Дейности

Инженерингово изпълнение на строежи

Институтът разполага със специализирани екипи за инженерингово изпълнение (проектиране и строителна реализация) на строителни и геотехнически конструкции, изолации и защити, както и на отделни видове СМР, за които се изисква повишена точност, специализирани технологии и/или специално обучен персонал.
Положителен пример от тази дейност са изпълнените в страната:
• строителни конструкции с предварително напрегнати високоякостни въжета, в т.ч. и усъвършенстваната система за предварително напрягане на защитните черупки на АЕЦ;
• изпълнение на инжекционни и изолационни работи на напукани стоманобетонни и геотехнически конструкции;
• реконструкция на резервоари за вода и петролни продукти;
• шумозащитни съоръжения срещу транспортен шум.

nisiИнженерингово изпълнение на строежи