване с капацитет 300 kN;
•    Хидравлична комбинирана машина за опън, натиск и огъване с капацитет
•    100 kN;
•    Хидравлична комбинирана машина за опън, натиск и огъване с капацитет 1000 kN;
•    Машина с механично действие за изпитване на огъване на призми с капацитет 5 kN;
•    Машина с механично действие комбинирана за изпитване на натиск и огъване с капацитет 3000 кN;
•    Уред за изпитване на твърдост по метода „Бринел”;
•    Уред за изпитване на твърдост по метода „Роквел”;
•    Уреди за изпитване на усукване и прегъване на стоманени телове;
•    Уред за безразрушително изпитване на бетон-склерометър „Шмидт”- тип N;
•    Ситови серии за определяне зърнометричен състав на едър и дребен добавъчен материал за бетон и разтвори и др. насипни материали;
•    Лабораторни уреди за изпитване на циментово тесто – консистенция, нормена гъстота, времесвързване и др.;
•    Уред за орледеляне на съдържанието на въздух в бетонна смес;
•    Инсталация и апаратура за определяне водоплътността на бетон;
•    Измервателни инструменти за различните физикомеханични величини – размери, маса, време, влажност, температура и др.;

nisiСтроителни материали и изделия, бетони, разтвори, армировки, метали и метални изделия