Регистър на издадените сертификати по реда на част трета от НСИСОССП и на НУРВСПСРБ от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София,

Регистърът е актуален към 17.04.2018 г.
Разрешение № РОССП – 07 от 14.01.2008 г. с разширения № 1 от 20.7.2009 г., № 2 от 29.8.2011 г., и № 3 от 9.5.2013 г. и Разрешение № РОССП – 07 от 15.09.2016 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“; Weber.therm Престиж „ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500“; Weber.therm Ultra Clima „ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500“
Weber.therm Panel „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“
07-НСИСОССП-09.70В 05.05.2016 г. Невалиден 17.01.2017 г. Преиздаден
2 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, местност „Врана“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52Б 20.05.2016 г. Невалиден 05.06.2017 г. Преиздаден
3 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ „Искър-юг“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63Б 20.05.2016 г. Невалиден 05.06.2017 г. Преиздаден
4 „Омега“ ООД 831738475 София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-11.1А 27.05.2016 г. Валиден
5 „Стомана Индъстри“ АД 1113509219 Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3В 03.08.2016 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Ягуар 02“ ЕООД 131029481 Ихтиман Бетонов възел на „ЯГУАР 02“ ЕООД, гр.Ихтиман Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.2А 15.01.2015 г. Невалиден 21.10.2015 г.
2 „Росица“ ООД 814195340 гр. Павликени, пл. „Стефан Караджа“ 1 ПТБ, гр.Павликени, ул. „Шипка“ № 16 Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; С30/37 07-НСИСОССП-09.43А 21.01.2015 г. Невалиден 04.12.2017 г. Преиздаден
3 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.47В 10.02.2015 г. Невалиден 17.11.2016 г. Преиздаден
4 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна, ул. „Страхил войвода” № 15 БВ „Елба“ при БЦ на „Миг Маркет“ ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.71В 05.05.2015 г. Невалиден 26.01.2017 г. Преиздаден
5 „Мултиимпекс“ ЕООД 11019950 гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ № 66 Завод, с.Орешак, местност „Патрешко“, общ. Троян Топлоизолационна система „Мултитерм стандарт – Multiterm Standart“ 07-НСИСОССП-15.4 15.06.2015 г. Невалиден 16.06.2018 г.
6 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул.“Любен Каравелов“16 БВ „Хидробетон“, гр.Бургас, ул.“Индустриална“ – порт „Трансстрой“ Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1Б 22.06.2015 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
7 „Лакпром“ АД 831900750 с.Световрачане, София, ул. „Синчец“ № 16 с.Световрачане, София, ул. „Синчец“ № 16 Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен (EPS) Лакол термо, ETICS-EPS-EN 13499-(1,15-1,70)-F-I10-PE200 07-НСИСОССП-15.3 25.06.2015 г. Невалиден 26.06.2018 г.
8 „Корект“ ООД 106047883 гр.Враца,ул.“Радецки“ № 4 БВ „Корект“, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-12.4Б 17.07.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
9 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Д 17.07.2015 г. Невалиден 14.12.2016 г. Преиздаден
10 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 гр.Габрово,
м. „Колева ливада“ 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13Г 22.07.2015 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
11 „Стройпроект“ ООД 118542753 гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамдйиев“ 2 Мобилен възел в производствена база на „Стройпроект“ ООД, гр. Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-10.8А 20.08.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
12 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ 2 Бетонов център в производствена база на „СД Стройпрект“ ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17Б 20.08.2015 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
13 „Старт-96“ ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел „Коциан“, гр.Перник, кв.В.Левски, м.Коциан Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; c30/37; В40 07-НСИСОССП-09.68A 30.09.2015 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
14 DAST Sh.a Construction Materials-Coating Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania External Thermal Insulation Composite System Dast ETICS, ETICS-EPS-EN 13499-1,45-F-12-PE500 07-REARCCACP-15.8 17.10.2015 г. Валиден
15 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.45Б 24.11.2015 г. Невалиден 07.02.2017 г. Преиздаден
16 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Север“, гр. Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.39Д 25.11.2015 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
17 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Тракия“, гр. Пловдив, ул. П. Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.41Д 25.11.2015 г. Невалиден 07.11.2016 г.
18 „Крис“ ЕООД 111520829 гр.Берковица, ул.“Здравченица“ 1 Бетонов възел на „Крис“ ЕООД, гр.Берковица Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; C30/37 07-НСИСОССП-09.31А 17.12.2015 г. Невалиден 14.02.2017 г. Преиздаден
19 „Водстрои“ АД 105027739 гр.Видин, ул.“Бдин“ № 4 Бетонов възел „Катюша“, гр. Видин, Северна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.50A 21.12.2015 г. Невалиден 13.01.2017 г.
20 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“; Weber.therm Престиж „ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500“; Weber.therm Ultra Clima „ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500“
Weber.therm Panel „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“
07-НСИСОССП-09.70Б 28.12.2015 г. Невалиден 05.05.2016 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, местност „Врана“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52А 12.06.2014 г. Невалиден 20.05.2016 г. Преиздаден
2 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ „Искър-юг“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63А 12.06.2014 г. Невалиден 20.05.2016 г. Преиздаден
3 „Даро кар“ ЕООД 101610609 гр. Благгоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 3 Бетонов възел, гр. София, р-н Панчарево, с.Горни Лозен Обикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.78А 10.06.2014 г. Невалиден 04.09.2017 г. Преиздаден
4 „Енкон“ ЕООД 040536408 София, бул. „Ломско шосе“ 239 Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19В 07.01.2014 г. Невалиден 14.04.2014 г. Преиздаден
5 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47Б 16.12.2014 г. Невалиден 10.02.2015 г. Преиздаден
6 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.44 08.01.2014 г. Невалиден 07.02.2017 г. Преиздаден
7 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.45А 08.01.2014 г. Невалиден 24.11.2015 г. Преиздаден
8 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Г 08.10.2014 г. Невалиден 17.07.2015 г. Преиздаден
9 „Интербетони“ ООД 202688580 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76Б 14.02.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
10 „Интербетони“ ООД 202688580 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77Б 14.02.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
11 „Интербетони“ ООД 202688580 София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр.София, бул. „Климент Охридски“ №59В Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.11 17.07.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
12 „Интербетони“ ООД 202688580 София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.9 17.07.2014 г. Невалиден 28.09.2016 г. Преиздаден
13 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 Русе гр.Русе, ИПЗ, ул.“Канлъ дере“ 15 Система за топлоизолация „Термофлекс Classic“ и интегрирана топлоизолационна система Terapor Ultra 07-НСИСОССП-07.235А 05.12.2014 г. Невалиден 16.10.2017 г. Преиздаден
14 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр.Сандански, ул.“Скопие“ 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.70В 19.06.2014 г. Невалиден 28.08.2017 г. Преиздаден
15 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“; Weber.therm Престиж „ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500“; Weber.therm Ultra Clima „ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500“ 07-НСИСОССП-09.70А 23.12.2014 г. Невалиден 28.12.2015 г. Преиздаден
16 „СК-13 Трансстрой“ АД 831553195 София, ул. „Клокотница“ 29 Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. „Петър Панайотов“ 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-13.22 09.05.2014 г. Невалиден 14.06.2015 г.
17 „Станилов“ ЕООД 831769677 гр.София, ул.“Черковна“ № 37 Производствена база, с.Негован, м.Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НСИСОССП-13.19А 19.12.2014 г. Валиден
18 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 гр.София, бул. „Симеоновско шосе“ № 52Б Бетонов възел „Транс Билд“, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.89В 17.02.2014 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
19 „Фабрика Карпош“ АД Р. Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Фабрика „Карпош“ АД, Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Предварително напрегнати моноблокови траверси 07-НСИСОССП-13.16 13.02.2014 г. Невалиден 12.03.2014 г. Преиздаден
20 „Фабрика Карпош“ АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси „КP-02“ 07-НСИСОССП-13.16А 12.03.2014 г. Невалиден 14.02.2017 г.
21 „Фабрика Карпош“ АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси „КP-01“ 07-НСИСОССП-14.10 02.06.2014 г. Невалиден 14.02.2017 г.
22 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. „Любен Каравелов“ № 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, гр.Дупница, ул.“Св.Иван Рилски“ №312 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.2 14.03.2014 г. Невалиден 25.07.2014 г. Преиздаден
23 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.казичене, ул.“Любен Каравелов“16 БВ „Хидробетон“, гр.Бургас, ул.“Индустриална“ – порт „Трансстрой“ Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1А 08.07.2014 г. Невалиден 22.06.2015 г. Преиздаден
24 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. „Любен Каравелов“ № 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, гр.Дупница, ул.“Св.Иван Рилски“ №312 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Вв0,8-Вог4,5-Во3,0-Cl 0,1-Dmax8-S4 и C30/37-Вв0,8-Вог4,5-Во3,0-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НСИСОССП-14.2А 25.07.2014 г. Невалиден 15.12.2014 г. Преиздаден
25 „Хидробетон“ ООД 130221614 София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, гр.Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 312 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 07-НСИСОССП-13.20А 10.11.2014 г. Невалиден 09.03.2017 г.
26 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.Казичене, ул. „Любен Каравелов“ № 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, гр.Дупница, ул.“Св.Иван Рилски“ №312 Бетонни смеси за торкрет бетон 07-НСИСОССП-14.2Б 15.12.2014 г. Невалиден 09.03.2017 г.
27 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Север“, гр.Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39В 17.02.2014 г. Невалиден 07.10.2014 г. Преиздаден
28 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, ул.П.Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41В 17.02.2014 г. Невалиден 07.10.2014 г. Преиздаден
29 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19Г 14.04.2014 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
30 „Холсим България“ АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Север“, гр.Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.39Г 07.10.2014 г. Невалиден 25.11.2015 г. Преиздаден
31 „Холсим България“ АД 816089656 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, ул.П.Шилева Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.41Г 07.10.2014 г. Невалиден 25.11.2015 г. Преиздаден
32 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 гр.Габрово,
м. „Колева ливада“ 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13В 10.02.2014 г. Невалиден 22.07.2015 г. Преиздаден
33 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция,
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система „Thermo System“ 07-НСИСОССП-10.6Б 01.10.2014 г. Невалиден 29.09.2017 г. Преиздаден
34 СД „Голден Хендс-Николови и сие“ 821110123 Лом, ул. „Славянска“ №44 Бетонов възел, гр.Лом, ул.“Садовска“ 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 и В40 07-НСИСОССП-09.4Б 16.12.2014 г. Невалиден 14.02.2017 г. Преиздаден
35 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. „Бачо Киро“ 39 Бетонов възел „FCC-Plant1-TEKA“ на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С40/50 07-НСИСОССП-09.56Б 23.01.2014 г. Невалиден 29.12.2014 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Жити“ АД 827183411 гр,Русе, бул.“3 -ти март“ №30 Завод на „Жити“ АД, гр.Русе, бул.“3 -ти март“ №30 Армировъчна стомана В500А 07-НСИСОССП-08.63А 18.01.2013 г. Невалиден 15.02.2018 г. Преиздаден
2 Arsan Kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tgaret A.S. Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Ekski Koytur Yani Umraniye, 34775 Dudullu-Istanbul, Turkey Arsan Kaucuk Plastik Makine Sanayi ve Tgaret A.S., Yukari Dudullu Organize Sanayi Natoyolu 35 Ekski Koytur Yani Umraniye, 34775 Dudullu-Istanbul, Turkey Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги SEM 30, SEM 50, SEM 70, SEM 80, SEM 100, SEM 160, SEM 250 07-НСИСОССП-12.7 22.03.2013 г. Невалиден 18.10.2017 г.
3 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5Б 28.03.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
4 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Бетонов център „Гара Искър“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6Б 28.03.2013 г. Невалиден 11.03.2014 г.
5 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Бетонов център „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80Б 28.03.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
6 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 гр.Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; C30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48Б 01.04.2013 г. Невалиден 03.12.2013 г. Преиздаден
7 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, с.казичене, ул.“Любен Каравелов“16 БВ „Хидробетон“, гр.Бургас, ул.“Индустриална“ – порт „Трансстрой“ Обикновен бетон В10; В12,5; в15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-13.1 10.04.2013 г. Невалиден 07.07.2014 г. Преиздаден
8 „Интербетон“ ООД 200835301 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76А 30.04.2013 г. Невалиден 20.12.2013 г. Преиздаден
9 „Интербетон“ ООД 200835301 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77А 30.04.2013 г. Невалиден 20.12.2013 г. Преиздаден
10 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр.София,кв. „Горубляне“, ул. „Инж. георги Белов“ 3 Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.9Б 09.05.2013 г. Невалиден 02.10.2016 г. Преиздаден
11 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр.София,кв. „Горубляне“, ул. „Инж. георги Белов“ 3 Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.10Б 09.05.2013 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
12 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр.София,кв. „Горубляне“, ул. „Инж. георги Белов“ 3 Бетонов възел „Пашов“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.12Б 09.05.2013 г. Невалиден 01.10.2016 г. Преиздаден
13 „Корект“ ООД 106047883 гр.Враца,ул.“Илинден“ 4 БВ „Корект“, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-12.4А 14.05.2013 г. Невалиден 17.07.2015 г. Преиздаден
14 „Топливо 4“ ЕООД 121453567 гр.София, ул.“Хайдушка поляна“ № 38 Производствена база, гр. Батановци, път София-Радомир, 35 km Топлоизолационна система „GLOBUS“ и Топлоизолационна система „GLOBUS-G“ 07-НСИСОССП-13.3 27.05.2013 г. Невалиден 15.05.2014 г.
15 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8В 28.05.2013 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
16 Splice Sleeve Japan Ltd Япония, Токио, 17-8 Nihonbashi Hakozaki-cho Chuo-ku Hokkou Metal Industry Co., Ltd. 1-71 Mukaihama, Akita 010-1601, Япония Механични съединения на оребрени пръти от армировъчна стомана с търговско наименование „NMB Splice-Sleeve System“ 07-НСИСОССП-13.2 03.06.2013 г. Невалиден 15.07.2016 г.
17 „Стройкомерс-Кацаров“ ЕООД 175178854 Костенец, ул. „Панайот Волов“ №9 Бетонов възел, гр.Костенец, ул. „Панайот Волов“ №9 Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37 07-НСИСОССП-09.28А 05.06.2013 г. Невалиден 12.06.2017 г. Преиздаден
18 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1 Sidenor Steel Industry S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2A 11.07.2013 г. Валиден
19 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 гр.Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1 Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3A 11.07.2013 г. Невалиден 03.08.2016 г. Преиздаден
20 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 гр.Перник, ул. „Владайско въстание“ № 1 Sidenor Steel Industry S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75A 11.07.2013 г. Валиден
21 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23Б 12.07.2013 г. Невалиден 03.10.2013 г.
22 „Импрегнация-2000“ АД 112125347 гр.София, ул.“Хан Крум“ 26, ет.3, ап.5 Завод, гр.Белово, обл.Пазарджик, общ.Белово Дървени импрегнирани траверси от широколистна и иглолистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7A 15.07.2013 г. Валиден
23 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Плевен“, гр.Плевен Западна индустриална зона Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7Б 15.07.2013 г. Невалиден 01.12.2016 г. Преиздаден
24 „Миг Маркет“ ООД 813208824 гр. Варна, ул. „Страхил войвода“ №15 БВ „Елба“ при Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Перла“ Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71Б 24.07.2013 г. Невалиден 16.12.2013 г. Преиздаден
25 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 гр.Габрово,
м. „Колева ливада“ 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.13Б 06.08.2013 г. Невалиден 10.02.2014 г. Преиздаден
26 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 гр.София, бул. „Симеоновско шосе“ № 52Б Бетонов възел „Транс Билд“, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.89А 26.08.2013 г. Невалиден 01.10.2013 г. Преиздаден
27 СД „Голден Хендс-Николови и сие“ 821110123 гр.Лом, ул. „Славянска“ №44 Бетонов възел, гр.Лом, ул.“Садовска“ 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 и В40 07-НСИСОССП-09.4А 31.08.2013 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
28 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 гр.София, бул. „Симеоновско шосе“ № 52Б Бетонов възел „Транс Билд“, гр.Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона №4 Обикновени бетони В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.89Б 01.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
29 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, ул.“П.Шилева“ Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41Б 10.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
30 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Север“, Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39Б 10.10.2013 г. Невалиден 17.02.2014 г. Преиздаден
31 „Енкон“ ООД 040536408 София, бул. „Ломско шосе“ 239 Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19Б 15.10.2013 г. Невалиден 07.01.2014 г. Преиздаден
32 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В235 07-RERCCACP-13.4 15.10.2013 г. Невалиден 13.06.2018 г. Преиздаден
33 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В500B and Grade B500C 07-RERCCACP-13.5 15.10.2013 г. Невалиден 13.06.2018 г. Преиздаден
34 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Factory, Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Reinforcing steel grade В420B and Grade B4200C 07-RERCCACP-13.17 15.10.2013 г. Невалиден 13.06.2018 г. Преиздаден
35 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 гр.Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47А 21.10.2013 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
36 „Станилов“ ЕООД 831769677 гр.София, ул.“Черковна“ № 37 Производствена база, с.Негован, м.Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НСИСОССП-13.19 30.10.2013 г. Невалиден 19.12.2014 г. Преиздаден
37 „Шанс-ДС“ ЕООД 130079549 Варна, ул.“Морска сирена“ 47 Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.87А 12.11.2013 г. Невалиден 06.02.2017 г. Преиздаден
38 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.48В 03.12.2013 г. Невалиден 08.10.2014 г. Преиздаден
39 „Бетон 05“ ООД 117630360 Русе, ул.“Липник“ 5 Бетонов център „Бетон 05″, гр.Русе, ул.“Липник“ 5 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.15А 10.12.2013 г. Невалиден 18.01.2017 г. Преиздаден
40 „Хидробетон“ ООД 130221614 София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, гр.Дупница, ул. „Св. Иван Рилски“ № 312 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 07-НСИСОССП-13.20 12.12.2013 г. Невалиден 10.11.2014 г. Преиздаден
41 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна, ул. „Страхил войвода” № 15 БВ „Елба“ при БЦ на „Миг Маркет“ ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.71В 16.12.2013 г. Невалиден 05.05.2015 г. Преиздаден
42 „Интербетон“ ЕООД 200835301 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.76Б 20.12.2013 г. Невалиден 14.02.2014 г. Преиздаден
43 „Интербетон“ ЕООД 200835301 гр.София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 59В Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60 07-НСИСОССП-09.77Б 20.12.2013 г. Невалиден 14.02.2014 г. Преиздаден
44 „Енергостроймонтаж- инженеринг“ АД 114116076 Белене, ул. „България“ 65/67 Бетонов възел, гр.Белене, ул. „България“ 65-67 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.54А 27.12.2013 г. Невалиден 06.10.2016 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Бетон експрес“ ООД 201751322 София,
ж.к.“Младост“-1, бл.26, вх.Б, ет.2
БВ, гр.София, ж.к. „Овча купел“ 1 Обикновен бетон C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; С35/45 07-НСИСОССП-11.26 05.01.2012 г. Невалиден 04.09.2013 г.
2 „Промет стийл“АД 130919989 гр.София, ул.“Добруджа“1 Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В420В и В420С 07-НСИСОССП-08.19 20.01.2012 г. Невалиден 19.01.2017 г.
3 „Промет стийл“АД 130919989 гр.София, ул.“Добруджа“1 Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В500В и В500С 07-НСИСОССП-08.20 20.01.2012 г. Невалиден 14.03.2018 г. Преиздаден
4 „Билмат“ ООД 127008008 Шумен, ул.“П.Кърджиев“ 7А Производствен цех, гр.Шумен, ул.“П.Кърджиев“ 7А Топлоизолационна система „Билкотерм“ 07-НСИСОССП-11.22 27.01.2012 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
5 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. „Бачо Киро“ 39 Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони В15; В25; B30; B35; С20/25; C25/30; C28/35;С35/45; С40/50; С50/60; С55/67; С60/75 07-НСИСОССП-09.56 21.02.2012 г. Невалиден 28.12.2012 г. Преиздаден
6 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул. „Бачо Киро“ 39 Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Самоуплътняващи се бетони C50/60 07-НСИСОССП-11.21 21.02.2012 г. Невалиден 30.10.2012 г.
7 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23 24.02.2012 г. Невалиден 28.11.2012 г. Преиздаден
8 „Импрегнация-2000“ АД 112125347 гр.София, ул.“Хан Крум“ 26, ет.3, ап.5 Завод, гр.Белово, обл.Пазарджик, общ.Белово Дървени импрегнирани траверси от широколистна и иглолистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7 02.04.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
9 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
10 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Бетонов център „Гара Искър“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
11 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Бетонов център „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80А 10.04.2012 г. Невалиден 28.03.2013 г. Преиздаден
12 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София, ул.“Инж.Георги Белов“ 3 Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10А 23.05.2012 г. Невалиден 10.05.2013 г. Преиздаден
13 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София, ул.“Инж.Георги Белов“ 3 Бетонов възел „Пашов“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12А 23.05.2012 г. Невалиден 11.05.2013 г. Преиздаден
14 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София, ул.“Инж.Георги Белов“ 3 Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9А 23.05.2012 г. Невалиден 09.05.2013 г. Преиздаден
15 „Корект“ ООД 106047883 Враца, ул. „Илинден“ 4 БВ „Корект“, гр.Враца, Източна пром.зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-12.4 23.05.2012 г. Невалиден 14.05.2013 г. Преиздаден
16 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8А 28.05.2012 г. Невалиден 20.11.2012 г. Преиздаден
17 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Плевен“, гр.Плевен Западна индустриална зона Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7А 28.06.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
18 „Росица“ ООД 814195340 гр. Павликени, пл. „Стефан Караджа“ 1 ПТБ, гр.Павликени, ул. „Шипка“ № 16 Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; С30/37 07-НСИСОССП-09.43А 09.07.2012 г. Невалиден 21.01.2015 г. Преиздаден
19 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр.Сандански, ул.“Скопие“ 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.70А 26.07.2012 г. Невалиден 24.09.2012 г. Преиздаден
20 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София, ул. „Кукуш“ 1 Бетонов завод „Резбарска“, гр.София, ул.“Резбарска“7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21А 24.08.2012 г. Невалиден 15.11.2013 г.
21 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София, ул. „Кукуш“ 1 Бетонов Възел „Ломска база“, гр.София, бул.“Ломско шосе“, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22А 24.08.2012 г. Невалиден 15.11.2013 г.
22 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.48А 03.09.2012 г. Невалиден 01.04.2013 г. Преиздаден
23 „Стомана Индъстри“ АД 1113509219 Перник,
ул.“Владайско въстание“ 1
Dojran Steel Ltd., Р.Македония, s.Nikolic, Posta Nov Dojran Заварени армировъчни мрежи от стомана с диаметри 4 до 8 mm с клас В500 по БДС 9252:2007 07-НСИСОССП-12.6 05.09.2012 г. Невалиден 19.02.2018 г. Преиздаден
24 „Енкон“ ООД 040536408 София, бул. „Ломско шосе“ 239 Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м.Какач Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19А 14.09.2012 г. Невалиден 15.10.2013 г. Преиздаден
25 „Енкон“ ООД 040536408 София, бул. „Ломско шосе“ 239 Бетонов център „Подуяне“, гр.София, ул.“Железни врата“14 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.20А 14.09.2012 г. Невалиден 05.04.2013 г.
26 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 Габрово,
м. „Колева ливада“ 1
Бетонов възел, гр.Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ 1 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13A 21.09.2012 г. Невалиден 06.08.2013 г. Преиздаден
27 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр.Сандански, ул.“Скопие“ 26 Бетонов възел, с.Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; С32/40; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.70Б 24.09.2012 г. Невалиден 19.06.2014 г.
28 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция,
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система „Thermo System“ 07-НСИСОССП-10.6A 01.10.2012 г. Невалиден 01.10.2014 г. Преиздаден
29 „Екострой комплект“ ООД 131050358 София, ул.“Хемус“ 62-64 София, ж.к. „Овча купел“-1 Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-12.8 25.10.2012 г. Невалиден 02.01.2014 г.
30 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8Б 20.11.2012 г. Невалиден 28.05.2013 г. Преиздаден
31 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна БВ „Елба“ при Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД, гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Перла“ Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71А 28.11.2012 г. Невалиден 24.07.2013 г. Преиздаден
32 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23А 28.11.2012 г. Невалиден 12.07.2013 г. Преиздаден
33 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Север“, Пловдив, 4-ти километър Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39А 18.12.2012 г. Невалиден 10.10.2013 г. Преиздаден
34 „Холсим България“ АД 825255760 с.Бели Извор, обл.Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, ул.“П.Шилева“ Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41А 18.12.2012 г. Невалиден 10.10.2013 г. Преиздаден
35 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 гр.София, ул.“Бачо Киро“ 39 Бетонов възел „FCC-Plant1-TEKA“ на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин, Свободна безмитна зона Обикновени бетони В15; В25; B30; B35; С20/25; C25/30; C28/35; С40/50; С50/60; С55/67; С60/75 07-НСИСОССП-09.56А 28.12.2012 г. Невалиден 23.01.2014 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Волуяк“, гр.София, ул.“Детелина“ 18 Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.24 10.01.2011 г. Невалиден 22.05.2012 г.
2 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Горубляне“, гр.София, ул.“Инж.Георги Белов“ 6 Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.25 10.01.2011 г. Невалиден 10.10.2011 г.
3 „Импрегнация 2000“ АД 112125347 гр. Белово, област Пазарджик Завод, гр. Белово, област Пазарджик, община Белово Дървени импрегнирани траверси от иглолистна и широколистна дървесина 07-НСИСОССП-08.7 15.03.2011 г. Невалиден 02.04.2012 г. Преиздаден
4 Interbuna S.L. Мадрид, Испания Производствени цехове в: Испания, гр.Мадрид, Moraleia de enmendio Poligono industyrial San Sebastian c/homo 2 и Испания, гр.Мадрид, Fuenlabrada, Carretera of fuenlabrada A, humanes km 0,800 Гумени еластомерни покрития на фуги на мостове с търговски шифър на фирмата производител REJ-42, 50, 52, 70, 80, 100, 160, 230 и 330 и ЕТ-30/50 07-НСИСОССП-10.19 23.03.2011 г. Невалиден 07.11.2012 г.
5 „Омега“ ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-11.1 24.03.2011 г. Невалиден 27.05.2016 г. Преиздаден
6 „ЗСКИ“ ЕООД 104505175 Свищов Производствен база, гр.Свищов, ул.“отец Паисий“ 7 Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси тип “СТ-6 S 49” и “СТ-6 UIC 60” 07-НСИСОССП-08.42 30.03.2011 г. Невалиден 28.05.2012 г.
7 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.6 04.04.2011 г. Невалиден 02.03.2018 г. Преиздаден
8 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A.,
Thessaloniki, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
9 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Thessaloniki, Гърция Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
10 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A.,Thessaloniki, Гърция Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75 04.04.2011 г. Невалиден 11.07.2013 г. Преиздаден
11 „Стром 21“ ООД 121858957 София Цех, гр.София, ул.“Траян Тенев“97 Топлоизолационна система „Baumaster“ 07-НСИСОССП-09.91 19.04.2011 г. Невалиден 15.12.2016 г. Преиздаден
12 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Бояна“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 28.04.2011 г. Невалиден 30.04.2013 г. Преиздаден
13 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Дървеница“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.77 28.04.2011 г. Невалиден 30.04.2013 г. Преиздаден
14 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Плевен“ Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.7 16.05.2011 г. Невалиден 15.07.2013 г. Преиздаден
15 „Омега“ ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр. София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Изделия от армировъчна стомана 07-НСИСОССП-11.2 31.05.2011 г. Невалиден 17.02.2014 г.
16 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов завод „Резбарска“, гр.София, ул.“Резбарска“7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 08.06.2011 г. Невалиден 15.07.2011 г. Преиздаден
17 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов Възел „Ломска база“, гр.София, бул.“Ломско шосе“, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 08.06.2011 г. Невалиден 15.07.2011 г. Преиздаден
18 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
19 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София Бетонов възел „Пашов“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
20 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 04.07.2011 г. Невалиден 23.05.2012 г. Преиздаден
21 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов завод „Резбарска“, гр.София, ул.“Резбарска“7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 15.07.2011 г. Невалиден 24.08.2012 г. Преиздаден
22 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов Възел „Ломска база“, гр.София, бул.“Ломско шосе“, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 15.07.2011 г. Невалиден 24.08.2012 г. Преиздаден
23 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
24 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Гара Искър“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
25 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80 21.07.2011 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
26 „СБКИ“ АД 115948268 Пловдив,бул.“Ал.Стамболийски“ 9а Производствена база, гр.Пловдив, бул.“Ал.Стамболийски“ 9а Модулни стоманобетонни обемни клетки тип СБКТП 07-НСИСОССП-11.20 02.09.2011 г. Невалиден 17.08.2016 г.
27 „ЗСКИ“ ЕООД 104505175 Свищов Производствен база, гр.Свищов, ул.“Отец Паисий“ 7 Стоманобетонни двублокови траверси, тип „ДТ-М“ 07-НСИСОССП-08.1 26.09.2011 г. Невалиден 28.05.2012 г.
28 „ЖПСВ“ ЕООД 104561156 Варна Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Стоманобетонни предварително напрегнати моноблокови траверси, тип „В91S“ и тип „В91S/K“ 07-НСИСОССП-09.58 15.11.2011 г. Невалиден 19.01.2018 г.
29 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 821123850 Вълчедръм, обл.Монатана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.27 24.11.2011 г. Невалиден 08.02.2017 г. Преиздаден
30 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр.Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия „ETICS-EPS-EN 13499-1,43-В-I 10-PE 500“; Weber.therm Престиж „ETICS-MW-EN 13500-2,11-A2-I 10-PE 500“; Weber.therm Ultra Clima „ETICS-EPS-EN 13499-1,75-В-I 10-PE 500“ 07-НСИСОССП-09.70 12.12.2011 г. Невалиден 23.12.2014 г. Преиздаден
31 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база на „СД Стройпрект“ ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17 16.12.2011 г. Невалиден 20.08.2015 г. Преиздаден
32 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Мобилен бетонов възел „Хидробетон“, с.Дрен Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45 07-НСИСОССП-11.23 23.12.2011 г. Невалиден 24.02.2012 г. Преиздаден
33 „СК-13 Трансстрой“ АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. „Петър Панайотов“ 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 28.12.2011 г. Невалиден 01.01.2012 г.
34 „Стомана индъстри“ АД 113509219 Перник, ул.“Владайско въстание“1 Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Армировъчна стомана клас В500В 07-НСИСОССП-08.12А 30.12.2011 г. Невалиден 02.03.2018 г. Преиздаден
35 „Стомана индъстри“ АД 113509219 Перник, ул.“Владайско въстание“1 Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.13А 30.12.2011 г. Невалиден 07.01.2014 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 София Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин Обикновени бетони В20; В25; B30; B35; C12/15; C25/30; C28/35; C50/60 07-НСИСОССП-09.56 08.01.2010 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
2 „Даро“ ЕООД 101610609 Благоевград Бетонов възел, гр. София Обикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.78 12.01.2010 г. Невалиден 05.06.2014 г. Преиздаден
3 „Бетон 05“ ООД 117630360 Русе Бетонов център „Бетон 05″, гр.Русе, ул.“Липник“ 5 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.15 26.01.2010 г. Невалиден 10.12.2013 г. Преиздаден
4 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Илиенци“ на „Хидробетон“ ООД, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.80 28.01.2010 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
5 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71 15.02.2010 г. Невалиден 17.09.2010 г. Преиздаден
6 „Омега“ ООД 831738475 София София Студеноогънати стоманени профили с „U“ форма 07-НСИСОССП-08.51 26.02.2010 г. Валиден
7 „Доуш Иншаат Ве Тиджарет“ АД, клон България 200370635 София Производствена база „Обеля”, гр.София Стоманобетонни сегменти носеща облицовка на тунели 07-НСИСОССП-09.74 15.03.2010 г. Невалиден 08.02.2012 г.
8 „Стоун-2002“ ООД 130790423 гр.Сандански БВ, гр.Сандански, местност „Стара гара“ Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.56 12.04.2010 г. Невалиден 14.11.2016 г. Преиздаден
9 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов Възел „Ломска база“, гр.София, бул.“Ломско шосе“, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 20.04.2010 г. Невалиден 31.08.2010 г. Преиздаден
10 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Хидробетон“, Ново Село Обикновени бетони с кл;асове по якост на натиск В15; В25; В30 и С30/37 07-НСИСОССП-10.5 30.04.2010 г. Невалиден 17.11.2011 г. Преиздаден
11 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Бояна“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 31.05.2010 г. Невалиден 28.04.2011 г. Преиздаден
12 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Дървеница“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.77 31.05.2010 г. Невалиден 28.04.2011 г. Преиздаден
13 „Стром 21“ ООД 121858957 София Цех, гр.София, ул.“Траян Тенев“97 Система за топлоизолация „Baumaster“ 07-НСИСОССП-09.91 31.05.2010 г. Невалиден 19.04.2011 г. Преиздаден
14 „БКС-Строител“ ЕООД 832048744 Елин Пелин Бетонов възел на „БКС-Строител“ ЕООД, гр. Елин Пелин Обикновен бетон C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; С40/50 07-НСИСОССП-08.66 04.06.2010 г. Невалиден 24.07.2017 г. Преиздаден
15 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 София Бетонов възел „Транс Билд“, гр.Пирдоп, бул. „Георги Бенковски“ 13 Обикновени бетоно В10; В 12,5; В15: В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-09.89 18.06.2010 г. Невалиден 26.08.2013 г. Преиздаден
16 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.5 12.07.2010 г. Невалиден 10.04.2012 г. Преиздаден
17 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Гара Искър“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.6 12.07.2010 г. Невалиден 21.07.2011 г. Преиздаден
18 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50; В55 и В60 07-НСИСОССП-09.80 12.07.2010 г. Невалиден 21.07.2011 г. Преиздаден
19 „Стройпроект“ ООД 118542753 Силистра Мобилен възел в производствена база на „Стройпроект“ ООД, гр. Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37 07-НСИСОССП-10.8 15.07.2010 г. Невалиден 20.08.2015 г. Преиздаден
20 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база на „СД Стройпрект“ ООД Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37 07-НСИСОССП-09.17 15.07.2010 г. Невалиден 16.12.2011 г. Преиздаден
21 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 Русе гр.Русе, ИПЗ, ул.“Канлъ дере“ 15 Система за топлоизолация „Термофлекс Classic“ и интегрирана топлоизолационна система Terapor Ultra 07-НСИСОССП-07.235 22.07.2010 г. Невалиден 05.12.2014 г. Преиздаден
22 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция 19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система „Thermo System“ 07-НСИСОССП-10.6 22.07.2010 г. Невалиден 01.10.2012 г. Преиздаден
23 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов възел „Пловдив“, гр.Пловдив Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.8 28.07.2010 г. Невалиден 28.05.2012 г. Преиздаден
24 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 Габрово Бетонов възел, гр.Габрово, Производствен абаза в м. „Колева ливада“ Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13 30.07.2010 г. Невалиден 21.09.2012 г. Преиздаден
25 „СБКИ“ АД 115948268 Пловдив Бетонов възел, гр.Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ 9а Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50 07-НСИСОССП-09.64 05.08.2010 г. Невалиден 12.09.2017 г.
26 „Сен Гобен Констръкшън продъктс България“ ЕООД 131234803 Костинброд „Сейнт Гобен Конструцтион България“ ЕООД, гр.Костинброд Външна топлоизолационна комбинирана система Weber.therm Фамилия „ETICS-EPS-EN 13499-b1-i2-pe500“ 07-НСИСОССП-09.70 11.08.2010 г. Невалиден 12.12.2011 г. Преиздаден
27 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов завод „Резбарска“, гр.София, ул.“Резбарска“7 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 18.08.2010 г. Невалиден 08.06.2011 г. Преиздаден
28 „Рок-2005“ ООД 101678624 Сандански Бетонов възел, с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НСИСОССП-08.70 25.08.2010 г. Невалиден 26.07.2012 г. Преиздаден
29 „ЖПСВ“ ЕООД 104561156 Варна Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Предварително напрегнати стоманобетонни траверси, тип „В91S“ и тип „В91S/K“ 07-НСИСОССП-09.58 31.08.2010 г. Невалиден 15.11.2011 г. Преиздаден
30 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов Възел „Ломска база“, гр.София, бул.“Ломско шосе“, землище с.Мрамор Обикновени бетони с клас по якост на натиск В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В50; В60 07-НСИСОССП-09.22 31.08.2010 г. Невалиден 08.06.2011 г. Преиздаден
31 „Старт-96“ ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел „Коциан“, гр.Перник, кв.В.Левски, м.Коциан Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.68 01.09.2010 г. Невалиден 30.09.2015 г. Преиздаден
32 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Турция Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-RERCCACP-09.42 03.09.2010 г. Невалиден 30.12.2016 г. Преиздаден
33 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.71 17.09.2010 г. Невалиден 28.11.2012 г. Преиздаден
34 „Енкон“ ООД 040536408 София Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.19 28.09.2010 г. Невалиден 14.09.2012 г. Преиздаден
35 „Енкон“ ООД 040536408 София Бетонов център „Подуяне“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В60 07-НСИСОССП-09.20 28.09.2010 г. Невалиден 14.09.2012 г. Преиздаден
36 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов възел „Хидробетон“, с. Баховица, общ. Ловеч Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37 07-НСИСОССП-10.16 01.12.2010 г. Невалиден 06.06.2013 г.
37 Axter International Франция Франция, гр.Коуршеле, ул.“Жозеф Косте“ F 59552 Хидроизолационни мембрани на основа модифициран битум „Excelpont GC“, „Excelpont GC Huls“, „Excelpont GC 4,5“ 07-НСИСОССП-10.18 02.12.2010 г. Невалиден 03.10.2011 г.
38 „СК-13 Трансстрой“ АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. „Петър Панайотов“ 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 29.12.2010 г. Невалиден 28.12.2011 г. Преиздаден
39 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов център „Юг“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.38 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г.
40 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов възел „Север“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.39 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г. Преиздаден
41 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В30/37; В40; В45 07-НСИСОССП-09.41 30.12.2010 г. Невалиден 18.12.2012 г. Преиздаден
42 ФЦЦ Конструксион- клон България 1175276298 София Бетонов център на ФЦЦ Конструксион- клон България, гр.Видин Обикновени бетони В15; В20; В25; B30; B35; В40; C12/15; C25/30; C28/35; С40/50; С35/45; C50/60; С58/70 07-НСИСОССП-09.56 30.12.2010 г. Невалиден 21.02.2012 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Стоун 2002“ ООД 130790423 Сандански гр.Сандански, местност Стара гара Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НСИСОССП-08.56 16.01.2009 г. Невалиден 12.04.2010 г. Преиздаден
2 „Жити“ АД 827183411 Русе Завод на „Жити“ АД, гр.Русе Армировъчна стомана В500А 07-НСИСОССП-08.63 30.01.2009 г. Невалиден 18.01.2013 г. Преиздаден
3 „ЖПСВ“ АД Чехия Заводи в Чехия, гр.Дополази 79826, Незамислице до Простейнова Предварително напрегнати стоманобетонни траверси тип „B91S“ и тип „B91S/K“, „VPS“ 07-НСИСОССП-08.58 30.01.2009 г. Невалиден 28.12.2011 г.
4 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 821123850 Вълчедръм, обл.Монатана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50 07-НСИСОССП-09.27 05.02.2009 г. Невалиден 24.10.2011 г. Преиздаден
5 „Екобулгарстрой“ ООД 120550159 Смолян Бетонов възел „СРЕДОК”, гр.Смолян, ул. „Миньорска”, Долна лифтстанция Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35 07-НСИСОССП-08.48 20.02.2009 г. Невалиден 12.11.2009 г. Преиздаден
6 „Техексим Инженеринг“ ЕООД 130523826 София Цех в гр. Радомир Стоманени контактно заварени решетки за подови настилки, стъпала и стенни прегради 07-НСИСОССП-08.68 09.03.2009 г. Невалиден 14.04.2010 г.
7 „Истър-5“ ООД 831685186 София Бетонов възел, гр.София, местност „Врана“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.3 10.03.2009 г. Невалиден 16.02.2012 г.
8 „Елити“ ООД 122008449 Самоков Бетонов възел, гр.Самоков, местност „Червената земя“ Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.30 16.03.2009 г. Невалиден 13.06.2014 г.
9 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов възел „Пловдив“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.8 24.03.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
10 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
11 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
12 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Овча купел-Бузема“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.11 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
13 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Пашов“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 03.04.2009 г. Невалиден 28.05.2009 г. Преиздаден
14 СД „Голден Хендс-Николови и сие“ 821110123 Лом Бетонов възел, гр.Лом, ул.“Садовска“ 3 Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 и В40 07-НСИСОССП-09.4 03.04.2009 г. Невалиден 31.10.2013 г. Преиздаден
15 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София БЗ „Резбарска“ Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 22.04.2009 г. Невалиден 28.08.2009 г. Преиздаден
16 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София БВ „Ломска база“ Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.22 22.04.2009 г. Невалиден 28.08.2009 г. Преиздаден
17 „БКС-Строител“ ЕООД 832048744 Елин Пелин Елин Пелин Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С28/35; С30/37 07-НСИСОССП-08.66 27.04.2009 г. Невалиден 10.06.2009 г. Преиздаден
18 „Стройкомерс-Кацаров“ ЕООД 175178854 Костенец Бетонов възел, гр.Костенец Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НСИСОССП-09.28 21.05.2009 г. Невалиден 05.06.2013 г. Преиздаден
19 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.10 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
20 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Овча купел-Бузема“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.11 28.05.2009 г. Невалиден 14.12.2009 г.
21 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Пашов“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.12 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
22 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 София Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.9 28.05.2009 г. Невалиден 04.07.2011 г. Преиздаден
23 „Енкон“ ООД 040536408 София Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.19 28.05.2009 г. Невалиден 28.09.2010 г. Преиздаден
24 „Енкон“ ООД 040536408 София Бетонов център „Подуяне“, гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В51 07-НСИСОССП-09.20 28.05.2009 г. Невалиден 28.09.2010 г. Преиздаден
25 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 Силистра Бетонов център в производствена база, гр. Силистра, Промишлена зона „Запад“ Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.17 28.05.2009 г. Невалиден 15.07.2010 г. Преиздаден
26 „Строй и Снаб“ ЕООД 131037019 Самоков Бетонов възел, гр.Самоков, ул. „Грънчар“ 1 Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40 07-НСИСОССП-09.29 28.05.2009 г. Невалиден 05.06.2017 г. Преиздаден
27 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.5 28.05.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
28 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Гара Искър“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.6 28.05.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
29 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 Габрово Бетонов възел, гр.Габрово, Производствен абаза в м. „Колева ливада“ Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.13 28.05.2009 г. Невалиден 30.07.2010 г. Преиздаден
30 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ – Плевен Бетон обикновен с клас по якост на натиск В12,5;В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.7 05.06.2009 г. Невалиден 17.08.2009 г. Преиздаден
31 „Враня-93“ ООД 831465546 София Бетонов възел , гр.София, местност „Врана“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.52 08.06.2009 г. Невалиден 10.06.2014 г. Преиздаден
32 „Враня-93“ ООД 831465546 София Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ „Искър-юг“ Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НСИСОССП-09.63 08.06.2009 г. Невалиден 10.06.2014 г. Преиздаден
33 „БКС-Строител“ ЕООД 832048744 Елин Пелин Бетонов възел на „БКС-Строител“ ЕООД, гр. Елин Пелин Обикновен бетон С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45;С40/50 07-НСИСОССП-08.66 10.06.2009 г. Невалиден 04.06.2010 г. Преиздаден
34 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 Девня Бетонов възел, гр.Варна Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.44 12.06.2009 г. Невалиден 08.01.2014 г. Преиздаден
35 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 Девня Бетонов възел, гр.Девня Обикновени бетони с клас по якост на натиск С6/8; С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45 07-НСИСОССП-09.45 12.06.2009 г. Невалиден 08.01.2014 г. Преиздаден
36 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов център „Юг“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.38 15.06.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
37 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов възел „Север“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В45 07-НСИСОССП-09.39 15.06.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
38 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Армировъчна стомана клас В500В и В500С, на пръти и кангали, с диаметри 6-32 mm 07-НСИСОССП-09.34 22.06.2009 г. Невалиден 29.01.2018 г. Преиздаден
39 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Армировъчна стомана клас В235, на кангали, с диаметри 5,5-12 mm 07-НСИСОССП-09.35 22.06.2009 г. Невалиден 29.01.2018 г. Преиздаден
40 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция 4th km Volos-Larisa, 358 00 Volos, Greece Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-09.36 22.06.2009 г. Невалиден 29.01.2018 г. Преиздаден
41 „Устра-Бетон“ ООД 108563496 Кърджали Бетонов център „Устра-Бетон“, гр.Кърджали, Промишлен район „Летище“ Обикновени бетони С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С28/35; С30/37; С32/40; С35/45;С40/50 07-НСИСОССП-09.32 26.06.2009 г. Невалиден 28.08.2012 г.
42 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Турция Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-REARCCACP-09.42 30.06.2009 г. Невалиден 03.09.2010 г. Преиздаден
43 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов възел „Стряма“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.40 15.07.2009 г. Невалиден 08.09.2010 г.
44 „Холсим Бетон Пловдив“ АД 825255760 Пловдив Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.41 15.07.2009 г. Невалиден 30.12.2010 г. Преиздаден
45 „Кльокнер металснаб“ АД 831644360 София Арматурен двор, база „Илиянци“, гр.София, бул. „Илиянци“ 119 Изделия от изправена от кангали армировъчна стомана от клас В500А и клас В235, с диаметър от 5,5 mm до 12 mm 07-НСИСОССП-09.53 16.07.2009 г. Невалиден 23.09.2013 г.
46 „ДЛВ“ ЕООД 113553048 Перник Бетонов възел „ДЛВ“, гр.Перник, кв.Църква Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.18 05.08.2009 г. Невалиден 06.02.2017 г. Преиздаден
47 „Водстрои“ АД 105027739 Видин Бетонов възел „Катюша“, гр. Видин Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.50 10.08.2009 г. Невалиден 21.12.2015 г.
48 БЦ „Камбани“ ООД 130019370 София БЦ „Камбани“ на БЦ „Камбани“ ООД, гр.София Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.14 10.08.2009 г. Невалиден 26.01.2011 г.
49 „Хидробетон“ ООД 130221614 София БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.5 17.08.2009 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
50 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов център „Гара Искър“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск В10;В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; С30/37; В45; В50 и В60 07-НСИСОССП-09.6 17.08.2009 г. Невалиден 12.07.2010 г. Преиздаден
51 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов възел „Плевен“, гр.Плевен Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В45 07-НСИСОССП-09.7 17.08.2009 г. Невалиден 16.05.2011 г. Преиздаден
52 „Хидробетон“ ООД 130221614 София Бетонов възел „Пловдив“, гр.Пловдив Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; С30/37; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.8 17.08.2009 г. Невалиден 28.07.2010 г. Преиздаден
53 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов завод „Резбарска“, гр.София Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.21 28.08.2009 г. Невалиден 18.08.2010 г. Преиздаден
54 „Щрабаг“ ЕАД 130463628 София Бетонов възел „Ломска база“, гр.София Обикновен бетон В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; B35; C30/37; В40 07-НСИСОССП-09.22 28.08.2009 г. Невалиден 20.04.2010 г. Преиздаден
55 „СБКИ“ АД 115948268 Пловдив Бетонов възел, гр.Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ 9а Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.64 04.09.2009 г. Невалиден 05.08.2010 г. Преиздаден
56 „ЖПСВ“ ЕООД 104561156 София Завод за производство на траверси, с.Езерово, обл.Варна Предварително напрегнати стоманобетонни траверси тип „B91S“ и тип „B91S/K“ 07-НСИСОССП-09.58 25.09.2009 г. Невалиден 31.08.2010 г. Преиздаден
57 „РДП-София“ ЕООД 130558250 Банкя Бетонов възел „Волуяк“, гр. София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.24 02.10.2009 г. Невалиден 10.01.2011 г. Преиздаден
58 „РДП-София“ ЕООД 130558250 Банкя Бетонов възел „Горубляне“, гр. София Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.25 02.10.2009 г. Невалиден 10.01.2011 г. Преиздаден
59 „ГБС-Варна“ АД, клон Силистра 1300872110017 Силистра Бетонов център на територията на ПТБ на “ГБС-Варна” АД, клон Силистра, гр.Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20 и В25 07-НСИСОССП-09.46 14.10.2009 г. Невалиден 20.10.2014 г.
60 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Бетонов възел на фирмата, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с класове по якост на натиск В12,5; В15; В20; В25; В30 и В35 07-НСИСОССП-09.47 14.10.2009 г. Невалиден 21.10.2013 г. Преиздаден
61 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр.Бургас Обикновени бетони В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 07-НСИСОССП-09.48 23.10.2009 г. Невалиден 03.09.2012 г. Преиздаден
62 „Крис“ ЕООД 111520829 Берковица Бетонов възел на „Крис“ ЕООД, гр.Берковица Обикновен бетон В10, В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.31 30.10.2009 г. Невалиден 17.12.2015 г.
63 „Ягуар 02“ ЕООД 131029481 Ихтиман Бетонов възел на „ЯГУАР 02“ ЕООД, гр.Ихтиман Обикновен бетон С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35 07-НСИСОССП-09.2 30.10.2009 г. Невалиден 15.01.2015 г. Преиздаден
64 „Екобулгарстрой“ ООД 120550159 Смолян Бетонов възел „СРЕДОК”, гр.Смолян, ул. „Миньорска”, Долна лифтстанция Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35 07-НСИСОССП-08.48 12.11.2009 г. Невалиден 20.06.2012 г.
65 „Стомана индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A, Гърция Армировъчна стомана клас В235 07-НСИСОССП-09.75 12.11.2009 г. Невалиден 04.04.2011 г. Преиздаден
66 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Бояна“, София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.76 13.11.2009 г. Невалиден 31.05.2010 г. Преиздаден
67 „Интербетон“ ООД 200835301 София БВ „Дървеница“, София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.77 13.11.2009 г. Невалиден 31.05.2010 г. Преиздаден
68 „Бетонстрой“ ЕООД 101047146 Петрич Бетонов възел „Бетонстрой“, гр.Петрич, до Сортов участък на главен път за гр.София Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35 07-НСИСОССП-09.67 20.11.2009 г. Невалиден 11.10.2013 г.
69 „Енергостроймонтаж- инженеринг“ АД 114116076 Белене Бетонов възел, гр.Белене, ул. „България“ 65-67 Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 07-НСИСОССП-09.54 24.11.2009 г. Невалиден 27.12.2013 г. Преиздаден
70 „Мега Топ Транс“ ООД 200801911 София Бетонов възел, гр.София, Студентски град, ул. „Проф. д-р Иван Странски“ 4-6 Oбикновени бетони С6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40 07-НСИСОССП-09.83 24.11.2009 г. Невалиден 20.01.2012 г.
71 „Старт-96“ ЕООД 113023103 Перник Бетонов възел „Коциан“, гр.Перник, кв.В.Левски Обикновени бетони В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40 07-НСИСОССП-09.68 08.12.2009 г. Невалиден 01.09.2010 г. Преиздаден
72 „Напорни тръби“ АД 117010384 Русе Бетонов възел „Напорни тръби“, гр.Русе, бул.“Тутракан“ 41 Обикновени бетони С8/10; С10/12; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С28/35; С32/40 07-НСИСОССП-09.16 10.12.2009 г. Невалиден 30.09.2016 г. Преиздаден
73 „СК-13 Трансстрой“ АД 831553195 София Производствена база „Илиянци”, гр.София, ул. „Петър Панайотов“ 22 Стоманобетонни двублокови траверси 07-НСИСОССП-09.66 15.12.2009 г. Невалиден 29.12.2010 г. Преиздаден
74 „Строителни изделия-94“ ООД 814192974 Горна Оряховица Бетонов възел, гр.Горна Оряховица, ул.“Антон Страшимиров“ 155 Обикновени бетони В12,5; В15; В20; В25; В30 07-НСИСОССП-09.51 22.12.2009 г. Невалиден 31.05.2012 г.
75 „Шанс-ВСВ“ ЕООД 130079549 Варна Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45 07-НСИСОССП-09.87 22.12.2009 г. Невалиден 12.11.2013 г. Преиздаден
76 „Буковец“ ЕООД 814191317 Елена Бетонов възел, гр. Елена Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НСИСОССП-09.90 29.12.2009 г. Невалиден 08.02.2017 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Гримит-Бетон“ ООД 200051865 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.218 17.03.2008 г. Невалиден 14.04.2009 г.
2 „Гримит-Бетон“ ООД 200051865 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
07-НСИСОССП-07.219 17.03.2008 г. Невалиден 14.04.2009 г.
3 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Гърция Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.2 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
4 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sidenor Steel Product Manufacturing Co.S.A., Гърция Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.3 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
5 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sovel Hellenic Steel Prossesing Co.S.A, Гърция Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.6 20.03.2008 г. Невалиден 04.04.2011 г. преиздаден
6 „Елити“ ООД 12208449 Самоков Самоков Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.8 04.04.2008 г. Невалиден 16.03.2009 г.
7 „Хидробетон“ ООД 13022614 София Плевен Бетон обикновен с клас по якост на натиск В12,5;В15; В20; В25; В30; В35 (при класове по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.221 15.04.2008 г. Невалиден 05.06.2009 г.
8 „Хидробетон“ ООД 13022614 София Плевен Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В30 К3 и В 35 К3) 07-НСИСОССП-07.222 15.04.2008 г. Невалиден 05.06.2009 г.
9 ЕТ „Екси – Евгени Кръстев“ 121129412 София Бетонов възел „Екси“, гр.София, ул. „Пор.Неделчо Бончев“ 12 Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (при клас по консистенция К2) и В12,5;В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.216 21.04.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
10 ЕТ „Екси – Евгени Кръстев“ 121129412 София Бетонов възел „Екси“, гр.София, ул. „Пор.Неделчо Бончев“ 12 Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В25 (К3) и В 35 (К3) 07-НСИСОССП-07.217 21.04.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
11 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.12 22.04.2008 г. Невалиден 30.12.2011 г. преиздаден
12 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Цех за заварени мрежи, гр.Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Заварени армировъчни мрежи 07-НСИСОССП-08.13 22.04.2008 г. Невалиден 30.12.2011 г. преиздаден
13 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 Русе „Марисан и Колев“ ООД , гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Система за топлоизолации „Термофлекс Classic“ 07-НСИСОССП-07.235 12.05.2008 г. Невалиден 22.07.2010 г.
14 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 Девня Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.28 16.05.2008 г. Невалиден 12.06.2009 г.
15 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 Девня Девня Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5; В 10 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В30; В35 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.29 16.05.2008 г. Невалиден 12.06.2009 г.
16 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 07-НСИСОССП-07.210 26.05.2008 г. Невалиден 14.10.2009 г.
17 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3
07-НСИСОССП-07.211 26.05.2008 г. Невалиден 14.10.2009 г.
18 „Устра-Бетон“ ЕООД 108563416 Кърджали Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 и В 12,5 (при клас по консистенция К2); В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45 (при клас по консистенция К2 и К3) и В50 (при клас по консистенция К3 и К4) 07-НСИСОССП-05.85 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
19 „Устра-Бетон“ ЕООД 108563416 Кърджали Кърджали Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В25 К3; В30 К3; В40 К3 и В45 К3) 07-НСИСОССП-05.86 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
20 „Устра-Бетон“ ЕООД 108563416 Кърджали Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск С8/10 (с клас по консистенция S2); C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 (с клас по консистенция S2 и S3) и C30/35; C35/45; C40/50 (с клас по консистенция S2; S3 и S4) 07-НСИСОССП-08.14 30.05.2008 г. Невалиден 26.06.2009 г.
21 „Промет Стийл“ АД 130919989 София Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В420В и клас В420С 07-НСИСОССП-08.19 16.06.2008 г. Невалиден 20.01.2012 г. преиздаден
22 „Промет Стийл“ АД 130919989 София Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.20 16.06.2008 г. Невалиден 20.01.2012 г. преиздаден
23 „ЗСКИ“ ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип „ДТ-M“ – без свързващ профил 07-НСИСОССП-08.1 23.06.2008 г. Невалиден 20.08.2008 г. преиздаден
24 Ferriere Nord SpA 0163780307 Италия Ferriere Nord SpA, Zona Industriale Rivoli, I-33010 Ossopo (UD), Italy Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НСИСОССП-08.39 08.07.2008 г. Невалиден 15.06.2012 г.
25 „Водстрои“ АД 105027739 Видин БВ „Катюша“ Видин Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.214 18.07.2008 г. Невалиден 10.08.2009 г.
26 „Водстрои“ АД 105027739 Видин БВ „Катюша“ Видин Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
07-НСИСОССП-07.215 18.07.2008 г. Невалиден 10.08.2009 г.
27 „Първострой-Г“ ООД 811152348 с. Първомай, общ. Петрич с. Първомай, общ. Петрич Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В 10; В 12,5;В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 07-НСИСОССП-04.138 28.07.2008 г. Невалиден 30.12.2009 г.
28 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД, гр. Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 07-НСИСОССП-07.201 28.07.2008 г. Невалиден 15.02.2010 г.
29 „Миг Маркет“ ООД 813208824 Варна Бетонов център на „Миг Маркет“ ООД, гр. Варна Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3
07-НСИСОССП-07.202 28.07.2008 г. Невалиден 15.02.2010 г.
30 „Росица“ ООД 814195340 Павликени ПТБ, гр.Павликени Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15 и В20 (при класове по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-04.317 13.08.2008 г. Невалиден 29.12.2010 г.
31 „ЗСКИ“ ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип „ДТ-M“ (със и без свързващ профил) 07-НСИСОССП-08.1 20.08.2008 г. Невалиден 29.10.2008 г.
32 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас Бургас Бетон обикновен с клас по якост на натиск В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-07.225 15.09.2008 г. Невалиден 23.10.2009 г.
33 „Щрабаг“ ЕАД 1304636289 София БЦ „Ломска База“, София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (при клас по консистенция К1 и К2); В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20; В25; В35 и В45 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИСОССП-08.46 20.10.2008 г. Невалиден 22.04.2009 г.
34 „ЗСКИ“ ООД 104505175 Свищов Свищов Стоманобетонни двублокови траверси тип „ДТ-M“ (със и без свързващ профил) 07-НСИСОССП-08.1 29.10.2008 г. Невалиден 26.09.2011 г.
35 „Омега“ ООД 831738475 София София Студеноогънати стоманени профили с „U“ форма 07-НСИСОССП-08.51 30.10.2008 г. Невалиден 26.02.2010 г. преиздаден
36 „Буковец“ ЕООД 814191317 Елена Елена Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5; В10 и В 12,5 (при клас по консистенция К2) и В15; В20 (при клас по консистенция К2 и К3) 07-НСИОССП-04.69 12.11.2008 г. Невалиден 29.12.2009 г.
37 „Екобетонови и варови разтвори“ ЕООД 121476085 София БВ „Бояна“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В20 К3; В25 К3) и Вв 0,8 (В30 К3 и В 35 К3) 07-НСИСОССП-06.69 18.11.2008 г. Невалиден 09.09.2009 г.
38 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 Девня Арматурен двор, гр.Девня Заварени мрежи от армировъчна стомана 07-НСИСОССП-08.30 24.11.2008 г. Невалиден 16.11.2009 г.
39 Ferriere Nord SpA 0163780307 Италия Ferriere Nord SpA, Zona Industriale Rivoli, I-33010 Ossopo (UD), Italy Армировъчна стомана клас В420В 07-НСИСОССП-08.62 25.11.2008 г. Невалиден 16.06.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония Електрозаварени армировъчни мрежи 011-НСИОССП-06.115 30.01.2007 г. Невалиден 30.01.2010 г.
2 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Dojran Steel Manufactoring and Trade Company, Р.Македония Стомана горещовалцувана за армиране на стоманобетонни конструкции S500s и S500sc 011-НСИОССП-06.114 30.01.2007 г. Невалиден 30.01.2010 г.
3 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Ломско шосе“ , гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 20 (К3) иВ 25 (К3) и Вв 0,8 при класове по якост на натиск В 30 (К3) иВ 35 (К3) 011-НСИСОССП-06.121 20.02.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
4 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Подуяне“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 20 (К3) иВ 25 (К3) и Вв 0,8 при класове по якост на натиск В 30 (К3) иВ 35 (К3) 011-НСИСОССП-06.120 20.02.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
5 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Подуяне“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.119 20.02.2007 г. Невалиден 20.12.2007 г.
6 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Ломско шосе“ , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.118 20.02.2007 г. Невалиден 20.12.2007 г.
7 Ineterbuna S.A. Испания Испания Еластомерни лагери „Buna A“, „Buna B-1“, „Buna C-2, 4, 5“, „Buna D“, „Buna F“ I „Buna F-P“ 011-НСИСОССП-06.152 20.02.2007 г. Невалиден 20.02.2010 г.
8 „Комарс“ АД 825255760 Пловдив БВ „Север“, Пловдив Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В25 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) 011-НСИСОССП-05.70 26.02.2007 г. Невалиден 15.04.2009 г.
9 „Комарс“ АД 825255760 Пловдив БВ „Север“, Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.69 26.02.2007 г. Невалиден 26.06.2007 г.
10 „Строй и Снаб“ ЕООД 131037019 Самоков Самоков Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3)
011-НСИСОССП-06.135 06.03.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
11 „Строй и Снаб“ ЕООД 131037019 Самоков Самоков Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.134 06.03.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
12 „Стройкомерс-Кацаров“ ЕООД 12203737397 Костенец Костенец Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-04.169 15.03.2007 г. Невалиден 21.05.2009 г.
13 „Напорни тръби“ АД 117010384 Русе Русе Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В25 К3) и Вв 0,8 (В 35 К3) 011-НСИСОССП-06.137 30.03.2007 г. Невалиден 10.12.2009 г.
14 „Напорни тръби“ АД 117010384 Русе Русе Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.136 30.03.2007 г. Невалиден 10.12.2009 г.
15 „Инжстрой София“ АД 130463628 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 (В25 К3) и Вв 0,8 (В 35 К3) 011-НСИСОССП-07.7 16.04.2007 г. Невалиден 22.04.2009 г.
16 „Инжстрой София“ АД 130463628 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.6 16.04.2007 г. Невалиден 22.04.2009 г.
17 „Хидробетон“ ООД 13022614 София БВ „Люлин“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИОССП-06.130 16.04.2007 г. Невалиден 22.06.2007 г.
18 „Хидробетон“ ООД 13022614 София БВ „Гара Искър“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.130 16.04.2007 г. Невалиден 22.06.2007 г.
19 ЕТ „Авто-ЕТ-Евгени Тролиев“ 040632253 София БВ „Пашов“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,4 (В15 К3; В20 К3 и В25 К3); Вв 0,6 (В15 К3; В20 К3; В25 К3 и В30 К3) и Вв 0,8 (В20 К3; В25 К3; В30 К3 и В 35 К3) 011-НСИСОССП-06.104 20.04.2007 г. Невалиден 09.07.2007 г.
20 ЕТ „Авто-ЕТ-Евгени Тролиев“ 040632253 София БВ „Пашов“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.100 20.04.2007 г. Невалиден 09.07.2007 г.
21 „БЦ „Камбани“ ООД 130019370 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3)
011-НСИСОССП-05.65 23.04.2007 г. Невалиден 10.08.2009 г.
22 „БЦ „Камбани“ ООД 130019370 София София Бетон обикновен с класове по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20; В 25 и В 30 при клас по консистенция К3 011-НСИСОССП-05.64 23.04.2007 г. Невалиден 10.08.2009 г.
23 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Волуяк“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.142 23.04.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
24 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Волуяк“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.139 23.04.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
25 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Военна рампа“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по якост на натиск В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.141 23.04.2007 г. Невалиден 01.02.2009 г.
26 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Военна рампа“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.140 23.04.2007 г. Невалиден 01.02.2009 г.
27 „Росица“ ООД 814195340 Павликени Павликени Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 и В12,5 (при клас по консистенция К2) и В15 и В20 (при класове по консистенция К2 и К3) 011-НСИСОССП-04.317 27.04.2007 г. Невалиден 13.08.2008 г.
28 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационна система на основа модифициран битум „Excelpont GC“; „Excelpont GC Huls“; „Force 4000 Trafic“ 011-НСИСОССП-06.148 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
29 Axter Internacional Франция Франция Битумна геомембрана „Loletanche“ 011-НСИСОССП-07.22 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
30 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационна еластична мембрана „Exceljoint“ – система за обработване на фуги 011-НСИСОССП-06.151 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
31 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационен материал за обработване на фуги „Mastic Hyraflex“ 011-НСИСОССП-06.150 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
32 Axter Internacional Франция Франция Хидроизолационни листове на основа модифициран битум серия „Force Line“; „Hyrene“; „Topmetals“; „Thermecran“ 011-НСИСОССП-06.149 30.04.2007 г. Невалиден 07.05.2008 г.
33 Ineterbuna S.A. Испания Испания Еластомерни гумено-стоманени покрития за фуги 011-НСИСОССП-06.105 17.05.2007 г. Невалиден 17.05.2010 г.
34 „Благоустройствени строежи“ ООД 130517271 София София Трошен несортиран материал 011-НСИСОССП-07.17 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
35 „Благоустройствени строежи“ ООД 130517271 София София Трошен камък фракция 5-25 mm 011-НСИСОССП-07.15 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
36 „Благоустройствени строежи“ ООД 130517271 София София Трошен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-07.16 05.06.2007 г. Невалиден 02.06.2009 г.
37 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 011-НСИСОССП-03.196 05.06.2007 г. Невалиден 02.11.2007 г.
38 „Устра-Бетон“ ЕООД 108563416 Кърджали Кърджали Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.85 17.06.2007 г. Невалиден 30.05.2008 г.
39 „Бетон 05“ ООД 117630360 Русе Русе Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.8 20.06.2007 г. Невалиден 26.01.2010 г.
40 „Бетон 05“ ООД 117630360 Русе Русе Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) 011-НСИСОССП-07.9 20.06.2007 г. Невалиден 26.01.2010 г.
41 „Ди Ви Би“ ООД 130836454 Банкя Банкя Естествен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-07.61 22.06.2007 г. Невалиден 22.06.2010 г.
42 „Ди Ви Би“ ООД 130836454 Банкя Банкя Естествен чакъл фракции 5-15 mm; 5-30 mm и 15-25 mm 011-НСИСОССП-07.62 22.06.2007 г. Невалиден 22.06.2010 г.
43 „Хидробетон“ ООД 13022614 София БВ „Гара Искър“ , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.131 22.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
44 „Хидробетон“ ООД 13022614 София БВ „Люлин“ , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИОССП-06.130 22.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
45 СД „Голден хендс-Николов и сие“ 821110123 Лом Лом Бетон обикновен с клас по якост на натиск В7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.48 22.06.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
46 „Комарс“ АД 825255760 Пловдив БВ „Север“, гр.Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-05.69 26.06.2007 г. Невалиден 15.04.2009 г.
47 „ДЛВ-СИ“ ООД 030107651 Перник Перник Трошен пясък фракция 0-5 mm 011-НСИСОССП-06.53 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
48 „ДЛВ-СИ“ ООД 030107651 Перник Перник Трошен камък фракция 15-25 mm 011-НСИСОССП-06.52 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
49 „ДЛВ-СИ“ ООД 030107651 Перник Перник Трошен несортиран скален материал 011-НСИСОССП-06.54 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
50 „ДЛВ-СИ“ ООД 030107651 Перник Перник Трошен камък фракция 5-15 mm 011-НСИСОССП-06.51 27.06.2007 г. Невалиден 17.11.2009 г.
51 „Макрил“ ООД 831149427 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-03.505 27.06.2007 г. Невалиден 17.07.2009 г.
52 „Старт-96“ ЕООД 113023103 Перник Перник Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3) 011-НСИСОССП-07.14 29.06.2007 г. Невалиден 08.12.2009 г.
53 „Старт-96“ ЕООД 113023103 Перник Перник Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.13 29.06.2007 г. Невалиден 08.12.2009 г.
54 ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ 817013106 Габрово Габрово Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 35 (К3) 011-НСИСОССП-07.11 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
55 ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“ 817013106 Габрово Габрово Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.10 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
56 СД „Стройпроект – Бъчваров и сие“ 828014608 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.23 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
57 СД „Стройпроект – Бъчваров и сие“ 828014608 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 (В 25 К3); Вв 0,8 (В 30 К3)
011-НСИСОССП-07.24 29.06.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
58 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Бузема“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.99 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
59 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Симеоново“ Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.98 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
60 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Горубляне“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.97 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
61 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Пашов“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.104 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
62 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Бузема“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.103 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
63 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Симеоново“ Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 (В 15 К3; В 20 К3 и В 25 К3); Вв 0,6 (В 15 К3; В 20 К3; В 25 К3 и В 30 К3); Вв 0,8 (В 20 К3; В 25 К3; В 30 К3 и В 35 К3)
011-НСИСОССП-06.102 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
64 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Горубляне“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2 и К3); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.101 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
65 „БГ-Бетон“ ЕООД 175312883 София БВ „Пашов“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.100 09.07.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
66 „ГБС-Варна“ AД, клон Силистра 1300872110017 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 011-НСИСОССП-07.37 09.07.2007 г. Невалиден 26.10.2007 г.
67 „СБКИ“ АД 000439197 Пловдив Пловдив Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.57 10.07.2007 г. Невалиден 04.09.2009 г.
68 „ДЛВ“ ЕООД 030107651 Перник Перник Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при класове по чкост на натиск В 20 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-06.94 12.07.2007 г. Невалиден 05.08.2009 г.
69 „ДЛВ“ ЕООД 030107651 Перник Перник Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.93 12.07.2007 г. Невалиден 05.08.2009 г.
70 „Бетонстрой“ ЕООД 101047146 Петрич гр.Петрич Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.30 31.07.2007 г. Невалиден 20.11.2009 г.
71 „Бетонстрой“ ЕООД 101047146 Петрич гр.Петрич Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.29 31.07.2007 г. Невалиден 20.11.2009 г.
72 „Омега“ ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Продукт от армировъчна стомана (заготовки) 011-НСИСОССП-07.49 06.08.2007 г. Невалиден 06.08.2010 г.
73 „Омега“ ООД 831738475 София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Заварени армировъчни мрежи 011-НСИСОССП-07.48 06.08.2007 г. Невалиден 06.08.2010 г.
74 „Крис“ ЕООД 11520829 Берковица Бетонов възел на „Крис“ ЕООД, гр.Берковица Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3)
011-НСИСОССП-07.206 24.09.2007 г. Невалиден 30.10.2009 г.
75 „Крис“ ЕООД 11520829 Берковица Бетонов възел на „Крис“ ЕООД, гр.Берковица Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.205 24.09.2007 г. Невалиден 30.10.2009 г.
76 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 82112850 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3)
011-НСИСОССП-07.60 04.10.2007 г. Невалиден 05.02.2009 г.
77 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 82112850 гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетонов възел, гр.Вълчедръм, обл.Монтана Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.59 04.10.2007 г. Невалиден 05.02.2009 г.
78 „Колор 93 МС“ ООД
Булстат:122022961
122022961 Сливница Производствен цех, гр.Сливница, ул.“Хан Крум“ 33 Суха смес за лепило за зидане н агазобетонни блокове „К3“ 011-НСИСОССП-06.6 17.10.2007 г. Невалиден 08.01.2009 г.
79 „МКМ БГ Груп“ ЕООД Булстат:102682757 102682757 Ямбол Ямбол Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове „Perfecto газ“ 011-НСИСОССП-07.18 17.10.2007 г. Невалиден 03.04.2009 г.
80 „ГБС-Варна“ AД, клон Силистра 1300872110017 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15 при клас по консистенция К2 и В 20 и В 25 при клас по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.37 26.10.2007 г. Невалиден 14.10.2009 г.
81 „Миг Маркет“ ЕООД 813208824 Варна Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.201 31.10.2007 г. Невалиден 28.07.2008 г.
82 „Миг Маркет“ ЕООД 813208824 Варна Варна Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,4 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3
011-НСИСОССП-07.202 31.10.2007 г. Невалиден 28.07.2008 г.
83 „Шанс-ВСВ“ ЕООД 130079549 Варна Варна Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 7,5 (К2); В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.220 01.11.2007 г. Невалиден 22.12.2009 г.
84 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 и клас по якост на натиск В 20 при клас по консистенция К3
011-НСИСОССП-07.211 02.11.2007 г. Невалиден 26.05.2008 г.
85 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 Силистра Силистра Бетон обикновен с клас по якост на натискВ 12,5; В 15; В 20; В 25; В 30 (при класове по консистенция K2 и К3) и В 35 (при клас по консистенция К2) 011-НСИСОССП-07.210 02.11.2007 г. Невалиден 26.05.2008 г.
86 „Мими-ДМ“ ЕООД 131423558 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.4 09.11.2007 г. Невалиден 12.10.2009 г.
87 „Мими-ДМ“ ЕООД 131423558 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.5 09.11.2007 г. Невалиден 12.10.2009 г.
88 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Горубляне“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К1 и К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.212 30.11.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
89 „РДП-София“ ЕООД 130558250 София БВ „Горубляне“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3) и Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-07.213 30.11.2007 г. Невалиден 02.10.2009 г.
90 „Екобетонови и варови разтвори“ ЕООД 121476085 София БВ „Бояна“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) ; В 40 (К2 и К3) ; В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.68 12.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
91 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Подуяне“ , София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.119 20.12.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
92 „Енкон“ ООД 040536408 София БВ „Ломско шосе“ , гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3); В 50 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-06.118 20.12.2007 г. Невалиден 28.05.2009 г.
93 „Водстрои“ АД 105027739 Видин Видин Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 20 (К3) и В 25 (К3); В 30 (К3) и В 35 (К3)
011-НСИСОССП-07.215 21.12.2007 г. Невалиден 18.07.2008 г.
94 „Водстрои“ АД 105027739 Видин Видин Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3); В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.214 21.12.2007 г. Невалиден 18.07.2008 г.
95 „Екобетонови и варови разтвори“ ЕООД 121476085 София БВ „Дървеница“, гр.София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост Вв 0,8 при клас по якост на натиск В 35 (К3) 011-НСИСОССП-07.204 21.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
96 „Екобетонови и варови разтвори“ ЕООД 121476085 София БВ „Дървеница“, гр.София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3); В 40 (К2 и К3) и В 45 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.203 21.12.2007 г. Невалиден 09.09.2009 г.
97 ЕТ „Гримит-Григор Митрев“ 020148056 София София Бетон обикновен с клас по водонепропускливост
Вв 0,6 при клас по якост на натиск В 25 (К3)
011-НСИСОССП-07.219 21.12.2007 г. Невалиден 17.03.2008 г.
98 ЕТ „Гримит-Григор Митрев“ 020148056 София София Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 10 (К2); В 12,5 (К2 и К3); В 15 (К2 и К3); В 20 (К2 и К3); В 25 (К2 и К3); В 30 (К2 и К3); В 35 (К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.218 21.12.2007 г. Невалиден 17.03.2008 г.
99 „Бетон“ ООД 811183258 Сандански Сандански Бетон обикновен с клас по якост на натиск В 12,5; В 15; В 20 и В 25 при класове по консистенция К2 и К3 011-НСИСОССП-07.223 28.12.2007 г. Невалиден 27.02.2010 г.
100 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 Бургас Бургас Бетон обикновен с клас по якост на натиск В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50 (при клас по консистенция К2 и К3) 011-НСИСОССП-07.225 28.12.2007 г. Невалиден 15.09.2008 г.
101 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Заварени армировъчни мрежи 011-НСИСОССП-05.148 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.
102 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Стомана армировъчна клас S235 (марка В220) 011-НСИСОССП-05.147 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.
103 Hellenic Halyvourgia S.A. Гърция Гърция Стомана армировъчна клас В500С и В500А 011-НСИСОССП-05.146 30.12.2007 г. Невалиден 30.11.2008 г.
nisiAdminРегистър на издадените сертификати по реда на част трета от НСИСОССП и на НУРВСПСРБ