Регистър на издадените сертификати по реда на част втора от НСИСОССП и Регламент (ЕС) № 305/2011 от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 31.1.2018 г.
Разрешение № CPD 10 – NB 2032 от 14.04.2008 г. с разширения № 1 от 20.7.2009 г., № 2 от 7.6.2010 г., № 3 от 29.8.2011 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, Полето 6 Завод за сухи строителни смеси, гр. Костинброд, обл. София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69А 07.01.2013 г. Валиден
2 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Съставни елементи на комплекти (системи) тип “CHPL1 64*64” и тип “CHPL2 64*128” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPD-12.13 18.01.2013 г. Невалиден 04.04.2014 г. Преиздаден
3 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Производствен цех, гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof и Hipertec wall, Siscotek wall, Superwall HF 2032-CPD-11.25А 25.01.2013 г. Невалиден 11.12.2013 г. Преиздаден
4 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин 7“, ул. 705 № 12 ТСИ, с. Студена, общ. Перник, кариера Студена, у-к. „Хидрострой-2“ Добавъчни/скални материали 2032-CPD-12.12 28.01.2013 г. Невалиден 14.06.2013 г. Преиздаден
5 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин 7“, ул. 705 № 12 ТСИ, с. Студена, общ. Перник, кариера Студена, у-к. „Хидрострой-2“ Добавъчни/скални материали 2032-CPD-12.12А 14.06.2013 г. Невалиден 23.07.2014 г. Преиздаден
6 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPD-07.209A 17.06.2013 г. Невалиден 05.03.2014 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ 66 Цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.36 17.01.2012 г. Невалиден 27.11.2013 г. Преиздаден
2 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Производствен цех, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-08.41 27.01.2012 г. Невалиден 07.10.2013 г. Преиздаден
3 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата 2032-CPD-11.25 20.02.2012 г. Невалиден 25.01.2013 г. Преиздаден
4 „Перфикс“ ООД 201721674 гр. Перник, ул. „Одрин“ 3 к. Студена, у-к ГУСВ, общ. Перник Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-12.2 19.03.2012 г. Невалиден 15.07.2013 г.
5 „Кариера Студена“ ООД 130462647 гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ 281 м. Шумнатица, с. Студена Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-12.1 27.03.2012 г. Невалиден 26.11.2015 г.
6 Фабрика „Карпош“ АД Р.Македония, гр. Скопие, ул. „Пролетерска“ 28 Производствена база, Р. Македония, гр. Скопие, ул. „Пролетерска“ 28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-09.72А 21.04.2012 г. Невалиден 21.02.2014 г. Преиздаден
7 „Евробент“ ООД 175294620 гр. София, ул. „Андрей Германов“ 11 Производствено предприятие, гр. София, ул. „Андрей Германов“ 11 Геосинтетична бентонитова мембрана (преграда) „ИЗОБЕНТ“ 2032-CPD-09.1А 04.05.2012 г. Невалиден 03.04.2014 г.
8 „Адинг“ АД Р.Македония, гр. Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Фабрика, Р.Македония, гр. Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40А 08.05.2012 г. Невалиден 20.11.2012 г. Преиздаден
9 „Реликс вибро“ АД 130785312 София, ж.к. „Фондови жилиоща“, бл. 211А Завод за готови бетонни изделия „Студена“, с. Студена, общ. Перник Бетонни блокове за зидария тип „Рустик блок“ с размери 452/200/300 mm 2032-CPD-11.27 18.06.2012 г. Невалиден 03.04.2013 г.
10 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр. Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPD-08.11А 28.08.2012 г. Невалиден 28.11.2014 г. Преиздаден
11 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр. Сандански, ул. „Скопие“ 26 ТМСИ на „Рок-2005“ ООД Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-08.71A 28.08.2012 г. Невалиден 9/11/2017 Преиздаден
12 ФЦЦ Конструксион – клон България 1175276298 гр. София, ул. „Бачо Киро“ 39 Производствена база, гр. Видин, Свободна безмитна зона Предварителнп изготвени стоманобетонни греди за мостове 2032-CPD-02.3 17.09.2012 г. Невалиден 08.10.2013 г.
13 „Адинг“ АД Р.Македония, гр. Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Фабрика, Р.Македония, гр. Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Химични добавки за бетон и разтвор 2032-CPD-08.40В 20.11.2012 г. Невалиден 15.12.2014 г. Преиздаден
14 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPD-10.11A 27.11.2012 г. Невалиден 17.01.2014 г. Преиздаден
15 „Аргент“ АД 83159762 гр. София, ул. „Подуево“ 10, вх.В Кариера Студена, у-к „Хидрострой-1“, с. Студена, обл. Перник Добавъчни (скални) материали 07-CPD-12.10 27.11.2012 г. Невалиден 04.06.2015 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „ГБС Варна“ АД 130087211 гр. Варна Производствен цех, гр.Варна, Западна пром.зона Суха смес за лепило за зидане с газобетонни иглинени блокове „Унидев Г“ 2032-CPD-08.27 27.01.2011 г. Валиден
2 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69 08.02.2011 г. Невалиден 28.11.2011 г. Преиздаден
3 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, ул. „Индустриална“ Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и повърхностни покрития, несвързани и хидравлично смеси 2032-CPD-08.23 16.02.2011 г. Невалиден 21.02.2014 г. Преиздаден
4 „Аргент“ АД 831597462 гр. София ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни и скални материали 2032-CPD-10.23 23.03.2011 г. Невалиден 04.06.2015 г.
5 „Хидроминерал“ ООД 17519451 гр. София ТСИ, кариера к.Студена Скални материали 2032-CPD-10.10 23.03.2011 г. Невалиден 25.02.2013 г.
6 „Адинг“ АД Р.Македония Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции „Ексмал 4“ и „Репаратур Малтер Ф2“ 2032-CPD-11.5 31.05.2011 г. Невалиден 16.12.2014 г. Преиздаден
7 „Топливо 4“ ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPD-10.24 31.05.2011 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
8 „Топливо 4“ ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPD-10.25 31.05.2011 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
9 „Юпитер 05“ ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPD-10.9 31.05.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
10 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H1W5-JGR Н2W4“ 2032-CPD-11.10 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
11 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail H1W5-JBR H1W5“ 2032-CPD-11.11 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
12 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Center Guard Rail H1W6-JCGR N2W6“ 2032-CPD-11.12 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
13 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail H2W4-JBR H2W4“ 2032-CPD-11.13 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
14 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H2W4-JGR H2W4“ 2032-CPD-11.14 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
15 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Center Guard Rail H2W4-JCGR H2W4“ 2032-CPD-11.15 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
16 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H2W6-JCGR H2W6“ 2032-CPD-11.16 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
17 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail N2W4-JGBR H4bW6“ 2032-CPD-11.17 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
18 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W4-JGR N2W4“ 2032-CPD-11.6 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
19 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W5-JGR N2W5“ 2032-CPD-11.7 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
20 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W3-JGR N2W3“ 2032-CPD-11.8 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
21 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив Производствена беза на „Юпитер 05“ ООД, Околовръстен път, кв.Коматево Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N1W5-JGR Н1W5“ 2032-CPD-11.9 06.06.2011 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
22 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен,
ул. „Гривнишко шосе“ 1
„Метекно България“ АД, гр.Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки „Glamet G4“ 2032-CPD-10.17 22.07.2011 г. Невалиден 11.12.2013 г. Преиздаден
23 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул. „Траян Танев“ 97 Суха смес за лепило за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли за камини 2032-CPD-08.65 10.08.2011 г. Невалиден 09.04.2014 г. Преиздаден
24 „Корпорация Топливо“ АД 131573846 гр. София, ул. „Хайдушка гора“38 Производствен цех на „Рьофикс“ ЕООД, гр.Септември Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPD-09.60 29.08.2011 г. Невалиден 19.11.2012 г.
25 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-08.41 12.09.2011 г. Невалиден 27.01.2012 г. Преиздаден
26 „Арсан Каучук“ АД Турция Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Еластомерни лагери тип „В“ 2032-CPD-11.18 15.09.2011 г. Невалиден 08.05.2014 г. Преиздаден
27 „Нонвотекс“ АД 000622109 гр. София, бул.“Рожен“80 Производствени цехове, гр.София, бул.“Рожен“ 80 Геотекстил „Геомат“ и „Геодрейн“ 2032-CPD-07.233 30.09.2011 г. Невалиден 27.01.2014 г. Преиздаден
28 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 21.10.2011 г. Невалиден 24.08.2015 г. Преиздаден
29 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр. Костинброд, обл.София гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPD-09.69 28.11.2011 г. Невалиден 07.01.2013 г. Преиздаден
30 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Суха смес за разтвор за зидане с газобетонни блокове Isomat AK-block grey 2032-CPD-11.24 23.12.2011 г. Невалиден 11.09.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София Производствен цех на фирмата, гр.София, ул. „траян Танев“ 97 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.65 19.02.2010 г. Невалиден 10.08.2011 г. Преиздаден
2 „Омега“ ООД 831738475 гр. София Завод за производство на тръби и профили, гр.София, ул.“Нешо Бончев“ 26 Стоманени, електрозаварени, студенодеформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.50 26.02.2010 г. Валиден
3 „Елити“ ООД 122008449 гр. Самоков ТМСИ, гр.Самоков, местност „Татарски брод“ Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-08.69 24.03.2010 г. Невалиден 13.06.2014 г.
4 „Технокорект“ ЕООД 102255591 гр. Бургас Производствен цех, гр. Бургас, ул. „Транспортна“ ЦСС Суха смес за лепило за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-09.88 15.04.2010 г. Невалиден 18.06.2014 г.
5 „ЖИТИ“ АД 827183411 гр. Русе Завод на „Жити“ АД, гр.Русе Стоманени влакна за армиране на бетон, група І, деформирани, тип „ZS/N, 1,00×50 mm“ 2032-CPD-09.65 01.06.2010 г. Валиден
6 „Устра-Бетон“ ООД 108563496 гр. Кърджали ТМСИ, гр.Кърджали, кариера „Сушево“, спирка Джебел на 8 km от гр.Кърджали Добавъчни материали за бетони и разтвори 2032-CPD-08.38 25.06.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г.
7 „Корпорация Топливо“ АД 131573846 гр. София Производствен цех, гр.Батановци, общ.Перник Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-09.60 01.07.2010 г. Невалиден 29.08.2011 г. Преиздаден
8 „Юпитер 05“ ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPD-10.9 05.07.2010 г. Невалиден 31.05.2011 г. Преиздаден
9 „Лакпром“ АД 831900750 гр. София Производствен цех, с.Световрачане, ул.“Синчец“16 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове „Лакол-Бетон“ и „Лакол-Зидария“ 2032-CPD-10.7 27.07.2010 г. Невалиден 19.11.2012 г.
10 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция Производствен цех,, Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPD-10.11 27.07.2010 г. Невалиден 27.11.2012 г. Преиздаден
11 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр.Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPD-08.11 12.08.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г. Преиздаден
12 „Рок-2005“ ООД 101678624 гр. Сандански, ул. „Скопие“ 26 ТМСИ на „Рок-2005“ ООД Добавъчни (скални) материали 2032-CPD-08.71 25.08.2010 г. Невалиден 28.08.2012 г. Преиздаден
13 „Стоун 2002“ ООД 130790423 гр. Сандански ТМСИ , гр.Сандански, м.Стара гара Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.73 02.09.2010 г. Невалиден 12.12.2016 г. Преиздаден
14 „Мултиимпекс“ ООД 1100199950 гр. Троян Цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси с лепила за зидане с глинени, газобетонни и огнеупорни блокове 2032-CPD-08.36 15.09.2010 г. Невалиден 17.01.2012 г. Преиздаден
15 „Меганефт“ ООД 130874782 гр. София МСИ на устието на р.Мелнишка, вливаща се в р.Струма, гр.Петрич Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.10 15.09.2010 г. Невалиден 19.12.2014 г.
16 „ЗСК Девня“ АД 103148230 гр. Девня ТМСИ, с.Дюлино,обл. Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.32 12.10.2010 г. Невалиден 05.10.2017 г.
17 „ЗСК Девня“ АД 103148230 гр. Девня ППИ, гр.Провадия, обл.Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.33 12.10.2010 г. Невалиден 27.11.2017 г. Преиздаден
18 „ЗСК Девня“ АД 103148230 гр. Девня с.Ветрино, обл.Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.34 12.10.2010 г. Невалиден 05.10.2017 г.
19 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен „Метекно България“ АД, гр.Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки „Glamet G4“ 2032-CPD-10.17 11.11.2010 г. Невалиден 22.07.2011 г. Преиздаден
20 „ДЛВС – Огняново“ АД 130420961 с. Огняново,
общ. Елин Пелин
ТМСИ до яз.Искър, общ. Елин Пелин Добавъчни материали за бетони и разтвори 2032-CPD-08.72 17.11.2010 г. Невалиден 05.11.2014 г.
21 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник ТСИ, кариера Студена, с.Студена, общ.Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 25.11.2010 г. Невалиден 21.10.2011 г. Преиздаден
22 „Юпитер 05“ ООД 115578467 гр. Пловдив Производствена база, гр.Пловдив Стоманени предпазни огради „SGR H2“ 2032-CPD-10.20 22.12.2010 г. Невалиден 01.07.2014 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Колор 93 МС“ ООД 122022961 Сливница Производствен цех, гр.Сливница, ул.“Хан Крум“ 33 Суха смес за лепило за зидане н агазобетонни блокове „К3“ 2032-CPD-06.6 08.01.2009 г. Невалиден 04.02.2013 г.
2 „Стром 21“ ООД 121858957 София София Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CDP-08.65 22.01.2009 г. Невалиден 19.02.2010 г. Преиздаден
3 „Елити“ ООД 122008449 Самоков ТМСИ, гр.Самоков, местност „Татарски брод“ Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.69 26.01.2009 г. Невалиден 16.03.2009 г.
4 „Мултиимпекс“ ООД 1100199950 Троян Производствен цех, с.Орешак, общ.Троян Суха смес за лепило за зидане „Титанол“ 2032-CDP-08.60 27.01.2009 г. Валиден
5 „Жити“ АД 827183411 Русе Завод на „Жити“ АД, гр.Русе Тел стоманен за заваряване 2032-CPD-08.64 30.01.2009 г. Валиден Временно спрян от 18.1.2013 г. до 27.01.2014 г.
6 „Екотехнолоджи“ ООД 131021207 София Производствено предприятие, гр.София, ул. „Андрей Германов“ 11 Геосинтетична бентонитова мембрана (преграда) „ИЗОБЕНТ“ 2032-CPD-09.1 16.02.2009 г. Невалиден 04.05.2012 г. Преиздаден
7 „Пами-2006“ ООД 104667845 В.Търново Производствен цех, гр.Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ 71 Суха смес за лепило за зидане с глинени блокове 2032-CDP-08.68 17.02.2009 г. Невалиден 29.12.2009 г.
8 „Юта“ АД 827238425 Русе Производствен цех, гр.Русе, бул.“трети март“40 Геотекстил „Геотекс 260.01“, „Геотекс 300.01“ и „Геотекс 500.01“ 2032-CPD-08.35 10.03.2009 г. Невалиден 25.03.2014 г. Преиздаден
9 „Хидроминерал“ ООД 175129451 София Кариера „Студена“ Добавъчни материали за бетон, строителни разтвори и пътни настилки, фр. 4/16, 16/22; 40/120; 0/40 2032-CPD-09.23 30.04.2009 г. Невалиден 17.05.2010 г.
10 „Просал Тюбс“ АД 113580668 Перник Завод за производство на тръби, гр.Перник, ул. „Владайско въстание“ 1 Стоманени електрозаварени студенодеформирани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.37 30.05.2009 г. Валиден
11 „Благоустройствени строежи“ ЕООД 130517271 София ТСИ, находище „Студена“, у-к „Благоустройствени строежи“, с. Студена, обл. Перник Добавъчни материали 2032-CPD-09.55 02.06.2009 г. Невалиден 21.10.2010 г.
12 Temа Technologies materials s.r.l Италия Factory E, София, ул.“Андрей Германов“ 11 Waterproofing bentonite membrane (GBR-C) Barrier Bento 2032-CPD-09.62 12.08.2009 г. Невалиден 15.11.2010 г.
13 „Адинг“ АД Р.Македония Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 09.09.2009 г. Невалиден 23.12.2009 г. Преиздаден
14 „Мултиимпекс“ ООД 1100199950 Троян Производствен цех, с.Орешак, общ.Троян Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-08.36 03.10.2009 г. Невалиден 15.09.2010 г. Преиздаден
15 „Сен Гобен Констръкшън продъктс България“ ЕООД 131234803 Костинброд Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд Сухи смеси за разтвор за зидане 2032-CPD-09.69 26.10.2009 г. Невалиден 08.02.2011 г. Преиздаден
16 „Билмат“ ООД 127008008 Шумен Производствен цех, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPD-08.21 15.11.2009 г. Невалиден 25.11.2013 г. Преиздаден
17 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 Перник Кариера „Студена“ Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPD-09.79 17.11.2009 г. Невалиден 25.11.2010 г. Преиздаден
18 ЕТ „Милен Великов“ 117071412 Русе Производствен цех, гр.Русе, кв.Долапите, стопански двор Калциево варово тесто – CL 70 2032-CPD-09.59 07.12.2009 г. Невалиден 11.10.2012 г.
19 Фабрика „Карпош“ АД Р.Македония Производствена база, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Пролетерска“ 28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-09.72 22.12.2009 г. Невалиден 21.04.2012 г. Преиздаден
20 ЕТ „Милен Великов“ 117071412 Русе кариера р.Дунав, канала на ов. „Люляка“, гр. Русе Естествен речен пясък – фракция 0/2 mm 2032-CPD-09.86 23.12.2009 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
21 „Адинг“ АД Р.Македония Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ б.б. Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 23.12.2009 г. Невалиден 08.05.2012 г. Преиздаден
22 „Монолит София“ АД 135226950 София к.Писарево Добавъчни материали материали за бетон 2032-CPD-09.81 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
23 „Монолит София“ АД 135226950 София к.Пелишат Добавъчни (скални) материали материали за бетон и пътни настилки 2032-CPD-09.84 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
24 „Монолит София“ АД 135226950 София к.Идилево Добавъчни (склани) материали за бетон и пътни настилки 2032-CPD-09.85 28.12.2009 г. Невалиден 17.12.2014 г. Преиздаден
25 „ЗСКИ“ ЕООД 104505175 Свищов Производствена база, гр.Свищов, ул. „Отец Паисий” № 7 Стоманобетонни стълбове 2032-CPD-08.44 29.12.2009 г. Невалиден 28.05.2012 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Бонд 2005“ ЕООД 130492786 гр. София Производствен цех, гр.Батановци, обл.Перник, цех РМЦ Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове „Зидабонд“ 2032-CPD-04.282 12.05.2008 г. Невалиден 02.05.2011 г.
2 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр. София Изола Петров ЕООД, гр.София, кв.Чепинци, ул.“Стара планина“ 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPD-07.209 03.06.2008 г. Невалиден 17.06.2013 г. Преиздаден
3 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, Индустриална зона Естествени добавъчни материали за бетон и разтвор 2032-CPD-08.23 12.06.2008 г. Невалиден 08.12.2008 г. Преиздаден
4 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София гр. София Суха смес за лепило за зидане с глинени блокове „Baumaster“ и „Baumaster – зидарски разтвор“ 2032-CDP-08.26 20.06.2008 г. Невалиден 10.07.2008 г.
5 „Адинг“ АД Р Македония Р Македония Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 30.06.2008 г. Невалиден 18.12.2008 г. Преиздаден
6 „Адинг“ АД Р Македония Р Македония Химични добавки за бетон 2032-CPD-08.40 01.07.2008 г. Невалиден 09.09.2009 г. Преиздаден
7 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр. Велико Търново, ул. „Хр.Ботев“ 88 Геотекстил 20, 30, 40, 50, 80 2032-CPD-08.11 02.07.2008 г. Невалиден 12.08.2010 г. Преиздаден
8 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен Производствен цех, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Суха смес за зидане с газобетонни блокове 2032-CPD-08.21 03.07.2008 г. Невалиден 15.11.2009 г. Преиздаден
9 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен Производствен цех, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Суха смес за лепило за зидане 2032-CPD-08.22 04.07.2008 г. Невалиден 15.11.2009 г. Преиздаден
10 „БУЛ КОЛ“ЕООД 124071261 гр. Варна Варна Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPD-08.61 05.07.2008 г. Валиден
11 „ГБС-Варна“ АД 130087211 гр. Варна Производствен цех, гр. Варна, Западна промишлена зона Суха смес за лепило за зидане с газобетонни блокове „Унидев Г“ 2032-CPD-08.27 06.07.2008 г. Невалиден 27.01.2011 г. Преиздаден
12 „ДЛВС – Огняново“ АД 130420961 гр. Огняново МСИ до яз. Огняново, общ. Елин Пелин Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.72 07.07.2008 г. Невалиден 17.11.2010 г. Преиздаден
13 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр. Девня ТМСИ, с. Дюлино, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.32 08.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
14 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр. Девня ППИ, гр. Провадия, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.33 09.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
15 „ЗСК-Девня“ АД 103148230 гр. Девня ТСИ, с. Ветрино, обл. Варна Естествени добавъчни материали 2032-CPD-08.34 10.07.2008 г. Невалиден 12.10.2010 г. Преиздаден
16 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе Производствен цех, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за лепила за зидане 2032-CPD-08.41 12.07.2008 г. Невалиден 12.09.2011 г. Преиздаден
17 „Меганефт“ ООД 130874782 гр. София МСИ на устието на р.Мелнишка, вливаща се в р. Струма, гр. Петрич Естествени добавъчни материали за бетон 2032-CPD-08.10 13.07.2008 г. Невалиден 15.09.2010 г. Преиздаден
18 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян гр. Троян Суха смес за лепило за зидане с глинени тухли „Bricol“ 2032-CPD-08.36 14.07.2008 г. Невалиден 03.10.2009 г. Преиздаден
19 „Нон Во Текс“ АД 000622109 гр. София Производствен цех, гр.София, бул.“Рожен“ 80 Геотекстил „Геомат“ и „Геодрейн“ 2032-CPD-07.233 15.07.2008 г. Невалиден 30.09.2011 г. Преиздаден
20 „Омега“ ООД 831738475 гр. София гр. София Стоманени електрозаварени, студеноформувани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.50 16.07.2008 г. Невалиден 26.02.2010 г. Преиздаден
21 „Просал Тюбс“ ЕАД 113580668 гр. Перник гр. Перник Стоманени електрозаварени, студеноформувани кухи профили с кръгло, квадратно и правоъгълно сечение 2032-CPD-08.37 19.07.2008 г. Невалиден 30.05.2009 г. Преиздаден
22 „Устра-Бетон“ ЕООД 108563416 гр. Кърджали ТМСИ, гр.Кърджали, кариера „Сушево“ Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и други транспортни площи и за несвързани и хидравлично свързани материали за строителни съоръжения и пътното строителство 2032-CPD-08.38 21.07.2008 г. Невалиден 25.06.2010 г. Преиздаден
23 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр. Силистра ТМСИ, гр. Силистра, Индустриална зона Естествени добавъчни материали за бетон, разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, самолетни писти и повърхностни покрития, несвързани и хидравлично смеси 2032-CPD-08.23 08.12.2008 г. Невалиден 16.02.2011 г. Преиздаден
nisiAdminРегистър на издадените сертификати по реда на част втора от НСИСОССП и Регламент (ЕС) № 305/2011