Регистър на издадените български технически одобрения по НУРВСПСРБ от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 31.01.2018 г.
Разрешение № БТО 01 от 15.09.2016 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Строителна фирма-Рила“ ЕООД 819363781 гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 98, ет.1 Производствена база „ЗСК“, с. Копиловци, общ. Кюствендил Фасадни панели от полимербетон за корнизи на мостове, виадукти и други подобни съоръжения БТО-17.1 02.01.2018 г. 01.01.2023 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 Дружество по ЗЗД „ДВУ” 176948485 гр.София, бул. „Черни връх“ № 59А гр. София, ж.к. „Обеля”-1, ул. „Обелско шосе” № 11 Стоманобетонни сегменти за носеща облицовка на тунели БТО-16.2 31.01.2017 г. 30.01.2022 г. Валидно
2 „Армакомпозит България“ ЕООД 204206949 гр.Варна, бул. „Генерал скобелев“ №19, ап.49 Производствена база, гр. Девня, Южна промишлена зона Пръти от стъклопласт за армиране на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции БТО-16.3 15.03.2017 г. 14.03.2022 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 „ХИМКОЛОР“ АД гр. Първомай, ул. „Бузлуджа” № 3 Производствен цех, гр. Първомай, ул. „Бузлуджа“ № 3 Външна топлоизолационна комбинирана система (EТICS) на основата на екструдиран полистирен (XPS) „ХИМКОЛОР HARD БТО-16.1 07.10.2016 г. 06.10.2021 г. Валидно
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА БТО ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СРОК НА ВАЛИДНОСТ СТАТУС ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Гласс енд стийл“ ЕООД 203103623 гр. Варна, ул. „Константин Павлов“ № 20 Производствена база, гр.Варна, ж.к. „Аспарухово“, ул. „Орел“ 14Б Прави пръти и мрежи от стъклопласт за армиране на бетонни, стоманобетонни и зидани конструкции, натилки, хидро- и геотехнически съоръжения БТО-15.1 23.12.2015 г. 23.12.2020 г. Валидно
nisiAdminРегистър на издадените български технически одобрения по НУРВСПСРБ