Регистри

Регистър на издадените сертификати съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR) и Директива за строителните продукти (CPD)

Регистър на издадените сертификати по реда на част втора от НСИСОССП от “Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София, през 2008 г.
Регистърът е актуален към 31.1.2016 г.
Разрешение № CPD 10 – NB 2032 от 14.04.2008 г. с разширения № 1 от 20.7.2009 г., № 2 от 7.6.2010 г., № 3 от 29.8.2011 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-09.69 16.01.2017 г. Валиден
2 Knauf Insulation d.o.o Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knauf Insulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи 2032-CPR-14.1А 11.01.2017 г. Валиден
3 Dast Sh.a Autostrada Tirane-Durres km 30, Albania Dast Sh.a Construction Materials-Coating, Autostrada Tirane-Durres km 30, Albania Продукти и системи за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.9 27.01.2017 г. Валиден
4 “Магстрой” ООД 113035575 гр.София, ж.к. Мотописта, бл.11 ТСИ,  в землището на с.Студена и с. Витошко, общ.Перник Добавъчни/скални материали 2032-CPR-16.11 17.01.2017 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Фабрика “Карпош” АД Фабрика “Карпош” АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Ацо Шопов” № 76 Фабрика “Карпош” АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Ацо Шопов” № 76 Стоманобетонни стълбове 2032-CPR-09.72А 04.02.2016 г. Валиден
2 “Метекно България” АД 114641298 Плевен,
ул. “Гривнишко шосе” 1
Завод, гр.Плевен, ул.”Гривнишко шосе” 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25С 05.02.2016 г. Невалиден 09.12.2016 г. Преиздаден
3 “Метекно България” АД 114641298 Плевен,
ул. “Гривнишко шосе” 1
Завод, гр.Плевен, ул.”Гривнишко шосе” 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки “Glamet G4” и “Monowall” 2032-CPR-10.17В 05.02.2016 г. Невалиден 09.12.2016 г. Преиздаден
4 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11B 05.02.2016 г. Валиден
5 “Адинг -България” ЕООД 175074193 гр.София, бул.”Тотлебен” № 89А, ет.2, ап.4 Фабрика на “Адинг-България” ЕООД,, гр. Перник, кв.Караманица №88 Химични добавки за бетон 2032-CPR-16.2 12.05.2016 г. Валиден
6 “Володя Великов” ООД 201546310 гр.Русе, ул. “Места” № 4 гр.Русе, ул.”Кула”, Стоп.двор Калциево варово тесто 2032-CPR-16.3 18.04.2016 г. Валиден
7 ЕТ “Владимир Вълков” 040126964 гр.Русе, ул. “Тича” № 8 Производствена база, гр. Русе, с.Червена вода, бивш стопански двор Огъваеми хидроизолационни мушами 2032-CPR-16.4 27.04.2016 г. Валиден
8 “Промет стиил” ЕАД 130919989 с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Горещовалцуваниравнораменни профили и  квадратни, кръгли и плоски пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8В 10.03.2016 г. Валиден
9 “Адинг” АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5А 28.04.2016 г. Валиден
10 “Възход 1” АД 115124955 Пловдив, ул.”Владая” №7 Производствена база фирмата, Пловдив, ул.”Владая” №7 Компоненти и комплекти за стоманени конструкции 2032-CPR-13.21А 20.06.2016 г. Валиден
11 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново “Арбанаси” АД, гр.Велико Търново, ул. “Христо ботев” 88 Геотекстил 15,20,25,30,40,50,80 2032-CPR-08.11В 26.09.2016 г. Валиден
12 ЕТ “Проектстрой- Петър Петров” 817013106 гр.Габрово, местност Колева ливада №1 Производствена база, гр.Габрово, местност Колева ливада №1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 90-S PL 2032-CPR-13.6В 30.08.2016 г. Валиден
13 “Марисан и Колев” АД 203275007 гр.Русе, ул.”Канлъ дере” № 15 гр.Русе, ул.”Канлъ дере” № 15 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.1 27.04.2016 г. Валиден
14 “Глобус билд” ЕООД 121453567 гр.София, ул.”Хайдушка гора” № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Сухи смеси за разтвори за зидане с глинени блокове Globus G1-23 и с газобетонни блокове Globus G1-07 2032-CPR-15.7 17.06.2016 г. Валиден
15 “Софинвест” ЕООД 1213593179 гр.София, ул.”Париж” №3 Завод, гр.София, кв.Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11В 23.09.2016 г. Валиден
16 “Стоун-2002” ООД 130790423 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 ТМСИ , гр.Сандански, м.Стара гара Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.73 12.12.2016 г. Валиден
17 “Нонвотекс” АД 000622109 София, бул.”Рожен”80 Завод, гр.София, бул.”Рожен” 80 Геотекстил “Геомат” 2032-CPR-07.233 07.12.2016 г. Валиден
18 ЕТ “Милен Великов” 117071412 Русе, ул.”Владая” 12 кариера р.Дунав, канала на ов. “Люляка”, гр. Русе Естествен речен пясък – фракция 0/2 mm 2032-CPR-09.86 07.11.2016 г. Валиден
19 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 гр. Перник, кв. “Църква”, ул. “Кралевски път” № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79В 07.12.2016 г. Валиден
20 “Билмат” ООД 127008008 Шумен, ул. “Петър Кърджиев” № 7А Завод, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPR-08.21В 07.11.2016 г. Валиден
21 “Стром 21” ООД 121858957 София, София, ул. “Черни връх” 31 Производствен цех, гр.София, ул. “Траян Танев” 97 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли 2032-CPR-08.65 23.06.2016 г. Валиден
22 “Абрис” ООД 106035122 гр. Враца, ул. “Спортна” № 3 гр. Враца, ул. “Илинден” Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-SPL 2032-CPR-13.12А 23.08.2016 г. Валиден
23 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. “Христо Ботев” 66 Завод, с. Орешак, м. “Патрешко”, общ. Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с газобетонни, глинени и огнеупорни блокове “Титанол”, “Brickol”‘ и огнеушпорни тухли за камини “Multicol Termo”‘ 2032-CPR-08.36В 27.11.2016 г. Валиден
24 “Глобус билд” ЕООД 121289235 гр. София, ул. “Хайдушка гора” № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24В 25.11.2016 г. Валиден
25 “Глобус билд” ЕООД 121289235 гр. София, ул. “Хайдушка гора” № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25В 25.11.2016 г. Валиден
26 “Метекно България” АД 114641298 Плевен,
ул. “Гривнишко шосе” 1
Завод, гр.Плевен, ул.”Гривнишко шосе” 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25D 09.12.2016 г. Валиден
27 “Метекно България” АД 114641298 Плевен,
ул. “Гривнишко шосе” 1
Завод, гр.Плевен, ул.”Гривнишко шосе” 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки “Glamet G4” и “Monowall” 2032-CPR-10.17С 09.12.2016 г. Валиден
28 “Кас-Б”ЕООД 200434340 гр. София, ж.к. “Овча купел” 1, бл.412, вх.Ж, ет.8, ап.194 Варово стопанство, гр. София, бул. “Монтевидео”, завод “ПГС-Бузема” Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-SPL 2032-CPR-13.13А 26.08.2016 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11А 07.01.2015 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
2 “Промет стиил” АД 130919989 гр. София, ул. “Добруджа” № 1 Металургичен завод, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас Горещовалцувани квадратни пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8А 13.01.2015 г. Невалиден 10.03.2016 г. Преиздаден
3 “Трансстрой Плевен” ЕООД 202238319 гр. Плевен, ул. “Цар Борис III” № 14 ТСИ, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, поземлен имот № 082082; № 082083; № 082084 Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-14.6 07.04.2015 г. Валиден  07.04.2018
4 “Мапеи България” ЕООД 200807280 гр. София, ж.к. “Младост” 4, Бизнес парк “София”, сгр. 8А, ет. 6 гр. Русе, бул. “България” 133 Химични добавки за бетон 2032-CPR-14.7 15.04.2015 г. Валиден 14.04.2018 г.
5 “Техексим инженеринг” ЕООД 130523826 гр.София,ул. “Тулча” № 46 Завод в гр. Радомир, ул. “Гарата” № 1 Стоманени контактно-заварени решетки 2032-CPR-14.3А 14.05.2015 г. Валиден 14.05.2018 г.
6 ЕТ “Проектстрой- Петър Петров” 817013106 гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Производствена база, гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 90-S PL 2032-CPR-13.6A 07.07.2015 г. Невалиден 30.08.2016 г. Преиздаден
7 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи)  тип “EST-WC”  за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-14.7А 01.06.2015 г. Валиден 27.05.2017 г.
8 “Хидроминерал” ООД 175129451 гр. София, ж.к. “Люлин” 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище “Али”, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.5 05.05.2015 г. Невалиден 05.08.2015 г. Преиздаден
9 “Хидроминерал” ООД 175129451 гр. София, ж.к. “Люлин” 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище “Али”, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.5А 05.08.2015 г. Невалиден 06.11.2015 г. Преиздаден
10 “Технокорект” ЕООД 102255591 гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.50, вх. А Производствена база, гр. Бургас, кв. Крайморие Суха смес за лепило за зидане с глинени и газобетонни блокове Унизид 100 2032-CPR-15.6 15.06.2015 г. Невалиден 22.07.2016 г.
11 “Магстрой” ООД 113035575 гр.София, ж.к. Мотописта, бл.11 ТСИ,  в землището на с.Студена и с. Витошко, общ.Перник Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.10 15.07.2015 г. Невалиден 18.07.2016 г.
12 “Възход 1” АД 115124955 Пловдив, ул.”Владая” №7 Производствена база фирмата, Пловдив, ул.”Владая” №7 Компоненти и комплекти за стоманени конструкции 2032-CPR-13.21 29.06.2015 г. Невалиден 05.05.2016 г. Преиздаден
13 “Хидроминерал” ООД 175129451 гр. София, ж.к. “Люлин” 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище “Али”, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-15.5B 06.11.2015 г. Валиден 04.05.2018 г.
14 “Поларис-8” ООД 118010309 гр. Варна, ул. “Петър Райчев” № 12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. “Индустриална” Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-08.23А 20.11.2015 г. Валиден 20.02.2017 г.
15 “Хидроминерал” ООД 175129451 гр.София, ж.к.”Люлин 7″, ул.705 №12 ТСИ, с.Студена, общ.Перник, кариера Студена, у-к „Хидрострой-2“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-12.12А 10.11.2015 г. Валиден 22.07.2017 г.
16 “Адинг” АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Химични добавки за  бетон и разтвор 2032-CPR-08.40А 25.11.2015 г. Валиден 14.12.2017 г.
17 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново “Арбанаси” АД, гр.Велико Търново, ул. “Христо ботев” 88 Геотекстил 15,20,25,30,40,50,80 2032-CPR-08.11А 16.12.2015 г. Невалиден 26.09.2016 г. Преиздаден
18 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 гр. Перник, кв. “Църква”, ул. “Кралевски път” № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79 25.08.2015 г. Невалиден 14.12.2015 г.
19 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 гр. Перник, кв. “Църква”, ул. “Кралевски път” № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79А 15.12.2015 г. Невалиден 07.12.2016 г.
20 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София, ул.”Траян Танев” № 97 гр. София, ул.”Траян Танев” № 97 Пепелен цимент СЕМ II 32,5 N 2032-CPR-15.1 07.08.2015 г. Валиден
21 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София, ул.”Траян Танев” № 97 гр. София, ул.”Траян Танев” № 97 Пепелен цимент СЕМ II 42,5 N 2032-CPR-15.2 07.08.2015 г. Валиден
22 “Изола Петров” ЕООД 831537045 гр.София, кв.Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209Б 09.11.2015 г. Валиден
23 Alchimica S.A. 13, Orizomylon St. Egaleo 12244, Athens, Greece 69 km national Road Athens-Lamia, Greece Products and systems for the protection and repair of concrete structures Hyperdesmo-S 2032-CPR-15.9 27.10.2015 г. Валиден
24 “Монолит София” АД 135226950 София, ул. “Георги Софийски” 52 ТСИ, к.Идилево, общ. Севлиево Добавъчни (склани) материали 2032-CPR-09.85A 09.04.2015 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11 17.01.2014 г. Невалиден 07.01.2015 г. Преиздаден
2 “Поларис-8” ООД 118010309 гр. Варна, ул. “Петър Райчев” № 12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. “Индустриална” Естествени добавъчни (скални) материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, несвързани и хидравлично смеси 2032-CPR-08.23 21.02.2014 г. Невалиден 20.11.2015 г. Преиздаден
3 “Изола Петров” ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209 05.03.2014 г. Валиден 04.03.2017 г.
4 “Нонвотекс” АД 000622109 гр. София, бул.”Рожен”80 Производствени цехове, гр.София, бул.”Рожен” 80 Геотекстил “Геомат” и “Геодрейн” 2032-CPR-07.233 27.01.2014 г. Невалиден 07.12.2016 г. Преиздаден
5 Фабрика “Карпош” АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Фабрика “Карпош” АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPR-09.72 21.02.2014 г. Невалиден 04.02.2016 г. Преиздаден
6 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул. “Траян Танев” 97 Суха смес за лепило за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли за камини 2032-CPR-08.65 09.04.2014 г. Невалиден 23.06.2016 г. Преиздаден
7 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи)  тип “CHPL1 64*64” и тип “CHPL2 64*128” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-12.13 04.04.2014 г. Валиден 03.04.2017 г.
8 “Софинвест” ЕООД 1213593179 гр. София, ул.”Париж” №3 Завод, гр.София, кв.Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11А 27.02.2014 г. Невалиден 23.09.2016 г. Преиздаден
9 “Арсан Каучук” АД Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Еластомерни лагери тип “В”, “C”, “D”, “E”, “F” 2032-CPR-11.18 08.05.2014 г. Валиден 07.05.2017 г.
10 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи)  тип “EST-WC”  за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-14.7 28.05.2014 г. Невалиден 01.06.2015 г. Преиздаден
11 “Юта” АД 827238425 гр. Русе, бул.”трети март” № 40 Производствен цех, гр.Русе, бул.”трети март”40 Геотекстил “Геотекс 260.01”,  “Геотекс 300.01” 2032-CPR-08.35 25.03.2014 г. Валиден 24.03.2017 г.
12 “Астон сервиз” ООД 117591612 гр. София, ул. “Рожен” № 9 гр.Русе, м. Под Ормана Рециклирани добавъчни материали за пътищща 2032-CPR-14.4 22.04.2014 г. Валиден 21.04.2017 г.
13 “Изола Петров” ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209A 15.05.2014 г. Невалиден 09.11.2015 г. Преиздаден
14 “Юпитер 05” ООД 115578467 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманени предпазни огради “JGR H2 W7” 2032-CPR-10.20 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
15 “Юпитер 05” ООД 115578467 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPR-10.9 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
16 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W4 (JGR N2W4A  и JGR N2W4 – В” 2032-CPR-11.6 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
17 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W5 (JGR N2W5-А и -JGR N2W5-В” 2032-CPR-11.7 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
18 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W3 (JGR N2W3-А и JGR N2W3-В)” 2032-CPR-11.8 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
19 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N1W4 (JGR Н1W4-А и JGR Н1W4-В” 2032-CPR-11.9 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
20 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail H1W5 (JGR Н1W5-А и JGR Н1W5-В” 2032-CPR-11.10 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
21 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда “Jupiter Bridge Rail H1W5 (JBR H1W5-А и JBR H1W5-В” 2032-CPR-11.11 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
22 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Center Guard Rail JCGR H1W6 (JCGR N2W6-А и JCGR N2W6-В)” 2032-CPR-11.12 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
23 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда “Jupiter Bridge Rail H2W4 (JBR H2W4-А и BR H2W4-В” 2032-CPR-11.13 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
24 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда “Jupiter Guard Rail H2W4 (JGR H2W4-А и JGR H2W4-В” 2032-CPR-11.14 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
25 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда “Jupiter Center Guard Rail H2W4 (JCGR H2W4-А и JCGR H2W4-В” 2032-CPR-11.15 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
26 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail H2W6 (JCGR H2W6-А и JCGR H2W6-В” 2032-CPR-11.16 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
27 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, “Околовръстен път”, кв. Куматево, имот 15006 и ул. “Пещерско шосе” 156 Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Bridge Rail N2W4 (JBR H4bW6-А и JBR H4bW6-В” 2032-CPR-11.17 01.07.2014 г. Валиден 30.06.2017 г.
28 “Хидроминерал” ООД 175129451 гр.София, ж.к.”Люлин 7″, ул.705 №12 ТСИ, с.Студена, общ.Перник, кариера Студена, у-к. „Хидрострой-2“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-12.12 23.07.2014 г. Невалиден 10.11.2015 г. Преиздаден
29 Knaufinsulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи 2032-CPR-14.1 22.04.2014 г. Невалиден 11.01.2017 г. Преиздаден
30 “Мажолик” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул.”Железни врата” 24 Цех за сухи строителни смеси “Унидев”, гр.Варна, ЗПЗ, Крайезерен път Суха смес за разтвор за зидане  “Унидев Г” 2032-CPR-13.18 27.10.2014 г. Валиден 27.10.2017 г.
31 “УС-Констракшан” ДООЕЛ Б.Ю.Р. Македония, гр.Куманово, ул.”Моша Пийаде” № 115 Фабрика за Вар – Каменолом, м.Превалец, Велес, Б.Ю.Р. Македония Калциева строителна вар 2032-CPR-14.8 14.11.2014 г. Валиден 13.11.2017 г.
32 “Монолит София” АД 135226950 гр. София, ул. “Георги Софийски” 52 ТМСИ, к. Писарово, общ.Плевен Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-09.81 17.12.2014 г. Валиден 16.12.2017 г.
33 “Монолит София” АД 135226950 гр. София, ул. “Георги Софийски” 52 ТСИ, к. Пелишат, общ.Плевен Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-09.84 17.12.2014 г. Невалиден 09.04.2015 г. Преиздаден
34 “Монолит София” АД 135226950 гр. София, ул. “Георги Софийски” 52 ТСИ, к. Идилево, общ. Севлиево Добавъчни (склани) материали 2032-CPR-09.85 17.12.2014 г. Валиден 16.12.2017 г.
35 “Адинг” АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Химични добавки за  бетон и разтвор 2032-CPR-08.40 15.12.2014 г. Валиден 14.12.2017 г.
36 “Адинг” АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5 16.12.2014 г. Невалиден 28.04.2016 г. Преиздаден
37 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново “Арбанаси” АД, гр.Велико Търново, ул. “Христо ботев” 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPR-08.11 28.11.2014 г. Невалиден 16.12.2015 г. Преиздаден
38 “Марисан и Колев” АД 117529781 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” 15 Завод, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-08.41В 03.11.2014 г. Валиден 02.11.2017 г.
39 “Глобус билд” ЕООД 121289235 гр. София, ул. “Хайдушка гора” № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24А 27.11.2014 г. Невалиден 24.11.2016 г. Преиздаден
40 “Глобус билд” ЕООД 121289235 гр. София, ул. “Хайдушка гора” № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25А 27.11.2014 г. Невалиден 24.11.2016 г. Преиздаден
41 “Техексим инженеринг” ЕООД 130523826 гр. София,ул. “Тулча” № 46 Завод в гр.Радомир, ул. “Гарата” №1 Стоманени контактно-заварени решетки 2032-CPR-14.3 22.04.2014 г. Невалиден 14.05.2015 г. Преиздаден
ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
“Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, Полето 6 Завод за сухи строителни смеси, гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69А 07.01.2013 г. Валиден
EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Съставни елементи на комплекти (системи)  тип “CHPL1 64*64” и тип “CHPL2 64*128” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPD-12.13 18.01.2013 г. Невалиден 04.04.2014 г. Преиздаден
“Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Производствен цех, гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof и Hipertec wall, Siscotek wall, Superwall HF 2032-CPD-11.25А 25.01.2013 г. Невалиден 11.12.2013 г. Преиздаден
“Хидроминерал” ООД 175129451 гр. София, ж.к. “Люлин 7”, ул. 705 № 12 ТМСИ, с. Студена, общ. Перник, кариера Студена, у-к. „Хидрострой-2“ Добавъчни/скални материали 2032-CPD-12.12 28.01.2013 г. Невалиден 14.06.2013 г. Преиздаден
“Хидроминерал” ООД 175129451 гр. София, ж.к. “Люлин 7”, ул. 705 № 12 ТСИ, с. Студена, общ. Перник, кариера Студена, у-к. “Хидрострой-2” Добавъчни/скални материали 2032-CPD-12.12А 14.06.2013 г. Невалиден 23.07.2014 г. Преиздаден
“Изола Петров” ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 гр. София, кв. Чепинци, ул. “Стара планина” № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPD-07.209A 17.06.2013 г. Невалиден 05.03.2014 г. Преиздаден
“Промет стиил” АД 130919989 гр. София, ул. “Добруджа” № 1 Металургичен завод, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас Горещовалцувани U,I, IPE профили и квадратни пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8 01.08.2013 г. Невалиден 13.01.2015 г. Преиздаден
“Абрис” ООД 106035122 гр. Враца, ул. “Спортна” № 3 гр. Враца, ул. “Илинден” Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-S PL 2032-CPR-13.12 23.08.2013 г. Невалиден 23.08.2016 г. Преиздаден
“Кас-Б”ЕООД 200434340 гр. София, ж.к. “Овча купел” 1, бл.412, вх.Ж, ет.8, ап.194 Варово стопанство, гр. София, бул. “Монтевидео”, завод “ПГС-Бузема” Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-S PL 2032-CPR-13.13 26.08.2013 г. Невалиден 26.08.2016 г. Преиздаден
ЕТ “Проектстрой- Петър Петров” 817013106 гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Производствена база, гр.Габрово, местност Колева ливада № 1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 80-S PL 2032-CPR-13.6 30.08.2013 г. Невалиден 07.07.2015 г. Преиздаден
“Софинвест” ЕООД 1213593179 гр. София, ул.”Париж” № 3 Завод, гр. София, кв. Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11 23.09.2013 г. Невалиден 22.09.2013 г.
“Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” 15 Завод, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-08.41А 07.10.2013 г. Невалиден 03.11.2014 г. Преиздаден
“Техноууд” EАД 101796206 обл. Благоевград, гр. Разлог, ул. “Гоце Делчев” № 24А обл. Благоевград, гр. Разлог, ул. “Хр.Ботев” № 79 Греди от слепен слоест дървен иглолистен материал 2032-CPR-10.26 07.11.2013 г. Невалиден 07.11.2016 г.
“Билмат” ООД 127008008 гр. Шумен, ул. “Петър Къджиев” № 7А Завод, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPR-08.21А 25.11.2013 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
“Топливо 4” ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр. Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24 25.11.2013 г. Невалиден 27.11.2014 г. Преиздаден
“Топливо 4” ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр. Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25 25.11.2013 г. Невалиден 27.11.2014 г. Преиздаден
“Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. “Христо Ботев” 66 Завод, с. Орешак, м. “Патрешко”, общ. Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с газобетонни, глинени и огнеупорни блокове 2032-CPR-08.36А 27.11.2013 г. Невалиден 27.11.2016 г. Преиздаден
“Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 “Метекно България” АД, гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки “Glamet G4” 2032-CPR-10.17А 11.12.2013 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
“Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Завод, гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25В 11.12.2013 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. “Христо Ботев” 66 Цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.36 17.01.2012 г. Невалиден 27.11.2013 г. Преиздаден
2 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” 15 Производствен цех, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-08.41 27.01.2012 г. Невалиден 07.10.2013 г. Преиздаден
3 “Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 гр. Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата 2032-CPD-11.25 20.02.2012 г. Невалиден 25.01.2013 г. Преиздаден
4 “Перфикс” ООД 201721674 гр. Перник, ул. “Одрин” 3 к. Студена, у-к ГУСВ, общ. Перник Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-12.2 19.03.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г.
5 “Кариера Студена” ООД 130462647 гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” 281 м. Шумнатица, с. Студена Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-12.1 27.03.2012 г. Невалиден 26.11.2015 г.
6 Фабрика “Карпош” Р.Македония, гр. Скопие, ул. “Пролетерска” 28 Производствена база, Р. Македония, гр. Скопие, ул. “Пролетерска”  28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-09.72А 21.04.2012 г. Невалиден 21.02.2014 г. Преиздаден
7 “Евробент” ООД 175294620 гр. София, ул. “Андрей Германов” 11 Производствено предприятие, гр. София, ул. “Андрей Германов” 11 Геосинтетична бентонитова мембрана (преграда) “ИЗОБЕНТ” 2032-CPD-09.1А 04.05.2012 г. Невалиден 03.04.2014 г.
8 “Адинг” АД Р.Македония, гр. Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Фабрика, Р.Македония, гр. Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Химични добавки за  бетон 2032-CPD-08.40А 08.05.2012 г. Невалиден 20.11.2012 г. Преиздаден
9 “Реликс вибро” АД 130785312 София, ж.к. “Фондови жилиоща”, бл. 211А Завод за готови бетонни изделия “Студена”, с. Студена, общ. Перник Бетонни блокове за зидария тип “Рустик блок” с размери 452/200/300 mm 2032-CPD-11.27 18.06.2012 г. Невалиден 03.04.2013 г.
10 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново “Арбанаси” АД, гр. Велико Търново, ул. “Христо ботев” 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPD-08.11А 28.08.2012 г. Невалиден 28.11.2014 г. Преиздаден
11 “Рок-2005” ООД 101678624 гр. Сандански, ул. “Скопие” 26 ТМСИ на “Рок-2005” ООД Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-08.71A 28.08.2012 г. Валиден
12 ФЦЦ Конструксион – клон България 1175276298 гр. София, ул. “Бачо Киро” 39 Производствена база, гр. Видин, Свободна безмитна зона Предварителнп изготвени стоманобетонни греди за мостове 2032-CPD-02.3 17.09.2012 г. Невалиден 08.10.2013 г.
13 “Адинг” АД Р.Македония, гр. Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Фабрика, Р.Македония, гр. Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Химични добавки за  бетон и разтвор 2032-CPD-08.40В 20.11.2012 г. Невалиден 15.12.2014 г. Преиздаден
14 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPD-10.11A 27.11.2012 г. Невалиден 17.01.2014 г. Преиздаден
15 “Аргент” АД 83159762 гр. София, ул. “Подуево” 10, вх.В Кариера Студена, у-к “Хидрострой-1”, с. Студена, обл. Перник Добавъчни (скални) материали 07-CPD-12.10 27.11.2012 г. Невалиден 04.06.2015 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “ГБС Варна” АД 130087211 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна пром.зона Суха смес за лепило за зидане с газобетонни иглинени блокове “Унидев Г” 2032-CPD-08.27 27.01.2011 г. Валиден
2 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69 08.02.2011 г. Невалиден 28.11.2011 г. Преиздаден
3 “Поларис-8” ООД  118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, ул. “Индустриална” Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и повърхностни покрития,  несвързани и хидравлично смеси 2032-CPD-08.23 16.02.2011 г. Невалиден 21.02.2014 г. Преиздаден
4 “Аргент” АД 831597462 гр. София ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни и скални материали 2032-CPD-10.23 23.03.2011 г. Невалиден 04.06.2015 г.
5 “Хидроминерал” ООД 17519451 гр. София ТСИ, кариера к.Студена Скални материали 2032-CPD-10.10 23.03.2011 г. Невалиден 25.02.2013 г.
6 “Адинг” АД Р.Македония Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции “Ексмал 4” и “Репаратур Малтер Ф2” 2032-CPD-11.5 31.05.2011 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
7 “Топливо 4” ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPD-10.24 31.05.2011 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
8 “Топливо 4” ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPD-10.25 31.05.2011 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
9 “Юпитер 05” ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPD-10.9 31.05.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
10 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail H1W5-JGR Н2W4” 2032-CPD-11.10 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
11 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда “Jupiter Bridge Rail H1W5-JBR H1W5” 2032-CPD-11.11 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
12 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Center Guard Rail H1W6-JCGR N2W6” 2032-CPD-11.12 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
13 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда “Jupiter Bridge Rail H2W4-JBR H2W4” 2032-CPD-11.13 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
14 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда “Jupiter Guard Rail H2W4-JGR H2W4” 2032-CPD-11.14 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
15 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда “Jupiter Center Guard Rail H2W4-JCGR H2W4” 2032-CPD-11.15 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
16 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail H2W6-JCGR H2W6” 2032-CPD-11.16 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
17 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Bridge Rail N2W4-JGBR H4bW6” 2032-CPD-11.17 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
18 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W4-JGR N2W4” 2032-CPD-11.6 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
19 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W5-JGR N2W5” 2032-CPD-11.7 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
20 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N2W3-JGR N2W3” 2032-CPD-11.8 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
21 “Пасс Ко” ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на “Юпитер 05” ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда  “Jupiter Guard Rail N1W5-JGR Н1W5” 2032-CPD-11.9 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
22 “Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен,
ул. “Гривнишко шосе” 1
“Метекно България” АД, гр.Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки “Glamet G4” 2032-CPD-10.17 22.07.2011 г. Невалиден 11.12.2013 г. Преиздаден
23 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул. “Траян Танев” 97 Суха смес за лепило за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли за камини 2032-CPD-08.65 10.08.2011 г. Невалиден 09.04.2014 г. Преиздаден
24 “Корпорация Топливо” АД 131573846 гр. София, ул. “Хайдушка гора”38 Производствен цех на “Рьофикс” ЕООД, гр.Септември Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPD-09.60 29.08.2011 г. Невалиден 19.11.2012 г.
25 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-08.41 12.09.2011 г. Невалиден 27.01.2012 г. Преиздаден
26 “Арсан Каучук” АД Турция Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Еластомерни лагери тип “В” 2032-CPD-11.18 15.09.2011 г. Невалиден 08.05.2014 г. Преиздаден
27 “Нонвотекс” АД 000622109 гр. София, бул.”Рожен”80 Производствени цехове, гр.София, бул.”Рожен” 80 Геотекстил “Геомат” и “Геодрейн” 2032-CPD-07.233 30.09.2011 г. Невалиден 27.01.2014 г. Преиздаден
28 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 гр. Перник ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 21.10.2011 г. Невалиден 24.08.2015 г. Преиздаден
29 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69 28.11.2011 г. Невалиден 07.01.2013 г. Преиздаден
30 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Суха смес за разтвор за зидане с газобетонни блокове Isomat AK-block grey 2032-CPD-11.24 23.12.2011 г. Невалиден 11.09.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София Производствен цех на фирмата, гр.София, ул. “траян Танев” 97 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.65 19.02.2010 г. Невалиден 10.08.2011 г. Преиздаден
2 “Омега” ООД 831738475 гр. София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.”Нешо Бончев” 26 Стоманени, електрозаварени, студенодеформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.50 26.02.2010 г. Валиден
3 “Елити” ООД 122008449 гр. Самоков ТМСИ, гр.Самоков, местност “Татарски брод” Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-08.69 24.03.2010 г. Невалиден 13.06.2014 г.
4 “Технокорект” ЕООД 102255591 гр. Бургас Производствен цех, гр. Бургас, ул. “Транспортна” ЦСС Суха смес за лепило за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-09.88 15.04.2010 г. Невалиден 18.06.2014 г.
5 “ЖИТИ” АД 827183411 гр. Русе Завод на “Жити” АД, гр.Русе Стоманени влакна за армиране на бетон, група І, деформирани, тип “ZS/N, 1,00×50 mm” 2032-CPD-09.65 01.06.2010 г. Валиден
6 “Устра-Бетон” ООД 108563496 гр. Кърджали ТМСИ, гр.Кърджали, кариера “Сушево”, спирка Джебел на 8 km от гр.Кърджали Добавъчни материали за бетони и разтвори 2032-CPD-08.38 25.06.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г.
7 “Корпорация Топливо” АД 131573846 гр. София Производствен цех, гр.Батановци, общ.Перник Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-09.60 01.07.2010 г. Невалиден 29.08.2011 г. Преиздаден
8 “Юпитер 05” ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPD-10.9 05.07.2010 г. Невалиден 31.05.2011 г. Преиздаден
9 “Лакпром” АД 831900750 гр. София Производствен цех, с.Световрачане, ул.”Синчец”16 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове “Лакол-Бетон” и “Лакол-Зидария” 2032-CPD-10.7 27.07.2010 г. Невалиден 19.11.2012 г.
10 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPD-10.11 27.07.2010 г. Невалиден 27.11.2012 г. Преиздаден
11 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново “Арбанаси” АД, гр.Велико Търново, ул. “Христо ботев” 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPD-08.11 12.08.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г. Преиздаден
12 “Рок-2005” ООД 101678624 гр. Сандански, ул. “Скопие” 26 ТМСИ на “Рок-2005” ООД Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-08.71 25.08.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г. Преиздаден
13 “Стоун 2002” ООД 130790423 гр. Сандански ТМСИ , гр.Сандански, м.Стара гара Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.73 02.09.2010 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
14 “Мултиимпекс” ООД 1100199950 гр. Троян Цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси с лепила за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.36 15.09.2010 г. Невалиден 17.01.2012 г. Преиздаден
22 “Меганефт” ООД 130874782 гр. София МСИ на устието на р.Мелнишка, вливаща се в р.Струма, гр.Петрич Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.10 15.09.2010 г. Невалиден 19.12.2014 г.
15 “ЗСК Девня” АД 103148230 гр. Девня ТМСИ, с.Дюлино,обл. Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.32 12.10.2010 г. Валиден
16 “ЗСК Девня” АД 103148230 гр. Девня ППИ, гр.Провадия, обл.Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.33 12.10.2010 г. Валиден
17 “ЗСК Девня” АД 103148230 гр. Девня с.Ветрино, обл.Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.34 12.10.2010 г. Валиден
18 “Метекно България” АД 114641298 гр. Плевен “Метекно България” АД, гр.Плевен, ул. “Гривнишко шосе” 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки “Glamet G4” 2032-CPD-10.17 11.11.2010 г. Невалиден 22.07.2011 г. Преиздаден
19 “ДЛВС – Огняново” АД 130420961 с. Огняново,
общ. Елин Пелин
ТМСИ до яз.Искър, общ. Елин Пелин Добавъчни материали за бетони и разтвори 2032-CPD-08.72 17.11.2010 г. Невалиден 05.11.2014 г.
20 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 гр. Перник ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 25.11.2010 г. Невалиден 21.10.2011 г. Преиздаден
21 “Юпитер 05” ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Стоманени предпазни огради “SGR H2” 2032-CPD-10.20 22.12.2010 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Колор 93 МС” ООД 122022961 Сливница Производствен цех, гр.Сливница, ул.”Хан Крум” 33 Суха смес за лепило за зидане н агазобетонни блокове “К3” 2032-CPD-06.6 08.01.2009 г. Невалиден 04.02.2013 г.
2 “Стром 21” ООД 121858957 София София Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CDP-08.65 22.01.2009 г. Невалиден 19.02.2010 г. Преиздаден
3 “Елити” ООД 122008449 Самоков ТМСИ, гр.Самоков, местност “Татарски брод” Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.69 26.01.2009 г. Валиден
4 “Мултиимпекс” ООД 1100199950 Троян Производствен цех, с.Орешак, общ.Троян Суха смес за лепило за зидане “Титанол” 2032-CDP-08.60 27.01.2009 г. Валиден
5 “Жити” АД 827183411 Русе Завод на “Жити” АД, гр.Русе Тел стоманен за заваряване 2032-CPD-08.64 30.01.2009 г. Валиден Временно спрян от 18.1.2013 г. до 27.01.2014 г.
6 “Екотехнолоджи” ООД 131021207 София Производствено предприятие, гр.София, ул. “Андрей Германов” 11 Геосинтетична бентонитова мембрана (преграда) “ИЗОБЕНТ” 2032-CPD-09.1 16.02.2009 г. Невалиден 04.05.2012 г. Преиздаден
7 “Пами-2006” ООД 104667845 В.Търново Производствен цех, гр.Велико Търново, ул. “Никола Габровски” 71 Суха смес за лепило за зидане с глинени блокове 2032-CDP-08.68 17.02.2009 г. Невалиден 29.12.2009 г.
8 “Юта” АД 827238425 Русе Производствен цех, гр.Русе, бул.”трети март”40 Геотекстил “Геотекс 260.01”,  “Геотекс 300.01” и “Геотекс 500.01” 2032-CPD-08.35 10.03.2009 г. Невалиден 25.03.2014 г. Преиздаден
9 “Хидроминерал” ООД 175129451 София Кариера “Студена” Добавъчни материали за бетон, строителни разтвори и пътни настилки, фр. 4/16, 16/22; 40/120; 0/40 2032-CPD-09.23 30.04.2009 г. Невалиден 17.05.2010 г.
10 “Просал Тюбс” АД 113580668 Перник Завод за производство на тръби, гр.Перник, ул. “Владайско въстание” 1 Стоманени електрозаварени студенодеформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.37 30.05.2009 г. Валиден
11 “Благоустройствени строежи” ЕООД  130517271 София ТСИ, находище “Студена”, у-к “Благоустройствени строежи”, с. Студена, обл. Перник Добавъчни материали 2032-CPD-09.55 02.06.2009 г. Невалиден 21.10.2010 г.
12 Temа Technologies materials s.r.l Италия Factory E, София, ул.”Андрей Германов” 11 Waterproofing bentonite membrane (GBR-C) Barrier Bento 2032-CPD-09.62 12.08.2009 г. Невалиден 15.11.2010 г.
13 “Адинг” АД Р.Македония Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 09.09.2009 г. Невалиден 23.12.2009 г. Преиздаден
14 “Мултиимпекс” ООД 1100199950 Троян Производствен цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-08.36 03.10.2009 г. Невалиден 15.09.2010 г. Преиздаден
15 “Сен Гобен Констръкшън продъктс България” ЕООД 131234803 Костинброд Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд Сухи смеси за разтвор за зидане 2032-CPD-09.69 26.10.2009 г. Невалиден 08.02.2011 г. Преиздаден
16 “Билмат” ООД 127008008 Шумен Производствен цех, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-08.21 15.11.2009 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
17 “ДЛВ-СИ” ООД 113561034 Перник Кариера “Студена” Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 17.11.2009 г. Невалиден 25.11.2010 г. Преиздаден
18 ЕТ “Милен Великов” 117071412 Русе Производствен цех, гр.Русе, кв.Долапите, стопански двор Калциево варово тесто – CL 70 2032-CPD-09.59 07.12.2009 г. Невалиден 11.10.2012 г.
19 Фабрика “Карпош” АД Р.Македония Производствена база, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Пролетерска”  28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-09.72 22.12.2009 г. Невалиден 21.04.2012 г. Преиздаден
20 ЕТ “Милен Великов” 117071412 Русе кариера р.Дунав, канала на ов. “Люляка”, гр. Русе Естествен речен пясък – фракция 0/2 mm 2032-CPD-09.86 23.12.2009 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
21 “Адинг” АД Р.Македония Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. “Новоселски пат” б.б. Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 23.12.2009 г. Невалиден 08.05.2012 г. Преиздаден
22 “Монолит София” АД 135226950 София к.Писарево Добавъчни материали материали за бетон 2032-CPD-09.81 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
23 “Монолит София” АД 135226950 София к.Пелишат Добавъчни (скални) материали материали за бетон и пътни настилки 2032-CPD-09.84 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
24 “Монолит София” АД 135226950 София к.Идилево Добавъчни (склани) материали за бетон и пътни настилки 2032-CPD-09.85 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
25 “ЗСКИ” ЕООД 104505175 Свищов Производствена база, гр.Свищов, ул. „Отец Паисий” № 7 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-08.44 29.12.2009 г. Невалиден 28.05.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Бонд 2005” ЕООД 130492786 гр. София Производствен цех, гр.Батановци, обл.Перник, цех РМЦ Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове “Зидабонд” 2032-CPD-04.282 12.05.2008 г. Невалиден 02.05.2011 г.
2 “Изола Петров” ЕООД 831537045 гр. София Изола Петров ЕООД, гр.София, кв.Чепинци, ул.”Стара планина” 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPD-07.209 03.06.2008 г. Невалиден 17.06.2013 г. Преиздаден
3 “Поларис-8” ООД 118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, Индустриална зона Естествени добавъчни материали за бетон и разтвор 2032-CPD-08.23 12.06.2008 г. Невалиден 08.12.2008 г. Преиздаден
4 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София Суха смес за лепило за зидане с глинени блокове “Baumaster” и “Baumaster – зидарски разтвор” 2032-CDP-08.26 20.06.2008 г. Невалиден 10.07.2008 г.
5 “Адинг” АД Р Македония Р Македония Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 30.06.2008 г. Невалиден 18.12.2008 г. Преиздаден
6 “Адинг” АД Р Македония Р Македония Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 01.07.2008 г. Невалиден 09.09.2009 г. Преиздаден
7 “Арбанаси” АД 814208970 гр. Велико Търново  “Арбанаси” АД, гр. Велико Търново, ул. “Хр.Ботев” 88 Геотекстил 20, 30, 40, 50, 80 2032-CPD-08.11 02.07.2008 г. Невалиден 12.08.2010 г. Преиздаден
8 “Билмат” ООД 127008008 гр. Шумен Производствен цех, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Суха смес за зидане с газобетонни блокове 2032-CPD-08.21 03.07.2008 г. Невалиден 15.11.2009 г. Преиздаден
9 “Билмат” ООД 127008008 гр. Шумен Производствен цех, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Суха смес за лепило за зидане 2032-CPD-08.22 04.07.2008 г. Невалиден 15.11.2009 г. Преиздаден
10 “БУЛ КОЛ”ЕООД 124071261 гр. Варна Варна Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPD-08.61 05.07.2008 г. Валиден
11 “ГБС-Варна” АД 130087211 гр. Варна Производствен цех, гр. Варна, Западна промишлена зона Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове “Унидев Г” 2032-CPD-08.27 06.07.2008 г. Невалиден 27.01.2011 г. Преиздаден
12 “ДЛВС – Огняново” АД 130420961 гр. Огняново МСИ до яз. Огняново, общ. Елин Пелин Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.72 07.07.2008 г. Невалиден 17.11.2010 г. Преиздаден
13 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр. Девня ТМСИ, с. Дюлино, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.32 08.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
14 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр. Девня ППИ, гр. Провадия, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.33 09.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
15 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр. Девня ТСИ, с. Ветрино, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.34 10.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
16 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе Производствен цех, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” 15 Сухи смеси за лепила за зидане 2032-CPD-08.41 12.07.2008 г. Невалиден 12.09.2011 г. Преиздаден
17 “Меганефт” ООД 130874782 гр. София МСИ на устието на р.Мелнишка, вливаща се в р. Струма, гр. Петрич Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.10 13.07.2008 г. Невалиден 15.09.2010 г. Преиздаден
18 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян гр. Троян Суха смес за лепило за зидане с глинени тухли “Bricol” 2032-CPD-08.36 14.07.2008 г. Невалиден 03.10.2009 г. Преиздаден
19 “Нон Во Текс” АД 000622109 гр. София Производствен цех, гр.София, бул.”Рожен” 80 Геотекстил “Геомат” и “Геодрейн” 2032-CPD-07.233 15.07.2008 г. Невалиден 30.09.2011 г. Преиздаден
20 “Омега” ООД 831738475 гр. София гр. София Стоманени електрозаварени, студеноформувани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.50 16.07.2008 г. Невалиден 26.02.2010 г. Преиздаден
21 “Просал Тюбс” ЕАД 113580668 гр. Перник гр. Перник Стоманени електрозаварени, студеноформувани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.37 19.07.2008 г. Невалиден 30.05.2009 г. Преиздаден
22 “Устра-Бетон” ЕООД 108563416 гр. Кърджали ТМСИ, гр.Кърджали, кариера “Сушево” Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи и за несвързани и хидравлично свързани материали за строителни съоръжения и пътното строителство 2032-CPD-08.38 21.07.2008 г. Невалиден 25.06.2010 г. Преиздаден
23 “Поларис-8” ООД  118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, Индустриална зона Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и повърхностни покрития,  несвързани и хидравлично смеси 2032-CPD-08.23 08.12.2008 г. Невалиден 16.02.2011 г. Преиздаден

Регистър на издадените сертификати съгласно националните изисквания по реда на НУРВСПСРБ / НСИСОССП

Регистър на издадените сертификати по реда на част трета от НСИСОССП от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София, през 2011 г.
Регистърът е актуален към 31.01.2017 г.
Разрешение № РОССП – 07 от 14.01.2008 г. с разширения № 1 от 20.7.2009 г., № 2 от 29.8.2011 г., и № 3 от 9.5.2013 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Бетон 05” ООД 117630360 Русе, ул.”Липник” 5 Бетонов център “Бетон 05”,Източна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.15 18.01.2017 г. Валиден
2 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия; Weber.therm Престиж  Weber.therm Ultra Clima
Weber.therm Panel
07-НУРВСПСРБ-09.70 17.01.2017 г. Валиден
3 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна, ул. „Страхил войвода” № 15 БВ “Елба” при БЦ на “Миг Маркет” ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-09.71 26.01.2017 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”; Weber.therm Престиж “ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500”; Weber.therm Ultra Clima “ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500”
Weber.therm Panel “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”
07-НСИСОССП-09.70В 05.05.2016 г. Невалиден 17.01.2017 г. Преиздаден
2 “Омега” ООД 831738475 София, ул.”Нешо Бончев” 26 Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.”Нешо Бончев” 26 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-11.1А 27.05.2016 г. Валиден
3 “Стомана Индъстри” АД 1113509219 Перник, ул.”Владайско въстание” 1 Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3В 03.08.2016 г. Валиден
4 “БГ-Бетон” EOOД 175312883 София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.9 30.09.2016 г. Валиден
5 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.10 30.09.2016 г. Валиден
6 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.12 30.09.2016 г. Валиден
7 “Транс Билд” ЕООД 121558493 София, бул. “Симеоновско шосе” № 52Б Бетонов възел “Транс Билд”, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45 07-НУРВСПСРБ-09.89 30.09.2016 г. Валиден
8 “Холсим България” АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив, бул.”Братя Бъкстон” 134 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-16.5 07.11.2016 г. Валиден
9 “Метал инвест 2016” ЕООД 203933252 гр. Благоевград, пл. “Георги Измерлиев” № 15 Арматурен цех, гр.Благоеград, ул.”Покровнишко шосе”, база Зиенто Продукти от армировъчна стомана (заготовки от прави и огънати пръти и стремена) 07-НУРВСПСРБ-16.6 30.09.2016 г. Валиден
10 “Напорни тръби” АД 117010384 Русе Бетонов възел “Напорни тръби”, гр.Русе, бул.”Тутракан” 41 Обикновени бетони  С8/10;С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.16 30.09.2016 г. Валиден
11 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.76 28.09.2016 г. Валиден
12 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” 59В Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.77 28.09.2016 г. Валиден
13 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.9 28.09.2016 г. Валиден
14 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” №59В Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.11 28.09.2016 г. Валиден
15 “Холсим България” АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София, кв. “Обеля”, м.Какач Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.19 30.09.2016 г. Валиден
16 “Старт-96” ЕООД 113023103 гр. Перник, ул. “Васил Стоин” 5 Бетонов възел “Куциан”, гр.Перник, кв.В.Левски, м.Коциан Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.68 30.09.2016 г. Валиден
17 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 Габрово, м. “Колева ливада” 1 Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. “Колева ливада” Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30 07-НУРВСПСРБ-09.13 30.09.2016 г. Валиден
18 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Горубляне”, гр.София, ул. “Инж. Георги Белов” 2 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-13.9 30.09.2016 г. Валиден
19 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.5 30.09.2016 г. Валиден
20 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Бетонов възел “Илиенци”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.80 30.09.2016 г. Валиден
21 “Холсим България” АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, гр.Пловдив, 4-ти километър Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.39 07.11.2016 г. Валиден
22 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.казичене, ул.”Любен Каравелов”16 БВ “Хидробетон”, гр.Бургас, ул.”Индустриална” – порт “Трансстрой” Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-13.1 01.12.2016 г. Валиден
23 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Хидробетон”, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.8 01.12.2016 г. Валиден
24 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Плевен”, гр.Плевен Западна индустриална зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.7 01.12.2016 г. Валиден
25 “Стройпроект” ООД 118542753 гр. Силистра, ул. “Харалампи Джамдйиев”2 Мобилен възел в производствена база на “Стройпроект” ООД, гр. Силистра Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-10.8А 12.12.2016 г. Валиден
26 “СД Стройпроект” ООД 828014608 Силистра, ул. “Харалампи Джамджиев” 2 Бетонов център в производствена база на “СД Стройпрект” ООД Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.17Б 12.12.2016 г. Валиден
27 “Корект” ООД 106047883 гр.Враца, ул. “Радецки” № 2 БВ “Корект” , гр. Враца, Източна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-12.4 12.12.2016 г. Валиден
28 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 гр. Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел на фирмата, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.47 17.11.2016 г. Валиден
29 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.48 14.12.2016 г. Валиден
30 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Турция Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-OTCUCPCRB-09.42 30.12.2016 г. Валиден
31 “Рок-2005” ООД 101678624 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 БВ, с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.70 04.11.2016 г. Валиден
32 “Стоун-2002” ООД 130790423 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 БВ, гр.Сандански, местност “Стара гора” Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.56 14.11.2016 г. Валиден
33 “Станилов” ЕООД 831769677 гр.София, ул.”Майстор Алекси Рилец” № 10 Производствена база, с.Негован, м.Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НУРВСПСРБ-13.19 30.10.2016 г. Валиден
34 “Химколор” АД 160087427 Първомай, ул. “Бузлуджа” № 3 Склад на фирмата Външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS)на основа EPS “Химколор Base” 07-НУРВСПСРБ-16.7 21.09.2016 г. Валиден
35 “Билмат” ООД 127008008 Шумен, ул. “Петър Кърджиев” № 7А Производствен цех, гр.Шумен, ул.”П.Кърджиев” 7А Топлоизолационна система  “Билкотерм” 07-НУРВСПСРБ-11.22 07.11.2016 г. Валиден
36 “Стром 21” ООД 121858957 гр.София, ул.”Траян Тенев”97 Цех, гр.София, ул.”Траян Тенев”97 Външна топлоизолационна комбинирана система Baumaster на основа EPS Baumaster EPS F
Външна топлоизолационна комбинирана система Baumaster-вата
07-НУРВСПСРБ-09.91 15.12.2016 г. Валиден
37 “Враня-93” ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, местност “Врана” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52Б 20,.05.2016 Валиден
38 “Враня-93” ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ “Искър-юг” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63Б 20,.05.2016 Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Ягуар 02” ЕООД 131029481 Ихтиман Бетонов възел на “ЯГУАР 02” ЕООД, гр.Ихтиман Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.2А 15.01.2015 г. Невалиден 21.10.2015 г.
2 “Росица” ООД 814195340 гр. Павликени, пл. “Стефан Караджа” 1 ПТБ, гр.Павликени, ул. “Шипка” № 16 Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; С30/37 07-НСИСОССП-09.43А 21.01.2015 г. Валиден
3 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30;  В35 07-НСИСОССП-09.47В 10.02.2015 г. Невалиден 17.11.2016 г. Преиздаден
4 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна, ул. „Страхил войвода” № 15 БВ “Елба” при БЦ на “Миг Маркет” ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.71В 05.05.2015 г. Невалиден 26.01.2017 г. Преиздаден
5 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул.”Любен Каравелов”16 БВ “Хидробетон”, гр.Бургас, ул.”Индустриална” – порт “Трансстрой” Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1Б 22.06.2015 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
6 “Корект” ООД 106047883 гр.Враца,ул.”Радецки” № 4 БВ “Корект”, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-12.4Б 17.07.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
7 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Д 17.07.2015 г. Невалиден 14.12.2016 г. Преиздаден
8 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 гр.Габрово,
м. “Колева ливада” 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. “Колева ливада” 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13Г 22.07.2015 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
9 “Стройпроект” ООД 118542753 гр. Силистра, ул. “Харалампи Джамдйиев” 2 Мобилен възел в производствена база на “Стройпроект” ООД, гр. Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-10.8А 20.08.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
10 “СД Стройпроект” ООД 828014608 Силистра, ул. “Харалампи Джамджиев” 2 Бетонов център в производствена база на “СД Стройпрект” ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17Б 20.08.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
11 “Старт-96” ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел “Коциан”, гр.Перник, кв.В.Левски, м.Коциан Обикновени бетони  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; c30/37; В40 07-НСИСОССП-09.68A 30.09.2015 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
12 “Мултиимпекс” ЕООД 11019950 гр. Троян, ул. “Христо Ботев” № 66 Завод, с.Орешак, местност “Патрешко”, общ. Троян Топлоизолационна система “Мултитерм стандарт – Multiterm Standart” 07-НСИСОССП-15.4 15.06.2015 г. Валиден
13 “Холсим България” АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, гр. Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.39Д 25.11.2015 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
14 “Холсим България” АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр. Пловдив, ул. П. Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.41Д 25.11.2015 г. Невалиден 07.11.2016 г.
15 “Крис” ЕООД 111520829 гр.Берковица, ул.”Здравченица” 1 Бетонов възел на “Крис” ЕООД, гр.Берковица Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; C30/37 07-НСИСОССП-09.31А 17.12.2015 г. Валиден
16 “Водстрои” АД 105027739 гр.Видин, ул.”Бдин” № 4 Бетонов възел “Катюша”, гр. Видин, Северна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.50A 21.12.2015 г. Невалиден 13.01.2017 г.
17 “Лакпром” АД 831900750 с.Световрачане, София, ул. “Синчец” № 16 с.Световрачане, София, ул. “Синчец” № 16 Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен (EPS) Лакол термо, ETICS-EPS-EN 13499-(1,15-1,70)-F-I10-PE200 07-НСИСОССП-15.3 25.06.2015 г. Валиден
18 DAST Sh.a Construction Materials-Coating Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania External Thermal Insulation Composite System Dast ETICS, ETICS-EPS-EN 13499-1,45-F-12-PE500 07-REARCCACP-15.8 17.10.2015 г. Валиден
19 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”; Weber.therm Престиж “ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500”; Weber.therm Ultra Clima “ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500”
Weber.therm Panel “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”
07-НСИСОССП-09.70Б 28.12.2015 г. Невалиден 05.05.2016 г. Преиздаден
20 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Уста Кольо Фичето” № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.45Б 24.11.2015 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Уста Кольо Фичето” № 62 Бетонов възел, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Уста Кольо Фичето” № 62 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.44 08.01.2014 г. Валиден
2 “ЗСК-Девня” АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Уста Кольо Фичето” № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.45А 08.01.2014 г. Невалиден 24.11.2015 г. Преиздаден
3 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. “Бачо Киро” 39 Бетонов възел “FCC-Plant1-TEKA” на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  С40/50 07-НСИСОССП-09.56Б 23.01.2014 г. Невалиден 29.12.2014 г.
4 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 гр.Габрово,
м. “Колева ливада” 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. “Колева ливада” 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13В 10.02.2014 г. Невалиден 22.07.2015 г. Преиздаден
5 “Транс Билд” ЕООД 121558493 гр.София, бул. “Симеоновско шосе” № 52Б Бетонов възел “Транс Билд”, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.89В 17.02.2014 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
6 “Интербетони” ООД 202688580 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76Б 14.02.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
7 “Интербетони” ООД 202688580 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77Б 14.02.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
8 Фабрика “Карпош” АД Р. Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Фабрика “Карпош” АД, Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Предварително напрегнати моноблокови траверси 07-НСИСОССП-13.16 13.02.2014 г. Невалиден 12.03.2014 г. Преиздаден
9 “Холсим България” АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, гр.Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39В 17.02.2014 г. Невалиден 07.10.2014 г. Преиздаден
10 “Холсим България” АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив, ул.П.Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41В 17.02.2014 г. Невалиден 07.10.2014 г. Преиздаден
11 “Фабрика “Карпош” АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Фабрика “Карпош” АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси “КP-02” 07-НСИСОССП-13.16А 12.03.2014 г. Валиден
12 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. “Любен Каравелов” № 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, гр.Дупница, ул.”Св.Иван Рилски” №312 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.2 14.03.2014 г. Невалиден 25.07.2014 г. Преиздаден
13 “Енкон” ЕООД 040536408 София, бул. “Ломско шосе” 239 Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София, кв. “Обеля”, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19В 07.01.2014 г. Невалиден 14.04.2014 г. Преиздаден
14 “Холсим България” АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София, кв. “Обеля”, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19Г 14.04.2014 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
15 “СК-13 Трансстрой” АД 831553195 София, ул. “Клокотница” 29 Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. “Петър Панайотов” 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-13.22 09.05.2014 г. Невалиден 14.06.2015 г.
16 “Фабрика “Карпош” АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Фабрика “Карпош” АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.”Пролетерска” № 28 Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси “КP-01” 07-НСИСОССП-14.10 02.06.2014 г. Валиден
17 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” №59В Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.11 17.07.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
18 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. “Любен Каравелов” № 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, гр.Дупница, ул.”Св.Иван Рилски” №312 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Вв0,8-Вог4,5-Во3,0-Cl 0,1-Dmax8-S4 и C30/37-Вв0,8-Вог4,5-Во3,0-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.2А 25.07.2014 г. Невалиден 15.12.2014 г. Преиздаден
19 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Г 08.10.2014 г. Невалиден 17.07.2015 г. Преиздаден
20 “Холсим България” АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, гр.Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.39Г 07.10.2014 г. Невалиден 25.11.2015 г. Преиздаден
21 “Холсим България” АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив, ул.П.Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.41Г 07.10.2014 г. Невалиден 25.11.2015 г. Преиздаден
22 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.казичене, ул.”Любен Каравелов”16 БВ “Хидробетон”, гр.Бургас, ул.”Индустриална” – порт “Трансстрой” Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1А 08.07.2014 г. Невалиден 22.06.2015 г. Преиздаден
23 “Враня-93” ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, местност “Врана” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52А 12.06.2014 г. Невалиден 20.05.2016 г. Преиздаден
24 “Враня-93” ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ “Искър-юг” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63А 12.06.2014 г. Невалиден 20.05.2016 г. Преиздаден
25 “Даро кар” ЕООД 101610609 гр. Благгоевград, бул. “Св. Св. Кирил и Методий” 3 Бетонов възел, гр. София, р-н Панчарево, с.Горни Лозен Обикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.78А 10.06.2014 г. Валиден
26 “Хидробетон” ООД 130221614 София, ул.”Любен Каравелов” 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, гр.Дупница, ул. “Св. Иван Рилски” № 312 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 07-НСИСОССП-13.20А 10.11.2014 г. Валиден
27 СД “Голден Хендс-Николови и сие” 821110123 Лом, ул. “Славянска” №44 Бетонов възел, гр.Лом, ул.”Садовска” 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 и В40 07-НСИСОССП-09.4Б 16.12.2014 г. Валиден
28 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47Б 16.12.2014 г. Невалиден 10.02.2015 г. Преиздаден
29 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. “Любен Каравелов” № 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, гр.Дупница, ул.”Св.Иван Рилски” №312 Бетонни смеси за торкрет бетон 07-НСИСОССП-14.2А 15.12.2014 г. Валиден
30 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”; Weber.therm Престиж “ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500”; Weber.therm Ultra Clima “ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500” 07-НСИСОССП-09.70А 23.12.2014 г. Невалиден 28.12.2015 г. Преиздаден
31 “Марисан и Колев” ООД 117529781 Русе гр.Русе, ИПЗ, ул.”Канлъ дере” 15 Система за топлоизолация “Термофлекс Classic” и интегрирана топлоизолационна система Terapor Ultra 07-НСИСОССП-07.235А 05.12.2014 г. Валиден
32 “Станилов” ЕООД 831769677 гр.София, ул.”Черковна” № 37 Производствена база, с.Негован, м.Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НСИСОССП-13.19А 19.12.2014 г. Валиден
33 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция,
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система “Thermo System” 07-НСИСОССП-10.6Б 01.10.2014 г. Валиден
34 “Рок-2005” ООД 101678624 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.70В 19.06.2014 г. Валиден
35 “Интербетони” ООД 202688580 София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.9 17.07.2016 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
13 “БГ-Бетон” EOOД 175312883 гр.София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.9Б 09.05.2013 г. Невалиден 02.10.2016 г. Преиздаден
10 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 гр.София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.10Б 09.05.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
11 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 гр.София,кв. “Горубляне”, ул. “Инж. георги Белов” 3 Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.12Б 09.05.2013 г. Невалиден 01.10.2016 г. Преиздаден
39 “Бетон 05” ООД 117630360 Русе, ул.”Липник” 5 Бетонов център “Бетон 05″, гр.Русе, ул.”Липник” 5 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.15А 10.12.2013 г. Невалиден 18.01.2017 г. Преиздаден
44 “Енергостроймонтаж- инженеринг” АД 114116076 Белене, ул. “България” 65/67 Бетонов възел, гр.Белене, ул. “България” 65-67 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.54А 27.12.2013 г. Невалиден 06.10.2016 г.
35 “Енкон” ООД 040536408 София, бул. “Ломско шосе” 239 Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София, кв. “Обеля”, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19Б 15.10.2013 г. Невалиден 07.01.2014 г. Преиздаден
1 “Жити” АД 827183411 гр,Русе, бул.”3 -ти март” №30 Завод на “Жити” АД, гр.Русе, бул.”3 -ти март” №30 Армировъчна стомана В500А 07-НСИСОССП-08.63А 18.01.2013 г. Валиден
36 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47А 21.10.2013 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
6 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 гр.Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; C30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Б 01.04.2013 г. Невалиден 03.12.2013 г. Преиздаден
38 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48В 03.12.2013 г. Невалиден 08.10.2014 г. Преиздаден
23 “Импрегнация-2000” АД 112125347 гр.София, ул.”Хан Крум” 26, ет.3, ап.5 Завод, гр.Белово, обл.Пазарджик, общ.Белово Дървени импрегнирани траверси от широколистна и иглолистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7A 15.07.2013 г. Валиден
42 “Интербетон” ЕООД 200835301 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76Б 20.12.2013 г. Невалиден 14.02.2014 г. Преиздаден
43 “Интербетон” ЕООД 200835301 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77Б 20.12.2013 г. Невалиден 14.02.2014 г. Преиздаден
8 “Интербетон” ООД 200835301 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Бояна”, гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76А 30.04.2013 г. Невалиден 20.12.2013 г. Преиздаден
9 “Интербетон” ООД 200835301 гр.София, бул. “Околовръстен път” 11 БВ “Дървеница”, гр.София, бул. “Климент Охридски” 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77А 30.04.2013 г. Невалиден 20.12.2013 г. Преиздаден
14 “Корект” ООД 106047883 гр.Враца,ул.”Илинден” 4 БВ “Корект”, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-12.4А 14.05.2013 г. Невалиден 17.07.2015 г. Преиздаден
24 “Миг Маркет” ООД 813208824 гр. Варна, ул. “Страхил войвода” №15 БВ “Елба” при Бетонов център на “Миг Маркет” ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Перла” Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71Б 24.07.2013 г. Невалиден 16.12.2013 г. Преиздаден
41 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна, ул. „Страхил войвода” № 15 БВ “Елба” при БЦ на “Миг Маркет” ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.71В 16.12.2013 г. Невалиден 05.05.2015 г. Преиздаден
33 “Станилов” ЕООД 831769677 гр.София, ул.”Черковна” № 37 Производствена база, с.Негован, м.Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НСИСОССП-13.19 30.10.2013 г. Невалиден 19.12.2014 г. Преиздаден
18 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник, ул. “Владайско въстание” № 1 Sidenor Steel Industry S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2A 11.07.2013 г. Валиден
19 “Стомана Индъстри” АД 113509219 гр.Перник, ул. “Владайско въстание” № 1 Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3A 11.07.2013 г. Невалиден 03.08.2016 г. Преиздаден
20 “Стомана Индъстри” АД 113509219 гр.Перник, ул. “Владайско въстание” № 1 Sidenor Steel Industry S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75A 11.07.2013 г. Валиден
17 “Стройкомерс-Кацаров” ЕООД 175178854 Костенец, ул. “Панайот Волов” №9 Бетонов възел, гр.Костенец, ул. “Панайот Волов” №9 Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37 07-НСИСОССП-09.28А 05.06.2013 г. Валиден
12 “Топливо 4” ЕООД 121453567 гр.София, ул.”Хайдушка поляна” № 38 Производствена база, гр. Батановци, път София-Радомир, 35 km Топлоизолационна система “GLOBUS” и Топлоизолационна система “GLOBUS-G” 07-НСИСОССП-13.3 27.05.2013 г. Невалиден 15.05.2014 г.
26 “Транс Билд” ЕООД 121558493 гр.София, бул. “Симеоновско шосе” № 52Б Бетонов възел “Транс Билд”, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.89А 26.08.2013 г. Невалиден 01.10.2013 г. Преиздаден
28 “Транс Билд” ЕООД 121558493 гр.София, бул. “Симеоновско шосе” № 52Б Бетонов възел “Транс Билд”, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.89Б 01.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
3 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5Б 28.03.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
4 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Бетонов център “Гара Искър”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6Б 28.03.2013 г. Невалиден 11.03.2014 г.
5 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Бетонов център “Илиенци”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80Б 28.03.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
7 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, с.казичене, ул.”Любен Каравелов”16 БВ “Хидробетон”, гр.Бургас, ул.”Индустриална” – порт “Трансстрой” Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1 10.04.2013 г. Невалиден 07.07.2014 г. Преиздаден
15 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Хидробетон”, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8В 28.05.2013 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
21 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23Б 12.07.2013 г. Невалиден 03.10.2013 г.
22 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Плевен”, гр.Плевен Западна индустриална зона Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7Б 15.07.2013 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
40 “Хидробетон” ООД 130221614 София, ул.”Любен Каравелов” 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, гр.Дупница, ул. “Св. Иван Рилски” № 312 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 07-НСИСОССП-13.20 12.12.2013 г. Невалиден 10.11.2014 г. Преиздаден
29 “Холсим България” АД 825255760  с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив, ул.”П.Шилева” Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41Б 10.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
30 “Холсим България” АД 825255760  с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39Б 10.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
37 “Шанс-ДС” ЕООД 130079549 Варна, ул.”Морска сирена” 47 Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.87А 12.11.2013 г. Валиден
2 Arsan Kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tgaret A.S. Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Ekski Koytur Yani Umraniye, 34775 Dudullu-Istanbul, Turkey Arsan Kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tgaret A.S., Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Ekski Koytur Yani Umraniye, 34775 Dudullu-Istanbul, Turkey Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги SEM 30, SEM 50, SEM 70, SEM 80, SEM 100, SEM 160, SEM 250 07-НСИСОССП-12.7 22.03.2013 г. Валиден
25 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 гр.Габрово,
м. “Колева ливада” 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. “Колева ливада” 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13Б 06.08.2013 г. Невалиден 10.02.2014 г. Преиздаден
31 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В235 07-RERCCACP-13.4 15.10.2013 г. Валиден
32 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В500B and Grade B500C 07-RERCCACP-13.5 15.10.2013 г. Валиден
34 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В420B and Grade B4200C 07-RERCCACP-13.17 15.10.2013 г. Валиден
16 Splice Sleeve Japan Ltd Япония, Токио, 17-8 Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku Hokkou Metal Industry Co., Ltd. 1-71 Mukaihama, Akita 010-1601, Япония Механични съединения на оребрени пръти от армировъчна стомана с търговско наименование “NMB Splice-Sleeve System” 07-НСИСОССП-13.2 03.06.2013 г. Невалиден 15.07.2016 г.
27 СД “Голден Хендс-Николови и сие” 821110123 гр.Лом, ул. “Славянска”  №44 Бетонов възел, гр.Лом, ул.”Садовска” 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 и В40 07-НСИСОССП-09.4А 31.08.2013 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Бетон експрес” ООД 201751322 София,
ж.к.”Младост”-1, бл.26, вх.Б, ет.2
БВ, гр.София, ж.к. “Овча купел” 1 Обикновен бетон C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; С35/45 07-НСИСОССП-11.26 05.01.2012 г. Невалиден 04.09.2013 г.
2 “Промет стийл”АД 130919989 гр.София, ул.”Добруджа”1 Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В420В и В420С 07-НСИСОССП-08.19 20.01.2012 г. Невалиден 19.01.2017 г.
3 “Промет стийл”АД 130919989 гр.София, ул.”Добруджа”1 Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В500В и В500С 07-НСИСОССП-08.20 20.01.2012 г. Валиден
4 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. “Бачо Киро” 39 Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони  В15; В25; B30; B35; С20/25; C25/30; C28/35;С35/45; С40/50; С50/60; С55/67; С60/75 07-НСИСОССП-09.56 21.02.2012 г. Невалиден 28.12.2012 г. Преиздаден
5 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. “Бачо Киро” 39 Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Самоуплътняващи се бетони C50/60 07-НСИСОССП-11.21 21.02.2012 г. Невалиден 30.10.2012 г.
6 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23 24.02.2012 г. Невалиден 28.11.2012 г. Преиздаден
7 “Импрегнация-2000” АД 112125347 гр.София, ул.”Хан Крум” 26, ет.3, ап.5 Завод, гр.Белово, обл.Пазарджик, общ.Белово Дървени импрегнирани траверси от широколистна и иглолистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7 02.04.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
8 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
9 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Бетонов център “Гара Искър”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
10 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Бетонов център “Илиенци”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
11 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София, ул.”Инж.Георги Белов” 3 Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10А 23.05.2012 г. Невалиден 10.05.2013 г. Преиздаден
12 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София, ул.”Инж.Георги Белов” 3 Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12А 23.05.2012 г. Невалиден 11.05.2013 г. Преиздаден
13 “БГ-Бетон” EOOД 175312883 София, ул.”Инж.Георги Белов” 3 Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9А 23.05.2012 г. Невалиден 09.05.2013 г. Преиздаден
14 “Корект” ООД 106047883 Враца, ул. “Илинден” 4 БВ “Корект”, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-12.4 23.05.2012 г. Невалиден 14.05.2013 г. Преиздаден
15 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Хидробетон”, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8А 28.05.2012 г. Невалиден 20.11.2012 г. Преиздаден
16 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Плевен”, гр.Плевен Западна индустриална зона Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7А 28.06.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
17 “Рок-2005” ООД 101678624 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.70А 26.07.2012 г. Невалиден 24.09.2012 г. Преиздаден
18 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София, ул. “Кукуш” 1 Бетонов завод “Резбарска”, гр.София, ул.”Резбарска”7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21А 24.08.2012 г. Невалиден 15.11.2013 г.
19 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София, ул. “Кукуш” 1 Бетонов Възел “Ломска база”, гр.София, бул.”Ломско шосе”, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22А 24.08.2012 г. Невалиден 15.11.2013 г.
20 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.48А 03.09.2012 г. Невалиден 01.04.2013 г. Преиздаден
21 “Стомана Индъстри” АД 1113509219 Перник,
ул.”Владайско въстание” 1
Dojran Steel Ltd., Р.Македония, s.Nikolic, Posta Nov Dojran Заварени армировъчни мрежи от стомана с диаметри 4 до 8 mm с клас В500 по БДС 9252:2007 07-НСИСОССП-12.6 05.09.2012 г. Валиден
22 “Енкон” ООД 040536408 София, бул. “Ломско шосе” 239 Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София, кв. “Обеля”, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19А 14.09.2012 г. Невалиден 15.10.2013 г. Преиздаден
23 “Енкон” ООД 040536408 София, бул. “Ломско шосе” 239 Бетонов център “Подуяне”, гр.София, ул.”Железни врата”14 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.20А 14.09.2012 г. Невалиден 05.04.2013 г.
24 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 Габрово,
м. “Колева ливада” 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. “Колева ливада” 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13A 21.09.2012 г. Невалиден 06.08.2013 г. Преиздаден
25 “Рок-2005” ООД 101678624 гр.Сандански, ул.”Скопие” 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.70Б 24.09.2012 г. Невалиден 19.06.2014 г.
26 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция,
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система “Thermo System” 07-НСИСОССП-10.6A 01.10.2012 г. Невалиден 01.10.2014 г. Преиздаден
27 “Екострой комплект” ООД 131050358 София, ул.”Хемус” 62-64 София, ж.к. “Овча купел”-1 Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-12.8 25.10.2012 г. Невалиден 02.01.2014 г.
28 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 БВ “Хидробетон”, гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8Б 20.11.2012 г. Невалиден 28.05.2013 г. Преиздаден
29 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна БВ “Елба” при Бетонов център на “Миг Маркет” ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. “Перла” Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71А 28.11.2012 г. Невалиден 24.07.2013 г. Преиздаден
30 “Хидробетон” ООД 130221614 гр.София, ул.”Любен Каравелов” 16 Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23А 28.11.2012 г. Невалиден 12.07.2013 г. Преиздаден
31 “Холсим България” АД 825255760  с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Север”, Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39А 18.12.2012 г. Невалиден 10.10.2013 г. Преиздаден
32 “Холсим България” АД 825255760  с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив, ул.”П.Шилева” Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41А 18.12.2012 г. Невалиден 10.10.2013 г. Преиздаден
33 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул.”Бачо Киро” 39 Бетонов възел “FCC-Plant1-TEKA” на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони  В15; В25; B30; B35; С20/25; C25/30; C28/35;  С40/50; С50/60; С55/67; С60/75 07-НСИСОССП-09.56А 28.12.2012 г. Невалиден 23.01.2014 г. Преиздаден
34 “Росица” ООД 814195340 гр. Павликени, пл. “Стефан Караджа” 1 ПТБ, гр.Павликени, ул. “Шипка” № 16 Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; С30/37 07-НСИСОССП-09.43А 09.07.2012 г. Невалиден 21.01.2015 г. Преиздаден
35 “Билмат” ООД 127008008 Шумен, ул.”П.Кърджиев” 7А Производствен цех, гр.Шумен, ул.”П.Кърджиев” 7А Топлоизолационна система  “Билкотерм” 07-НСИСОССП-11.22 27.01.2012 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Волуяк”, гр.София, ул.”Детелина” 18 Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.24 10.01.2011 г. Невалиден 22.05.2012 г.
2 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Горубляне”, гр.София, ул.”Инж.Георги Белов” 6 Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.25 10.01.2011 г. Невалиден 10.10.2011 г.
3 “Импрегнация 2000” АД 112125347 гр. Белово, област Пазарджик Завод, гр. Белово, област Пазарджик, община Белово Дървени импрегнирани траверси от иглолистна и широколистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7 15.03.2011 г. Невалиден 02.04.2012 г. Преиздаден
4 Interbuna S.L. Мадрид, Испания Производствени цехове в: Испания, гр.Мадрид,  Moraleia de enmendio Poligono industyrial San Sebastian c/homo 2 и Испания, гр.Мадрид, Fuenlabrada, Carretera of fuenlabrada A, humanes km 0,800 Гумени еластомерни покрития на фуги на мостове с търговски шифър на фирмата производител REJ-42, 50, 52, 70, 80, 100, 160, 230 и 330 и ЕТ-30/50 07-НСИСОССП-10.19 23.03.2011 г. Невалиден 07.11.2012 г.
5 “Омега” ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.”Нешо Бончев” 26 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-11.1 24.03.2011 г. Невалиден 27.05.2016 г. Преиздаден
6 “ЗСКИ” ЕООД 104505175 Свищов Производствен база, гр.Свищов, ул.”отец Паисий” 7 Стоманобетонни предварително напрегнати  моноблокови траверси тип “СТ-6 S 49” и “СТ-6 UIC 60” 07-НСИСОССП-08.42 30.03.2011 г. Невалиден 28.05.2012 г.
7 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.6 04.04.2011 г. Валиден
8 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
9 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Thessaloniki, Гърция Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
10 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A.,Thessaloniki, Гърция Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
11 “Стром 21” ООД 121858957 София Цех, гр.София, ул.”Траян Тенев”97 Топлоизолационна  система “Baumaster” 07-НСИСОССП-09.91 19.04.2011 г. Валиден
12 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Бояна”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 28.04.2011 г. Невалиден 30.04.2013 г. Преиздаден
13 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Дървеница”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.77 28.04.2011 г. Невалиден 30.04.2013 г. Преиздаден
14 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Плевен” Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7 16.05.2011 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
15 “Омега” ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.”Нешо Бончев” 26 Изделия от армировъчна стомана 07-НСИСОССП-11.2 31.05.2011 г. Невалиден 17.02.2014 г.
16 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов завод “Резбарска”, гр.София, ул.”Резбарска”7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 08.06.2011 г. Невалиден 15.07.2011 г. Преиздаден
17 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов Възел “Ломска база”, гр.София, бул.”Ломско шосе”, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 08.06.2011 г. Невалиден 15.07.2011 г. Преиздаден
18 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
19 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
20 “БГ-Бетон” EOOД 175312883 София Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
21 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов завод “Резбарска”, гр.София, ул.”Резбарска”7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 15.07.2011 г. Невалиден 24.08.2012 г. Преиздаден
22 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов Възел “Ломска база”, гр.София, бул.”Ломско шосе”, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 15.07.2011 г. Невалиден 24.08.2012 г. Преиздаден
23 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
24 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Гара Искър”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
25 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Илиенци”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
26 “СБКИ” АД 115948268 Пловдив,бул.”Ал.Стамболийски” 9а Производствена база, гр.Пловдив, бул.”Ал.Стамболийски” 9а Модулни стоманобетонни обемни клетки тип СБКТП 07-НСИСОССП-11.20 02.09.2011 г. Невалиден 17.08.2016 г.
27 “ЗСКИ” ЕООД 104505175 Свищов Производствен база, гр.Свищов, ул.”Отец Паисий” 7 Стоманобетонни двублокови траверси, тип “ДТ-М” 07-НСИСОССП-08.1 26.09.2011 г. Невалиден 28.05.2012 г.
28 “ЖПСВ” ЕООД 104561156 Варна Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси, тип “В91S” и тип “В91S/K” 07-НСИСОССП-09.58 15.11.2011 г. Валиден
29 ЕТ “Катерина-Георги Евденов” 821123850 Вълчедръм, обл.Монатана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.27 24.11.2011 г. Валиден
30 “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия “ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500”; Weber.therm Престиж “ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500”; Weber.therm Ultra Clima “ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500” 07-НСИСОССП-09.70 12.12.2011 г. Невалиден 23.12.2014 г. Преиздаден
31 “СД Стройпроект” ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база на “СД Стройпрект” ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17 16.12.2011 г. Невалиден 20.08.2015 г. Преиздаден
32 “Хидробетон” ООД 130221614 София Мобилен бетонов възел “Хидробетон”, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23 23.12.2011 г. Невалиден 24.02.2012 г. Преиздаден
33 “СК-13 Трансстрой” АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. “Петър Панайотов” 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 28.12.2011 г. Невалиден 01.01.2012 г.
34 “Стомана индъстри” АД 113509219 Перник, ул.”Владайско въстание”1 Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.”Владайско въстание” 1 Армировъчна стомана клас В500В 07-НСИСОССП-08.12А 30.12.2011 г. Валиден
35 “Стомана индъстри” АД 113509219 Перник, ул.”Владайско въстание”1 Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.”Владайско въстание” 1 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.13А 30.12.2011 г. Невалиден 07.01.2014 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 София Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин Обикновени бетони  В20; В25; B30; B35; C12/15; C25/30; C28/35; C50/60 07-НСИСОССП-09.56 08.01.2010 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
2 “Даро” ЕООД 101610609 Благоевград Бетонов възел, гр. София Обикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.78 12.01.2010 г. Невалиден 05.06.2014 г. Преиздаден
3 “Бетон 05” ООД 117630360 Русе Бетонов център “Бетон 05″, гр.Русе, ул.”Липник” 5 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.15 26.01.2010 г. Невалиден 10.12.2013 г. Преиздаден
4 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Илиенци” на “Хидробетон” ООД, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.80 28.01.2010 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
5 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна Бетонов център на “Миг Маркет” ООД Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71 15.02.2010 г. Невалиден 17.09.2010 г. Преиздаден
6 “Омега” ООД 831738475 София София Студеноогънати стоманени профили с “U” форма 07-НСИСОССП-08.51 26.02.2010 г. Валиден
7 “Доуш Иншаат Ве Тиджарет” АД, клон България 200370635 София Производствена база „Обеля”, гр.София Стоманобетонни сегменти носеща облицовка на тунели 07-НСИСОССП-09.74 15.03.2010 г. Невалиден 08.02.2012 г.
8 “Стоун-2002” ООД 130790423 гр.Сандански БВ, гр.Сандански, местност “Стара гара” Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.56 12.04.2010 г. Невалиден 14.11.2016 г. Преиздаден
9 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов Възел “Ломска база”, гр.София, бул.”Ломско шосе”, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 20.04.2010 г. Невалиден 31.08.2010 г. Преиздаден
10 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Хидробетон”, Ново Село Обикновени бетони с кл;асове по якост на натиск В15; В25; В30 и С30/37 07-НСИСОССП-10.5 30.04.2010 г. Невалиден 17.11.2011 г. Преиздаден
11 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Бояна”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 31.05.2010 г. Невалиден 28.04.2011 г. Преиздаден
12 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Дървеница”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.77 31.05.2010 г. Невалиден 28.04.2011 г. Преиздаден
13 “Стром 21” ООД 121858957 София Цех, гр.София, ул.”Траян Тенев”97 Система за топлоизолация “Baumaster” 07-НСИСОССП-09.91 31.05.2010 г. Невалиден 19.04.2011 г. Преиздаден
14 “БКС-Строител” ЕООД 832048744 Елин Пелин Бетонов възел на “БКС-Строител” ЕООД, гр. Елин Пелин Обикновен бетон C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.66 04.06.2010 г. Валиден
15 “Транс Билд” ЕООД 121558493 София Бетонов възел “Транс Билд”, гр.Пирдоп, бул. “Георги Бенковски” 13 Обикновени бетоно В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.89 18.06.2010 г. Невалиден 26.08.2013 г. Преиздаден
16 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5 12.07.2010 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
17 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Гара Искър”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6 12.07.2010 г. Невалиден 21.07.2011 г. Преиздаден
18 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Илиенци”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80 12.07.2010 г. Невалиден 21.07.2011 г. Преиздаден
19 “Стройпроект” ООД 118542753 Силистра Мобилен възел в производствена база на “Стройпроект” ООД, гр. Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-10.8 15.07.2010 г. Невалиден 20.08.2015 г. Преиздаден
20 “СД Стройпроект” ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база на “СД Стройпрект” ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17 15.07.2010 г. Невалиден 16.12.2011 г. Преиздаден
21 “Марисан и Колев” ООД 117529781 Русе гр.Русе, ИПЗ, ул.”Канлъ дере” 15 Система за топлоизолация “Термофлекс Classic” и интегрирана топлоизолационна система Terapor Ultra 07-НСИСОССП-07.235 22.07.2010 г. Невалиден 05.12.2014 г. Преиздаден
22 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция 19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система “Thermo System” 07-НСИСОССП-10.6 22.07.2010 г. Невалиден 01.10.2012 г. Преиздаден
23 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов възел “Пловдив”, гр.Пловдив Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8 28.07.2010 г. Невалиден 28.05.2012 г. Преиздаден
24 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 Габрово Бетонов възел, гр.Габрово, Производствен абаза в м. “Колева ливада” Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13 30.07.2010 г. Невалиден 21.09.2012 г. Преиздаден
25 “СБКИ” АД 115948268 Пловдив Бетонов възел, гр.Пловдив, ул. “Ал. Стамболийски” 9а Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50 07-НСИСОССП-09.64 05.08.2010 г. Валиден
26 “Сен Гобен Констръкшън продъктс България” ЕООД 131234803 Костинброд “Сейнт Гобен Конструцтион България” ЕООД, гр.Костинброд Външна топлоизолационна комбинирана система Weber.therm Фамилия “ETICS-EPS-EN 13499-b1-i2-pe500” 07-НСИСОССП-09.70 11.08.2010 г. Невалиден 12.12.2011 г. Преиздаден
27 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов завод “Резбарска”, гр.София, ул.”Резбарска”7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 18.08.2010 г. Невалиден 08.06.2011 г. Преиздаден
28 “Рок-2005” ООД 101678624 Сандански Бетонов възел, с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.70 25.08.2010 г. Невалиден 26.07.2012 г. Преиздаден
29 “ЖПСВ” ЕООД 104561156 Варна Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Предварително напрегнати стоманобетонни траверси, тип “В91S” и тип “В91S/K” 07-НСИСОССП-09.58 31.08.2010 г. Невалиден 15.11.2011 г. Преиздаден
30 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов Възел “Ломска база”, гр.София, бул.”Ломско шосе”, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5;  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 31.08.2010 г. Невалиден 08.06.2011 г. Преиздаден
31 “Старт-96” ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел “Коциан”, гр.Перник, кв.В.Левски, м.Коциан Обикновени бетони  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.68 01.09.2010 г. Невалиден 30.09.2015 г. Преиздаден
32 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Турция Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-RERCCACP-09.42 03.09.2010 г. Невалиден 30.12.2016 г. Преиздаден
33 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна Бетонов център на “Миг Маркет” ООД Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71 17.09.2010 г. Невалиден 28.11.2012 г. Преиздаден
34 “Енкон” ООД 040536408 София Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19 28.09.2010 г. Невалиден 14.09.2012 г. Преиздаден
35 “Енкон” ООД 040536408 София Бетонов център “Подуяне”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.20 28.09.2010 г. Невалиден 14.09.2012 г. Преиздаден
36 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов възел   “Хидробетон”, с. Баховица, общ. Ловеч Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37 07-НСИСОССП-10.16 01.12.2010 г. Невалиден 06.06.2013 г.
37 Axter International Франция Франция, гр.Коуршеле, ул.”Жозеф Косте” F 59552 Хидроизолационни мембрани на основа модифициран битум “Excelpont GC”, “Excelpont GC Huls”, “Excelpont GC 4,5” 07-НСИСОССП-10.18 02.12.2010 г. Валиден
38 “СК-13 Трансстрой” АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. “Петър Панайотов” 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 29.12.2010 г. Невалиден 28.12.2011 г. Преиздаден
39 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов център “Юг”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.38 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г.
40 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов възел “Север”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г. Преиздаден
41 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г. Преиздаден
42 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 София Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин Обикновени бетони  В15; В20; В25; B30; B35; В40; C12/15; C25/30; C28/35; С40/50; С35/45; C50/60; С58/70 07-НСИСОССП-09.56 30.12.2010 г. Невалиден 21.02.2012 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Стоун 2002” ООД 130790423 Сандански гр.Сандански, местност Стара гара Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НСИСОССП-08.56 16.01.2009 г. Невалиден 12.04.2010 г. Преиздаден
2 “Жити” АД 827183411 Русе Завод на “Жити” АД, гр.Русе Армировъчна стомана В500А 07-НСИСОССП-08.63 30.01.2009 г. Невалиден 18.01.2013 г. Преиздаден
3 “ЖПСВ” АД Чехия Заводи в Чехия, гр.Дополази 79826, Незамислице до Простейнова Предварително напрегнати стоманобетонни траверси тип “B91S” и тип “B91S/K”, “VPS” 07-НСИСОССП-08.58 30.01.2009 г. Невалиден 28.12.2011 г.
4 ЕТ “Катерина-Георги Евденов” 821123850 Вълчедръм, обл.Монатана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.27 05.02.2009 г. Невалиден 24.10.2011 г. Преиздаден
5 “Екобулгарстрой” ООД 120550159 Смолян Бетонов възел „СРЕДОК”, гр.Смолян, ул. „Миньорска”, Долна лифтстанция Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35 07-НСИСОССП-08.48 20.02.2009 г. Невалиден 12.11.2009 г. Преиздаден
6 “Техексим Инженеринг” ЕООД 130523826 София Цех в гр. Радомир Стоманени контактно заварени решетки за подови настилки, стъпала и стенни прегради 07-НСИСОССП-08.68 09.03.2009 г. Невалиден 14.04.2010 г.
7 “Истър-5” ООД 831685186 София Бетонов възел, гр.София, местност “Врана” Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.3 10.03.2009 г. Валиден
8 “Елити” ООД 122008449 Самоков Бетонов възел, гр.Самоков, местност “Червената земя” Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.30 16.03.2009 г. Невалиден 13.06.2014 г.
9 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов възел “Пловдив”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.8 24.03.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
10 “БГ-Бетон” EOOД 175312883 София Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
11 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
12 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Овча купел-Бузема”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.11 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
13 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
14 СД “Голден Хендс-Николови и сие” 821110123 Лом Бетонов възел, гр.Лом, ул.”Садовска” 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 и В40 07-НСИСОССП-09.4 03.04.2009 г. Невалиден 31.10.2013 г. Преиздаден
15 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София БЗ “Резбарска” Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 22.04.2009 г. Невалиден 28.08.2009 г. Преиздаден
16 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София БВ “Ломска база” Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.22 22.04.2009 г. Невалиден 28.08.2009 г. Преиздаден
17 “БКС-Строител” ЕООД 832048744 Елин Пелин Елин Пелин Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С28/35; С30/37 07-НСИСОССП-08.66 27.04.2009 г. Невалиден 10.06.2009 г. Преиздаден
18 “Стройкомерс-Кацаров” ЕООД 175178854 Костенец Бетонов възел, гр.Костенец Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НСИСОССП-09.28 21.05.2009 г. Невалиден 05.06.2013 г. Преиздаден
19 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел “Симеоново”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
20 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Овча купел-Бузема”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.11 28.05.2009 г. Невалиден 14.12.2009 г.
21 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Пашов”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
22 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София Бетонов възел  “Горубляне”, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
23 “Енкон” ООД 040536408 София Бетонов център “Ломско шосе”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.19 28.05.2009 г. Невалиден 28.09.2010 г. Преиздаден
24 “Енкон” ООД 040536408 София Бетонов център “Подуяне”, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В51 07-НСИСОССП-09.20 28.05.2009 г. Невалиден 28.09.2010 г. Преиздаден
25 “СД Стройпроект” ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база, гр. Силистра, Промишлена зона “Запад” Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.17 28.05.2009 г. Невалиден 15.07.2010 г. Преиздаден
26 “Строй и Снаб” ЕООД 131037019 Самоков Бетонов възел, гр.Самоков, ул. “Грънчар” 1 Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40 07-НСИСОССП-09.29 28.05.2009 г. Валиден
27 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.5 28.05.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
28 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Гара Искър” Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.6 28.05.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
29 ET “Проектстрой-Петър Петров” 817013106 Габрово Бетонов възел, гр.Габрово, Производствен абаза в м. “Колева ливада” Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13 28.05.2009 г. Невалиден 30.07.2010 г. Преиздаден
30 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ – Плевен Бетон обикновен с клас по якост на натиск  В12,5;В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.7 05.06.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
31 “Враня-93” ООД 831465546 София Бетонов възел , гр.София, местност “Врана” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52 08.06.2009 г. Невалиден 10.06.2014 г. Преиздаден
32 “Враня-93” ООД 831465546 София Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ “Искър-юг” Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63 08.06.2009 г. Невалиден 10.06.2014 г. Преиздаден
33 “БКС-Строител” ЕООД 832048744 Елин Пелин Бетонов възел на “БКС-Строител” ЕООД, гр. Елин Пелин Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45;С40/50 07-НСИСОССП-08.66 10.06.2009 г. Невалиден 04.06.2010 г. Преиздаден
34 “ЗСК-Девня” АД 103148230 Девня Бетонов възел, гр.Варна Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.44 12.06.2009 г. Невалиден 08.01.2014 г. Преиздаден
35 “ЗСК-Девня” АД 103148230 Девня Бетонов възел, гр.Девня Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.45 12.06.2009 г. Невалиден 08.01.2014 г. Преиздаден
36 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов център “Юг”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.38 15.06.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
37 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов възел “Север”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В45 07-НСИСОССП-09.39 15.06.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
38 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Армировъчна стомана клас В500В и В500С, на пръти и кангали, с диаметри 6-32 mm 07-НСИСОССП-09.34 22.06.2009 г. Валиден
39 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Армировъчна стомана клас В235, на кангали, с диаметри 5,5-12 mm 07-НСИСОССП-09.35 22.06.2009 г. Валиден
40 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-09.36 22.06.2009 г. Валиден
41 “Устра-Бетон” ООД 108563496 Кърджали Бетонов център “Устра-Бетон”, гр.Кърджали, Промишлен район “Летище” Обикновени бетони  С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45;С40/50 07-НСИСОССП-09.32 26.06.2009 г. Невалиден 28.08.2012 г.
42 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Турция Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-REARCCACP-09.42 30.06.2009 г. Невалиден 03.09.2010 г. Преиздаден
43 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов възел “Стряма”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.40 15.07.2009 г. Невалиден 08.09.2010 г.
44 “Холсим Бетон Пловдив” АД 825255760 Пловдив Бетонов възел “Тракия”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.41 15.07.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
45 “Кльокнер металснаб” АД 831644360 София Арматурен двор, база “Илиянци”, гр.София, бул. “Илиянци” 119 Изделия от изправена от кангали армировъчна стомана от клас В500А и клас В235, с диаметър от 5,5 mm до 12 mm 07-НСИСОССП-09.53 16.07.2009 г. Невалиден 23.09.2013 г.
46 “ДЛВ” ЕООД 113553048 Перник Бетонов възел “ДЛВ”, гр.Перник, кв.Църква Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.18 05.08.2009 г. Валиден
47 “Водстрои” АД 105027739 Видин Бетонов възел “Катюша”, гр. Видин Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.50 10.08.2009 г. Невалиден 21.12.2015 г.
48 БЦ “Камбани” ООД 130019370 София БЦ “Камбани” на БЦ “Камбани” ООД, гр.София Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.14 10.08.2009 г. Невалиден 26.01.2011 г.
49 “Хидробетон” ООД 130221614 София БВ “Люлин”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.5 17.08.2009 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
50 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов център “Гара Искър”, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск  В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.6 17.08.2009 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
51 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов възел “Плевен”, гр.Плевен Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45 07-НСИСОССП-09.7 17.08.2009 г. Невалиден 16.05.2011 г. Преиздаден
52 “Хидробетон” ООД 130221614 София Бетонов възел “Пловдив”, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.8 17.08.2009 г. Невалиден 28.07.2010 г. Преиздаден
53 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов завод “Резбарска”, гр.София Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 28.08.2009 г. Невалиден 18.08.2010 г. Преиздаден
54 “Щрабаг” ЕАД 130463628 София Бетонов възел “Ломска база”, гр.София Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.22 28.08.2009 г. Невалиден 20.04.2010 г. Преиздаден
55 “СБКИ” АД 115948268 Пловдив Бетонов възел, гр.Пловдив, ул. “Ал. Стамболийски” 9а Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.64 04.09.2009 г. Невалиден 05.08.2010 г. Преиздаден
56 “ЖПСВ” ЕООД 104561156 София Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Предварително напрегнати стоманобетонни траверси тип “B91S” и тип “B91S/K” 07-НСИСОССП-09.58 25.09.2009 г. Невалиден 31.08.2010 г. Преиздаден
57 “РДП-София” ЕООД 130558250 Банкя Бетонов възел “Волуяк”, гр. София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.24 02.10.2009 г. Невалиден 10.01.2011 г. Преиздаден
58 “РДП-София” ЕООД 130558250 Банкя Бетонов възел “Горубляне”, гр. София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.25 02.10.2009 г. Невалиден 10.01.2011 г. Преиздаден
59 “ГБС-Варна” АД, клон Силистра 1300872110017 Силистра Бетонов център на територията на ПТБ на “ГБС-Варна” АД, клон Силистра, гр.Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20 и В25 07-НСИСОССП-09.46 14.10.2009 г. Невалиден 20.10.2014 г.
60 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Бетонов възел на фирмата, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47 14.10.2009 г. Невалиден 21.10.2013 г. Преиздаден
61 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас Бетонов център на “ЗСК-Лозово” АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.48 23.10.2009 г. Невалиден 03.09.2012 г. Преиздаден
62 “Крис” ЕООД 111520829 Берковица Бетонов възел на “Крис” ЕООД, гр.Берковица Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.31 30.10.2009 г. Невалиден 17.12.2015 г.
63 “Ягуар 02” ЕООД 131029481 Ихтиман Бетонов възел на “ЯГУАР 02” ЕООД, гр.Ихтиман Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.2 30.10.2009 г. Невалиден 15.01.2015 г. Преиздаден
64 “Екобулгарстрой” ООД 120550159 Смолян Бетонов възел „СРЕДОК”, гр.Смолян, ул. „Миньорска”, Долна лифтстанция Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35 07-НСИСОССП-08.48 12.11.2009 г. Невалиден 20.06.2012 г.
65 “Стомана индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A, Гърция Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75 12.11.2009 г. Невалиден 04.04.2011 г. Преиздаден
66 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Бояна”, София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 13.11.2009 г. Невалиден 31.05.2010 г. Преиздаден
67 “Интербетон” ООД 200835301 София БВ “Дървеница”, София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.77 13.11.2009 г. Невалиден 31.05.2010 г. Преиздаден
68 “Бетонстрой” ЕООД 101047146 Петрич Бетонов възел “Бетонстрой”, гр.Петрич, до Сортов участък на главен път за гр.София Обикновени бетони  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.67 20.11.2009 г. Невалиден 11.10.2013 г.
69 “Енергостроймонтаж- инженеринг” АД 114116076 Белене Бетонов възел, гр.Белене, ул. “България” 65-67 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.54 24.11.2009 г. Невалиден 27.12.2013 г. Преиздаден
70 “Мега Топ Транс” ООД 200801911 София Бетонов възел, гр.София, Студентски град, ул. “Проф. д-р Иван Странски” 4-6 Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.83 24.11.2009 г. Валиден
71 “Старт-96” ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел “Коциан”, гр.Перник, кв.В.Левски Обикновени бетони  В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.68 08.12.2009 г. Невалиден 01.09.2010 г. Преиздаден
72 “Напорни тръби” АД 117010384 Русе Бетонов възел “Напорни тръби”, гр.Русе, бул.”Тутракан” 41 Обикновени бетони  С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С32/40 07-НСИСОССП-09.16 10.12.2009 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
73 “СК-13 Трансстрой” АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. “Петър Панайотов” 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 15.12.2009 г. Невалиден 29.12.2010 г. Преиздаден
74 “Строителни изделия-94” ООД 814192974 Горна Оряховица Бетонов възел, гр.Горна Оряховица, ул.”Антон Страшимиров” 155 Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.51 22.12.2009 г. Невалиден 31.05.2012 г.
75 “Шанс-ВСВ” ЕООД 130079549 Варна Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.87 22.12.2009 г. Невалиден 12.11.2013 г. Преиздаден
76 “Монолит София” АД 135226950 София к. Писарово Добавъчни материали за бетон и пътни настилки 07-НСИСОССП-09.81 28.12.2009 г. Валиден
77 “Буковец” ЕООД 814191317 Елена Бетонов възел, гр. Елена Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НСИСОССП-09.90 29.12.2009 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Гримит-Бетон” ООД 200051865 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.218 17.03.2008 г. Невалиден 14.04.2009 г.
2 “Гримит-Бетон” ООД 200051865 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск  В 25 (К3)
07-НСИСОССП-07.219 17.03.2008 г. Невалиден 14.04.2009 г.
3 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Гърция Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
4 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Гърция Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
5 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Sovel Hellenic Steel Prossesing Co.S.A, Гърция Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.6 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
6 “Елити” ООД 12208449 Самоков Самоков Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.8 04.04.2008 г. Невалиден 16.03.2009 г.
7 “Хидробетон” ООД 13022614 София Плевен Бетон обикновен с клас по якост на натиск  В12,5;В15; В20; В25; В30; В35 (при класове по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.221 15.04.2008 г. Невалиден 05.06.2009 г.
8 “Хидробетон” ООД 13022614 София Плевен Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В30 К3 и В 35 К3) 07-НСИСОССП-07.222 15.04.2008 г. Невалиден 05.06.2009 г.
9 ЕТ “Екси – Евгени Кръстев” 121129412 София Бетонов възел “Екси”, гр.София, ул. “Пор.Неделчо Бончев” 12 Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (при клас по консистенция К2) и В12,5;В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.216 21.04.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
10 ЕТ “Екси – Евгени Кръстев” 121129412 София Бетонов възел “Екси”, гр.София, ул. “Пор.Неделчо Бончев” 12 Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  при клас по якост на натиск В20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В25 (К3) и В 35 (К3) 07-НСИСОССП-07.217 21.04.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
11 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.”Владайско въстание” 1 Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.12 22.04.2008 г. Невалиден 30.12.2011 г. преиздаден
12 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Цех за заварени мрежи, гр.Перник, ул.”Владайско въстание” 1 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.13 22.04.2008 г. Невалиден 30.12.2011 г. преиздаден
13 “Марисан и Колев” ООД 117529781 Русе “Марисан и Колев” ООД , гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” 15 Система за топлоизолации “Термофлекс Classic” 07-НСИСОССП-07.235 12.05.2008 г. Невалиден 22.07.2010 г.
14 “ЗСК-Девня” АД 103148230 Девня Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.28 16.05.2008 г. Невалиден 12.06.2009 г.
15 “ЗСК-Девня” АД 103148230 Девня  Девня Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.29 16.05.2008 г. Невалиден 12.06.2009 г.
16 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 07-НСИСОССП-07.210 26.05.2008 г. Невалиден 14.10.2009 г.
17 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 и клас по якост на натиск  В 20 при клас по консистенция К3
07-НСИСОССП-07.211 26.05.2008 г. Невалиден 14.10.2009 г.
18 “Устра-Бетон” ЕООД 108563416 Кърджали  Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 и В 12,5 (при клас по консистенция К2); В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 (при клас по консистенция К2 и К3) и  В50 (при клас по консистенция К3 и К4) 07-НСИСОССП-05.85 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
19 “Устра-Бетон” ЕООД 108563416 Кърджали  Кърджали Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В25 К3; В30 К3; В40 К3 и В45 К3) 07-НСИСОССП-05.86 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
20 “Устра-Бетон” ЕООД 108563416 Кърджали  Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск С8/10 (с клас по консистенция S2); C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37  (с клас по консистенция S2 и S3) и C30/35; C35/45; C40/50 (с клас по консистенция S2;  S3 и S4) 07-НСИСОССП-08.14 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
21 “Промет Стийл” АД 130919989 София Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В420В и клас В420С 07-НСИСОССП-08.19 16.06.2008 г. Невалиден 20.01.2012 г. преиздаден
22 “Промет Стийл” АД 130919989 София Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.20 16.06.2008 г. Невалиден 20.01.2012 г. преиздаден
23 “ЗСКИ” ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип “ДТ-M” – без свързващ профил 07-НСИСОССП-08.1 23.06.2008 г. Невалиден 20.08.2008 г. преиздаден
24 Ferriere Nord SpA 0163780307 Италия Ferriere Nord SpA, Zona Industriale Rivoli, I-33010 Ossopo (UD), Italy Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.39 08.07.2008 г. Невалиден 15.06.2012 г.
25 “Водстрои” АД 105027739 Видин БВ “Катюша” Видин Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.214 18.07.2008 г. Невалиден 10.08.2009 г.
26 “Водстрои” АД 105027739 Видин БВ “Катюша” Видин Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
07-НСИСОССП-07.215 18.07.2008 г. Невалиден 10.08.2009 г.
27 “Първострой-Г” ООД 811152348 с. Първомай, общ. Петрич с. Първомай, общ. Петрич Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В 10; В 12,5;В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 07-НСИСОССП-04.138 28.07.2008 г. Невалиден 30.12.2009 г.
28 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна Бетонов център на “Миг Маркет” ООД, гр. Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 07-НСИСОССП-07.201 28.07.2008 г. Невалиден 15.02.2010 г.
29 “Миг Маркет” ООД 813208824 Варна Бетонов център на “Миг Маркет” ООД, гр. Варна Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 и клас по якост на натиск  В 20 при клас по консистенция К3
07-НСИСОССП-07.202 28.07.2008 г. Невалиден 15.02.2010 г.
30 “Росица” ООД 814195340 Павликени ПТБ, гр.Павликени Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15 и В20 (при класове по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-04.317 13.08.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
31 “ЗСКИ” ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип “ДТ-M” (със и без свързващ профил) 07-НСИСОССП-08.1 20.08.2008 г. Невалиден 29.10.2008 г.
32 “ЗСК-Лозово” АД 102204561 Бургас  Бургас Бетон обикновен с клас по якост на натиск В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.225 15.09.2008 г. Невалиден 23.10.2009 г.
33 “Щрабаг” ЕАД 1304636289 София БЦ “Ломска База”, София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (при клас по консистенция К1 и К2); В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В35 и В45 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.46 20.10.2008 г. Невалиден 22.04.2009 г.
34 “ЗСКИ” ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип “ДТ-M” (със и без свързващ профил) 07-НСИСОССП-08.1 29.10.2008 г. Невалиден 26.09.2011 г.
35 “Омега” ООД 831738475 София София Студеноогънати стоманени профили с “U” форма 07-НСИСОССП-08.51 30.10.2008 г. Невалиден 26.02.2010 г. преиздаден
36 “Буковец” ЕООД 814191317 Елена  Елена Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В10 и В 12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИОССП-04.69 12.11.2008 г. Невалиден 29.12.2009 г.
37 “Екобетонови и варови разтвори” ЕООД 121476085 София БВ “Бояна”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В30 К3 и В 35 К3) 07-НСИСОССП-06.69 18.11.2008 г. Невалиден 09.09.2009 г.
38 “ЗСК-Девня” АД 103148230 Девня Арматурен двор, гр.Девня Заварени мрежи от армировъчна стомана 07-НСИСОССП-08.30 24.11.2008 г. Невалиден 16.11.2009 г.
39 Ferriere Nord SpA 0163780307 Италия Ferriere Nord SpA, Zona Industriale Rivoli, I-33010 Ossopo (UD), Italy Армировъчна стомана клас В420В 07-НСИСОССП-08.62 25.11.2008 г. Невалиден 16.06.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония Електрозаварени армировъчни мрежи 011-НСИОССП-06.115 30.01.2007 г. Невалиден 30.01.2010 г.
2 “Стомана Индъстри” АД 113509219 Перник Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкции S500s и S500sc 011-НСИОССП-06.114 30.01.2007 г. Невалиден 30.01.2010 г.
3 “Енкон” ООД 040536408 София БВ  “Ломско шосе” , гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 20 (К3) иВ 25 (К3) и Вв 0,8 при класове по якост на натиск В 30 (К3) иВ 35 (К3) 011-НСИСОССП-06.121 20.02.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
4 “Енкон” ООД 040536408 София БВ “Подуяне”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 20 (К3) иВ 25 (К3) и Вв 0,8 при класове по якост на натиск В 30 (К3) иВ 35 (К3) 011-НСИСОССП-06.120 20.02.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
5 “Енкон” ООД 040536408 София БВ “Подуяне”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.119 20.02.2007 г. Невалиден 20.12.2007 г.
6 “Енкон” ООД 040536408 София БВ  “Ломско шосе” , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.118 20.02.2007 г. Невалиден 20.12.2007 г.
7 Ineterbuna S.A. Испания Испания Еластомерни лагери “Buna A”, “Buna B-1”, “Buna C-2, 4, 5”, “Buna D”, “Buna F” I “Buna F-P” 011-НСИСОССП-06.152 20.02.2007 г. Невалиден 20.02.2010 г.
8 “Комарс” АД 825255760 Пловдив БВ “Север”, Пловдив Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В25 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) 011-НСИСОССП-05.70 26.02.2007 г. Невалиден 15.04.2009 г.
9 “Комарс” АД 825255760 Пловдив БВ “Север”, Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.69 26.02.2007 г. Невалиден 26.06.2007 г.
10 “Строй и Снаб” ЕООД 131037019  Самоков  Самоков Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3)
011-НСИСОССП-06.135 06.03.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
11 “Строй и Снаб” ЕООД 131037019  Самоков  Самоков Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.134 06.03.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
12 “Стройкомерс-Кацаров” ЕООД 12203737397 Костенец Костенец Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-04.169 15.03.2007 г. Невалиден 21.05.2009 г.
13 “Напорни тръби” АД 117010384  Русе  Русе Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  (В25 К3) и Вв 0,8 (В 35 К3) 011-НСИСОССП-06.137 30.03.2007 г. Невалиден 10.12.2009 г.
14 “Напорни тръби” АД 117010384  Русе  Русе Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.136 30.03.2007 г. Невалиден 10.12.2009 г.
15 “Инжстрой София” АД 130463628 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6  (В25 К3) и Вв 0,8 (В 35 К3) 011-НСИСОССП-07.7 16.04.2007 г. Невалиден 22.04.2009 г.
16 “Инжстрой София” АД 130463628 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.6 16.04.2007 г. Невалиден 22.04.2009 г.
17 “Хидробетон” ООД 13022614 София БВ “Люлин”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИОССП-06.130 16.04.2007 г. Невалиден 22.06.2007 г.
18 “Хидробетон” ООД 13022614 София БВ “Гара Искър”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.130 16.04.2007 г. Невалиден 22.06.2007 г.
19 ЕТ “Авто-ЕТ-Евгени Тролиев” 040632253 София БВ “Пашов”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,4 (В15 К3; В20 К3 и В25 К3); Вв 0,6  (В15 К3; В20 К3; В25 К3 и В30 К3) и Вв 0,8 (В20 К3; В25 К3; В30 К3 и В 35 К3) 011-НСИСОССП-06.104 20.04.2007 г. Невалиден 09.07.2007 г.
20 ЕТ “Авто-ЕТ-Евгени Тролиев” 040632253 София БВ “Пашов”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.100 20.04.2007 г. Невалиден 09.07.2007 г.
21 “БЦ “Камбани” ООД 130019370 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3)
011-НСИСОССП-05.65 23.04.2007 г. Невалиден 10.08.2009 г.
22 “БЦ “Камбани” ООД 130019370 София София Бетон обикновен с класове по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20; В 25 и В 30 при клас по консистенция К3 011-НСИСОССП-05.64 23.04.2007 г. Невалиден 10.08.2009 г.
23 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Волуяк”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.142 23.04.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
24 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Волуяк”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.139 23.04.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
25 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Военна рампа”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.141 23.04.2007 г. Невалиден 01.02.2009 г.
26 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Военна рампа”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.140 23.04.2007 г. Невалиден 01.02.2009 г.
27 “Росица” ООД 814195340  Павликени  Павликени Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15 и В20 (при класове по консистенция К2 и К3) 011-НСИСОССП-04.317 27.04.2007 г. Невалиден 13.08.2008 г.
28 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационна система на основа модифициран битум “Excelpont GC”; “Excelpont GC Huls”; “Force 4000 Trafic” 011-НСИСОССП-06.148 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
29 Axter Internacional Франция Франция Битумна геомембрана “Loletanche” 011-НСИСОССП-07.22 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
30 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационна еластична мембрана “Exceljoint” – система за обработване на фуги 011-НСИСОССП-06.151 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
31 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационен материал за обработване на фуги “Mastic Hyraflex” 011-НСИСОССП-06.150 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
32 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационни листове на основа модифициран битум серия “Force Line”; “Hyrene”; “Topmetals”; “Thermecran” 011-НСИСОССП-06.149 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
33 Ineterbuna S.A. Испания Испания Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги 011-НСИСОССП-06.105 17.05.2007 г. Невалиден 17.05.2010 г.
34 “Благоустройствени строежи” ООД 130517271  София  София Трошен несортиран материал 011-НСИСОССП-07.17 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
35 “Благоустройствени строежи” ООД 130517271  София  София Трошен камък фракция 5-25 mm 011-НСИСОССП-07.15 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
36 “Благоустройствени строежи” ООД 130517271  София  София Трошен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-07.16 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
37 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 011-НСИСОССП-03.196 05.06.2007 г. Невалиден 02.11.2007 г.
38 “Устра-Бетон” ЕООД 108563416 Кърджали Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.85 17.06.2007 г. Невалиден 30.05.2008 г.
39 “Бетон 05” ООД 117630360 Русе Русе Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.8 20.06.2007 г. Невалиден 26.01.2010 г.
40 “Бетон 05” ООД 117630360 Русе Русе Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) 011-НСИСОССП-07.9 20.06.2007 г. Невалиден 26.01.2010 г.
41 “Ди Ви Би” ООД 130836454 Банкя Банкя Естествен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-07.61 22.06.2007 г. Невалиден 22.06.2010 г.
42 “Ди Ви Би” ООД 130836454 Банкя Банкя Естествен чакъл фракции 5-15 mm; 5-30 mm и 15-25 mm 011-НСИСОССП-07.62 22.06.2007 г. Невалиден 22.06.2010 г.
43 “Хидробетон” ООД 13022614 София БВ “Гара Искър” , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.131 22.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
44 “Хидробетон” ООД 13022614 София БВ “Люлин” , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИОССП-06.130 22.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
45 СД “Голден хендс-Николов и сие” 821110123 Лом Лом Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.48 22.06.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
46 “Комарс” АД 825255760 Пловдив БВ “Север”, гр.Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.69 26.06.2007 г. Невалиден 15.04.2009 г.
47 “ДЛВ-СИ” ООД 030107651 Перник Перник Трошен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-06.53 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
48 “ДЛВ-СИ” ООД 030107651 Перник Перник Трошен камък фракция 15-25 mm 011-НСИСОССП-06.52 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
49 “ДЛВ-СИ” ООД 030107651 Перник Перник Трошен несортиран скален материал 011-НСИСОССП-06.54 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
50 “ДЛВ-СИ” ООД 030107651 Перник Перник Трошен камък фракция 5-15 mm 011-НСИСОССП-06.51 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
51 “Макрил” ООД 831149427 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-03.505 27.06.2007 г. Невалиден 17.07.2009 г.
52 “Старт-96” ЕООД 113023103 Перник Перник Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и  В 25 (К3) 011-НСИСОССП-07.14 29.06.2007 г. Невалиден 08.12.2009 г.
53 “Старт-96” ЕООД 113023103 Перник Перник Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.13 29.06.2007 г. Невалиден 08.12.2009 г.
54 ЕТ “Проектстрой – Петър Петров” 817013106 Габрово Габрово Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 35 (К3) 011-НСИСОССП-07.11 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
55 ЕТ “Проектстрой – Петър Петров” 817013106 Габрово Габрово Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.10 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
56 СД “Стройпроект – Бъчваров и сие” 828014608 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.23 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
57 СД “Стройпроект – Бъчваров и сие” 828014608 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 (В 25 К3); Вв 0,8 (В 30 К3)
011-НСИСОССП-07.24 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
58 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Бузема”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.99 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
59 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Симеоново” Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.98 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
60 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Горубляне”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.97 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
61 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Пашов”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.104 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
62 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Бузема”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.103 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
63 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Симеоново” Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.102 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
64 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Горубляне”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2 и К3); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.101 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
65 “БГ-Бетон” ЕООД 175312883 София БВ “Пашов”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.100 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
66 “ГБС-Варна” AД, клон Силистра 1300872110017  Силистра  Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 011-НСИСОССП-07.37 09.07.2007 г. Невалиден 26.10.2007 г.
67 “СБКИ” АД 000439197 Пловдив Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.57 10.07.2007 г. Невалиден 04.09.2009 г.
68 “ДЛВ” ЕООД 030107651 Перник Перник Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по чкост на натиск В 20 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.94 12.07.2007 г. Невалиден 05.08.2009 г.
69 “ДЛВ” ЕООД 030107651 Перник Перник Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2 и  К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.93 12.07.2007 г. Невалиден 05.08.2009 г.
70 “Бетонстрой” ЕООД 101047146 Петрич гр.Петрич Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.30 31.07.2007 г. Невалиден 20.11.2009 г.
71 “Бетонстрой” ЕООД 101047146 Петрич гр.Петрич Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.29 31.07.2007 г. Невалиден 20.11.2009 г.
72 “Омега” ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.”Нешо Бончев” 26 Продукт от армировъчна стомана (заготовки) 011-НСИСОССП-07.49 06.08.2007 г. Невалиден 06.08.2010 г.
73 “Омега” ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.”Нешо Бончев” 26 Заварени армировъчни мрежи 011-НСИСОССП-07.48 06.08.2007 г. Невалиден 06.08.2010 г.
74 “Крис” ЕООД 11520829 Берковица Бетонов възел на “Крис” ЕООД, гр.Берковица Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3)
011-НСИСОССП-07.206 24.09.2007 г. Невалиден 30.10.2009 г.
75 “Крис” ЕООД 11520829 Берковица Бетонов възел на “Крис” ЕООД, гр.Берковица Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.205 24.09.2007 г. Невалиден 30.10.2009 г.
76 ЕТ “Катерина-Георги Евденов” 82112850 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,8 при клас по якост на натиск  В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3)
011-НСИСОССП-07.60 04.10.2007 г. Невалиден 05.02.2009 г.
77 ЕТ “Катерина-Георги Евденов” 82112850 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.59 04.10.2007 г. Невалиден 05.02.2009 г.
78 “Колор 93 МС” ООД
Булстат:122022961
122022961 Сливница Производствен цех, гр.Сливница, ул.”Хан Крум” 33 Суха смес за лепило за зидане н агазобетонни блокове “К3” 011-НСИСОССП-06.6 17.10.2007 г. Невалиден 08.01.2009 г.
79 “МКМ БГ Груп” ЕООД                    Булстат:102682757 102682757 Ямбол Ямбол Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове “Perfecto газ” 011-НСИСОССП-07.18 17.10.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
80 “ГБС-Варна” AД, клон Силистра 1300872110017  Силистра  Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15 при клас по консистенция К2 и В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.37 26.10.2007 г. Невалиден 14.10.2009 г.
81 “Миг Маркет” ЕООД 813208824 Варна Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.201 31.10.2007 г. Невалиден 28.07.2008 г.
82 “Миг Маркет” ЕООД 813208824 Варна Варна Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 и клас по якост на натиск  В 20 при клас по консистенция К3
011-НСИСОССП-07.202 31.10.2007 г. Невалиден 28.07.2008 г.
83 “Шанс-ВСВ” ЕООД 130079549 Варна Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.220 01.11.2007 г. Невалиден 22.12.2009 г.
84 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 и клас по якост на натиск  В 20 при клас по консистенция К3
011-НСИСОССП-07.211 02.11.2007 г. Невалиден 26.05.2008 г.
85 “Заводски строежи-ПС-Силистра” АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 011-НСИСОССП-07.210 02.11.2007 г. Невалиден 26.05.2008 г.
86 “Мими-ДМ” ЕООД 131423558 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.4 09.11.2007 г. Невалиден 12.10.2009 г.
87 “Мими-ДМ” ЕООД 131423558 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.5 09.11.2007 г. Невалиден 12.10.2009 г.
88 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Горубляне”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.212 30.11.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
89 “РДП-София” ЕООД 130558250 София БВ “Горубляне”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-07.213 30.11.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
90 “Екобетонови и варови разтвори” ЕООД 121476085 София БВ “Бояна”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) ; В 40 (К2 и К3) ; В 45  (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.68 12.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
91 “Енкон” ООД 040536408 София БВ “Подуяне” , София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.119 20.12.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
92 “Енкон” ООД 040536408 София БВ  “Ломско шосе” , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.118 20.12.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
93 “Водстрои” АД 105027739 Видин Видин Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-07.215 21.12.2007 г. Невалиден 18.07.2008 г.
94 “Водстрои” АД 105027739 Видин Видин Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.214 21.12.2007 г. Невалиден 18.07.2008 г.
95 “Екобетонови и варови разтвори” ЕООД 121476085 София БВ “Дървеница”, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост  Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 35 (К3) 011-НСИСОССП-07.204 21.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
96 “Екобетонови и варови разтвори” ЕООД 121476085 София БВ “Дървеница”, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3);  В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) и В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.203 21.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
97 ЕТ “Гримит-Григор Митрев” 020148056 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск  В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.219 21.12.2007 г. Невалиден 17.03.2008 г.
98 ЕТ “Гримит-Григор Митрев” 020148056 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.218 21.12.2007 г. Невалиден 17.03.2008 г.
99 “Бетон” ООД 811183258 Сандански Сандански Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.223 28.12.2007 г. Невалиден 27.02.2010 г.
100 “ЗСК-Лозово” АД 102204561  Бургас  Бургас Бетон обикновен с клас по якост на натиск В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.225 28.12.2007 г. Невалиден 15.09.2008 г.
101 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Заварени армировъчни мрежи 011-НСИСОССП-05.148 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.
102 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Стомана армировъчна клас S235 (марка В220) 011-НСИСОССП-05.147 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.
103 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Стомана армировъчна клас В500С и В500А 011-НСИСОССП-05.146 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.

Регистър на издадените протоколи за определяне на типа съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR) и Директива за строителните продукти (CPD)

Регистър на издадените протоколи по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 от “Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София, през 2014 г.
Регистърът е актуален към 31.1.2017 г.
Разрешение № CPR 11 – NB 2032 от 02.12.2014 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Виас” ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А Фасадна система 50mm CW50 от алуминиеви профили система Viva Aluminium System ITT-15.27 25.01.2016 г.
2 “Виас” ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А Прозорец от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термичен мост TBO55 ITT-15.28 28.01.2016 г.
3 “Виас” ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, отваряема система 038 ITT-15.29 15.01.2016 г.
4 “Виас” ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход” №68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, плъзгаща система S28 ITT-15.30 06.01.2016 г.
5 Thrakon Aeve Syngron Av. 130, 17671 Athens Thrakon Aeve, Neochori, GR-68200 Orestiada Флексово лепило за плочки Baustoff+Metall ITT-16.1 07.04.2016 г.
6 “Реко продъкшън” ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. “Равнец” №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Отводнителни канали от полимеркомпозит 140/125/1000 mm, клас D400, тип I ITT-16.2 08.02.2016 г.
7 “Реко продъкшън” ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. “Равнец” №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Решетки  от полимеркомпозит за отводнителни канали 145/500 mm, клас В125 ITT-16.3 08.02.2016 г.
8 “Реко продъкшън” ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. “Равнец” №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Решетки  от полимеркомпозит за отводнителни канали  145/500 mm, клас С250 ITT-16.4 08.02.2016 г.
9 “Реко продъкшън” ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. “Равнец” №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Решеткаи от полимеркомпозит за отводнителни канали  145/500 mm, клас D400 ITT-16.5 08.02.2016 г.
10 “Български строителни маркети 2006” ООД 175082927 гр.София, бул. “България” № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С1Т) Platino Light ITT-16.6 07.04.2016 г.
11 “Български строителни маркети 2006” ООД 175082927 гр.София, бул. “България” № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С2Т) Platino Mix ITT-16.7 07.04.2016 г.
12 “Български строителни маркети 2006” ООД 175082927 гр.София, бул. “България” № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. “Стое Джурев” № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С2ТE) Platino Fleks ITT-16.8 07.04.2016 г.
13 Ес Би Ай Груп ЕООД 175384270 гр.София,ж.к. “Надежда”-1 бл. 144, вх.Б с. Лесново, Стопански двор Ролетна врата, модел SBI_D86  с плътни ламели
PTD-16.9
16.03.2016 г.
14 “Ксела България” ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. “Трети март” № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x100 mm, 1500x250x100 mm, 1800x250x100 mm ITT-16.10 26.04.2016 г.
15 “Ксела България” ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. “Трети март” № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x125 mm, 1500x250x125mm, 1800x250x125 mm ITT-16.11 26.04.2016 г.
16 “Ксела България” ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. “Трети март” № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x150 mm, 1500x250x150mm, 1800x250x150 mm ITT-16.12 26.04.2016 г.
17 Ес Би Ай Груп ЕООД 175384270 гр.София,ж.к. “Надежда”-1 бл. 144, вх.Б с. Лесново, Стопански двор Ролетна врата, модел SBI_Liberty8 PTD-16.13 18.03.2016 г.
18 “Ролпласт” ЕООД 130355595 гр.София,ж.к. “Надежда”-1 бл. 129, ет.7, ап.18 гр. Костинброд, ул. “Полето” №4 Прозорци от PVC профили система Rollplast standart 70, серия 70 mm PTD-16.14 10.05.2016 г.
19 “Ролпласт” ЕООД 130355595 гр.София,ж.к. “Надежда”-1 бл. 129, ет.7, ап.18 гр. Костинброд, ул. “Полето” №4 Прозорци от трислойни дървени профили, система Rollplast prestige 78, серия IV 78 mm PTD-16.15 16.05.2016 г.
20 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А Прозорец от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термомост ТВО 70 PTD-16.16 15.05.2016 г.
21 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А Врата от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термомост ТВО 70 PTD-16.17 27.05.2016 г.
22 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А гр. Шумен, бул. “Ришки проход” № 68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, отваряема система 038 ITT-16.5Д 22.02.2016 г.
23 “БГ пласт 1” ЕООД 200078036 гр.София, ж.к. “Дружба”, бл. 404 гр.София, Околовръстен път Монтажни конзолиза вентилируеми фасади с размери 160 mm PTD-16.20 16.06.2016 г.
24 “БГ пласт 1” ЕООД 200078036 гр.София, ж.к. “Дружба”, бл. 404 гр.София, Околовръстен път Монтажни конзолиза вентилируеми фасади с размери 100 mm PTD-16.21 16.06.2016 г.
25 Dorofix Sh.p.k. Sankoc-Gllogoc, Kosove Sankoc-Gllogoc, Kosove Лепило за плочки Dorofix-454 Flexibel PTD-16.22 25.07.2016 г.
26 Dorofix Sh.p.k. Sankoc-Gllogoc, Kosove Sankoc-Gllogoc, Kosove Лепило за плочки Dorofix-425 Standard PTD-16.23 25.07.2016 г.
27 “Алупласт ЖТГ”ЕООД 102816797 гр.Бургас, ж.к. “Лазур”, бл.72, ет.3, ап.14 Производствена база, Южна промишлена зона Прозорец от алуминиеви профили PTD-16.24 29.09.2016 г.
28 “Сен гобен констракшън продъкт България” ЕООД 131234803 гр.Констинброд, Индустриална зона, ул. “Император Константин Велики” № 13 гр.Констинброд, Индустриална зона, ул. “Император Константин Велики” № 13 Лепило за керамични плочки за вътрешно приложение Dekrn Classic T PTD-16.25 14.09.2016 г.
29 SC Symmetrica Slr. 24057977 Veresti, nr.27, Suceava, Румъния Fabrica Symetrica, Румъния Отводнителни канали 600/650/270 mm и покрития 490/300/1500 mm, тип I, клас D PTD-16.26 12.09.2016 г.
30 Knauf Insulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи NaturBoard Pod Standard PTD-16.27 28.10.2016 г.
31 Knauf Insulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи Ventacusto PTD-16.28 22.12.2016 г.
32 “Ленокс груп” ЕООД 201773518 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Алуминиев прозорец с прекъснат термомост “Lenox LT 60” PTD-16.29 15.12.2016 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Мони 83” ООД 115886496 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA01 360/430×1,4  с максимална товароносимост на комплекта 35 kg ITT-15.1 27.02.2015 г.
2 “Мони 83” ООД 115886496 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA13 400/450×2 с максимална товароносимост на комплекта 40 kg ITT-15.2 27.02.2015 г.
3 “Мони 83” ООД 115886496 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 с. Богдан, ул. “Шеста” № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA20 450/600×2 с максимална товароносимост на комплекта 130 kg ITT-15.3 27.02.2015 г.
4 “Мажолик груп” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. “железни врата” № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки “Унидев стандарт” ITT-15.4 27.03.2015 г.
5 “Мажолик груп” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. “железни врата” № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки “Унидев универсал” ITT-15.5 27.03.2015 г.
6 “Мажолик груп” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. “железни врата” № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки “Унидев флекс” ITT-15.6 27.03.2015 г.
7 “Мажолик груп” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. “железни врата” № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки “Унидев флекс (бял)” ITT-15.7 27.03.2015 г.
8 “Мажолик груп” ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. “железни врата” № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки “Унидев професионал” ITT-15.9 17.08.2015 г.
9 “Глобус билд” ЕООД 121453567 гр.София, ул.”Хайдушка гора” № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-56 Flex ITT-15.13 07.09.2015 г.
10 “Глобус билд” ЕООД 121453567 гр.София, ул.”Хайдушка гора” № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-53 ITT-15.14 07.09.2015 г.
11 “Глобус билд” ЕООД 121453567 гр.София, ул.”Хайдушка гора” № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-Zero ITT-15.15 07.09.2015 г.
12 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр.София,  ул. “Луи Айер” № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive-reinforsing morta for thermal insulation plates with fibres, white ITT-15.16 07.07.2015 г.
13 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр.София,  ул. “Луи Айер” № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive Mortar for thermal insulation plates with fibres ITT-15.17 07.07.2015 г.
14 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр.София,  ул. “Луи Айер” № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive-reinforsing mortar for thermal insulation plates with fibres, grey ITT-15.18 07.07.2015 г.
15 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр.София,  ул. “Луи Айер” № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol reinforsing mortar for thermal insulation plates with fibres ITT-15.19 07.07.2015 г.
16 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (1250x125x240) mm ITT-15.20 28.09.2015 г.
17 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (1875x125x240) mm ITT-15.21 28.09.2015 г.
18 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (2500x125x240) mm ITT-15.22 28.09.2015 г.
19 “ЕТЕМ България” АД 115252741 гр.София, бул. “Илиенци” № 119А Производствен цех, гр.София, бул. “Илиенци” № 119А Фасаден панел Corian с вентилируема окачена фасада система  Forte Light ITT-15.23 05.10.2015 г.
20 “ЕТЕМ България” АД 115252741 гр.София, бул. “Илиенци” № 119А Производствен цех, гр.София, бул. “Илиенци” № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Lamella – екструдиран алуминиев фасаден панел ITT-14.26 05.10.2015 г.
21 Hauraton GmbH&Co.Kg DE144006822 Werkstrasse 13, 76437, Rastatt, Germany Производствена база на Hauraton GmbH&Co.Kg, Унгария Отводнителни канали от стоманобетон Omega Slotted Channel ITT-15.24 21.12.2015 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Фригопан” ООД 115625336 с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. “Гагарин” (извън регулация) № 1а с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. “Гагарин” (извън регулация) № 1а Отваряема врата за промишлени и търговски сгради ITT-13.52 07.01.2014 г. Валиден
2 “Тера стар” ООД 130573544 гр. София, ж.к. “Дианабад” бл. 38, вх. Г, ап. 80 Цех за сухи смеси, с.Кривина Циментово лепило за керамични и каменни облицовки “Тера стар ТС C2T-22 флекс” ITT-13.49 15.01.2014 г. Валиден
3 “Фригопан” ООД 115625336 с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. “Гагарин” (извън регулация) № 1а с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. “Гагарин” (извън регулация) № 1а Плъзгаща врата за промишлени и търговски сгради ITT-13.53 17.01.2014 г. Валиден
4 Ytong S.A – Thrakon mortars S.A. Greece, 130 Sygrou Avenue, 7th floor, 176 71 Athens Фабрика , Orestiada, Evros, Greece Лепило за плочки, клас R2T “VKW 145 Epoxy (SUPER EPOFLEX SP-40)” ITT-13.51 11.02.2014 г. Валиден
5 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Extra White ITT-13.54 25.02.2014 г. Валиден
6 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Extra Grey ITT-13.55 25.02.2014 г. Валиден
7 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Flex White ITT-13.56 25.02.2014 г. Валиден
8 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Flex Grey ITT-13.57 25.02.2014 г. Валиден
9 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Super White ITT-13.58 25.02.2014 г. Валиден
10 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Super Grey ITT-13.59 25.02.2014 г. Валиден
11 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Special White ITT-13.60 25.02.2014 г. Валиден
12 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Elasticl White ITT-13.61 25.02.2014 г. Валиден
13 “Мажолик” ЕООД 200179509 гр. Варна, ул. “Железни врата” 24 Цех за сухи строителни смеси “Унидев”, гр.Варна, ЗПЗ, Крайезерен път Лепило за керамични плочки “Унидев Д” ITT-13.47 17.03.2014 г. Валиден
14 “Марисан и Колев” ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” №15 Сухо лепило за керамични плочки Kerafix Extra ITT-14.1 21.03.2014 г. Валиден
15 “Марисан и Колев” ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” №15 Сухо лепило за керамични плочки Keraflex Extra ITT-14.2 21.03.2014 г. Валиден
16 “Марисан и Колев” ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. “Канлъ дере” № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.”Канлъ дере” №15 Сухо лепило за керамични плочки Stroyfix & Glet
ITT-14.3
21.03.2014 г. Валиден
17 Ytong S.A – Thrakon mortars S.A. Greece, 130 Sygrou Avenue, 7th floor, 176 71 Athens Фабрика, Orestiada, Evros, Greece Лепило за плочки, клас D2TE “VKW 142 Acryl (SUPER HPAKΛHΣ SP-11)” ITT-13.50 25.04.2014 г. Валиден
18 “Вектор” ООД 820115092 гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле Суха смес за лепило за керамични и каменни облицовки “Каменит” ITT-14.4 09.05.2014 г. Валиден
19 “Вектор” ООД 820115092 гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле Суха смес за лепило за керамични и каменни облицовки “М2” ITT-14.5 09.05.2014 г. Валиден
20 “Билмат” ООД 127008008 гр. Шумен, ул. “П.Кърджиев” № 7А с. Хан Крум Гранитокол супер флекс ITT-14.6 17.07.2014 г. Валиден
21 Adda Byggklemi AS Graterudveien 26, N-3036 Drammen, Norway Graterudveien 26, N-3036 Drammen, Norway Циментово лепило за плочки SEMPOKS ITT-14.7 07.08.2014 г. Валиден
22 “Абис валео” ЕООД 201851251 гр. Асеновград, област Пловдив, ул. “Илинден” 37 Производствена база, с. Избегли, общ. Асеновград, обл. Пловдив Прозорец от термично прекъснати алуминиеви профили система “Valeo”, серия “Exellent 80” ITT-14.8 23.09.2014 г. Валиден
23 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-30 ITT-14.14 06.10.2014 г. Валиден
24 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-31 ITT-14.15 06.10.2014 г. Валиден
25 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-40 ITT-14.16 06.10.2014 г. Валиден
26 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-41 ITT-14.17 06.10.2014 г. Валиден
27 “Гомапласт М” ООД 202596501 гр. София, ул. “Дукатска планина” №7 гр. Ямбол, ул. “Сокол” № 13 Гъвкави тръби, ленти и уплътнители от разпенен каучук ITT-14.9 12.11.2014 г. Валиден
28 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. “Луи Айер” № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Universal ITT-14.21 07.12.2014 г. Валиден
29 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. “Луи Айер” № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Standard, with fibres ITT-14.22 07.12.2014 г. Валиден
30 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. “Луи Айер” № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Multi Flex white, with fibres ITT-14.23 07.12.2014 г. Валиден
31 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. “Луи Айер” № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Multi Flex grey, with fibres ITT-14.24 07.12.2014 г. Валиден
32 “Вакол България” ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. “Луи Айер” № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Tor Flex ITT-14.25 07.12.2014 г. Валиден
33 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Madras Super ITT-14.20 19.12.2014 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Budget Gray ITT-12.40 17.01.2013 г. Валиден
2 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Budget White ITT-12.41 17.01.2013 г. Валиден
3 “Кю вент” АД 201666263 гр. София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, София, бул. “Климент Охридски” 18 Вентилируема фасадна система Q-VENT QV01 за монтиране на гладки фасадни материали чрез механична връзка ITT-13.2 21.01.2013 г. Валиден
4 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-Rapid Flex White ITT-12.38 04.02.2013 г. Валиден
5 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-Rapid Flex Gray ITT-12.39 04.02.2013 г. Валиден
6 “Алтест ай джи ти” ЕООД 102819896 гр.Бургас, Южна промишлена зона Производствена база “Алупласт”, гр.Бургас, Южна промишлена зона Прозорец от алуминиеви шесткамерни профили система “Алтест”, серия “Ескимос” ITT-13.1 22.02.2013 г. Валиден
7 “Профилинк” ООД 115840214 гр. Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” 55 Производствена база, гр. Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” 55 Прозорец от PVC  профили система “Profiling Premium”, серия “Premium 5” ITT-13.8 01.04.2013 г. Валиден
8 “Профилинк” ООД 115840214 гр. Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” 55 Производствена база, гр. Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” 55 Прозорец от PVC  профили система “Profiling Premium”, серия “Premium Z” ITT-13.9 05.04.2013 г. Валиден
9 “Руболт” АД 117004997 гр.Русе, бул.”Трети март” №42 Завод “Руболт”, гр.Русе, бул.”Трети март” 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU150H210, клас D400, тип М ITT-13.14 12.04.2013 г. Валиден
10 “Руболт” АД 117004997 гр.Русе, бул.”Трети март” №42 Завод “Руболт”, гр.Русе, бул.”Трети март” 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU200H270, клас D400, тип М ITT-13.15 12.04.2013 г. Валиден
11 “Руболт” АД 117004997 гр.Русе, бул.”Трети март” №42 Завод “Руболт”, гр.Русе, бул.”Трети март” 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU260H300, клас D400, тип М ITT-13.16 12.04.2013 г. Валиден
12 “Универсал строй консулт” ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.”Иван Гарванов” 1Б гр.Благоевград, ул.”Покровнишко шосе” Прозорец/врата от дървени профили JV68 ITT-13.10 30.04.2013 г. Валиден
13 “Универсал строй консулт” ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.”Иван Гарванов” 1Б гр.Благоевград, ул.”Покровнишко шосе” Алуминиев прозорец система “Етем” серия “Е40” ITT-13.12 30.04.2013 г. Валиден
14 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll R-10 ITT-13.3 20.05.2013 г. Валиден
15 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll G-20 ITT-13.4 20.05.2013 г. Валиден
16 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll Y-30 ITT-13.5 20.05.2013 г. Валиден
17 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll B-40 ITT-13.6 20.05.2013 г. Валиден
18 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Multibond ITT-13.7 20.05.2013 г. Валиден
19 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 21 White ITT-12.29 20.05.2013 г. Валиден
20 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 21 Grey ITT-12.30 20.05.2013 г. Валиден
21 “Кю вент” АД 201666263 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 150 mm ITT-13.18 23.05.2013 г. Валиден
22 “Кю вент” АД 201666263 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 210 mm ITT-13.19 23.05.2013 г. Валиден
23 “Кю вент” АД 201666263 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 гр.София, бул.”Климент Охридски”№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 270 mm ITT-13.20 23.05.2013 г. Валиден
24 “Универсал строй консулт” ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.”Иван Гарванов” 1Б гр.Благоевград, ул.”Покровнишко шосе” Интериорна врата система “пресована с МДФ дървена рамка с покритие” ITT-13.11 05.06.2013 г. Валиден
25 “Камбера и син БГ” ЕООД 175312787 гр.София, бул. “Пушкин”63 Производствен цех, гр.София, ул.”Житница”32 Дървена дограма от трислойно слепен иглолистен профил със стъклопакет ITT-13.13 07.06.2013 г. Валиден
26 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки KERAFIX-interior ITT-13.17 25.07.2013 г. Валиден
27 “Етем България” АД 115252741 гр. София, бул. “Илиенци” № 119А Производствена база, гр.София, бул.”Илиенци” № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Glue за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.21 30.07.2013 г. Валиден
28 “Етем България” АД 115252741 гр. София, бул. “Илиенци” № 119А Производствена база, гр.София, бул.”Илиенци” № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Rivets за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.22 30.07.2013 г. Валиден
29 “Етем България” АД 115252741 гр. София, бул. “Илиенци” № 119А Производствена база, гр.София, бул.”Илиенци” № 119А Вентилируема окачена фасада Vario G&H за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.23 30.07.2013 г. Валиден
30 “Сикотерм индъстрис” АД 121810972 гр. София, ул. “Въртопо” № 150 Производственa база, гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 1 Прозорец от тройно слепен профил от масивна дървесина система ” Еврофалц IV 68″ ITT-13.46 12.09.2013 г. Валиден
31 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-9 Grey ITT-13.24 30.09.2013 г. Валиден
32 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-9 White ITT-13.25 30.09.2013 г. Валиден
33 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-10 Grey ITT-13.26 30.09.2013 г. Валиден
34 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-10 White ITT-13.27 30.09.2013 г. Валиден
35 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Elastic ITT-13.28 30.09.2013 г. Валиден
36 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Stone Grey ITT-13.29 30.09.2013 г. Валиден
37 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Stone White ITT-13.30 30.09.2013 г. Валиден
38 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand Grey ITT-13.31 30.09.2013 г. Валиден
39 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand White ITT-13.32 30.09.2013 г. Валиден
40 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand Beige ITT-13.33 30.09.2013 г. Валиден
41 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Marble ITT-13.34 30.09.2013 г. Валиден
42 “Тера стар” ООД 130573544 гр. София, ж.к. “Дианабад” бл. 38, вх. Г, ап. 80 Цех за сухи смеси, с.Кривина Циментово лепило за керамични и каменни облицовки “Тера стар ТС C1T-11” ITT-13.48 19.12.2013 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЦЦ Конструксион-клон България 175276298 София, район “Оборище”, ул. “Бачо Киро” № 39 гр. Видин, Свободна безмитна зона Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони ITT-11.29 30.01.2012 г. Валиден
2 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 210, дебелина 2,8 мм ITT-12.10 18.05.2012 г. Валиден
3 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 240 ITT-12.11 18.05.2012 г. Валиден
4 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 270, дебелина 2,8 мм ITT-12.12 18.05.2012 г. Валиден
5 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 40, дебелина 2,8 мм ITT-12.13 18.05.2012 г. Валиден
6 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 75, дебелина 2,8 мм ITT-12.14 18.05.2012 г. Валиден
7 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 100, дебелина 2,8 мм ITT-12.15 18.05.2012 г. Валиден
8 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 125, дебелина 2,8 мм ITT-12.16 18.05.2012 г. Валиден
9 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 150, дебелина 2,8 мм ITT-12.17 18.05.2012 г. Валиден
10 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 180, дебелина 2,8 мм ITT-12.18 18.05.2012 г. Валиден
11 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 210, дебелина 2,8 мм ITT-12.19 18.05.2012 г. Валиден
12 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 240, дебелина 2,8 мм ITT-12.20 18.05.2012 г. Валиден
13 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 270, дебелина 2,8 мм ITT-12.21 18.05.2012 г. Валиден
14 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм, дължина 40, дебелина 2,8 мм ITT-12.4 18.05.2012 г. Валиден
15 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 75, дебелина 2,8 мм ITT-12.5 18.05.2012 г. Валиден
16 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 100, дебелина 2,8 мм ITT-12.6 18.05.2012 г. Валиден
17 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 125, дебелина 2,8 мм ITT-12.7 18.05.2012 г. Валиден
18 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 150, дебелина 2,8 мм ITT-12.8 18.05.2012 г. Валиден
19 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 180, дебелина 2,8 мм ITT-12.9 18.05.2012 г. Валиден
20 “Сен гобен констракшън продъктс България” ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на “Сен гобен констракшън продуктс България”, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки тип С1Т за вътрешно приложение Bau nitera mix – Стандарт ITT-12.26 06.06.2012 г. Валиден
21 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 19 White ITT-12.2 07.07.2012 г. Валиден
22 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-12.3 07.07.2012 г. Валиден
23 “Балканкерамик” АД 831466580 Нови Искър, ул.”Заводско шосе” 52 Нови Искър, ул.”Заводско шосе” 52 Стоманобетонни коритообразни елементи за отводнителни канали ЕО-1:1 ITT-12.24 16.08.2012 г. Валиден
24 “Балканкерамик” АД 831466580 Нови Искър, ул.”Заводско шосе” 52 Нови Искър, ул.”Заводско шосе” 52 Стоманобетонни елементи за покрития на отводнителни канали ITT-12.25 16.08.2012 г. Валиден
25 “Сен гобен констракшън продъктс България” ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на “Сен гобен констракшън продуктс България”, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки Weber.col Профи плюс ITT-12.27 11.09.2012 г. Валиден
26 “Сен гобен констракшън продъктс България” ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на “Сен гобен констракшън продуктс България”, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки Weber.col Флекс ITT-12.28 11.09.2012 г. Валиден
27 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Вентилируема фасадна стена Q-VENT QV03 за монтиране на керамични плочки Agrob Buchtal Kera Twin K20 ITT-12.22 15.09.2012 г. Валиден
28 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Вентилируема окачена фасада стена Q-VENT QV06 за монтиране на гладки фасадни материали ITT-12.23 15.09.2012 г. Валиден
29 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 235 mm ITT-11.31 10.12.2012 г. Валиден
30 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 300 mm ITT-11.32 10.12.2012 г. Валиден
31 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 350 mm ITT-11.33 10.12.2012 г. Валиден
32 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 475 mm ITT-11.34 10.12.2012 г. Валиден
33 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 515 mm ITT-11.35 10.12.2012 г. Валиден
34 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 535 mm ITT-11.36 10.12.2012 г. Валиден
35 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентилируеми фасади с височина с височина 78 mm и дължина 150 mm ITT-11.42 10.12.2012 г. Валиден
36 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентил с височина 78 mm и дължина 210 mm ITT-11.43 10.12.2012 г. Валиден
37 “Кю вент” АД 201666263 София, бул. “Климент Охридски” 18 Производствена база, гр.София, бул. “Климент Охридски” 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентил с височина 78 mm и дължина 270 mm ITT-11.44 10.12.2012 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр.Трооян, ул.”Траян Танев” 97 Лепило за керамични плочки “Baumaster Rapid” ITT-10.39 17.01.2011 г. Валиден
2 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр.Трооян, ул.”Траян Танев” 97 Лепило за керамични плочки “Baumaster Superflex” ITT-10.40 17.01.2011 г. Валиден
3 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Special ITT-10.45 31.01.2011 г. Валиден
4 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Cerastar ITT-10.46 31.01.2011 г. Валиден
5 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Super ITT-10.47 31.01.2011 г. Валиден
6 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Magic ITT-10.48 31.01.2011 г. Валиден
7 “ДЮК-1” ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.”Георги Бенев”3 Ролетна врата модел P14 ITT-10.51 15.02.2011 г. Валиден
8 “ДЮК-1” ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.”Георги Бенев”3 Ролетна врата модел L 105/07 ITT-10.49 25.02.2011 г. Валиден
9 “ДЮК-1” ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.”Георги Бенев”3 Ролетна врата модел TF14 ITT-10.50 25.02.2011 г. Валиден
10 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 9 Grey ITT-11.1 07.03.2011 г. Валиден
11 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK 19 Grey ITT-11.10 07.03.2011 г. Валиден
12 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Flux Rapid ITT-11.11 07.03.2011 г. Валиден
13 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични  плочки Isomat AK 10 Grey ITT-11.2 07.03.2011 г. Валиден
14 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 14 Grey ITT-11.3 07.03.2011 г. Валиден
15 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-11.4 07.03.2011 г. Валиден
16 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 19 Grey ITT-11.5 07.03.2011 г. Валиден
17 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 20 Grey ITT-11.6 07.03.2011 г. Валиден
18 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за плочки Isomat AK 22 Grey ITT-11.7 07.03.2011 г. Валиден
19 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 14 Grey ITT-11.8 07.03.2011 г. Валиден
20 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-11.9 07.03.2011 г. Валиден
21 ЕТ “БОРО-Богомил Дачев” 030252092 гр. София гр.София, с.Мрамор, ул. “Боро” 10 Дисперсно лепило за плочки “Борокол Пластик” ITT-11.13 05.04.2011 г. Валиден
22 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Thermo ITT-11.14 25.05.2011 г. Валиден
23 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Thermo Acryl ITT-11.15 25.05.2011 г. Валиден
24 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK Ecolight ITT-11.17 31.05.2011 г. Валиден
25 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-T 55 ITT-11.18 31.05.2011 г. Валиден
26 “Баумастер Инженеринг” ООД 200052198 гр. София гр.София, ул.”Траян Танев” 97 Лепило за керамични плочки “Buildmaster” ITT-11.16 02.06.2011 г. Валиден
27 “Технокорект” ЕООД 102255591 гр. Бургас гр.Бургас, кв. Крайморие Лепило за керамични плочки, гранитогрес, каменни облицовки “Униконт Флекс” ITT-11.19 02.06.2011 г. Валиден
28 “Стил-М1” ООД 121291115 гр. София Производствена база, с.Баня, общ.Разлог Прозорец от дървени профили ITT-11.21 20.06.2011 г. Валиден
29 “Каракашев и син” ЕООД 131464658 гр. София София, ж.к.”Младост” 3, ул. “Инж. Георги Белов” 17 Метална блиндирана врата ITT-11.20 27.06.2011 г. Валиден
30 “Сен Гобен Констракшън продъктс България” ЕООД гр. Костинброд Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки “Weber F602 бял” ITT-11.26 02.08.2011 г. Валиден
31 “Драгажен флот – Истър” АД 104054085 Свищов Производствен цех, гр.София, ул. “Дунав” 12 Лепило за плочки ITT-11.25 07.09.2011 г. Валиден
32 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул.”Траян Танев” 97 Лепило за плочки “Baumaster Megaflex” ITT-11.24 17.10.2011 г. Валиден
33 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул.”Траян Танев” 97 Суха смес за лепило за плочки “Superfix flex light” ITT-11.27 28.11.2011 г. Валиден
34 “Квантум профайлс” АД 175436938 гр. София гр.София, бул.”Илиянци” 119А Прозорец от PVC пет камерни профили система “ЕТЕМ”, серия “Q 72” ITT-11.12 14.12.2011 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Врата с отваряемост навън от PVC профили “KMG”, четирикамерна система “Prelude”-60 mm ITT-09.45 05.01.2010 г. Валиден
2 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Врата с отваряемост навън  от Аl профили “Altest”, студена серия “Пони”-375 ITT-09.46 05.01.2010 г. Валиден
3 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр. Шумен гр. Шумен, ул.”Ришки проход” № 68А Прозорец от PVC трикамерни профили, систeма “Vivaplast 6300” ITT-09.23 15.01.2010 г. Валиден
4 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр. Шумен гр. Шумен, ул.”Ришки проход” № 68А Прозорец от PVC петкамерни профили, система “Vivaplast 7500” ITT-09.47 25.01.2010 г. Валиден
5 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 106 ITT-09.53 03.02.2010 г. Валиден
6 “Алютех Воротные Системы” ЛЛЦ Русия “Алютех Воротные Системы”, ЛЛЦ Република Беларус, гр.Минск 220075, ул.Селитского 4 Секционна гаражна врата тип SRD-S ITT-09.50 04.02.2010 г. Валиден
7 “Алютех Воротные Системы” ЛЛЦ Русия “Алютех Воротные Системы”, ЛЛЦ Република Беларус, гр.Минск 220075, ул.Селитского 4 Секционна гаражна врата тип SRD-C ITT-09.49 08.03.2010 г. Валиден
8 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Special ITT-09.56 19.03.2010 г. Валиден
9 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix 370 ITT-09.57 19.03.2010 г. Валиден
10 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Gold ITT-09.58 19.03.2010 г. Валиден
11 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Special ITT-09.59 19.03.2010 г. Валиден
12 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix 370 ITT-09.60 19.03.2010 г. Валиден
13 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Gold ITT-09.61 19.03.2010 г. Валиден
14 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Amerstik Professional ITT-09.62 19.03.2010 г. Валиден
15 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Super Amerstik ITT-09.63 19.03.2010 г. Валиден
16 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки “Multiflex” ITT-09.55 07.04.2010 г. Валиден
17 “Булко Комерс” ООД 130452254 гр. София гр. София, кв.Требич (бивш стопански двор) Прозорец от PVC профили систма “Jersey Polymer” , серия “60” ITT-09.17 К 08.04.2010 г. Валиден
18 “ПРОФИЛИНК” ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец от PVC трикамерни профили систма “Profilink” , серия “Ultra” ITT-08.43 K 08.04.2010 г. Валиден
19 “ПРОФИЛИНК” ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец от PVC профили систма “Profilink” , серия “Premium” ITT-08.44 K 08.04.2010 г. Валиден
20 “ПРОФИЛИНК” ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец от PVC четирикамерни профили систма “Profilink” , серия “Classic” ITT-08.48 K 08.04.2010 г. Валиден
21 “ПРОФИЛИНК” ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец от PVC профили систма “Profilink” , серия “Lux” ITT-08.50 K 08.04.2010 г. Валиден
22 “ПРОФИЛИНК” ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Врата от PVC профили система “Profilink”, серия “Doors” ITT-09.4 К 08.04.2010 г. Валиден
23 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки Isomat AK-25 (C2) ITT-10.1 23.04.2010 г. Валиден
24 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки Isomat AK-Megarapid (C2F) ITT-10.2 23.04.2010 г. Валиден
25 “Алютех Воротные Системы” ЛЛЦ Р.Беларус “Алютех Воротные Системы” Република Беларус, гр. Минск 220075, ул. Инженерная № 4 Секционна индустриална врата, тип AGD ITT-09.52 11.05.2010 г. Валиден
26 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки “Multifill-Epoxi Thixo” ITT-10.3 17.05.2010 г. Валиден
27 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки “Multifill-Epoxi Flow” ITT-10.4 17.05.2010 г. Валиден
28 “Алютех Воротные Системы” ЛЛЦ Р.Беларус “Алютех Воротные Системы” ЛЛЦ Република Беларус, гр. Минск 220075, ул. Селитского № 4 Секционна гаражна врата тип SID ITT-09.51 02.06.2010 г. Валиден
29 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 12 Grey ITT-10.10 14.06.2010 г. Валиден
30 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 12 White ITT-10.11 14.06.2010 г. Валиден
31 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 20 Grey ITT-10.12 14.06.2010 г. Валиден
32 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 20 White ITT-10.13 14.06.2010 г. Валиден
33 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 22 Grey ITT-10.14 14.06.2010 г. Валиден
34 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 22 White ITT-10.15 14.06.2010 г. Валиден
35 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Rapid Grey ITT-10.16 14.06.2010 г. Валиден
36 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Rapid White ITT-10.17 14.06.2010 г. Валиден
37 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Light Grey ITT-10.18 14.06.2010 г. Валиден
38 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Light White ITT-10.19 14.06.2010 г. Валиден
39 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Flux ITT-10.20 14.06.2010 г. Валиден
40 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 11 Grey ITT-10.8 14.06.2010 г. Валиден
41 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 11 White ITT-10.9 14.06.2010 г. Валиден
42 Karbon d.o.o Сърбия Сърбия, 126 V.Uaradorda blvd, Тopola Лепило за керамични плочки Siprokol ITT-10.5 28.06.2010 г. Валиден
43 “Билд Инженеринг В.В.Р.” ООД 121508145 гр. София Производствена база в гр.Перник, кв.Левски Прозорец от Al профили система “Profilko”, серия “Termo PR 55” ITT-10.7 30.06.2010 г. Валиден
44 “Лакпром” АД 831900750 гр. София гр. София, кв. Световрачене, ул. “Синчец” № 16 Лепило за керамични плочки “Лакол-Бетон” ITT-10.6 12.07.2010 г. Валиден
45 “Лакпром” АД 831900750 гр. София гр. София, кв. Световрачене, ул. “Синчец” № 16 Лепило за керамични плочки “Лакол-Бетон” ITT-10.6 12.07.2010 г. Валиден
46 ООО “ОЗМК” Русия ООО “ОЗМК”,
142635, Россия, Московска область, Орехово-Зуевский район,
д. Губино, ул. “Железнодорожная” № 1
Панели звукопоглъщащи и звукоизолиращи ПШО-8/8 ОЦ за шумозащитна стена (екран) ІТТ-10.28 25.08.2010 г. Валиден
47 “Билд Инженеринг В.В.Р.” ООД 121508145 гр. София Производствена база в гр.Перник, кв.Левски Прозорец от PVC профили, система Wimar, серия 2500 ITT-10.33 15.09.2010 г. Валиден
48 ЕТ “Белона – Цоньо Димов” 125510446 с. Горно Абланово, обл. Разград с. Горско Абланово, обл. Разград Лепило за керамични плочки “Терабел” ITT-10.34 17.09.2010 г. Валиден
49 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat Kerafix Acrylic ITT-10.26 20.09.2010 г. Валиден
50 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat Kerafix Super Vinylic ITT-10.27 20.09.2010 г. Валиден
51 “Експресстрой” ООД 113018177 Перник гр. Перник, кв. “Изток” – производствен цех Лепило за керамични плочки “Боботоп” ІТТ-10.29 18.10.2010 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Випи ЛД” ЕООД 175436991 гр. София София, ул.”Илиенско шосе” № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система шесткамерна, серия “Prestige”(PR) ITT-08.61 15.01.2009 г. Валиден
2 “Випи ЛД” ЕООД 175436991 гр. София София, ул.”Илиенско шосе” № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия “Effect” (EF) ITT-08.60 20.01.2009 г. Валиден
3 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс”, клас С2 ITT-08.66 20.01.2009 г. Валиден
4 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс екстра тънко” ITT-08.67 20.01.2009 г. Валиден
5 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Евроколфикс”, клас С1 ITT-08.68 20.01.2009 г. Валиден
6 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Евроколфикс”, клас С2 ITT-08.71 20.01.2009 г. Валиден
7 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Baumaster Flex” ITT-08.69 22.01.2009 г. Валиден
8 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс”, клас С1 ITT-08.70 22.01.2009 г. Валиден
9 “Колор 93 МС” ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. “Хан Крум” № 2А Лепило за керамични плочки “К6” ITT-08.73 26.01.2009 г. Валиден
10 “Кооперация Топливо” АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки “Globus флекс” ITT-08.57 26.01.2009 г. Валиден
11 “Кооперация Топливо” АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки “Globus” ITT-08.58 26.01.2009 г. Валиден
12 “Кооперация Топливо” АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки “Лепач” ITT-08.59 26.01.2009 г. Валиден
13 “Випи ЛД” ЕООД 175436991 гр. София София, ул.”Илиенско шосе” № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия “Noval” (NL) ITT-08.63 20.02.2009 г. Валиден
14 “Випи ЛД” ЕООД 175436991 гр. София София, ул.”Илиенско шосе” № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия “Practice” (PC) ITT-08.64 20.02.2009 г. Валиден
15 “Випи ЛД” ЕООД 175436991 гр. София София, ул.”Илиенско щосе” № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система петкамерна, серия “Optima” (OP) ITT-08.62 20.02.2009 г. Валиден
16 ЕТ “Елдорадо – Георги Дамянов” 40204516 гр. Пловдив Производствен цех гр.Провдив, ул.”Рогошко шосе” № 69 Лепило за керамични плочки “Керакол” ITT-08.65 25.02.2009 г. Валиден
17 “Ес Джи Партнерс” ООД 104701494 ВеликоТърново гр.Смядово, обл.Шумен, Химичен завод  “Смядово” Лепило за керамични плочки “Сиджикол N” ITT-09.3 29.04.2009 г. Валиден
18 “Вектор” ООД 820115092 гр. Tроян гр.Троян, Промишлена зона “Троянско поле”, база “Вектор” Лепило за плочки “M 2” ITT-09.6 29.05.2009 г. Валиден
19 “Булко Комерс” ООД 130452254 гр. София София, кв. Требич (бивш стопански двор) Прозорец от PVC профили систма “Jersey” със стъклопакет с обща дебелина 24 mm (нискоемисийно стъкло – 4 mm, въздушна междина 14 mm, безцветно стъкло 5 mm) ITT-09.17 08.06.2009 г. Валиден
20 “Булпор” ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. “Мадара” 2Р, произв. площадка  на “Булпор” ЕООД Плочи от експандиран полистирен “Булпор” EPS 100 с обемна плътност 14-19 kg/m 3 ITT-09.7 08.06.2009 г. Валиден
21 “Булпор” ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. “Мадара” 2Р, произв. площадка  на “Булпор” ЕООД Плочи от експандиран полистирен “Булпор” EPS 50 с обемна плътност 10-14 kg/m 3 ITT-09.8 08.06.2009 г. Валиден
22 “Булпор” ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. “Мадара” 2Р, произв. площадка  на “Булпор” ЕООД Плочи от експандиран полистирен “Булпор” EPS 120 с обемна плътност 20-26 kg/m 3 ITT-09.9 08.06.2009 г. Валиден
23 “С.А.” ООД 30430659 гр. София с.Дебърско, общ.Разлог, ул.”Деветнадесета” Прозорец от трислойни иглолистни слепени лемели ITT-09.5 12.06.2009 г. Валиден
24 “Химатех” АД 831641624 гр. София гр. София, бул. “Асен Йорданов” № 14 Лепило за плочки “ХИМАКОЛ ФИКС” ITT-09.10 12.06.2009 г. Валиден
25 “Химатех” АД 831641624 гр. София гр. София, бул. “Асен Йорданов” № 14 Лепило за плочки “ХИМАКОЛ “ ITT-09.11 12.06.2009 г. Валиден
26 “Профилинк” ООД 1158402214 гр. Пловдив Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” № 45-55 Врата от PVC профили система “Profilink”, серия “Doors” ITT-09.4 15.06.2009 г. Валиден
27 “Солид 55” ООД 831608297 гр. София София, ул.”Магнаурска школа” № 5 Блиндирана врата, серия 40 ITT-08.49 22.06.2009 г. Валиден
28 “Солид 55” ООД 831608297 гр. София София, ул.”Магнаурска школа” № 5 Блиндирана врата серия 40 ITT-08.49 K 22.06.2009 г. Валиден
29 Сейнт Гобен Вебер България ЕООД 131234804 гр. Костинброд гр.Костинброд, Индустриална зона, ул.”Полето” №6 Лепило за керамични плочки “Weber 602” ITT-09.18 23.06.2009 г. Валиден
30 “Солид 55” ООД 831608297 гр. София София, ул.”Магнаурска школа” № 5 Блиндирана врата, серия 50 ITT-08.51 30.06.2009 г. Валиден
31 “Солид 55” ООД 831608297 гр. София София, ул.”Магнаурска школа” № 5 Блиндирана врата серия 50 ITT-08.51 K 30.06.2009 г. Валиден
32 Jiangxi Huachun Environment Protective Decorative material Co., Ltd Kитай Kongjia Huzi, Kuishan Town, Rizhao EDZ,Rizhao Shandong (Китай) Пана за окачени тавани от гипс с покритие на лицевата и обратната страна от PVC или алуминиево фолио ITT-09.15 01.07.2009 г. Валиден
33 Sanwit Import & Co. LTD Kитай SANWIT IMPORT&EXPORT Co., Ltd 1402, № 9Building,Zhuoda cosmo garden, high-tech zo9ne, shijiazhuang (Китай) Пана за окачени тавани от минералфазер ITT-09.14 10.07.2009 г. Валиден
34 Jiangxi Huachun Environment Protective Decorative material Co., Ltd Китай Yuping Road, National Economy&Technology Developing Zone of Nanchang, Jiangxi (Китай) Пана за окачени тавани от минералфазер ITT-09.19 15.07.2009 г. Валиден
35 Rizhao Aree building Materials Co., Ltd Kитай Kongjia Huzi, Kuishan Town, Rizhao EDZ,Rizhao Shandong (Китай) Пана за окачени тавани от гипс с покритие на лицевата и обратната страна от PVC или алуминиево фолио ITT-09.16 15.07.2009 г. Валиден
36 Сейнт Гобен Вебер България ЕООД 131234804 гр. Костинброд гр.Костинброд, Индустриална зона, ул.”Полето” №6 Лепило за керамични плочки “Weber. F 605 Флех” ITT-09.29 29.07.2009 г. Валиден
37 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки “Isomat AK 107 “ ITT-09.12 11.08.2009 г. Валиден
38 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Еврокол Фикс” ITT-08.22 25.08.2009 г. Валиден
39 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София р. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс” ITT-08.23 25.08.2009 г. Валиден
40 “Перфект Профил” ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Директен окачвач, комплект с профил CD ITT-09.33 08.09.2009 г. Валиден
41 “Перфект Профил” ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Анкер бърз окачвач, комплект с тел ф4 mm ITT-09.34 08.09.2009 г. Валиден
42 “Перфект Профил” ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Удължител за тел ф 4 mm – комплект с двойна пружина ITT-09.35 08.09.2009 г. Валиден
43 “Квантум профайлс” АД 175436938 гр. София “Квантум профайлс” АД, гр. София, бул. “Илиенци” № 119 А Прозорец от PVC четирикамерни профили, система “ЕТЕМ”, серия “Q60” ITT-09.30 18.09.2009 г. Валиден
44 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Прозорец от Al профили, систeма “Алтест”, серия “Ескимос” ITT-09.27 25.09.2009 г. Валиден
45 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. “Калнъ дере” № 15 Лепило за керамични плочки “Терафлекс platinium” ITT-09.20 28.09.2009 г. Валиден
46 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. “Калнъ дере” № 15 Лепило за керамични плочки “Терафлекс gold” ITT-09.21 28.09.2009 г. Валиден
47 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. “Калнъ дере” № 15 Лепило за керамични плочки “Терафлекс extra” ITT-09.22 28.09.2009 г. Валиден
48 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. “Калнъ дере” № 15 Лепило за керамични плочки “Терафлекс Стандарт” ITT-09.36 28.09.2009 г. Валиден
49 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Прозорец от PVC профили систeма “KMG”, серия “Prestige”, 70 mm ITT-09.26 12.10.2009 г. Валиден
50 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Прозорец от Al профили, систeма “Алтест”, серия “Пони” ITT-09.28 15.10.2009 г. Валиден
51 “Алтест Ай Джи Ти” ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на “Алупласт ЖТГ” ЕООД Прозорец от PVC профили, систeма “KMG”, серия “Prelude”, 60 mm ITT-09.25 20.10.2009 г. Валиден
52 “Спектър Нова” ЕООД 831608297 гр. Плевен гр.Плевен, ул.”Българска авиация” №2 Лепило за плочки “Спектракол” ITT-09.13 20.10.2009 г. Валиден
53 “ВИАС” ЕООД 127029365 гр.Шумен гр.Шумен, ул.”Ришки проход” № 68А Прозорец от PVC четирикамерни профили,  систeма “Vivaplast 6400” ITT-09.24 10.11.2009 г. Валиден
54 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Two-component epoxy adhesive for ceramic tiles Isomat AK 150 ITT-09.39 20.11.2009 г. Валиден
55 “Сикотерм Индъстрис” АД 121810972 гр. Полски Тръмбеш гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 1 Прозорец  Sicoterm, система “Еврофалц ІV 68” ITT-09.40 01.12.2009 г. Валиден
56 “Технокорект” ЕООД 102255591 гр. Бургас гр. Бургас, кв. Крайморие – производствена база Лепило за керамични плочки “Униконт” ITT-09.48 11.12.2009 г. Валиден
57 “Колор 93 МС” ООД 122022961 гр.Сливница гр. Сливница, ул. “Хан Крум” № 2А Лепило за плочки К8 ITT-09.54 29.12.2009 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Каолин” АД 827182866 гр. Сеново гр. Сеново, обл. Русе, ул. “Дъбрава” №8 Универсално лепило за керамични плочки “Силикол” ITT-08.15 14.04.2008 г. Валиден
2 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс” ITT-07.230 20.04.2008 г. Валиден
3 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. “Полето” № 6 Лепило за керамични плочки “Weber.col Екстра флекс – F 604” ITT-07.229 21.04.2008 г. Валиден
4 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. “Полето” № 6 Лепило за керамични плочки “Weber.col Профи  – F 601” ITT-07.226 21.04.2008 г. Валиден
5 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. “Полето” № 6 Лепило за керамични плочки “Weber.col Профи бял – F 603” ITT-07.227 21.04.2008 г. Валиден
6 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. “Полето” № 6 Лепило за керамични плочки “Weber.col Стандарт – F 600” ITT-07.225 21.04.2008 г. Валиден
7 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. “Полето” № 6 Лепило за керамични плочки “Weber.col Флекс – F 605” ITT-07.228 21.04.2008 г. Валиден
8 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” № 44 Лепило за керамични плочки “Eurocol/ Еврокол LP 01” ITT-07.212 21.04.2008 г. Валиден
9 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” № 44 Лепило за керамични плочки “Eurocol/ Еврокол LP 02” ITT-07.213 21.04.2008 г. Валиден
10 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.”Цар Освободител” № 44 Лепило за керамични плочки “Eurocol/ Еврокол LP 03” ITT-07.214 21.04.2008 г. Валиден
11 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Baumaster Flex” ITT-07.233 29.04.2008 г. Валиден
12 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Baumaster” ITT-07.206 29.04.2008 г. Валиден
13 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Еврокол Фикс” ITT-07.232 30.04.2008 г. Валиден
14 F.H.L.I. Kiriakidis S.A. Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Лепило за керамични плочки “ES 10 W” ITT-07.207 07.05.2008 г. Валиден
15 F.H.L.I. Kiriakidis S.A. Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Лепило за керамични плочки “ES W1” ITT-07.208 07.05.2008 г. Валиден
16 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс Flex” ITT-08.205 07.05.2008 г. Валиден
17 “Стром 21” ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. “Траян Танев” № 97 Лепило за керамични плочки “Суперфикс екстра тънко” ITT-07.231 07.05.2008 г. Валиден
18 ЕТ “Бари 99 – Сашо Панотков” 121826653 Нови Искър Производствена база, гр. Нови Искър, ул. “Веслец” № 1 Лепило за керамични плочки “Топкол” ITT-08.16 07.05.2008 г. Валиден
19 “Строймикс” ООД 831261084 гр. София Производствена база, г .Яна, обл. София Лепило за керамични плочки “Тера Супер” ITT-08.17 12.05.2008 г. Валиден
20 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multico – Flex40F” ITT-07.222 15.05.2008 г. Валиден
21 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multicol – Flex White” ITT-07.220 15.05.2008 г. Валиден
22 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multicol – Flex” ITT-07.219 15.05.2008 г. Валиден
23 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multicol – White” ITT-07.218 15.05.2008 г. Валиден
24 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multicol- Flex 30” ITT-07.221 15.05.2008 г. Валиден
25 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Multicol” ITT-07.217 15.05.2008 г. Валиден
26 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност “Патрешко”, обл. Троян Лепило за керамични плочки “Siticol” ITT-07.223 15.05.2008 г. Валиден
27 “Бонд 2005” ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл.Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки “Стандарт-бонд” ITT-08.2 19.05.2008 г. Валиден
28 “Бонд 2005” ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл.Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки “Универсал-бонд” ITT-08.1 19.05.2008 г. Валиден
29 “Бонд 2005” ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл. Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки “Флекс-бонд” ITT-08.3 19.05.2008 г. Валиден
30 “ГБС-Варна”АД 130087211 гр. Варна Производствен цех на ГБС Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Унидев Д” ITT-08.18 19.05.2008 г. Валиден
31 “Симаком” ЕООД 110572214 гр. Троян Производствена база, гр.Троян, Товарна гара Лепило за керамични плочки “Симакола” ITT-08.12 19.05.2008 г. Валиден
32 “Колор 93 МС” ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. “Хан Крум” № 2 А Лепило за керамични плочки “K 1” ITT-08.10 22.05.2008 г. Валиден
33 “Колор 93 МС” ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. “Хан Крум” № 2 А Лепило за керамични плочки “K 2” ITT-08.11 22.05.2008 г. Валиден
34 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр. Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bul Col Extra” ITT-08.7 03.06.2008 г. Валиден
35 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bul Col Faster” ITT-08.9 03.06.2008 г. Валиден
36 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bul Col Flex” ITT-08.8 03.06.2008 г. Валиден
37 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bul Col Normal” ITT-08.5 03.06.2008 г. Валиден
38 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bul Col Standard” ITT-08.6 03.06.2008 г. Валиден
39 “Булкол” ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки “Bulico” ITT-08.4 03.06.2008 г. Валиден
40 “Вектор” ООД 820115092 гр. Троян гр. Троян, Промишлена зона “Троянско поле”, база “Вектор” Лепило за керамични плочки “Каменит Екстра” ITT-08.14 30.06.2008 г. Валиден
41 “Вектор” ООД 820115092 гр. Троян гр. Троян, Промишлена зона “Троянско поле”, база “Вектор” Лепило за керамични плочки “Каменит” ITT-08.13 30.06.2008 г. Валиден
42 “Лукспласт” ООД 131514463 гр. София гр. София, кв.“Казичане”, промишлена зона Прозорец с PVC профили система “Salamander”, серия “Streamline” ITT-08.24 01.07.2008 г. Валиден
43 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Bravo 07 Bravo 01” ITT-08.29 28.07.2008 г. Валиден
44 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Forte 71121 L” ITT-08.35 28.07.2008 г. Валиден
45 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Vario 100 mm – 07varioQ10” ITT-08.32 28.07.2008 г. Валиден
46 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Vario 125 mm – 07vario08” ITT-08.31 28.07.2008 г. Валиден
47 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Vario 125 mm – 07varioQ17” ITT-08.33 28.07.2008 г. Валиден
48 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Vario 150 mm – 07varioQ15” ITT-08.34 28.07.2008 г. Валиден
49 “Стилмет” АД 115252741 гр. София гр. София,  кв.”Илиенци”, ул. “Пробуда” № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система “Vario 40 mm – 07vario07” ITT-08.30 28.07.2008 г. Валиден
50 CNBM International Cooperation Китай CNBM International Cooperatiohn 5/F Longbo Building № 3 Nanlishi Rd. 100037, Xicheng District, Beijing (Китай) Мембрани за окачени тавани – пана от минерал-фазерни плоскости ITT-08.27 01.08.2008 г. Валиден
51 CNBM International Cooperation Китай CNBM International Cooperatiohn 5/F Longbo Building № 3 Nanlishi Rd. 100037, Xicheng District, Beijing (Китай) Стоманени Т-профили с размери 28х24х3600 mm, 26х24х1200 mm, 24х24х3000 mm за конструкции на окачени тавани ITT-08.28 01.08.2008 г. Валиден
52 “Строймикс” ООД 831261084 гр. София Производствена база, г. Яна, обл. София Лепило за керамични плочки “Тера Стандарт” ITT-08.37 02.09.2008 г. Валиден
53 “Коммсет” ООД гр. София гр. София,  ул. “Порто Лагос” № 7-9 Полиамидна скоба 6GF30HB за окачване на кермични плочки ITT-08.39 12.09.2008 г. Валиден
54 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул. “Цар Освободител” № 44 Лепило за керамични плочки “Eurocol/ Еврокол LP-флекс” ITT-08.45 29.09.2008 г. Валиден
55 “СААВ” ООД 121852185 гр. София гр. София, общ. Панчарево, с. Лозен, ул. “Дъб” № 17 Навиваема гаражна врата ITT-08.42 08.10.2008 г. Валиден
56 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK7 ITT-08.52 05.11.2008 г. Валиден
57 “Етиком” ООД 101023120 гр. Петрич гр. Петрич, цех – местността “Бухото” Прозорец с PVC профили система “Salamander”, серия “Streamline” ITT-08.55 25.11.2008 г. Валиден
58 “Профилинк” ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец с PVC  профили система “Profilink”, серия “Lux” ITT-08.50 25.11.2008 г. Валиден
59 “Профилинк” ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец с PVC трикамерни профили система “Profilink”, серия “Premium” ITT-08.44 25.11.2008 г. Валиден
60 “Профилинк” ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец с PVC трикамерни профили система “Profilink”, серия “Ultra” ITT-08.43 25.11.2008 г. Валиден
61 “Профилинк” ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. “Нестор Абаджиев” № 45-55 Прозорец с PVC четирикамерни профили система “Profilink”, серия “Classic” ITT-08.48 25.11.2008 г. Валиден
62 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK Light ITT-08.54 21.12.2008 г. Валиден
63 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK Rapid ITT-08.53 29.12.2008 г. Валиден

Регистър за издадените български технически одобрения (БТО)

Регистър на издадените български технически одобрения по част трета на НСИСОССП от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София, през 2015 г.
Регистърът е актуален към 31.1.2016 г.
Разрешение № РОССП-01 от 07.05.2008 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 „ХИМКОЛОР”  АД гр. Първомай,  ул. „Бузлуджа” № 3 Производствен цех, гр. Първомай, ул. „Бузлуджа” № 3 Външна топлоизолационна комбинирана система (EТICS) на основата на екструдиран полистирен (XPS) „ХИМКОЛОР HARD БТО-16.1 07.10.2016 г. 06.10.2021 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Гласс енд стийл” ЕООД 203103623 гр.Варна, ул. “Константин Павлов” № 20 Производствена база, гр.Варна, ж.к. “Аспарухово”, ул. “Орел” 14Б Прави пръти и мрежи от стъклопласт за армиране на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции, натилки, хидро- и геотехнически съоръжения БТО-15.1 14.08.2015 г. 14.08.2020 г. Невалидно Преиздадено
2 “Гласс енд стийл” ЕООД 203103623 гр.Варна, ул. “Константин Павлов” № 20 Производствена база, гр.Варна, ж.к. “Аспарухово”, ул. “Орел” 14Б Прави пръти и мрежи от стъклопласт за армиране на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции, натилки, хидро- и геотехнически съоръжения БТО-15.1 23.12.2015 г. 23.12.2020 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 Елвал колор EL094105670 Гърция,гр.Атина, Athens Tower, 2-4 Mesogeion Ave Елвал колор, ул. 3-ти km Inofyta Peripheralo, 32011 Saint Thomas – Viotia, Гърция Композитни алуминиеви листове “Etalbond- ре” БТО-12.2 06.06.2012 г. 06.06.2017 г. Валидно
2 ЕТ “Владимир Вълков” 040126964 Русе, ул.”Тича” 8 Производствен цех, с.Червена вода, обл.Русе Хидроизолационен материал “Аквабит”. Хидроизолационен материал “Аквабит 2”. Хидроизолационен грунд “Аквабит – грунд” БТО-12.1 10.07.2012 г. 10.07.2017 г. Валидно
3 Arsan kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tigaret A.S Турция, Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Eski Koytur Yani Umraniye 34775Dudullu-Istambul, Турция Производствени цехове на Arsan kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tigaret A.S Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Eski Koytur Yani Umraniye 34775Dudullu-Istambul, Турция Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги БТО-12.4 17.10.2012 г. 17.10.2017 г. Валидно
4 Interbula SL Испания, Madrid, Paseo de Extermadura, 15-3E, с упълномощен представител за България ” Астра интерпроект” ООД, гр.София, ул.Витиня” №2 Производствени цехове в Испания, Madrid, Poligono industrial San Sebastian c/homo №2; Madrid, Fuenlabrada, Carretera of fuenlabrada A, humanes km 0800 Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги БТО-12.7 07.11.2012 г. 08.11.2017 г. Валидно
5 Splice Sleeve Japan Ltd 0100-01-097306 Япония, Токио, 17-8 Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku Hokkou Metal Industry Co., Ltd. 1-71 Mukaihama, Akita 010-1601, Япония Механични съединения на оребрени пръти от армировъчна стомана с търговско наименование “NMB Splice-Sleeve System” БТО-12.5 18.12.2012 г. 19.12.2017 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Сен Гобен Констракшън продъктс България” 131234803 Костинброд Завод за сухи строителни смеси, гр. Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Лепило “Daken Professional” за EPS топлоизолационни плоскости БТО-11.1 18.04.2011 г. 18.04.2016 г. Невалидно
2 “Сен Гобен Констракшън продъктс България” 131234803 Костинброд Завод за сухи строителни смеси, гр. Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Лепило-шпакловъчна смес с фибри  “Daken Universal” за EPS топлоизолационни плоскости БТО-11.2 19.04.2011 г. 19.04.2016 г. Невалидно
3 “МИГ 23” ЕООД 131490350 София гр.София, ул. “Костенец” 12 Предварително изготвени стоманобетонни обемни клетки за комплектни подстанции високо/ниско напрежение БТО-11.3 05.05.2011 г. 05.05.2016 г. Невалидно
4 “Тера Стар” ООД 130573544 София Производствена база, с. Кривина, ул.”Св.Спас” 18 Лепило за топлоизолации “Тера Стар”
Лепило-шпакловка за топлоизолации “Тера Стар”
БТО-11.5 13.05.2011 г. 13.05.2016 г. Невалидно
5 “Тиенем груп” ООД 201380949 Кърджали Производствен цех на “Формопласт” АД, гр.Кърджали, Пром.зона Юг Пластмасови решетъчни елементи за вертикална планировка БТО-11.8 30.06.2011 г. 30.06.2016 г. Невалидно
6 “СБКИ” АД 115948268 Пловдив Производствена база, гр.Пловдив, бул.”Ал.Стамболийски” 9а Модулни стоманобетонни обемни клетки тип СБКТП БТО-11.7 17.08.2011 г. 17.08.2016 г. Невалидно
7 “Драгажен флот – Истър” АД 104054085 Свищов Производствен цех, гр.София, ул. “Дунав” 12 Лепило-шпакловка за топлоизолации “Borcol” БТО-11.6 15.09.2011 г. 15.09.2016 г. Невалидно
8 “Ф.С.Груп” ООД 131223632 София Производствена база, гр.София, ул.”Никола Славков” 48 Прави пръти от стъклопласт с мерни дължини за армиране на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции БТО-11.9 15.12.2011 г. 15.12.2016 г. Невалидно
9 “Кинтрейд” ЕООД Пловдив Производствена база, гр.Пловдив, м.Скобелица Фолио от пенополиетилен БТО-06.14 20.12.2011 г. 20.12.2016 г. Невалидно Продължава валидността на
БТО-06.14/20.09.2006
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Спектър Нова” ЕООД 114614582 Плевен Производствен цех, гр.Плевен, ул.”Българска авиация” 2 Лепило-шпакловка за топлоизолации “Спектракол” БТО-09.14 10.02.2010 г. 11.02.2015 г. Невалидно
2 “Доуш Иншаат Ве Тиджарет” АД, клон България 200370635 София Производствена база „Обеля”, гр.София Стоманобетонни сегменти за носеща облицовка на тунели БТО-09.9 01.03.2010 г. 01.03.2015 г. Невалидно
3 “Бонд 2005” ЕООД София Производствен цех, гр.Батановци, общ.Перник Лепило-шпакловка за топлоизолации “Термобонд” БТО-10.3 17.03.2010 г. 17.03.2015 г. Невалидно
4 “Стром 21” ООД 121858957 София Производствена база, гр.София, ул.”Траян Танев” 97 Лепило за топлоизолациоии “Superstirofix” БТО-10.2 07.04.2010 г. 07.04.2015 г. Невалидно
5 “Марисан и Колев” ООД 117529781 Русе Производствен цех, гр.Русе, ИПЗ, ул. “Канлъ дере” 15 Хидроизолационна двукомпонентна смес “Хидрозол” БТО-10.1 14.05.2010 г. 14.05.2015 г. Невалидно
6 ЕТ “Владимир Вълков” 40126964 Русе Производствен цех, с.Червена вода, обл.Русе Хидроизолационна композиция “Битуменка – Флекс”, хидроизолационна композиция “Битуменка – стик” и хидроизолационен грунд “Битуменка – Грунд” БТО-09.15 14.05.2010 г. 14.05.2015 г. Невалидно
7 ЕТ “Владимир Вълков” 40126964 Русе Производствен цех, с.Червена вода, обл.Русе Хидроизолационна композиция “Акрофлекс” и хидроизолационен грунд “Акрофлекс-Акролит” БТО-09.16 14.05.2010 г. 14.05.2015 г. Невалидно
8 “Лакпром” АД 831900750 София Производствен цех, гр.София, с.Световрачане, ул.”Синчец”16 Лепило за топлоизолационни плочи “Лакол-Термо” БТО-10.4 17.06.2010 г. 17.06.2015 г. Невалидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 София Производствен цех, гр.Нови пазар, ул.”Цар Освободител” 44 Лепило за топлоизолации “Eurocol LT 10” БТО-08.12 23.01.2009 г. 23.01.2014 г. Невалидно
2 “Техексим Инженеринг” ЕООД 130523826 София Завод, гр.Радомир Стоманени контактно заварени решетки БТО-08.13 05.03.2009 г. 05.03.2014 г. Невалидно
3 “Со-То Хрома” ООД 834075640 Добрич Производствен цех, гр.Добрич, бул. “25-ти септември” 6 Лепило-шпакловка за топлоизолации “СУПЕРКОЛ” БТО-09.1 28.04.2009 г. 28.04.2014 г. Невалидно
4 “Химатех” АД 831641624 София Производствен цех, гр.Пловдив, Индустриален център “Тракия” Лепило за топлоизолационни плочи “ХИМАКОЛ” БТО-09.2 07.05.2009 г. 08.05.2014 г. Невалидно
5 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕАД 131234803 Костинброд Завод за производство на сухи строителни смеси, гр.Костинброд, Индустриална зона “Полето” 6 Лепилна смес “Weber 440P” за топлоизолационни плочи БТО-09.3 19.06.2009 г. 19.06.2014 г. Невалидно
6 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕАД 131234803 Костинброд Завод за производство на сухи строителни смеси, гр.Костинброд, Индустриална зона “Полето”  6 Лепилно-шпакловъчна смес “Weber 450P” за топлоизолационни системи БТО-09.4 19.06.2009 г. 19.06.2014 г. Невалидно
7 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕАД 131234803 Костинброд Завод за производство на сухи строителни смеси, гр.Костинброд, Индустриална зона “Полето”, 6 Лепилно-шпакловъчна смес “Weber 450P” за топлоизолационни системи БТО-09.5 19.06.2009 г. 19.06.2014 г. Невалидно
8 “Актив Сип” ООД 124523953 Варна Производствен цех, к.к.Албена, складова база Лепила и топлоизолации “АС 18”, “АС 19”, “АС 20”
Шпакловки за топлоизолации “АС 19”, “АС 20”
БТО-09.6 07.07.2009 г. 07.07.2014 г. Невалидно
9 “Корпорация Топливо” АД 131573846 София Производствен цех, гр. Батановци Лепило-шпакловка за топлоизолации “Globus” БТО-09.7 01.08.2009 г. 01.08.2014 г. Невалидно
10 “Марисан и Колев” ООД 117529781 гр.Русе Производствен цех, гр.Русе, ИПЗ, ул. “Канлъ дере” 15 Лепило-шпакловка за топлоизолации “ТЕРМОФЛЕКС КОНТАКТ” БТО-09.10 03.11.2009 г. 03.11.2014 г. Невалидно
11 “Технокорект” ЕООД 102255591 Бургас Производствен цех, производствена база – кв.Крайморие, гр.Бургас Лепило-шпакловка за топлоизолации “Технокорект” БТО-09.13 03.11.2009 г. 03.11.2014 г. Невалидно
12 “Мултиимпекс” ЕООД 1100199950 Троян Производствен цех, с.Орешах, м.”Патрешко”, общ.Троян Лепило-шпакловка за топлоизолации “Ситикол Термо Дио” БТО-09.12 09.11.2009 г. 09.11.2014 г. Невалидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 “Колормастер” ООД 200044931  Пазарджик Производствен а база, гр.Пазарджик, кв.Главница, селскостопански двор Полимерна мазилка “Стелор” БТО-08.5 30.05.2008 г. 30.05.2013 г. Невалидно
2 Maxgrow Pte Ltd Китай 1, North Bridge Road, #14-04 Хigh Street Centre, Китай Композитни алуминиеви листове “Almaxco” БТО-07.14 23.06.2008 г. 23.06.2013 г. Невалидно
3 “Гаврил Генов” ООД 117603235 Русе Производствен цех, гр.Русе, Източна пром.зона Силиконова мазилка “Deccorello” БТО-08.3 04.07.2008 г. 04.07.2013 г. Невалидно
4 “Марисан и Колев” ООД 117529781 Русе Производствен цех, гр.Русе, ИПЗ, ул. “Канлъ дере” 15 Минерална мазилка “Термофлекс” БТО-08.2 18.07.2008 г. 18.07.2013 г. Невалидно
5 “Конто- Юг” ЕООД 101033367  Благоевград Производствен цех, гр.Благоевград, І-ва пром.зона Декоративна мазилка “Конторемикс” БТО-08.4 18.07.2008 г. 18.07.2013 г. Невалидно
6 “Стром 21” ООД 121858957 София Производствена база, гр.София, ул.”Траян Танев” 97 Силикатна мазилка “Baumaster” БТО-08.6 27.08.2008 г. 27.08.2013 г. Невалидно
7 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret D.S. Tурция Kaleterasit Fdctory/ Istanbul, Турция Шпакловка за топлоизолационни плочи “Mavi Kale Kaleplast” БТО-08.11 01.09.2008 г. 01.09.2013 г. Невалидно Отменено на 24.6.2009
8 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret D.S. Tурция Kaleterasit Fdctory/ Istanbul, Турция Лепило за топлоизолационни плочи “Маvi Kale – Kalefix” БТО-08.7 01.09.2008 г. 01.09.2013 г. Невалидно Отменено на 24.6.2009
9 Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret D.S. Tурция Kaleterasit Fdctory/ Istanbul, Турция Декоративна мазилка “Kaleterzit” БТО-08.8 01.09.2008 г. 01.09.2013 г. Невалидно Отменено на 24.6.2009
10 Хенкел Полска Полша ул.”Стара гора” 26-220, Стапорков, Полша Шпакловка за топлоизолационни плочи “Ceresit СТ87” БТО-08.10 01.09.2008 г. 01.09.2013 г. Невалидно Отменено на 24.6.2009
11 Хенкел Полска Полша ул.”Стара гора” 26-220, Стапорков, Полша Лепило за топлоизолационни плочи “Ceresit СТ87” БТО-08.9 01.09.2008 г. 01.09.2013 г. Невалидно Отменено на 24.6.2009
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 Jiangyin Tian Hong Decoration Materil Сo.LTD, Jiangin, Jiangsu Китай Huashi Industrial Park, Jiangin, Jiangsu, Китай Алуминиево-пластични листове “Bulbond” БТО-07.1 12.03.2007 г. 12.03.2012 г. Невалидно
2 “ЖПСВ” ЕООД 124003721 София Завод за бетонни изделия за пътно, железопътно и наземно строителство в кв. Езерово, гр. Варна Шумозащитни стени със звукопоглъщащи панели БТО-06.31 15.04.2007 г. 15.04.2012 г. Невалидно
3 “МКМ БГ Груп” ООД 102682757 Ямбол Производствен цех, гр.Варна, Западна пром. зона Лепила-шпакловки за топлоизолационни плочи “Perfecto 6”, “Perfecto 9” и “Perfecto 69” БТО-07.2 07.05.2007 г. 07.05.2012 г. Невалидно
4 “Мултиимпекс” ЕООД 110019950 Троян Производствен цех, с.Патрешко,  общ.Троян, обл.Ловеч Декоративна полимерна мазилка “Мултиарт РМ 2” БТО-07.8 07.05.2007 г. 07.05.2012 г. Невалидно
5 Dow Europe GmbH, C/O Hago Chemotechnik GmbH Германия Dow Europe GmbH, C/O Hago Chemotechnik GmbH, Muenchen, Германия Еднокомпонентно полиуретаново лепило  за топлоизолационни плочи “Insta-Stick TM” БТО-07.7 07.05.2007 г. 07.05.2012 г. Невалидно
6 Interbuna SL Испания Производствен цех, Spain,
28950 Madrit, Moraleia de enmendio, Poligono industrial San Sebastian c/homo 2;
28944 Madrit, Fuenlabrada, Carretera of fuenlabrada A, humanes km 0.800
Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги БТО-06.40 07.05.2007 г. 07.05.2012 г. Невалидно
7 “Баумастер” ЕООД 1600706501 Първомай Производствен цех, гр. Първомай, Пром. зона Полимерна мазилка “Клептер” БТО-07.4 31.05.2007 г. 31.05.2012 г. Невалидно
8 “Баумастер” ЕООД 1600706501 Първомай Производствен цех, гр. Първомай, Пром. зона Лепило-шпакловка “Клептер” за топлоизолационни системи БТО-07.3 31.05.2007 г. 31.05.2012 г. Невалидно
9 “Тера Стар” ООД 130573544 София Производствена база, гр.София, кв.Горубляне Лепилоза топлоизолации “Тера Стар” БТО-07.10 03.07.2007 г. 03.07.2012 г. Невалидно
10 “ЖПСВ” ЕООД 124003721 София Завод за бетонни изделия, с. Езерово, обл. Варна, МТ База „Трансстрой – Варна” Стоманобетонни елементи за вертикална планировка на перони и рампи (комплекти) БТО-06.36 16.07.2007 г. 16.07.2012 г. Невалидно
11 “Сиджи С” ООД 114687888 Велико Търново Производствена база, гр.Габрово, ул. “Малчика” 4 Лепило-шпакловка “Сиджикол- T” за топлоизолационни системи БТО-07.12 23.07.2007 г. 23.07.2012 г. Невалидно
12 “Строймикс” ООД 831261084 София Производствена база, г.Яна, обл.София Лепила-шпакловки за топлоизолации “Тера Терм”, “Тера Терм Бял”,”Тера Терм Плюс” БТО-07.13 31.07.2007 г. 31.07.2012 г. Невалидно
13 “Термо Лукс” ООД София Завод, гр.Добрич,
ул. “Поп Богомил” 6
Кухи блокове от експандиран полистирен за оставащ неносещ кофраж “Термоблок” БТО-06.35 01.08.2007 г. 01.08.2012 г. Невалидно
14 ЕТ “Ерго – Евгени Грозданов” 121205380 София Производствен цех,  гр.Нови Искър, кв.Курило, Пром. зона Лепило-шпакловка за топлоизолационни плочи “Термоекстриим” БТО-07.11 27.08.2007 г. 27.08.2012 г. Невалидно
15 F.A.L.I. Kiriakidis S.A Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Лепило за топлоизолационни плочи “FL 100st Red” БТО-07.16 17.10.2007 г. 17.10.2012 г. Невалидно
16 F.A.L.I. Kiriakidis S.A Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Декоративна полимерна мазилка “Bioplaster – 1,5; 2,5; 3,5 mm” БТО-07.15 17.10.2007 г. 17.10.2012 г. Невалидно
17 Henkel Makroflex Eстония Henkel Makroflex, Parnu, Savi 12, 80010Parnu – Естония Еднокомпонентно полиуретаново лепило за топлоизолационни плочи “Ceresit CT 84” БТО-07.17 15.11.2007 г. 15.11.2012 г. Невалидно
18 “Сейнт Гобен Вебер България” ЕАД 131234803 София Производствена база, гр.Русе, ул.”Шипка” Лепилна смес “Weber 450 P” за топлоизолационни системи БТО-07.21 26.11.2007 г. 26.11.2012 г. Невалидно
19 Dow Europe GmbH Швейцария Dow Europe GmbH, Bachtobelstrasse 3, 0810 Horgen, Швейцария Еднокомпонентно полиуретаново лепило за топлоизолационни плочи “Insta-Stik MP”; “Insta-Stik PM”; “Insta-Stik MP” БТО-07.18 27.11.2007 г. 27.11.2012 г. Невалидно
20 “Сейнт Гобен Вебер България” Kft Унгария Завод, 2085 Пилишворошвар, Бекси ут, Унгария Двукомпонентни хидроизолационни системи “Weber Dry SS-7” и “Weber Dry SS-15” БТО-07.22 03.12.2007 г. 03.12.2012 г. Невалидно
21 Buka Chemie GmbH Германия Buka Chemie GmbH, Германия Еднокомпонентно полиуретаново лепило за топлоизолационни плочи “Isokleber” БТО-07.20 07.12.2007 г. 07.12.2012 г. Невалидно
22 “Джи Ей Пи” ООД 12763186 Шумен Производствен цех, гр.Нови Пазар, ул.”Цар Освободител” 44 Лепило-шпакловка “Eurocol LT20” за топлоизолационни системи БТО-07.19 20.12.2007 г. 20.12.2012 г. Невалидно
nisiRegisters