Регистър на издадените сертификати по реда на НУРВСПСРБ от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 25.06.2018 г.
Разрешение № РОССП – 07 от 15.09.2016 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 гр. Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр. Бургас Обикновени бетони с клас по якост на натиск С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.48А 15.01.2018 г. Невалиден 20.06.2018 г. Преиздаден
2 DAST Sh.a Construction Materials-Coating Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania Autostrada Tirane – Durres, km30, Durres, Albania Външна топлоизолационна комбинирана система Dast ETICS, ETICS-EPS-EN 13499-1,45-F-12-PE500 07-НУРВСПСРБ-15.8A 19.01.2018 г. Валиден
3 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия; Weber.therm Престиж Weber.therm Ultra Clima
Weber.therm Panel
07-НУРВСПСРБ-09.70 31.01.2018 г. Валиден
4 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C32/40; C35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-09.45А 05.02.2018 г. Валиден
5 „Промет стиил“АД 130919989 гр.София, ул.“Добруджа“1 Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Армировъчна стомана клас В500В и В500С 07-НУРВСПСРБ-08.20 14.03.2018 г. Валиден
6 Hellenic Halyvourgia S.A. 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece Reinforsing steel Class В500В and Class В500С 07-НУРВСПСРБ-09.34 29.01.2018 г. Валиден
7 Hellenic Halyvourgia S.A. 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece Reinforsing steel Class В235 07-НУРВСПСРБ-09.35 29.01.2018 г. Валиден
8 Hellenic Halyvourgia S.A. 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece 86А, Othonos&Kokkota Str., 14561 Kifissia, Greece Welded fabric 07-НУРВСПСРБ-09.36 29.01.2018 г. Валиден
9 „Стомана Индъстри“ АД 1113509219 Перник,
ул.“Владайско въстание“ 1
Dojran Steel Ltd., Р.Македония, s.Nikolic, Posta Nov Dojran Заварени армировъчни мрежи от стомана с диаметри 4 до 8 mm с клас В500 по БДС 9252:2007 07-НСИСОССП-12.6 19.02.2018 г. Валиден
10 „Стомана Индъстри“ АД 113509219 Перник Sovel Hellenic Steel Processing Co.S.A.
Magnisia, Гърция
Армировъчна стомана клас В500В и клас В500С 07-НУРВСПСРБ-08.6 02.03.2018 г. Валиден
11 „ДЛВ“ ЕООД 113553048 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ 1 Бетонов възел „ДЛВ“, гр. Перник, кв. Църква Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.18А 09.02.2018 г. Валиден
12 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Mahmutbay Mah. Dirmenler cad. No. 20, 34218 Bagcilar/Istanbul, Turkey Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-32 mm & in coils 6-16 mm 07-НУРВСПСРБ-09.42 13.04.2018 г. Валиден
13 „Жити“ АД 827183411 гр,Русе, бул.“3 -ти март“ №30 Завод на „Жити“ АД, гр.Русе, бул.“3 -ти март“ №30 Армировъчна стомана клас В500А 07-НУРВСПСРБ-08.63 15.02.2018 г. Валиден
14 „Стомана индъстри“ АД 113509219 Перник, ул.“Владайско въстание“1 Нов прокатен цех, гр.Перник, ул.“Владайско въстание“ 1 Армировъчна стомана клас В500В 07-НУРВСПСРБ-08.12 02.03.2018 г. Валиден
15 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 821123850 гр. Вълчедръм, обл. Монатана, ул. „Отец Паисий“ 62 Бетонов възел, гр. Вълчедръм, обл. Монтана Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НУРВСПСРБ-09.27А 12.02.2018 г. Валиден
16 „Буковец“ ЕООД 814191317 гр. Елена, ул. „Трети март“ 5А Бетонов възел, гр. Елена Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НУРВСПСРБ-09.90А 15.02.2018 г. Валиден
17 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 гр. Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр. Бургас Обикновени бетони с клас по якост на натиск С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.48Б 20.06.2018 г. Валиден
18 „Промет стиил“ ЕАД 130919989 с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Арматурен цех, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Продукти от армировъчна стомана (заготовки от прави и огънати пръти и стремена) 07-НУРВСПСРБ-16.10А 30.05.2018 г. Валиден
19 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Армировъчна стомана клас В235 07-НУРВСПСРБ-13.4 13.06.2018 г. Валиден
20 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Армировъчна стомана клас В500B и клас B500C 07-НУРВСПСРБ-13.5 13.06.2018 г. Валиден
21 Habas Sinai ve Tibbi Gasalar Istihsal Endustrisi A.S. Fuat Pasa Sokak №2634880 Soganlink/ Karatal/ Istanbul/Turkey Sanayi Caddesi, No:26 Bozkoy/ Aliaga/ Izmir/ Turkey Армировъчна стомана клас В420B и клас B4200C 07-НУРВСПСРБ-13.17 13.06.2018 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 Външни топлоизолационни комбинирани системи Weber.therm Фамилия; Weber.therm Престиж Weber.therm Ultra Clima
Weber.therm Panel
07-НУРВСПСРБ-09.70 17.01.2017 г. Невалиден 31.01.2018 г. Преиздаден
2 „Старт-96“ ЕООД 113023103 гр. Перник, ул. „Васил Стоин“ 5 Бетонов възел „Куциан“, гр.Перник, кв. В.Левски, м. Коциан Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.68A 31.10.2017 г. Валиден
3 „Стоун-2002“ ООД 130790423 гр. Сандански, ул.“Скопие“ 26 БВ, гр.Сандански, местност „Стара гора“ Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.56А 28.08.2017 г. Валиден
4 „Строй и Снаб“ ЕООД 131037019 Самоков Бетонов възел, гр.Самоков, ул. „Грънчар“ 1 Обикновен бетон С8/10;С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45 07-НУРВСПСРБ-09.29 05.06.2017 г. Валиден
5 „Стройкомерс-Кацаров“ ЕООД 175178854 Костенец, ул. „Панайот Волов“ №9 Бетонов възел, гр.Костенец, ул. „Панайот Волов“ №9 Обикновен бетон С8/10;С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.28 12.06.2017 г. Валиден
6 „Стройпроект“ ООД 118542753 гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамдйиев“ 2 Мобилен възел в производствена база на „Стройпроект“ ООД, гр. Силистра Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-10.8А 28.08.2017 г. Валиден
7 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 52Б Бетонов възел „Транс Билд“, гр. Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона № 4 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45 07-НУРВСПСРБ-09.89А 14.08.2017 г. Валиден
8 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ № 193 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.8А 17.07.2017 г. Валиден
9 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, с.казичене, ул.“Любен Каравелов“16 БВ „Хидробетон“, гр.Бургас, ул.“Индустриална“ – порт „Трансстрой“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-13.1А 17.07.2017 г. Валиден
10 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 204 Обикновени бетони с клас по якост на натиск 07-НУРВСПСРБ-17.4 17.07.2017 г. Валиден
11 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 ? 07-НУРВСПСРБ-09.5А 04.09.2017 г. Валиден
12 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 Бетонов възел „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 ? 07-НУРВСПСРБ-09.80А 04.09.2017 г. Валиден
13 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Горубляне“, гр. София, ул. „Инж. Георги Белов“ 2 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 ? 07-НУРВСПСРБ-13.9А 04.09.2017 г. Валиден
14 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр.София, ул.“Любен Каравелов“ 16 Бетонов възел, гр.Плевен, Западна индустриална зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.7А 21.09.2017 г. Валиден
15 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Плевен“, гр. Плевен Западна индустриална зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.7А 21.09.2017 г. Валиден
16 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м. Какач Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.19А 17.07.2017 г. Валиден
17 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов възел „Север“, гр. Пловдив, 4-ти километър Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.39А 18.10.2017 г. Валиден
18 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, бул.“Братя Бъкстон“ 134 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-16.5А 18.10.2017 г. Валиден
19 „Шанс-ДС“ ЕООД 130079549 гр. Варна, ул. „Морска сирена“ 47, ет. 5, ап. 1 Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C32/40; C35/45 07-НУРВСПСРБ-09.87 06.02.2017 г. Валиден
20 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 гр. Габрово, м. „Колева ливада“ 1 Бетонов възел, гр. Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30 07-НУРВСПСРБ-09.13А 27.07.2017 г. Валиден
21 Isomat S.A. Building Chemicals And Mortars 900009096 Гърция,
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios
19th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Външна топлоизолационна комбинирана система на основа полистирен EPS „Thermo System“ 07-НУРВСПСРБ-10.6 29.09.2017 г. Валиден
53 JUB DOO Dol pri Ljubljani 28, SL 1262, Slovenija JUB kemicna industrija d.o.o. Външни топлоизолационни комбинирани системи Jubizol EPS и MARK EPS 07-НУРВСПСРБ-17.6 28.12.2017 г. Валиден
54 ЕТ „Катерина-Георги Евденов“ 821123850 гр. Вълчедръм, обл. Монатана, ул. „Отец Паисий“ 62 Бетонов възел, гр. Вълчедръм, обл. Монтана Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НУРВСПСРБ-09.27 08.02.2017 г. Невалиден 12.02.2018 г. Преиздаден
55 СД „Голден Хендс-Николови и сие“ 821110123 гр. Лом, ул. „Славянска“ № 44 Бетонов възел, гр.Лом, ул. „Садовска“ 3 Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.4 14.02.2017 г. Невалиден 18.12.2017 г. Преиздаден
56 СД „Голден Хендс-Николови и сие“ 821110123 гр. Лом, ул. „Славянска“ № 44 Бетонов възел, гр.Лом, ул. „Садовска“ 3 Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.4А 18.12.2017 г. Валиден
57 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 4 Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.10А 10.10.2017 г. Валиден
58 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 5 Бетонов възел „Пашов“, гр. София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.12А 10.10.2017 г. Валиден
59 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 3 Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.9А 10.10.2017 г. Валиден
60 „Бетон 05“ ООД 117630360 гр. Русе, ул. „Липник“ 5 Бетонов център „Бетон 05“,Източна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.15 18.01.2017 г. Невалиден 30.08.2017 г. Преиздаден
61 „Бетон 05“ ООД 117630360 гр. Русе, ул. „Липник“ 5 Бетонов център „Бетон 05“, Източна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.15А 30.08.2017 г. Валиден
62 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен, ул. „Петър Кърджиев“ № 7А Производствен цех, гр. Шумен, ул. „П.Кърджиев“ 7А Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основа полистирен (EPS) „Билкотерм“ 07-НУРВСПСРБ-11.22А 07.11.2017 г. Невалиден 06.06.2018 г.
63 „БКС-Строител“ ЕООД 832048744 гр. Елин Пелин, ул. „Новоселци“ № 99 Бетонов възел на „БКС-Строител“ ЕООД, гр. Елин Пелин, ул.“Новоселци“ № 99 Обикновен бетон C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.66 24.07.2017 г. Валиден
64 „Буковец“ ЕООД 814191317 гр. Елена, ул. „Трети март“ 5А Бетонов възел, гр. Елена Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30 07-НУРВСПСРБ-09.90 08.02.2017 г. Невалиден 15.02.2018 г. Преиздаден
65 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, местност „Врана“ Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.52 05.06.2017 г. Валиден
66 „Враня-93“ ООД 831465546 София, ж.к. Младост 1, бл.37 Бетонов възел , гр.София, район Искър, местност НПЗ „Искър-юг“ Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60 07-НУРВСПСРБ-09.63 05.06.2017 г. Валиден
67 „Глобус груп“ ЕООД 201966638 гр.София, ул. „Дойран“ № 19 Бетонов възел, гр.София, кв.“Обеля“ Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45 07-НУРВСПСРБ-17.2 19.04.2017 г. Невалиден 10.04.2018 г.
68 „Даро кар“ ЕООД 101610609 гр. Благгоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 3 Бетонов възел, гр. София, р-н Панчарево, с.Горни Лозен Обикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45 07-НУРВСПСРБ-09.78 04.09.2017 г. Валиден
69 „ДЛВ“ ЕООД 113553048 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ 1 Бетонов възел „ДЛВ“, гр. Перник, кв. Църква Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.18 06.02.2017 г. Невалиден 09.02.2018 г. Преиздаден
70 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр. Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C32/40; C35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-09.44 07.02.2017 г. Невалиден 05.10.2017 г.
71 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр.Варна, Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“ № 62 Бетонов възел, гр.Девня, Промишлена зона Oбикновени бетони C6/8; C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C32/40; C35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-09.45 07.02.2017 г. Невалиден 05.02.2018 г. Преиздаден
72 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.76А 17.07.2017 г. Валиден
73 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 59В Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.77А 17.07.2017 г. Валиден
74 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 59В Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.11А 17.07.2017 г. Валиден
75 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.9А 17.07.2017 г. Валиден
76 „Крис“ ЕООД 111520829 гр. Берковица, ул. „Здравченица“ 1 Бетонов възел на „Крис“ ЕООД, гр. Берковица Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37 07-НУРВСПСРБ-09.31 14.02.2017 г. Валиден
77 „Марисан и Колев“ AД 117529781 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Завод, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Система за топлоизолация „Термофлекс Classic“; интегрирана система за топлоизолация Terapor Ultra и система за топлоизолация Profilabel EPS Extra 07-НУРВСПСРБ-07.235 17.10.2017 г. Валиден
78 „Миг Маркет“ ООД 813208824 гр. Варна, ул. „Страхил войвода“ № 15 БВ „Елба“ при БЦ на „Миг Маркет“ ООД, гр. Варна, Западна промишлена зона Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-09.71 26.01.2017 г. Невалиден 23.01.2017 г.
79 „Напорни тръби“ АД 117010384 гр. Русе Бетонов възел „Напорни тръби“, гр.Русе, бул. „Тутракан“ 41 Обикновени бетони С8/10;С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 ? 07-НУРВСПСРБ-09.16А 05.09.2017 г. Валиден
80 „Промет стиил“ ЕАД 130919989 с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Арматурен цех, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Продукти от армировъчна стомана (заготовки от прави и огънати пръти и стремена) 07-НУРВСПСРБ-16.10 27.02.2017 г. Невалиден 30.05.2018 г. Преиздаден
81 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр. Сандански, ул.“Скопие“ 26 БВ, с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.70А 28.08.2017 г. Валиден
82 „Росица“ ООД 814195340 гр. Павликени, пл. „Стефан Караджа“ 1 ПТБ, гр.Павликени, ул. „Шипка“ № 16 Обикновен бетон В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.43 04.12.2017 г. Валиден
83 „СБКИ“ АД 115948268 Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ 9а Бетонов възел, гр.Пловдив, ул. „Ал. Стамболийски“ 9а Oбикновени бетони C8/10; C10/12; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C28/35; C30/37; C32/40; C35/45; C40/50 07-НУРВСПСРБ-09.64 12.09.2017 г. Валиден
84 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ 2 Бетонов център в производствена база на „СД Стройпрект“ ООД Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.17A 27.10.2017 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Химколор“ АД 160087427 гр. Първомай, ул. „Бузлуджа“ № 3 Склад на фирмата Външна комбинирана топлоизолационна система (ETICS)на основа EPS „Химколор Base“ 07-НУРВСПСРБ-16.7 21.09.2016 г. Невалиден 11.06.2018 г.
2 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов център „Ломско шосе“, гр.София, кв. „Обеля“, м.Какач Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.19 30.09.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
3 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов възел „Тракия“, гр.Пловдив, бул.“Братя Бъкстон“ 134 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-16.5 07.11.2016 г. Невалиден 18.10.2017 г. Преиздаден
4 „Холсим България“ АД 816089656 с. Бели Извор, обл. Враца Бетонов възел „Север“, гр. Пловдив, 4-ти километър Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.39 07.11.2016 г. Невалиден 18.10.2017 г. Преиздаден
5 ET „Проектстрой-Петър Петров“ 817013106 гр. Габрово, м. „Колева ливада“ 1 Бетонов възел, гр. Габрово, Производствена база в м. „Колева ливада“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30 07-НУРВСПСРБ-09.13 30.09.2016 г. Невалиден 27.07.2017 г. Преиздаден
6 Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S. Mahmutbay Mah. Dirmenler cad. No. 20, 34218 Bagcilar/Istanbul, Turkey Icdas Celik Enerji Tersane Ve Ulasim Sanayi A.S., Biga Tesisleri, Degirmencik Koyu, Koyalti Mevkii, Biga Canakkale, Turkey Reinforsing steel grade B500B и В500С in bars 8-40 mm & in coils 6-16 mm 07-OTCUCPCRB-09.42 30.12.2016 г. Невалиден 13.04.2018 г. Преиздаден
7 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 3 Бетонов възел „Горубляне“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.9 30.09.2016 г. Невалиден 10.10.2017 г. Преиздаден
8 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 4 Бетонов възел „Симеоново“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.10 30.09.2016 г. Невалиден 10.10.2017 г. Преиздаден
9 „БГ-Бетон“ EOOД 175312883 гр. София, кв. „Горубляне“, ул. „Инж. Георги Белов“ 5 Бетонов възел „Пашов“, гр. София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.12 30.09.2016 г. Невалиден 10.10.2017 г. Преиздаден
10 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен, ул. „Петър Кърджиев“ № 7А Производствен цех, гр. Шумен, ул. „П.Кърджиев“ 7А Топлоизолационна система „Билкотерм“ 07-НУРВСПСРБ-11.22 07.11.2016 г. Невалиден 07.11.2017 г. Преиздаден
11 „Заводски строежи-ПС-Силистра“ АД 118006182 гр. Силистра, Западна промишлена зона Бетонов възел на фирмата, гр. Силистра, Западна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.47 17.11.2016 г. Временно спрян 25.08.2017 г.
12 „ЗСК-Лозово“ АД 102204561 гр. Бургас, Северна промишлена зона Бетонов център на „ЗСК-Лозово“ АД, гр. Бургас Обикновени бетони с клас по якост на натиск С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.48 14.12.2016 г. Невалиден 15.01.2018 г. Преиздаден
13 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.76 28.09.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
14 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр. София, бул. „Климент Охридски“ 59В Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.77 28.09.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
15 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Бояна“, гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.9 28.09.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
16 „Интербетони“ ООД 202688580 гр. София, бул. „Околовръстен път“ 11 БВ „Дървеница“, гр. София, бул. „Климент Охридски“ №59В Бетонна смес за торкрет бетон клас C25/30-Cl 0,1-Dmax4-S1; C25/30-Cl 0,1-Dmax8-S4 07-НУРВСПСРБ-14.11 28.09.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
17 „Корект“ ООД 106047883 гр. Враца, ул. „Радецки“ № 2 БВ „Корект“ , гр. Враца, Източна промишлена зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-12.4 12.12.2016 г. Невалиден 28.12.2017 г. Преиздаден
18 „Метал инвест 2016“ ЕООД 203933252 гр. Благоевград, пл. „Георги Измерлиев“ № 15 Арматурен цех, гр.Благоеград, ул.“Покровнишко шосе“, база Зиенто Продукти от армировъчна стомана (заготовки от прави и огънати пръти и стремена) 07-НУРВСПСРБ-16.6 30.09.2016 г. Валиден
19 „Напорни тръби“ АД 117010384 гр.Русе, бул. „Тутракан“ 41 Бетонов възел „Напорни тръби“, гр.Русе, бул. „Тутракан“ 41 Обикновени бетони С8/10;С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.16 30.09.2016 г. Невалиден 05.09.2017 г. Преиздаден
20 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр. Сандански, ул.“Скопие“ 26 БВ, с. Дамяница, общ. Сандански, обл. Благоевград Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.70 04.11.2016 г. Невалиден 28.08.2017 г. Преиздаден
21 „СД Стройпроект“ ООД 828014608 гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамджиев“ 2 Бетонов център в производствена база на „СД Стройпрект“ ООД Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.17 12.12.2016 г. Невалиден 27.10.2017 г. Преиздаден
22 „Станилов“ ЕООД 831769677 гр. София, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 10 Производствена база, с. Негован, м. Зеленчукови градини Стоманобетонни двублокови траверси (тип А без свързващ профил и тип Б със свързващ профил) 07-НУРВСПСРБ-13.19 30.10.2016 г. Валиден
23 „Старт-96“ ЕООД 113023103 гр. Перник, ул. „Васил Стоин“ 5 Бетонов възел „Куциан“, гр.Перник, кв. В.Левски, м. Коциан Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-09.68 30.09.2016 г. Невалиден 31.10.2017 г. Преиздаден
24 „Стоун-2002“ ООД 130790423 гр. Сандански, ул.“Скопие“ 26 БВ, гр.Сандански, местност „Стара гора“ Oбикновени бетони C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30;C30/37; С35/45; С40/50 07-НУРВСПСРБ-08.56 14.11.2016 г. Невалиден 28.08.2017 г. Преиздаден
25 „Стройпроект“ ООД 118542753 гр. Силистра, ул. „Харалампи Джамдйиев“ 2 Мобилен възел в производствена база на „Стройпроект“ ООД, гр. Силистра Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37 07-НУРВСПСРБ-10.8 12.12.2016 г. Невалиден 28.08.2017 г. Преиздаден
26 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София, ул.“Траян Тенев“97 Цех, гр. София, ул. „Траян Тенев“ 97 Външна топлоизолационна комбинирана система Baumaster на основа EPS Baumaster EPS F
Външна топлоизолационна комбинирана система Baumaster-вата
07-НУРВСПСРБ-09.91 15.12.2016 г. Невалиден 04.06.2018 г.
27 „Транс Билд“ ЕООД 121558493 гр. София, бул. „Симеоновско шосе“ № 52Б Бетонов възел „Транс Билд“, гр. Пирдоп, Извън регулация, Складово-производствена зона № 4 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45 07-НУРВСПСРБ-09.89 30.09.2016 г. Невалиден 14.08.2017 г. Преиздаден
28 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Горубляне“, гр. София, ул. „Инж. Георги Белов“ 2 Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-13.9 30.09.2016 г. Невалиден 04.09.2017 г. Преиздаден
29 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Люлин“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.5 30.09.2016 г. Невалиден 04.09.2017 г. Преиздаден
30 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 Бетонов възел „Илиенци“, гр.София Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.80 30.09.2016 г. Невалиден 04.07.2017 г. Преиздаден
31 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, с. Казичене, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр.Бургас, ул.“Индустриална“ – порт „Трансстрой“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-13.1 01.12.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
32 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Хидробетон“, гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.8 01.12.2016 г. Невалиден 17.07.2017 г. Преиздаден
33 „Хидробетон“ ООД 130221614 гр. София, ул. „Любен Каравелов“ 16 БВ „Плевен“, гр. Плевен Западна индустриална зона Обикновени бетони с клас по якост на натиск С8/10; С12/15; С16/20; С20/25; С25/30; С30/37; С35/45; С40/50; С45/55; С50/60 07-НУРВСПСРБ-09.7 01.12.2016 г. Невалиден 21.09.2017 г. Преиздаден
nisiAdminРегистър на издадените сертификати по реда на НУРВСПСРБ