Регистър на издадените протоколи по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 31.01.2018 г.
Разрешение № CPR 11 – NB 2032 от 02.12.2014 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Ленокс груп“ ЕООД 201773518 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Алуминиев прозорец с прекъснат термомост „Lenox LК 36“ PTD-16.30 06.01.2017 г.
2 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW1000 White (C1E) PTD-16.34 10.03.2017 г.
3 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW1000 Grey (C1E) PTD-16.35 10.03.2017 г.
4 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW1100 White (C1TE) PTD-16.36 10.03.2017 г.
5 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW1000 Grey (C1TE) PTD-16.37 10.03.2017 г.
6 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за плочки DW2000 White (C2E) PTD-16.38 10.03.2017 г.
7 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW2000 Grey (C2E) PTD-16.39 10.03.2017 г.
8 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Klebemortel 2,5 Grey (C2TE) PTD-16.40 10.03.2017 г.
9 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW3000 Grey (C2TSE1) PTD-16.41 10.03.2017 г.
10 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Urban 40 Grey (C2TSE2) PTD-16.42 10.03.2017 г.
11 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW2200 Rapid (C2F) PTD-16.43 10.03.2017 г.
12 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW5000 D2TE PTD-16.44 10.03.2017 г.
13 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW7000 Epoxy R2T PTD-16.45 10.03.2017 г.
14 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Marmoflex C2TE PTD-16.46 10.03.2017 г.
15 „Алумапласт ЖТГ“ ЕООД 102816797 гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.72, ет.3, ап.14 гр.Бургас, Южна промишлена зона Фасадна система „СW50“ за стандартна и структурна фасада PTD-16.47 17.03.2017 г.
16 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 99 White PTD-17.1 29.03.2017 г.
17 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 77 White PTD-17.2 29.03.2017 г.
18 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion Plus White PTD-17.3 29.03.2017 г.
19 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 55 White PTD-17.4 29.03.2017 г.
20 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 99 Grey PTD-17.5 29.03.2017 г.
21 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 77 Grey PTD-17.6 29.03.2017 г.
22 Dast Sh.a Construction materials-Coating Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Dast Sh.a Construction materials-Coating,Autostrada Tirane-Durres, km30, Durres, Albania Лепило за керамични плочки DW Conexion 55 Grey PTD-17.7 29.03.2017 г.
23 Виас ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А гр.Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А Прозорец от PVC профили „Vivaplast“, серия 8700 PTD-17.8 30.05.2017 г.
24 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армирани комбинирани щурцове (тухлени елементи+стоманобетон) Fortem с размери 1000/117/75 mm; 2000/117/75 mm; 3000/117/75 mm PTD-17.11 25.04.2017 г.
25 Adda Byggkjemi AS NR 968272551 Graterudveien 26, 3036, Dramen Graterudveien 26, 3036, Dramen Лепило за керамични плочки Adda Lettlim PTD-17.12 15.05.2017 г.
26 Adda Byggkjemi AS NR 968272551 Graterudveien 26, 3036, Dramen Graterudveien 26, 3036, Dramen Лепило за керамични плочки Adda Lettlim PTD-17.13 15.05.2017 г.
27 „Инжстандарт“ ООД 175335889 гр.София, ул. „Клокотница“ №29, ет.4,офис 407 На място на строежа Стоманобетонни отводнителни канали ЕКТ 200/50, тип I, клас В PTD-17.14 18.05.2017 г.
28 Superstone L.L.C. RO 16454585 Popesti Leordeni, Belt Highway, 77, Ilfov County, Romania Popesti Leordeni, Belt Highway, 77, Ilfov County, Romania Бетонни отводнителни канали и покрития PTD-17.15 29.05.2017 г.
29 „Мони 83“ ООД 115886496 с.Богдан, обл.Пловдив, ул. „Шеста“ №2 с.Богдан, Промишлена зона Монтажни конзоли за климатици модел SA 01 360/430×1,5 mm с товароносимост на комплекта 35 kg PTD-17.16 17.05.2017 г.
30 „Мони 83“ ООД 115886496 с.Богдан, обл.Пловдив, ул. „Шеста“ №2 с.Богдан, Промишлена зона Монтажни конзоли за климатици модел SA 13 400/500×2,0 mm с товароносимост на комплекта 40 kg PTD-17.17 17.05.2017 г.
31 „Мони 83“ ООД 115886496 с.Богдан, обл.Пловдив, ул. „Шеста“ №2 с.Богдан, Промишлена зона Монтажни конзоли за климатици модел SA 21 500/600×2,5 mm с товароносимост на комплекта 120 kg PTD-17.18 17.05.2017 г.
32 „Мони 83“ ООД 115886496 с.Богдан, обл.Пловдив, ул. „Шеста“ №2 с.Богдан, Промишлена зона Монтажни конзоли за климатици модел SA 23 500/500×3,0 mm с товароносимост на комплекта 160 kg PTD-17.19 17.05.2017 г.
33 Nicolaides&kountouris Metal Company Ltd. Platonos Str., 2200 geri Industrial Area – Nicosia, Cyprus Factory of Nicolaides&kountouris Metal Company Ltd., Platonos Str., 2200 geri Industrial Area – Nicosia, Cyprus Твърда пенополиуретанова пяна NK Thermocool PTD-17.20 14.07.2017 г.
34 „Инжстандарт“ ООД 175335889 гр.София, ул. „Клокотница“ №29, ет.4,офис 407 На място на строежа Отводнителни канали от стоманобетон ЕКТ 200/30, тип I, клас В PTD-17.21 27.06.2017 г.
35 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 4000х215х215 PTD-17.22 10.08.2017 г.
36 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 4000х215х100 PTD-17.23 10.08.2017 г.
37 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 3000х215х215 PTD-17.24 10.08.2017 г.
38 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 3000х215х100 PTD-17.25 10.08.2017 г.
39 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 2500х215х215 PTD-17.26 10.08.2017 г.
40 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 2500х215х100 PTD-17.27 10.08.2017 г.
41 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц1500х215х215 PTD-17.28 10.08.2017 г.
42 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 1500х215х100 PTD-17.29 10.08.2017 г.
43 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 3000х140х140 PTD-17.30 10.08.2017 г.
44 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 2000х140х140 PTD-17.31 10.08.2017 г.
45 Double L Concrete 404751 Callaighstown, Rathcoole, Co.Dublin, D24AFFD0 Щурц 1000х140х140 PTD-17.32 10.08.2017 г.
46 Superstone L.L.C. RO 16454585 Popesti Leordeni, Belt Highway, 77, Ilfov County, Romania Popesti Leordeni, Belt Highway, 77, Ilfov County, Romania Бетонни отводнителни канали и покрития PTD-17.33 30.08.2017 г.
47 „Фил глас“ ЕООД 202451884 гр.Стара Загора, ул. Арх.Хр.димов“ гр.Стара Загора,кв. Индустриален, завод „Мебел“ Прозорец от PVC профили – еднокрил, неотваряем PTD-17.34 31.07.2017 г.
48 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамични плочки UltraFix Extra PTD-17.35 21.08.2017 г.
49 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамичниплочки UltraFix Flex/grey PTD-17.36 21.08.2017 г.
50 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамични плочки UltraFix Flex/white PTD-17.37 21.08.2017 г.
51 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамичниплочки UltraFix Light PTD-17.38 21.08.2017 г.
52 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамичниплочки UltraFix Rapid PTD-17.39 21.08.2017 г.
53 CRALUX BVBA Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Лепило за керамични плочки UltraFix Acrylic PTD-17.40 21.08.2017 г.
54 „Валнит“ ЕООД 202516761 ж.к. „Хаджи Димитър“ бл.21, вх.А, ап.6 гр.Гулянци, ул. „патриарх Евтимий“ Монтажни единични L конзоли за вентилируеми фасади S 100 PTD-17.41 03.10.2017 г.
55 „Валнит“ ЕООД 202516761 ж.к. „Хаджи Димитър“ бл.21, вх.А, ап.6 гр.Гулянци, ул. „патриарх Евтимий“ Монтажни единични L конзоли за вентилируеми фасади S 125 PTD-17.42 03.10.2017 г.
56 „Валнит“ ЕООД 202516761 ж.к. „Хаджи Димитър“ бл.21, вх.А, ап.6 гр.Гулянци, ул. „патриарх Евтимий“ Монтажни единични L конзоли за вентилируеми фасади S 150 PTD-17.43 03.10.2017 г.
57 „Валнит“ ЕООД 202516761 ж.к. „Хаджи Димитър“ бл.21, вх.А, ап.6 гр.Гулянци, ул. „патриарх Евтимий“ Монтажни единични L конзоли за вентилируеми фасади S 180 PTD-17.44 03.10.2017 г.
58 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 1250x117x75 PTD-17.45 03.10.2017 г.
59 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 1500x117x75 PTD-17.46 03.10.2017 г.
60 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 1750x117x75 PTD-17.47 03.10.2017 г.
61 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 2250x117x75 PTD-17.48 03.10.2017 г.
62 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 2500x117x75 PTD-17.49 03.10.2017 г.
63 DVI production SRL 36569865 4 Soroca street, Block C3, etaj 1, Ap.4, Targovoste, Romania Mija industrial park, DN 72, IL Caragiale, Dambovita Country, Romania Армиран комбиниран щурц (тухлени елементи +стоманобетон) Fortem с размери 2750x117x75 PTD-17.50 03.10.2017 г.
64 „Профилинк“ ООД 115840214 гр.Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 55 гр.Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 55 Прозорец от профили „Profilink Premium“, Серия „Premium R“ PTD-17.51 10.11.2017 г.
65 Thermopol LTD CY 10043335B Axarnon Street Ipsonas Industry Limassol, P.O.Box 55256, 3820 Cyprus Thermopol LTD, Axarnon Street Ipsonas Industry Limassol, P.O.Box 55256, 3820 Cyprus Expanded polystyrene type „‘EPS 80“ PTD-17.52 16.11.2017 г.
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Виас“ ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, плъзгаща система S28 ITT-15.30 06.01.2016 г. Валиден
2 „Виас“ ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, отваряема система 038 ITT-15.29 15.01.2016 г. Валиден
3 „Виас“ ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А Фасадна система 50mm CW50 от алуминиеви профили система Viva Aluminium System ITT-15.27 25.01.2016 г. Валиден
4 „Виас“ ЕООД 127029365 гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А гр.Шумен, бул. ‘Ришки проход“ №68А Прозорец от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термичен мост TBO55 ITT-15.28 28.01.2016 г. Валиден
5 „Реко продъкшън“ ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. „Равнец“ №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Отводнителни канали от полимеркомпозит 140/125/1000 mm, клас D400, тип I ITT-16.2 08.02.2016 г. Валиден
6 „Реко продъкшън“ ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. „Равнец“ №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Решетки от полимеркомпозит за отводнителни канали 145/500 mm, клас В125 ITT-16.3 08.02.2016 г. Валиден
7 „Реко продъкшън“ ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. „Равнец“ №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Решетки от полимеркомпозит за отводнителни канали 145/500 mm, клас С250 ITT-16.4 08.02.2016 г. Валиден
8 „Реко продъкшън“ ООД 203877330 гр.Нови Искър, ул. „Равнец“ №27 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Решеткаи от полимеркомпозит за отводнителни канали 145/500 mm, клас D400 ITT-16.5 08.02.2016 г. Валиден
9 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А Прозорец от алуминиеви профили Viva Aluminium System, отваряема система 038 ITT-16.5Д 22.02.2016 г. Валиден
10 „Ес Би Ай Груп“ ЕООД 175384270 гр.София,ж.к. „Надежда“-1 бл. 144, вх.Б с. Лесново, Стопански двор Ролетна врата, модел SBI_D86 с плътни ламели PTD-16.9 16.03.2016 г. Валиден
11 „Ес Би Ай Груп“ ЕООД 175384270 гр.София,ж.к. „Надежда“-1 бл. 144, вх.Б с. Лесново, Стопански двор Ролетна врата, модел SBI_Liberty8 PTD-16.13 18.03.2016 г. Валиден
12 Thrakon Aeve Syngron Av. 130, 17671 Athens Thrakon Aeve, Neochori, GR-68200 Orestiada Флексово лепило за плочки Baustoff+Metall ITT-16.1 07.04.2016 г. Валиден
13 „Български строителни маркети 2006“ ООД 175082927 гр.София, бул. „България“ № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С1Т) Platino Light ITT-16.6 07.04.2016 г. Валиден
14 „Български строителни маркети 2006“ ООД 175082927 гр.София, бул. „България“ № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С2Т) Platino Mix ITT-16.7 07.04.2016 г. Валиден
15 „Български строителни маркети 2006“ ООД 175082927 гр.София, бул. „България“ № 98, сграда Астра, ет.8, оф.16 Производствена база, гр.Нови Искър,ул. „Стое Джурев“ № 1 Lепило за плочки с фибри (клас С2ТE) Platino Fleks ITT-16.8 07.04.2016 г. Валиден
16 „Ксела България“ ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. „Трети март“ № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x100 mm, 1500x250x100 mm, 1800x250x100 mm ITT-16.10 26.04.2016 г. Валиден
17 „Ксела България“ ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. „Трети март“ № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x125 mm, 1500x250x125mm, 1800x250x125 mm ITT-16.11 26.04.2016 г. Валиден
18 „Ксела България“ ЕООД 831561338 гр.София, Промишлена зона Кремиковци Фабрика, гр.Добрич,бул. „Трети март“ № 60 Щурцове от газобетон с търговко наименование ГБЩ 2,5-440 1200x250x150 mm, 1500x250x150mm, 1800x250x150 mm ITT-16.12 26.04.2016 г. Валиден
19 „Ролпласт“ ЕООД 130355595 гр.София,ж.к. „Надежда“-1 бл. 129, ет.7, ап.18 гр. Костинброд, ул. „Полето“ № 4 Прозорци от PVC профили система Rollplast standart 70, серия 70 mm PTD-16.14 10.05.2016 г. Валиден
20 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А Прозорец от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термомост ТВО 70 PTD-16.16 15.05.2016 г. Валиден
21 „Ролпласт“ ЕООД 130355595 гр.София,ж.к. „Надежда“-1 бл. 129, ет.7, ап.18 гр. Костинброд, ул. „Полето“ № 4 Прозорци от трислойни дървени профили, система Rollplast prestige 78, серия IV 78 mm PTD-16.15 16.05.2016 г. Валиден
22 „ВИАС“ ЕООД 127029365 гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А гр. Шумен, бул. „Ришки проход“ № 68А Врата от алуминиеви профили от отваряема система с прекъснат термомост ТВО 70 PTD-16.17 27.05.2016 г. Валиден
23 „БГ пласт 1“ ЕООД 200078036 гр.София, ж.к. „Дружба“, бл. 404 гр.София, Околовръстен път Монтажни конзолиза вентилируеми фасади с размери 160 mm PTD-16.20 16.06.2016 г. Валиден
24 „БГ пласт 1“ ЕООД 200078036 гр.София, ж.к. „Дружба“, бл. 404 гр.София, Околовръстен път Монтажни конзолиза вентилируеми фасади с размери 100 mm PTD-16.21 16.06.2016 г. Валиден
25 Dorofix Sh.p.k. Sankoc-Gllogoc, Kosove Sankoc-Gllogoc, Kosove Лепило за плочки Dorofix-454 Flexibel PTD-16.22 25.07.2016 г. Валиден
26 Dorofix Sh.p.k. Sankoc-Gllogoc, Kosove Sankoc-Gllogoc, Kosove Лепило за плочки Dorofix-425 Standard PTD-16.23 25.07.2016 г. Валиден
27 SC Symmetrica Slr. 24057977 Veresti, nr.27, Suceava, Румъния Fabrica Symetrica, Румъния Отводнителни канали 600/650/270 mm и покрития 490/300/1500 mm, тип I, клас D PTD-16.26 12.09.2016 г. Валиден
28 „Сен гобен констракшън продъкт България“ ЕООД 131234803 гр.Констинброд, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 гр.Констинброд, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ № 13 Лепило за керамични плочки за вътрешно приложение Dekrn Classic T PTD-16.25 14.09.2016 г. Валиден
29 „Алупласт ЖТГ“ЕООД 102816797 гр.Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.72, ет.3, ап.14 Производствена база, Южна промишлена зона Прозорец от алуминиеви профили PTD-16.24 29.09.2016 г. Валиден
30 Knauf Insulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи NaturBoard Pod Standard PTD-16.27 28.10.2016 г. Валиден
31 „Ленокс груп“ ЕООД 201773518 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Ленокс груп ЕООД, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бул.Освобождение 145 Алуминиев прозорец с прекъснат термомост „Lenox LT 60“ PTD-16.29 15.12.2016 г. Валиден
32 Knauf Insulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи Ventacusto PTD-16.28 22.12.2016 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Мони 83“ ООД 115886496 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA01 360/430×1,4 с максимална товароносимост на комплекта 35 kg ITT-15.1 27.02.2015 г. Валиден
2 „Мони 83“ ООД 115886496 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA13 400/450×2 с максимална товароносимост на комплекта 40 kg ITT-15.2 27.02.2015 г. Валиден
3 „Мони 83“ ООД 115886496 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 с. Богдан, ул. „Шеста“ № 2 Монтажни конзоли за климатици, модел SA20 450/600×2 с максимална товароносимост на комплекта 130 kg ITT-15.3 27.02.2015 г. Валиден
4 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. „железни врата“ № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки „Унидев стандарт“ ITT-15.4 27.03.2015 г. Валиден
5 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. „железни врата“ № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки „Унидев универсал“ ITT-15.5 27.03.2015 г. Валиден
6 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. „железни врата“ № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки „Унидев флекс“ ITT-15.6 27.03.2015 г. Валиден
7 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. „железни врата“ № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки „Унидев флекс (бял)“ ITT-15.7 27.03.2015 г. Валиден
8 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр.София, ул. „Луи Айер“ № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive-reinforsing morta for thermal insulation plates with fibres, white ITT-15.16 07.07.2015 г. Валиден
9 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр.София, ул. „Луи Айер“ № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive Mortar for thermal insulation plates with fibres ITT-15.17 07.07.2015 г. Валиден
10 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр.София, ул. „Луи Айер“ № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol Adhesive-reinforsing mortar for thermal insulation plates with fibres, grey ITT-15.18 07.07.2015 г. Валиден
11 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр.София, ул. „Луи Айер“ № 2, офис 3 гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за плочки Termo Wacol reinforsing mortar for thermal insulation plates with fibres ITT-15.19 07.07.2015 г. Валиден
12 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул. „железни врата“ № 24 Цех за сухи смеси, ЗПЗ Варна Лепило за керамични плочки „Унидев професионал“ ITT-15.9 17.08.2015 г. Валиден
13 „Глобус билд“ ЕООД 121453567 гр.София, ул.“Хайдушка гора“ № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-56 Flex ITT-15.13 07.09.2015 г. Валиден
14 „Глобус билд“ ЕООД 121453567 гр.София, ул.“Хайдушка гора“ № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-53 ITT-15.14 07.09.2015 г. Валиден
15 „Глобус билд“ ЕООД 121453567 гр.София, ул.“Хайдушка гора“ № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Лепило за керамични плочки Globus G1-Zero ITT-15.15 07.09.2015 г. Валиден
16 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (1250x125x240) mm ITT-15.20 28.09.2015 г. Валиден
17 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (1875x125x240) mm ITT-15.21 28.09.2015 г. Валиден
18 S.C. Celco S.A. RO1891328 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Romania, Constanta County, Constanta, Industriala Street, No 5 Щурц тип 1 (2500x125x240) mm ITT-15.22 28.09.2015 г. Валиден
19 „ЕТЕМ България“ АД 115252741 гр.София, бул. „Илиенци“ № 119А Производствен цех, гр.София, бул. „Илиенци“ № 119А Фасаден панел Corian с вентилируема окачена фасада система Forte Light ITT-15.23 05.10.2015 г. Валиден
20 „ЕТЕМ България“ АД 115252741 гр.София, бул. „Илиенци“ № 119А Производствен цех, гр.София, бул. „Илиенци“ № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Lamella – екструдиран алуминиев фасаден панел ITT-14.26 05.10.2015 г. Валиден
21 Hauraton GmbH&Co.Kg DE144006822 Werkstrasse 13, 76437, Rastatt, Germany Производствена база на Hauraton GmbH&Co.Kg, Унгария Отводнителни канали от стоманобетон Omega Slotted Channel ITT-15.24 21.12.2015 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Фригопан“ ООД 115625336 с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Гагарин“ (извън регулация) № 1а с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Гагарин“ (извън регулация) № 1а Отваряема врата за промишлени и търговски сгради ITT-13.52 07.01.2014 г. Валиден
2 „Тера стар“ ООД 130573544 гр. София, ж.к. „Дианабад“ бл. 38, вх. Г, ап. 80 Цех за сухи смеси, с.Кривина Циментово лепило за керамични и каменни облицовки „Тера стар ТС C2T-22 флекс“ ITT-13.49 15.01.2014 г. Валиден
3 „Фригопан“ ООД 115625336 с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Гагарин“ (извън регулация) № 1а с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, ул. „Гагарин“ (извън регулация) № 1а Плъзгаща врата за промишлени и търговски сгради ITT-13.53 17.01.2014 г. Валиден
4 Ytong S.A – Thrakon mortars S.A. Greece, 130 Sygrou Avenue, 7th floor, 176 71 Athens Фабрика , Orestiada, Evros, Greece Лепило за плочки, клас R2T „VKW 145 Epoxy (SUPER EPOFLEX SP-40)“ ITT-13.51 11.02.2014 г. Валиден
5 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Extra White ITT-13.54 25.02.2014 г. Валиден
6 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Extra Grey ITT-13.55 25.02.2014 г. Валиден
7 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Flex White ITT-13.56 25.02.2014 г. Валиден
8 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Flex Grey ITT-13.57 25.02.2014 г. Валиден
9 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Super White ITT-13.58 25.02.2014 г. Валиден
10 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Super Grey ITT-13.59 25.02.2014 г. Валиден
11 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Special White ITT-13.60 25.02.2014 г. Валиден
12 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Olympus Elasticl White ITT-13.61 25.02.2014 г. Валиден
13 „Мажолик“ ЕООД 200179509 гр. Варна, ул. „Железни врата“ 24 Цех за сухи строителни смеси „Унидев“, гр.Варна, ЗПЗ, Крайезерен път Лепило за керамични плочки „Унидев Д“ ITT-13.47 17.03.2014 г. Валиден
14 „Марисан и Колев“ ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ №15 Сухо лепило за керамични плочки Kerafix Extra ITT-14.1 21.03.2014 г. Валиден
15 „Марисан и Колев“ ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ №15 Сухо лепило за керамични плочки Keraflex Extra ITT-14.2 21.03.2014 г. Валиден
16 „Марисан и Колев“ ЕООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ №15 Сухо лепило за керамични плочки Stroyfix & Glet ITT-14.3 21.03.2014 г. Валиден
17 Ytong S.A – Thrakon mortars S.A. Greece, 130 Sygrou Avenue, 7th floor, 176 71 Athens Фабрика, Orestiada, Evros, Greece Лепило за плочки, клас D2TE „VKW 142 Acryl (SUPER HPAKΛHΣ SP-11)“ ITT-13.50 25.04.2014 г. Валиден
18 „Вектор“ ООД 820115092 гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле Суха смес за лепило за керамични и каменни облицовки „Каменит“ ITT-14.4 09.05.2014 г. Валиден
19 „Вектор“ ООД 820115092 гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле гр. Троян, Промишлена зона Троянско поле Суха смес за лепило за керамични и каменни облицовки „М2“ ITT-14.5 09.05.2014 г. Валиден
20 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен, ул. „П.Кърджиев“ № 7А с. Хан Крум Гранитокол супер флекс ITT-14.6 17.07.2014 г. Валиден
21 Adda Byggklemi AS Graterudveien 26, N-3036 Drammen, Norway Graterudveien 26, N-3036 Drammen, Norway Циментово лепило за плочки SEMPOKS ITT-14.7 07.08.2014 г. Валиден
22 „Абис валео“ ЕООД 201851251 гр. Асеновград, област Пловдив, ул. „Илинден“ 37 Производствена база, с. Избегли, общ. Асеновград, обл. Пловдив Прозорец от термично прекъснати алуминиеви профили система „Valeo“, серия „Exellent 80“ ITT-14.8 23.09.2014 г. Валиден
23 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-30 ITT-14.14 06.10.2014 г. Валиден
24 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-31 ITT-14.15 06.10.2014 г. Валиден
25 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-40 ITT-14.16 06.10.2014 г. Валиден
26 Gemix sh.p.k. 30000 Kosovo Gemix sh.p.k, Peje, Kosovo Циментово лепило за керамични плочки Gemix GS-41 ITT-14.17 06.10.2014 г. Валиден
27 „Гомапласт М“ ООД 202596501 гр. София, ул. „Дукатска планина“ №7 гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 13 Гъвкави тръби, ленти и уплътнители от разпенен каучук ITT-14.9 12.11.2014 г. Валиден
28 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Universal ITT-14.21 07.12.2014 г. Валиден
29 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Standard, with fibres ITT-14.22 07.12.2014 г. Валиден
30 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Multi Flex white, with fibres ITT-14.23 07.12.2014 г. Валиден
31 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Multi Flex grey, with fibres ITT-14.24 07.12.2014 г. Валиден
32 „Вакол България“ ЕООД 203307939 гр. София, р-н Триадица, ул. „Луи Айер“ № 2 Производствен цех, гр.Русе, Източна промишлена зона Лепило за керамични плочки Wacol Tor Flex ITT-14.25 07.12.2014 г. Валиден
33 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Madras Super ITT-14.20 19.12.2014 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА ПРОТОКОЛА ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки KERAFIX-interior ITT-13.17 25.07.2013 г. Валиден
2 „Етем България“ АД 115252741 гр. София, бул. „Илиенци“ № 119А Производствена база, гр.София, бул.“Илиенци“ № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Glue за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.21 30.07.2013 г. Валиден
3 „Етем България“ АД 115252741 гр. София, бул. „Илиенци“ № 119А Производствена база, гр.София, бул.“Илиенци“ № 119А Вентилируема окачена фасада Vario Rivets за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.22 30.07.2013 г. Валиден
4 „Етем България“ АД 115252741 гр. София, бул. „Илиенци“ № 119А Производствена база, гр.София, бул.“Илиенци“ № 119А Вентилируема окачена фасада Vario G&H за монтиране на тънки фасадни елементи чрез видими крепежи ITT-13.23 30.07.2013 г. Валиден
5 „Сикотерм индъстрис“ АД 121810972 гр. София, ул. „Въртопо“ № 150 Производственa база, гр.Полски Тръмбеш, ул.“Търговска“ № 1 Прозорец от тройно слепен профил от масивна дървесина система “ Еврофалц IV 68″ ITT-13.46 12.09.2013 г. Валиден
6 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-9 Grey ITT-13.24 30.09.2013 г. Валиден
7 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-9 White ITT-13.25 30.09.2013 г. Валиден
8 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-10 Grey ITT-13.26 30.09.2013 г. Валиден
9 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-10 White ITT-13.27 30.09.2013 г. Валиден
10 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Elastic ITT-13.28 30.09.2013 г. Валиден
11 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Stone Grey ITT-13.29 30.09.2013 г. Валиден
12 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Stone White ITT-13.30 30.09.2013 г. Валиден
13 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand Grey ITT-13.31 30.09.2013 г. Валиден
14 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand White ITT-13.32 30.09.2013 г. Валиден
15 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Grand Beige ITT-13.33 30.09.2013 г. Валиден
16 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Isomat S.A. Building chemicals and mortars, Greece, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios Лепило за керамични плочки Isoma AK-Marble ITT-13.34 30.09.2013 г. Валиден
17 „Тера стар“ ООД 130573544 гр. София, ж.к. „Дианабад“ бл. 38, вх. Г, ап. 80 Цех за сухи смеси, с.Кривина Циментово лепило за керамични и каменни облицовки „Тера стар ТС C1T-11“ ITT-13.48 19.12.2013 г. Валиден
nisiAdminРегистър на издадените протоколи по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011