Регистър на издадените протоколи по реда на част втора от НСИСОССП и Регламент (ЕС) № 305/2011 от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 31.1.2015 г.
Разрешение № CPD 10 – NB 2032 от 14.04.2008 г. с разширения № 1 от 20.7.2009 г., № 2 от 7.6.2010 г., № 3 от 29.8.2011 г. и Разрешение № CPR 18- NB 1871 от 24.08.2013 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Budget Gray ITT-12.40 17.01.2013 г. Валиден
2 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Budget White ITT-12.41 17.01.2013 г. Валиден
3 „Кю вент“ АД 201666263 гр. София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, София, бул. „Климент Охридски“ 18 Вентилируема фасадна система Q-VENT QV01 за монтиране на гладки фасадни материали чрез механична връзка ITT-13.2 21.01.2013 г. Валиден
4 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-Rapid Flex White ITT-12.38 04.02.2013 г. Валиден
5 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-Rapid Flex Gray ITT-12.39 04.02.2013 г. Валиден
6 „Алтест ай джи ти“ ЕООД 102819896 гр.Бургас, Южна промишлена зона Производствена база „Алупласт“, гр.Бургас, Южна промишлена зона Прозорец от алуминиеви шесткамерни профили система „Алтест“, серия „Ескимос“ ITT-13.1 22.02.2013 г. Валиден
7 „Профилинк“ ООД 115840214 гр. Пловдив, ул.“Нестор Абаджиев“ 55 Производствена база, гр. Пловдив, ул.“Нестор Абаджиев“ 55 Прозорец от PVC профили система „Profiling Premium“, серия „Premium 5“ ITT-13.8 01.04.2013 г. Валиден
8 „Профилинк“ ООД 115840214 гр. Пловдив, ул.“Нестор Абаджиев“ 55 Производствена база, гр. Пловдив, ул.“Нестор Абаджиев“ 55 Прозорец от PVC профили система „Profiling Premium“, серия „Premium Z“ ITT-13.9 05.04.2013 г. Валиден
9 „Руболт“ АД 117004997 гр.Русе, бул.“Трети март“ №42 Завод „Руболт“, гр.Русе, бул.“Трети март“ 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU150H210, клас D400, тип М ITT-13.14 12.04.2013 г. Валиден
10 „Руболт“ АД 117004997 гр.Русе, бул.“Трети март“ №42 Завод „Руболт“, гр.Русе, бул.“Трети март“ 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU200H270, клас D400, тип М ITT-13.15 12.04.2013 г. Валиден
11 „Руболт“ АД 117004997 гр.Русе, бул.“Трети март“ №42 Завод „Руболт“, гр.Русе, бул.“Трети март“ 42 Отводнителни канали от полимербетон RBU260H300, клас D400, тип М ITT-13.16 12.04.2013 г. Валиден
12 „Универсал строй консулт“ ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ 1Б гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ Прозорец/врата от дървени профили JV68 ITT-13.10 30.04.2013 г. Валиден
13 „Универсал строй консулт“ ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ 1Б гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ Алуминиев прозорец система „Етем“ серия „Е40“ ITT-13.12 30.04.2013 г. Валиден
14 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll R-10 ITT-13.3 20.05.2013 г. Валиден
15 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll G-20 ITT-13.4 20.05.2013 г. Валиден
16 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll Y-30 ITT-13.5 20.05.2013 г. Валиден
17 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Starkoll B-40 ITT-13.6 20.05.2013 г. Валиден
18 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat Multibond ITT-13.7 20.05.2013 г. Валиден
19 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 21 White ITT-12.29 20.05.2013 г. Валиден
20 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 21 Grey ITT-12.30 20.05.2013 г. Валиден
21 „Кю вент“ АД 201666263 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 150 mm ITT-13.18 23.05.2013 г. Валиден
22 „Кю вент“ АД 201666263 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 210 mm ITT-13.19 23.05.2013 г. Валиден
23 „Кю вент“ АД 201666263 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 гр.София, бул.“Климент Охридски“№18 Монтажни конзоли FixU T за ветилируеми фасади с дължина 270 mm ITT-13.20 23.05.2013 г. Валиден
24 „Универсал строй консулт“ ООД 811160793 гр.Благоевград, ул.“Иван Гарванов“ 1Б гр.Благоевград, ул.“Покровнишко шосе“ Интериорна врата система „пресована с МДФ дървена рамка с покритие“ ITT-13.11 05.06.2013 г. Валиден
25 „Камбера и син БГ“ ЕООД 175312787 гр.София, бул. „Пушкин“63 Производствен цех, гр.София, ул.“Житница“32 Дървена дограма от трислойно слепен иглолистен профил със стъклопакет ITT-13.13 07.06.2013 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 ФЦЦ Конструксион-клон България 175276298 София, район “Оборище”, ул. „Бачо Киро“ № 39 гр. Видин, Свободна безмитна зона Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони ITT-11.29 30.01.2012 г. Валиден
2 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 210, дебелина 2,8 мм ITT-12.10 18.05.2012 г. Валиден
3 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 240 ITT-12.11 18.05.2012 г. Валиден
4 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 270, дебелина 2,8 мм ITT-12.12 18.05.2012 г. Валиден
5 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 40, дебелина 2,8 мм ITT-12.13 18.05.2012 г. Валиден
6 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 75, дебелина 2,8 мм ITT-12.14 18.05.2012 г. Валиден
7 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 100, дебелина 2,8 мм ITT-12.15 18.05.2012 г. Валиден
8 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 125, дебелина 2,8 мм ITT-12.16 18.05.2012 г. Валиден
9 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 150, дебелина 2,8 мм ITT-12.17 18.05.2012 г. Валиден
10 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 180, дебелина 2,8 мм ITT-12.18 18.05.2012 г. Валиден
11 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 210, дебелина 2,8 мм ITT-12.19 18.05.2012 г. Валиден
12 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 240, дебелина 2,8 мм ITT-12.20 18.05.2012 г. Валиден
13 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични конзола с височина 160 мм и дължина 270, дебелина 2,8 мм ITT-12.21 18.05.2012 г. Валиден
14 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм, дължина 40, дебелина 2,8 мм ITT-12.4 18.05.2012 г. Валиден
15 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 75, дебелина 2,8 мм ITT-12.5 18.05.2012 г. Валиден
16 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 100, дебелина 2,8 мм ITT-12.6 18.05.2012 г. Валиден
17 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 125, дебелина 2,8 мм ITT-12.7 18.05.2012 г. Валиден
18 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 150, дебелина 2,8 мм ITT-12.8 18.05.2012 г. Валиден
19 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажна конзола за вентилируеми фасади, единични с височина 80 мм и дължина 180, дебелина 2,8 мм ITT-12.9 18.05.2012 г. Валиден
20 „Сен гобен констракшън продъктс България“ ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на „Сен гобен констракшън продуктс България“, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки тип С1Т за вътрешно приложение Bau nitera mix – Стандарт ITT-12.26 06.06.2012 г. Валиден
21 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 19 White ITT-12.2 07.07.2012 г. Валиден
22 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-12.3 07.07.2012 г. Валиден
23 „Балканкерамик“ АД 831466580 Нови Искър, ул.“Заводско шосе“ 52 Нови Искър, ул.“Заводско шосе“ 52 Стоманобетонни коритообразни елементи за отводнителни канали ЕО-1:1 ITT-12.24 16.08.2012 г. Валиден
24 „Балканкерамик“ АД 831466580 Нови Искър, ул.“Заводско шосе“ 52 Нови Искър, ул.“Заводско шосе“ 52 Стоманобетонни елементи за покрития на отводнителни канали ITT-12.25 16.08.2012 г. Валиден
25 „Сен гобен констракшън продъктс България“ ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на „Сен гобен констракшън продуктс България“, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки Weber.col Профи плюс ITT-12.27 11.09.2012 г. Валиден
26 „Сен гобен констракшън продъктс България“ ЕООД 131234803 Костинброд,
Индустриална зона, Полето 6
Завод за сухи строителни смеси на „Сен гобен констракшън продуктс България“, гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки Weber.col Флекс ITT-12.28 11.09.2012 г. Валиден
27 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Вентилируема фасадна стена Q-VENT QV03 за монтиране на керамични плочки Agrob Buchtal Kera Twin K20 ITT-12.22 15.09.2012 г. Валиден
28 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Вентилируема окачена фасада стена Q-VENT QV06 за монтиране на гладки фасадни материали ITT-12.23 15.09.2012 г. Валиден
29 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 235 mm ITT-11.31 10.12.2012 г. Валиден
30 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 300 mm ITT-11.32 10.12.2012 г. Валиден
31 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 350 mm ITT-11.33 10.12.2012 г. Валиден
32 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 475 mm ITT-11.34 10.12.2012 г. Валиден
33 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 515 mm ITT-11.35 10.12.2012 г. Валиден
34 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU за вентилируеми фасади с височина 104 mm и дължина 535 mm ITT-11.36 10.12.2012 г. Валиден
35 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентилируеми фасади с височина с височина 78 mm и дължина 150 mm ITT-11.42 10.12.2012 г. Валиден
36 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентил с височина 78 mm и дължина 210 mm ITT-11.43 10.12.2012 г. Валиден
37 „Кю вент“ АД 201666263 София, бул. „Климент Охридски“ 18 Производствена база, гр.София, бул. „Климент Охридски“ 18 Монтажни конзоли FixU Limited за вентил с височина 78 mm и дължина 270 mm ITT-11.44 10.12.2012 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр.Трооян, ул.“Траян Танев“ 97 Лепило за керамични плочки „Baumaster Rapid“ ITT-10.39 17.01.2011 г. Валиден
2 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр.Трооян, ул.“Траян Танев“ 97 Лепило за керамични плочки „Baumaster Superflex“ ITT-10.40 17.01.2011 г. Валиден
3 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Special ITT-10.45 31.01.2011 г. Валиден
4 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Cerastar ITT-10.46 31.01.2011 г. Валиден
5 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Super ITT-10.47 31.01.2011 г. Валиден
6 АФИ НИКОЛИДАГА ОЕ 82057050 Гърция 18 км след Солун, Ангио Атанасиос Лепило за керамични плочки Magic ITT-10.48 31.01.2011 г. Валиден
7 „ДЮК-1“ ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.“Георги Бенев“3 Ролетна врата модел P14 ITT-10.51 15.02.2011 г. Валиден
8 „ДЮК-1“ ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.“Георги Бенев“3 Ролетна врата модел L 105/07 ITT-10.49 25.02.2011 г. Валиден
9 „ДЮК-1“ ЕООД 115301505 Пловдив фабрика ДЮК-1, гр.Пловдив, ул.“Георги Бенев“3 Ролетна врата модел TF14 ITT-10.50 25.02.2011 г. Валиден
10 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 9 Grey ITT-11.1 07.03.2011 г. Валиден
11 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK 19 Grey ITT-11.10 07.03.2011 г. Валиден
12 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Flux Rapid ITT-11.11 07.03.2011 г. Валиден
13 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 10 Grey ITT-11.2 07.03.2011 г. Валиден
14 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 14 Grey ITT-11.3 07.03.2011 г. Валиден
15 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-11.4 07.03.2011 г. Валиден
16 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 19 Grey ITT-11.5 07.03.2011 г. Валиден
17 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за керамични плочки Isomat AK 20 Grey ITT-11.6 07.03.2011 г. Валиден
18 Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri 103857864 Сърбия Isomat D.O.O. Gradevinska Hemija I Malteri Лепило за плочки Isomat AK 22 Grey ITT-11.7 07.03.2011 г. Валиден
19 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 14 Grey ITT-11.8 07.03.2011 г. Валиден
20 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK 16 Grey ITT-11.9 07.03.2011 г. Валиден
21 ЕТ „БОРО-Богомил Дачев“ 030252092 гр. София гр.София, с.Мрамор, ул. „Боро“ 10 Дисперсно лепило за плочки „Борокол Пластик“ ITT-11.13 05.04.2011 г. Валиден
22 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Thermo ITT-11.14 25.05.2011 г. Валиден
23 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за плочки Isomat AK Thermo Acryl ITT-11.15 25.05.2011 г. Валиден
24 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK Ecolight ITT-11.17 31.05.2011 г. Валиден
25 Isomat S.A. Building chemicals and mortars 900009096 Гърция Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isomat AK-T 55 ITT-11.18 31.05.2011 г. Валиден
26 „Баумастер Инженеринг“ ООД 200052198 гр. София гр.София, ул.“Траян Танев“ 97 Лепило за керамични плочки „Buildmaster“ ITT-11.16 02.06.2011 г. Валиден
27 „Технокорект“ ЕООД 102255591 гр. Бургас гр.Бургас, кв. Крайморие Лепило за керамични плочки, гранитогрес, каменни облицовки „Униконт Флекс“ ITT-11.19 02.06.2011 г. Валиден
28 „Стил-М1“ ООД 121291115 гр. София Производствена база, с.Баня, общ.Разлог Прозорец от дървени профили ITT-11.21 20.06.2011 г. Валиден
29 „Каракашев и син“ ЕООД 131464658 гр. София София, ж.к.“Младост“ 3, ул. „Инж. Георги Белов“ 17 Метална блиндирана врата ITT-11.20 27.06.2011 г. Валиден
30 „Сен Гобен Констракшън продъктс България“ ЕООД гр. Костинброд Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Циментово лепило за керамични плочки „Weber F602 бял“ ITT-11.26 02.08.2011 г. Валиден
31 „Драгажен флот – Истър“ АД 104054085 Свищов Производствен цех, гр.София, ул. „Дунав“ 12 Лепило за плочки ITT-11.25 07.09.2011 г. Валиден
32 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул.“Траян Танев“ 97 Лепило за плочки „Baumaster Megaflex“ ITT-11.24 17.10.2011 г. Валиден
33 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул.“Траян Танев“ 97 Суха смес за лепило за плочки „Superfix flex light“ ITT-11.27 28.11.2011 г. Валиден
34 „Квантум профайлс“ АД 175436938 гр. София гр.София, бул.“Илиянци“ 119А Прозорец от PVC пет камерни профили система „ЕТЕМ“, серия „Q 72“ ITT-11.12 14.12.2011 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Врата с отваряемост навън от PVC профили „KMG“, четирикамерна система „Prelude“-60 mm ITT-09.45 05.01.2010 г. Валиден
2 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, производствена база на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Врата с отваряемост навън от Аl профили „Altest“, студена серия „Пони“-375 ITT-09.46 05.01.2010 г. Валиден
3 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр. Шумен гр. Шумен, ул.“Ришки проход“ № 68А Прозорец от PVC трикамерни профили, систeма „Vivaplast 6300“ ITT-09.23 15.01.2010 г. Валиден
4 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр. Шумен гр. Шумен, ул.“Ришки проход“ № 68А Прозорец от PVC петкамерни профили, система „Vivaplast 7500“ ITT-09.47 25.01.2010 г. Валиден
5 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 106 ITT-09.53 03.02.2010 г. Валиден
6 „Алютех Воротные Системы“ ЛЛЦ Русия „Алютех Воротные Системы“, ЛЛЦ Република Беларус, гр.Минск 220075, ул.Селитского 4 Секционна гаражна врата тип SRD-S ITT-09.50 04.02.2010 г. Валиден
7 „Алютех Воротные Системы“ ЛЛЦ Русия „Алютех Воротные Системы“, ЛЛЦ Република Беларус, гр.Минск 220075, ул.Селитского 4 Секционна гаражна врата тип SRD-C ITT-09.49 08.03.2010 г. Валиден
8 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Special ITT-09.56 19.03.2010 г. Валиден
9 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix 370 ITT-09.57 19.03.2010 г. Валиден
10 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Gold ITT-09.58 19.03.2010 г. Валиден
11 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Special ITT-09.59 19.03.2010 г. Валиден
12 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix 370 ITT-09.60 19.03.2010 г. Валиден
13 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Altafix Gold ITT-09.61 19.03.2010 г. Валиден
14 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Amerstik Professional ITT-09.62 19.03.2010 г. Валиден
15 Atlacoll S.A. АФМ 094030041 Гърция Гърция, 25 km New National Road Athens-Corinth, Mandra, Attica Лепило за плочки Super Amerstik ITT-09.63 19.03.2010 г. Валиден
16 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки „Multiflex“ ITT-09.55 07.04.2010 г. Валиден
17 „Булко Комерс“ ООД 130452254 гр. София гр. София, кв.Требич (бивш стопански двор) Прозорец от PVC профили систма „Jersey Polymer“ , серия „60“ ITT-09.17 К 08.04.2010 г. Валиден
18 „ПРОФИЛИНК“ ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец от PVC трикамерни профили систма „Profilink“ , серия „Ultra“ ITT-08.43 K 08.04.2010 г. Валиден
19 „ПРОФИЛИНК“ ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец от PVC профили систма „Profilink“ , серия „Premium“ ITT-08.44 K 08.04.2010 г. Валиден
20 „ПРОФИЛИНК“ ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец от PVC четирикамерни профили систма „Profilink“ , серия „Classic“ ITT-08.48 K 08.04.2010 г. Валиден
21 „ПРОФИЛИНК“ ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец от PVC профили систма „Profilink“ , серия „Lux“ ITT-08.50 K 08.04.2010 г. Валиден
22 „ПРОФИЛИНК“ ООД 115840214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Врата от PVC профили система „Profilink“, серия „Doors“ ITT-09.4 К 08.04.2010 г. Валиден
23 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки Isomat AK-25 (C2) ITT-10.1 23.04.2010 г. Валиден
24 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за керамични плочки Isomat AK-Megarapid (C2F) ITT-10.2 23.04.2010 г. Валиден
25 „Алютех Воротные Системы“ ЛЛЦ Р.Беларус „Алютех Воротные Системы“ Република Беларус, гр. Минск 220075, ул. Инженерная № 4 Секционна индустриална врата, тип AGD ITT-09.52 11.05.2010 г. Валиден
26 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки „Multifill-Epoxi Thixo“ ITT-10.3 17.05.2010 г. Валиден
27 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки „Multifill-Epoxi Flow“ ITT-10.4 17.05.2010 г. Валиден
28 „Алютех Воротные Системы“ ЛЛЦ Р.Беларус „Алютех Воротные Системы“ ЛЛЦ Република Беларус, гр. Минск 220075, ул. Селитского № 4 Секционна гаражна врата тип SID ITT-09.51 02.06.2010 г. Валиден
29 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 12 Grey ITT-10.10 14.06.2010 г. Валиден
30 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 12 White ITT-10.11 14.06.2010 г. Валиден
31 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 20 Grey ITT-10.12 14.06.2010 г. Валиден
32 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 20 White ITT-10.13 14.06.2010 г. Валиден
33 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 22 Grey ITT-10.14 14.06.2010 г. Валиден
34 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 22 White ITT-10.15 14.06.2010 г. Валиден
35 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Rapid Grey ITT-10.16 14.06.2010 г. Валиден
36 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Rapid White ITT-10.17 14.06.2010 г. Валиден
37 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Light Grey ITT-10.18 14.06.2010 г. Валиден
38 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Light White ITT-10.19 14.06.2010 г. Валиден
39 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK Flux ITT-10.20 14.06.2010 г. Валиден
40 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 11 Grey ITT-10.8 14.06.2010 г. Валиден
41 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat AK 11 White ITT-10.9 14.06.2010 г. Валиден
42 Karbon d.o.o Сърбия Сърбия, 126 V.Uaradorda blvd, Тopola Лепило за керамични плочки Siprokol ITT-10.5 28.06.2010 г. Валиден
43 „Билд Инженеринг В.В.Р.“ ООД 121508145 гр. София Производствена база в гр.Перник, кв.Левски Прозорец от Al профили система „Profilko“, серия „Termo PR 55“ ITT-10.7 30.06.2010 г. Валиден
44 „Лакпром“ АД 831900750 гр. София гр. София, кв. Световрачене, ул. „Синчец“ № 16 Лепило за керамични плочки „Лакол-Бетон“ ITT-10.6 12.07.2010 г. Валиден
45 „Лакпром“ АД 831900750 гр. София гр. София, кв. Световрачене, ул. „Синчец“ № 16 Лепило за керамични плочки „Лакол-Бетон“ ITT-10.6 12.07.2010 г. Валиден
46 ООО „ОЗМК“ Русия ООО “ОЗМК”,
142635, Россия, Московска область, Орехово-Зуевский район,
д. Губино, ул. “Железнодорожная” № 1
Панели звукопоглъщащи и звукоизолиращи ПШО-8/8 ОЦ за шумозащитна стена (екран) ІТТ-10.28 25.08.2010 г. Валиден
47 „Билд Инженеринг В.В.Р.“ ООД 121508145 гр. София Производствена база в гр.Перник, кв.Левски Прозорец от PVC профили, система Wimar, серия 2500 ITT-10.33 15.09.2010 г. Валиден
48 ЕТ „Белона – Цоньо Димов“ 125510446 с. Горно Абланово, обл. Разград с. Горско Абланово, обл. Разград Лепило за керамични плочки „Терабел“ ITT-10.34 17.09.2010 г. Валиден
49 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat Kerafix Acrylic ITT-10.26 20.09.2010 г. Валиден
50 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки Isomat Kerafix Super Vinylic ITT-10.27 20.09.2010 г. Валиден
51 „Експресстрой“ ООД 113018177 Перник гр. Перник, кв. „Изток“ – производствен цех Лепило за керамични плочки „Боботоп“ ІТТ-10.29 18.10.2010 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Випи ЛД“ ЕООД 175436991 гр. София София, ул.“Илиенско шосе“ № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система шесткамерна, серия „Prestige“(PR) ITT-08.61 15.01.2009 г. Валиден
2 „Випи ЛД“ ЕООД 175436991 гр. София София, ул.“Илиенско шосе“ № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия „Effect“ (EF) ITT-08.60 20.01.2009 г. Валиден
3 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс“, клас С2 ITT-08.66 20.01.2009 г. Валиден
4 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс екстра тънко“ ITT-08.67 20.01.2009 г. Валиден
5 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Евроколфикс“, клас С1 ITT-08.68 20.01.2009 г. Валиден
6 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Евроколфикс“, клас С2 ITT-08.71 20.01.2009 г. Валиден
7 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Baumaster Flex“ ITT-08.69 22.01.2009 г. Валиден
8 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс“, клас С1 ITT-08.70 22.01.2009 г. Валиден
9 „Колор 93 МС“ ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. „Хан Крум“ № 2А Лепило за керамични плочки „К6“ ITT-08.73 26.01.2009 г. Валиден
10 „Кооперация Топливо“ АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки „Globus флекс“ ITT-08.57 26.01.2009 г. Валиден
11 „Кооперация Топливо“ АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки „Globus“ ITT-08.58 26.01.2009 г. Валиден
12 „Кооперация Топливо“ АД 131573846 гр. София производствен цех, гр. Батановци, обл. Перник Лепило за керамични плочки „Лепач“ ITT-08.59 26.01.2009 г. Валиден
13 „Випи ЛД“ ЕООД 175436991 гр. София София, ул.“Илиенско шосе“ № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия „Noval“ (NL) ITT-08.63 20.02.2009 г. Валиден
14 „Випи ЛД“ ЕООД 175436991 гр. София София, ул.“Илиенско шосе“ № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система четирикамерна, серия „Practice“ (PC) ITT-08.64 20.02.2009 г. Валиден
15 „Випи ЛД“ ЕООД 175436991 гр. София София, ул.“Илиенско щосе“ № 8 Прозорец с PVC профили, марка Blick, система петкамерна, серия „Optima“ (OP) ITT-08.62 20.02.2009 г. Валиден
16 ЕТ „Елдорадо – Георги Дамянов“ 40204516 гр. Пловдив Производствен цех гр.Провдив, ул.“Рогошко шосе“ № 69 Лепило за керамични плочки „Керакол“ ITT-08.65 25.02.2009 г. Валиден
17 „Ес Джи Партнерс“ ООД 104701494 ВеликоТърново гр.Смядово, обл.Шумен, Химичен завод „Смядово“ Лепило за керамични плочки „Сиджикол N“ ITT-09.3 29.04.2009 г. Валиден
18 „Вектор“ ООД 820115092 гр. Tроян гр.Троян, Промишлена зона „Троянско поле“, база „Вектор“ Лепило за плочки „M 2“ ITT-09.6 29.05.2009 г. Валиден
19 „Булко Комерс“ ООД 130452254 гр. София София, кв. Требич (бивш стопански двор) Прозорец от PVC профили систма „Jersey“ със стъклопакет с обща дебелина 24 mm (нискоемисийно стъкло – 4 mm, въздушна междина 14 mm, безцветно стъкло 5 mm) ITT-09.17 08.06.2009 г. Валиден
20 „Булпор“ ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. „Мадара“ 2Р, произв. площадка на „Булпор“ ЕООД Плочи от експандиран полистирен „Булпор“ EPS 100 с обемна плътност 14-19 kg/m 3 ITT-09.7 08.06.2009 г. Валиден
21 „Булпор“ ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. „Мадара“ 2Р, произв. площадка на „Булпор“ ЕООД Плочи от експандиран полистирен „Булпор“ EPS 50 с обемна плътност 10-14 kg/m 3 ITT-09.8 08.06.2009 г. Валиден
22 „Булпор“ ЕООД 127605843 гр. Шумен гр. Шумен, бул. „Мадара“ 2Р, произв. площадка на „Булпор“ ЕООД Плочи от експандиран полистирен „Булпор“ EPS 120 с обемна плътност 20-26 kg/m 3 ITT-09.9 08.06.2009 г. Валиден
23 „С.А.“ ООД 30430659 гр. София с.Дебърско, общ.Разлог, ул.“Деветнадесета“ Прозорец от трислойни иглолистни слепени лемели ITT-09.5 12.06.2009 г. Валиден
24 „Химатех“ АД 831641624 гр. София гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 14 Лепило за плочки „ХИМАКОЛ ФИКС“ ITT-09.10 12.06.2009 г. Валиден
25 „Химатех“ АД 831641624 гр. София гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 14 Лепило за плочки „ХИМАКОЛ „ ITT-09.11 12.06.2009 г. Валиден
26 „Профилинк“ ООД 1158402214 гр. Пловдив Пловдив, ул.“Нестор Абаджиев“ № 45-55 Врата от PVC профили система „Profilink“, серия „Doors“ ITT-09.4 15.06.2009 г. Валиден
27 „Солид 55“ ООД 831608297 гр. София София, ул.“Магнаурска школа“ № 5 Блиндирана врата, серия 40 ITT-08.49 22.06.2009 г. Валиден
28 „Солид 55“ ООД 831608297 гр. София София, ул.“Магнаурска школа“ № 5 Блиндирана врата серия 40 ITT-08.49 K 22.06.2009 г. Валиден
29 Сейнт Гобен Вебер България ЕООД 131234804 гр. Костинброд гр.Костинброд, Индустриална зона, ул.“Полето“ №6 Лепило за керамични плочки „Weber 602“ ITT-09.18 23.06.2009 г. Валиден
30 „Солид 55“ ООД 831608297 гр. София София, ул.“Магнаурска школа“ № 5 Блиндирана врата, серия 50 ITT-08.51 30.06.2009 г. Валиден
31 „Солид 55“ ООД 831608297 гр. София София, ул.“Магнаурска школа“ № 5 Блиндирана врата серия 50 ITT-08.51 K 30.06.2009 г. Валиден
32 Jiangxi Huachun Environment Protective Decorative material Co., Ltd Kитай Kongjia Huzi, Kuishan Town, Rizhao EDZ,Rizhao Shandong (Китай) Пана за окачени тавани от гипс с покритие на лицевата и обратната страна от PVC или алуминиево фолио ITT-09.15 01.07.2009 г. Валиден
33 Sanwit Import & Co. LTD Kитай SANWIT IMPORT&EXPORT Co., Ltd 1402, № 9Building,Zhuoda cosmo garden, high-tech zo9ne, shijiazhuang (Китай) Пана за окачени тавани от минералфазер ITT-09.14 10.07.2009 г. Валиден
34 Jiangxi Huachun Environment Protective Decorative material Co., Ltd Китай Yuping Road, National Economy&Technology Developing Zone of Nanchang, Jiangxi (Китай) Пана за окачени тавани от минералфазер ITT-09.19 15.07.2009 г. Валиден
35 Rizhao Aree building Materials Co., Ltd Kитай Kongjia Huzi, Kuishan Town, Rizhao EDZ,Rizhao Shandong (Китай) Пана за окачени тавани от гипс с покритие на лицевата и обратната страна от PVC или алуминиево фолио ITT-09.16 15.07.2009 г. Валиден
36 Сейнт Гобен Вебер България ЕООД 131234804 гр. Костинброд гр.Костинброд, Индустриална зона, ул.“Полето“ №6 Лепило за керамични плочки „Weber. F 605 Флех“ ITT-09.29 29.07.2009 г. Валиден
37 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Лепило за плочки „Isomat AK 107 „ ITT-09.12 11.08.2009 г. Валиден
38 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Еврокол Фикс“ ITT-08.22 25.08.2009 г. Валиден
39 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София р. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс“ ITT-08.23 25.08.2009 г. Валиден
40 „Перфект Профил“ ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Директен окачвач, комплект с профил CD ITT-09.33 08.09.2009 г. Валиден
41 „Перфект Профил“ ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Анкер бърз окачвач, комплект с тел ф4 mm ITT-09.34 08.09.2009 г. Валиден
42 „Перфект Профил“ ООД 148111214 гр. Варна Складова база, гр.Шумен Удължител за тел ф 4 mm – комплект с двойна пружина ITT-09.35 08.09.2009 г. Валиден
43 „Квантум профайлс“ АД 175436938 гр. София “Квантум профайлс” АД, гр. София, бул. “Илиенци” № 119 А Прозорец от PVC четирикамерни профили, система „ЕТЕМ“, серия „Q60“ ITT-09.30 18.09.2009 г. Валиден
44 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Прозорец от Al профили, систeма „Алтест“, серия „Ескимос“ ITT-09.27 25.09.2009 г. Валиден
45 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. „Калнъ дере“ № 15 Лепило за керамични плочки „Терафлекс platinium“ ITT-09.20 28.09.2009 г. Валиден
46 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. „Калнъ дере“ № 15 Лепило за керамични плочки „Терафлекс gold“ ITT-09.21 28.09.2009 г. Валиден
47 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. „Калнъ дере“ № 15 Лепило за керамични плочки „Терафлекс extra“ ITT-09.22 28.09.2009 г. Валиден
48 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе гр. Русе, ул. „Калнъ дере“ № 15 Лепило за керамични плочки „Терафлекс Стандарт“ ITT-09.36 28.09.2009 г. Валиден
49 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Прозорец от PVC профили систeма „KMG“, серия „Prestige“, 70 mm ITT-09.26 12.10.2009 г. Валиден
50 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Прозорец от Al профили, систeма „Алтест“, серия „Пони“ ITT-09.28 15.10.2009 г. Валиден
51 „Алтест Ай Джи Ти“ ЕООД 102819896 гр. Бургас гр. Бургас, Южна промишлена зона, произв. База на „Алупласт ЖТГ“ ЕООД Прозорец от PVC профили, систeма „KMG“, серия „Prelude“, 60 mm ITT-09.25 20.10.2009 г. Валиден
52 „Спектър Нова“ ЕООД 831608297 гр. Плевен гр.Плевен, ул.“Българска авиация“ №2 Лепило за плочки „Спектракол“ ITT-09.13 20.10.2009 г. Валиден
53 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр.Шумен гр.Шумен, ул.“Ришки проход“ № 68А Прозорец от PVC четирикамерни профили, систeма „Vivaplast 6400“ ITT-09.24 10.11.2009 г. Валиден
54 Isomat S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Two-component epoxy adhesive for ceramic tiles Isomat AK 150 ITT-09.39 20.11.2009 г. Валиден
55 „Сикотерм Индъстрис“ АД 121810972 гр. Полски Тръмбеш гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“ № 1 Прозорец Sicoterm, система „Еврофалц ІV 68“ ITT-09.40 01.12.2009 г. Валиден
56 „Технокорект“ ЕООД 102255591 гр. Бургас гр. Бургас, кв. Крайморие – производствена база Лепило за керамични плочки „Униконт“ ITT-09.48 11.12.2009 г. Валиден
57 „Колор 93 МС“ ООД 122022961 гр.Сливница гр. Сливница, ул. „Хан Крум“ № 2А Лепило за плочки К8 ITT-09.54 29.12.2009 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Каолин“ АД 827182866 гр. Сеново гр. Сеново, обл. Русе, ул. „Дъбрава“ №8 Универсално лепило за керамични плочки „Силикол“ ITT-08.15 14.04.2008 г. Валиден
2 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс“ ITT-07.230 20.04.2008 г. Валиден
3 „Сейнт Гобен Вебер България“ ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. „Полето“ № 6 Лепило за керамични плочки „Weber.col Екстра флекс – F 604“ ITT-07.229 21.04.2008 г. Валиден
4 „Сейнт Гобен Вебер България“ ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. „Полето“ № 6 Лепило за керамични плочки „Weber.col Профи – F 601“ ITT-07.226 21.04.2008 г. Валиден
5 „Сейнт Гобен Вебер България“ ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. „Полето“ № 6 Лепило за керамични плочки „Weber.col Профи бял – F 603“ ITT-07.227 21.04.2008 г. Валиден
6 „Сейнт Гобен Вебер България“ ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. „Полето“ № 6 Лепило за керамични плочки „Weber.col Стандарт – F 600“ ITT-07.225 21.04.2008 г. Валиден
7 „Сейнт Гобен Вебер България“ ЕООД 131234803 гр. София гр. Костинброд, Индустриална зона, ул. „Полето“ № 6 Лепило за керамични плочки „Weber.col Флекс – F 605“ ITT-07.228 21.04.2008 г. Валиден
8 „Джи Ей Пи“ ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.“Цар Освободител“ № 44 Лепило за керамични плочки „Eurocol/ Еврокол LP 01“ ITT-07.212 21.04.2008 г. Валиден
9 „Джи Ей Пи“ ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.“Цар Освободител“ № 44 Лепило за керамични плочки „Eurocol/ Еврокол LP 02“ ITT-07.213 21.04.2008 г. Валиден
10 „Джи Ей Пи“ ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул.“Цар Освободител“ № 44 Лепило за керамични плочки „Eurocol/ Еврокол LP 03“ ITT-07.214 21.04.2008 г. Валиден
11 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Baumaster Flex“ ITT-07.233 29.04.2008 г. Валиден
12 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Baumaster“ ITT-07.206 29.04.2008 г. Валиден
13 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Еврокол Фикс“ ITT-07.232 30.04.2008 г. Валиден
14 F.H.L.I. Kiriakidis S.A. Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Лепило за керамични плочки „ES 10 W“ ITT-07.207 07.05.2008 г. Валиден
15 F.H.L.I. Kiriakidis S.A. Гърция F.A.L.I. Kiriakidis S.A, Drama, Гърция Лепило за керамични плочки „ES W1“ ITT-07.208 07.05.2008 г. Валиден
16 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс Flex“ ITT-08.205 07.05.2008 г. Валиден
17 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София, ул. „Траян Танев“ № 97 Лепило за керамични плочки „Суперфикс екстра тънко“ ITT-07.231 07.05.2008 г. Валиден
18 ЕТ „Бари 99 – Сашо Панотков“ 121826653 Нови Искър Производствена база, гр. Нови Искър, ул. „Веслец“ № 1 Лепило за керамични плочки „Топкол“ ITT-08.16 07.05.2008 г. Валиден
19 „Строймикс“ ООД 831261084 гр. София Производствена база, г .Яна, обл. София Лепило за керамични плочки „Тера Супер“ ITT-08.17 12.05.2008 г. Валиден
20 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multico – Flex40F“ ITT-07.222 15.05.2008 г. Валиден
21 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multicol – Flex White“ ITT-07.220 15.05.2008 г. Валиден
22 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multicol – Flex“ ITT-07.219 15.05.2008 г. Валиден
23 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multicol – White“ ITT-07.218 15.05.2008 г. Валиден
24 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multicol- Flex 30“ ITT-07.221 15.05.2008 г. Валиден
25 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Multicol“ ITT-07.217 15.05.2008 г. Валиден
26 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян с. Орешак, местност „Патрешко“, обл. Троян Лепило за керамични плочки „Siticol“ ITT-07.223 15.05.2008 г. Валиден
27 „Бонд 2005“ ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл.Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки „Стандарт-бонд“ ITT-08.2 19.05.2008 г. Валиден
28 „Бонд 2005“ ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл.Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки „Универсал-бонд“ ITT-08.1 19.05.2008 г. Валиден
29 „Бонд 2005“ ЕООД 131458833 гр. София гр. Батановци, обл. Перник – произвоствен цех Лепило за керамични плочки „Флекс-бонд“ ITT-08.3 19.05.2008 г. Валиден
30 „ГБС-Варна“АД 130087211 гр. Варна Производствен цех на ГБС Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Унидев Д“ ITT-08.18 19.05.2008 г. Валиден
31 „Симаком“ ЕООД 110572214 гр. Троян Производствена база, гр.Троян, Товарна гара Лепило за керамични плочки „Симакола“ ITT-08.12 19.05.2008 г. Валиден
32 „Колор 93 МС“ ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. „Хан Крум“ № 2 А Лепило за керамични плочки „K 1“ ITT-08.10 22.05.2008 г. Валиден
33 „Колор 93 МС“ ООД 122022961 гр. Сливница гр. Сливница, ул. „Хан Крум“ № 2 А Лепило за керамични плочки „K 2“ ITT-08.11 22.05.2008 г. Валиден
34 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр. Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bul Col Extra“ ITT-08.7 03.06.2008 г. Валиден
35 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bul Col Faster“ ITT-08.9 03.06.2008 г. Валиден
36 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bul Col Flex“ ITT-08.8 03.06.2008 г. Валиден
37 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bul Col Normal“ ITT-08.5 03.06.2008 г. Валиден
38 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bul Col Standard“ ITT-08.6 03.06.2008 г. Валиден
39 „Булкол“ ЕООД 124071261 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна промишлена зона Лепило за керамични плочки „Bulico“ ITT-08.4 03.06.2008 г. Валиден
40 „Вектор“ ООД 820115092 гр. Троян гр. Троян, Промишлена зона „Троянско поле“, база „Вектор“ Лепило за керамични плочки „Каменит Екстра“ ITT-08.14 30.06.2008 г. Валиден
41 „Вектор“ ООД 820115092 гр. Троян гр. Троян, Промишлена зона „Троянско поле“, база „Вектор“ Лепило за керамични плочки „Каменит“ ITT-08.13 30.06.2008 г. Валиден
42 „Лукспласт“ ООД 131514463 гр. София гр. София, кв.“Казичане”, промишлена зона Прозорец с PVC профили система „Salamander“, серия „Streamline“ ITT-08.24 01.07.2008 г. Валиден
43 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Bravo 07 Bravo 01“ ITT-08.29 28.07.2008 г. Валиден
44 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Forte 71121 L“ ITT-08.35 28.07.2008 г. Валиден
45 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Vario 100 mm – 07varioQ10“ ITT-08.32 28.07.2008 г. Валиден
46 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Vario 125 mm – 07vario08“ ITT-08.31 28.07.2008 г. Валиден
47 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Vario 125 mm – 07varioQ17“ ITT-08.33 28.07.2008 г. Валиден
48 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Vario 150 mm – 07varioQ15“ ITT-08.34 28.07.2008 г. Валиден
49 „Стилмет“ АД 115252741 гр. София гр. София, кв.”Илиенци”, ул. „Пробуда“ № 119 А Монтажна конзола за вентилируема фасадна система „Vario 40 mm – 07vario07“ ITT-08.30 28.07.2008 г. Валиден
50 CNBM International Cooperation Китай CNBM International Cooperatiohn 5/F Longbo Building № 3 Nanlishi Rd. 100037, Xicheng District, Beijing (Китай) Мембрани за окачени тавани – пана от минерал-фазерни плоскости ITT-08.27 01.08.2008 г. Валиден
51 CNBM International Cooperation Китай CNBM International Cooperatiohn 5/F Longbo Building № 3 Nanlishi Rd. 100037, Xicheng District, Beijing (Китай) Стоманени Т-профили с размери 28х24х3600 mm, 26х24х1200 mm, 24х24х3000 mm за конструкции на окачени тавани ITT-08.28 01.08.2008 г. Валиден
52 „Строймикс“ ООД 831261084 гр. София Производствена база, г. Яна, обл. София Лепило за керамични плочки „Тера Стандарт“ ITT-08.37 02.09.2008 г. Валиден
53 „Коммсет“ ООД гр. София гр. София, ул. „Порто Лагос“ № 7-9 Полиамидна скоба 6GF30HB за окачване на кермични плочки ITT-08.39 12.09.2008 г. Валиден
54 „Джи Ей Пи“ ООД 12763186 гр. Шумен гр. Нови пазар, ул. „Цар Освободител“ № 44 Лепило за керамични плочки „Eurocol/ Еврокол LP-флекс“ ITT-08.45 29.09.2008 г. Валиден
55 „СААВ“ ООД 121852185 гр. София гр. София, общ. Панчарево, с. Лозен, ул. „Дъб“ № 17 Навиваема гаражна врата ITT-08.42 08.10.2008 г. Валиден
56 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK7 ITT-08.52 05.11.2008 г. Валиден
57 „Етиком“ ООД 101023120 гр. Петрич гр. Петрич, цех – местността „Бухото“ Прозорец с PVC профили система „Salamander“, серия „Streamline“ ITT-08.55 25.11.2008 г. Валиден
58 „Профилинк“ ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец с PVC профили система „Profilink“, серия „Lux“ ITT-08.50 25.11.2008 г. Валиден
59 „Профилинк“ ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец с PVC трикамерни профили система „Profilink“, серия „Premium“ ITT-08.44 25.11.2008 г. Валиден
60 „Профилинк“ ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец с PVC трикамерни профили система „Profilink“, серия „Ultra“ ITT-08.43 25.11.2008 г. Валиден
61 „Профилинк“ ООД 1158402214 гр. Пловдив гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 45-55 Прозорец с PVC четирикамерни профили система „Profilink“, серия „Classic“ ITT-08.48 25.11.2008 г. Валиден
62 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK Light ITT-08.54 21.12.2008 г. Валиден
63 Isomat, S.A. 900009096 Гърция 17 th km Thessaloniki – Ag. Athanasios – Greece Adhesive for ceramic tiles Isomat AK Rapid ITT-08.53 29.12.2008 г. Валиден
nisiAdminРегистър на издадените протоколи по реда на част втора от НСИСОССП и Регламент (ЕС) № 305/2011