Регистър на издадените сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ“ ЕООД, гр. София

Регистърът е актуален към 17.04.2018 г.
Разрешение № CPR 11 – NB 2032 от 02.12.2014 г.

Може да свалите регистъра в .xls формат от тук

№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11D 15.01.2018 г. Валиден
3 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр.Варна, ул. „Петър Райчев“ №12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. „Индустриална“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-08.23С 01.02.2018 г. Валиден
2 „Юта“ АД 827238425 Русе, бул.“трети март“ № 40 Производствен цех, гр.Русе, бул.“трети март“40 Геотекстил „Геотекс 260.01“, „Геотекс 300.01“ 2032-CPR-08.35В 12.02.2018 г. Валиден
3 „Мапеи България“ ЕООД 200807280 гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк „София“, сгр. 8А, ет. 6 гр. Русе, бул. „България“ 133 Химични добавки за бетон 2032-CPR-14.13В 13.04.2018 г. Валиден
4 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5С 30.05.2018 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Магстрой“ ООД 113035575 гр.София, ж.к. Мотописта, бл.11 ТСИ, в землището на с.Студена и с. Витошко, общ.Перник Добавъчни/скални материали 2032-CPR-16.11 09.01.2017 г. Временно спрян 28.12.2017 г.
2 „Мапеи България“ ЕООД 200807280 гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк „София“, сгр. 8А, ет. 6 гр. Русе, бул. „България“ 133 Химични добавки за бетон 2032-CPR-14.13А 13.06.2017 г. Невалиден 13.04.2018 г. Преиздаден
3 „Марисан и Колев“ АД 203275007 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.1А 28.04.2017 г. Невалиден 27.09.2017 г. Преиздаден
4 „Марисан и Колев“ АД 203275007 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.1В 27.09.2017 г. Валиден
5 „Марисан и Колев“ АД 117529781 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Завод, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-08.41С 17.11.2017 г. Валиден
6 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТМСИ, к. Писарово, общ.Плевен Трошени скални материали 2032-CPR-09.81А 18.12.2017 г. Валиден
7 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТСИ, к. Пелишат, общ.Плевен Трошени скални материали 2032-CPR-09.84А 18.12.2017 г. Валиден
8 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТСИ, к. Идилево, общ. Севлиево Трошени скални материали 2032-CPR-09.85В 18.12.2017 г. Валиден
9 „Нонвотекс“ АД 000622109 гр. София, бул.“Рожен“80 Завод, гр.София, бул.“Рожен“ 80 Геотекстил „Геомат“ 2032-CPR-07.233А 07.12.2017 г. Валиден
10 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр.Варна, ул. „Петър Райчев“ №12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. „Индустриална“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-08.23B 15.02.2017 г. Невалиден 01.02.2018 г. Преиздаден
11 „Сен Гобен Констракшън Продъктс България“ ЕООД 131234803 гр.Костинброд, Индустриална зона, Полето 6 Завод за сухи строителни смеси, гр.Костинброд, обл.София, Индустриална зона, Полето 6 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-09.69 16.01.2017 г. Валиден
12 „Софинвест“ ЕООД 1213593179 гр.София, ул.“Париж“ №3 Завод, гр.София, кв.Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11В 20.12.2017 г. Валиден
13 „Трансстрой Плевен“ ЕООД 202238319 гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 14 ТСИ, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, поземлен имот № 082082; № 082083; № 082084 Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-14.6A 21.06.2017 г. Невалиден 10.04.2018 г.
14 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр.София, ж.к.“Люлин 7″, ул.705 №12 ТСИ, с.Студена, общ.Перник, кариера Студена, у-к „Хидрострой-2“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-12.12B 21.07.2017 г. Валиден
15 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин“ -7, ул. 705, № 12 ТМСИ, находище „Али“, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.5С 23.06.2017 г. Валиден
16 „Юта“ АД 827238425 Русе, бул.“трети март“ № 40 Производствен цех, гр.Русе, бул.“трети март“40 Геотекстил „Геотекс 260.01“, „Геотекс 300.01“ 2032-CPR-08.35 24.03.2017 г. Невалиден 12.02.2018 г. Преиздаден
25 „Каменолом техно павер“ ДООЕЛ Р.Македония, гр.Скопие, Радишани, ул.27, № 28 Фабрика за Вар-Каменолом, Ристо Попов № 1, м.Превалец, гр.Велес, Р.Македония Калциева строителна вар (хидратна вар и негасена вар) 2032-CPR-17.5 15.09.2017 г. Валиден
26 CRALUX BVBA Kalverstraat 2, 2060 Antwerpen, Belgium Graniti&CO shpk, Suhareke, Kosovo Състави за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-17.7 18.09.2017 г. Валиден
27 „Имейлманстрой“ АД 200180657 гр.Сандански, ул. „Васил Кънчев“ № 4 ТСИ, Находище Плоски, участък „Плоски-север“ и участък „плоски-юг“, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград Трошени скални материали 2032-CPR-17.1B 25.09.2017 г. Невалиден 4/10/2018
28 Dast Sh.a Autostrada Tirane-Durres km 30, Albania Dast Sh.a Construction Materials-Coating, Autostrada Tirane-Durres km 30, Albania Продукти и системи за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.9 27.01.2017 г. Валиден
29 „Имейлманстрой“ АД 200180657 гр.Сандански, ул. „Васил Кънчев“ № 4 ТСИ, Находище Плоски, участък „Плоски-север“ и участък „плоски-юг“, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград Трошени скални материали 2032-CPR-17.1А 04.05.2017 г. Невалиден 25.09.2017 г. Преиздаден
30 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. Hacı Şeremet Mevkii Veliҫeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı, Ergene/Tekirdağ,
Турция
EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., Hacı Şeremet Mevkii Veliҫeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı, Ergene/Tekirdağ,
Турция
Kомплекти (системи) тип “CHPL1 64*64” и тип “CHPL2 64*128” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-12.13А 31.03.2017 г. Валиден
31 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. Hacı Şeremet Mevkii Veliҫeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı, Ergene/Tekirdağ,
Турция
EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., Hacı Şeremet Mevkii Veliҫeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı, Ergene/Tekirdağ,
Турция
Kомплекти (системи) тип “EST-WC” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-14.7B 31.03.2017 г. Валиден
32 Isomat S.A. Building chemicals and mortars GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11С 17.01.2017 г. Невалиден 14.01.2018 г. Преиздаден
33 Knauf Insulation d.o.o Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knauf Insulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи 2032-CPR-14.1А 11.01.2017 г. Невалиден 21.04.2017 г. Преиздаден
34 Knauf Insulation d.o.o Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knauf Insulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи, тип NaturBoard Pod Standard 2032-CPR-14.1В 21.04.2017 г. Валиден
35 Фабрика „Карпош“ АД Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Ацо Шопов“ № 76 Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Ацо Шопов“ № 76 Стоманобетонни стълбове 2032-CPR-09.72B 21.02.2017 г. Невалиден 06.03.2018 г.
36 БИМ А.Д 4025997100945 Свети Николе, Железничка 164, Б.Ю.Р. Македония Свети Николе, Железничка 164, Б.Ю.Р. Македония Битуми 2032-CPR-16.12 15.05.2017 г. Валиден
37 БИМ А.Д 4025997100945 Свети Николе, Железничка 164, Б.Ю.Р. Македония Свети Николе, Железничка 164, Б.Ю.Р. Македония Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-16.13 15.05.2017 г. Валиден
38 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Химични добавки за бетон и разтвор 2032-CPR-08.40B 15.12.2017 г. Валиден
39 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5В 16.12.2017 г. Невалиден 30.05.2018 г. Преиздаден
40 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр.Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,25,30,40,50,80 2032-CPR-08.11С 28.11.2017 г. Валиден
41 „Арсан Каучук“ АД Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Еластомерни лагери тип „В“, „C“, „D“, „E“, „F“ 2032-CPR-11.18А 08.05.2017 г. Валиден
42 „Астон сервиз“ ООД 117591612 гр. София, ул. „Рожен“ № 9 гр.Русе, м. Под Ормана Рециклиран трошен материал от бетон, стоманобетонни конструкции и изделия 2032-CPR-17.9 06.11.2017 г. Валиден
43 „Балканууд ресурс“ ООД 101527501 гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев” № 24 А Производствен цех, гр. Разлог, ул. „Христо Ботев“ № 79 Греди от слепен слоест дървен материал 2032-CPR-16.8 17.07.2017 г. Валиден
44 „Веми про“ ООД 204407426 гр. София, ж.к.“Дървеница“ бл.2, вх.А, ет.7, ап.18 Производствена база, гр.Радомир, кв. Върба Строителна вар под формата на варова каша CL 90-С PL 2032-CPR-17.3 15.06.2017 г. Валиден
45 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Трошени скални материали 2032-CPR-09.79С 31.10.2017 г. Валиден
46 „ЗСК Девня“ АД 103148230 гр. Девня ППИ, гр.Провадия, обл.Варна Добавъчни (склани) материали 2032-CPR-08.33 27.11.2017 г. Валиден
47 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209С 23.03.2017 г. Валиден
48 „Имейлманстрой“ АД 200180657 гр.Сандански, ул. „Васил Кънчев“ № 4 ТСИ, Находище Плоски, участък „Плоски-север“ и участък „плоски-юг“, с. Плоски, община Сандански, област Благоевград Трошени скални материали 2032-CPR-17.1 06.03.2017 г. Невалиден 04.05.2017 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Фабрика „Карпош“ АД Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Ацо Шопов“ № 76 Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Ацо Шопов“ № 76 Стоманобетонни стълбове 2032-CPR-09.72А 04.02.2016 г. Невалиден 21.02.2017 г. Преиздаден
2 „Абрис“ ООД 106035122 гр. Враца, ул. „Спортна“ № 3 гр. Враца, ул. „Илинден“ Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-SPL 2032-CPR-13.12А 23.08.2016 г. Невалиден 21.05.2018 г.
3 „Адинг -България“ ЕООД 175074193 гр.София, бул.“Тотлебен“ № 89А, ет.2, ап.4 Фабрика на „Адинг-България“ ЕООД,, гр. Перник, кв.Караманица №88 Химични добавки за бетон 2032-CPR-16.2 12.05.2016 г. Валиден
4 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5А 28.04.2016 г. Невалиден 16.12.2017 г. Преиздаден
5 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр.Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,25,30,40,50,80 2032-CPR-08.11В 26.09.2016 г. Невалиден 28.11.2017 г. Преиздаден
6 „Билмат“ ООД 127008008 Шумен, ул. „Петър Кърджиев“ № 7А Завод, с.Хан Крум, общ.Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и зазобетонни блокове 2032-CPR-08.21В 07.11.2016 г. Невалиден 06.06.2018 г.
7 „Володя Великов“ ООД 201546310 гр.Русе, ул. „Места“ № 4 гр.Русе, ул.“Кула“, Стоп.двор Калциево варово тесто 2032-CPR-16.3 18.04.2016 г. Невалиден 03.04.2018 г.
8 „Възход 1“ АД 115124955 Пловдив, ул.“Владая“ №7 Производствена база фирмата, Пловдив, ул.“Владая“ №7 Компоненти и комплекти за стоманени конструкции 2032-CPR-13.21А 20.06.2016 г. Невалиден 15.11.2017 г.
9 „Глобус билд“ ЕООД 121453567 гр.София, ул.“Хайдушка гора“ № 38 Производствен цех, гр.Батановци, път София-Радомир, 35 km Сухи смеси за разтвори за зидане с глинени блокове Globus G1-23 и с газобетонни блокове Globus G1-07 2032-CPR-15.7 17.06.2016 г. Валиден
10 „Глобус билд“ ЕООД 121289235 гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24В 25.11.2016 г. Валиден
11 „Глобус билд“ ЕООД 121289235 гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25В 25.11.2016 г. Валиден
12 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79В 07.12.2016 г. Невалиден 26.10.2017 г. Преиздаден
13 „Кас-Б“ЕООД 200434340 гр. София, ж.к. „Овча купел“ 1, бл.412, вх.Ж, ет.8, ап.194 Варово стопанство, гр. София, бул. „Монтевидео“, завод „ПГС-Бузема“ Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-SPL 2032-CPR-13.13А 26.08.2016 г. Невалиден 05.09.2017 г.
14 „Марисан и Колев“ АД 203275007 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 гр.Русе, ул.“Канлъ дере“ № 15 Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-16.1 27.04.2016 г. Невалиден 28.04.2017 г. Преиздаден
15 „Метекно България“ АД 114641298 Плевен,
ул. „Гривнишко шосе“ 1
Завод, гр.Плевен, ул.“Гривнишко шосе“ 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25С 05.02.2016 г. Невалиден 09.12.2016 г. Преиздаден
16 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен,
ул. „Гривнишко шосе“ 1
Завод, гр.Плевен, ул.“Гривнишко шосе“ 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки „Glamet G4“ и „Monowall“ 2032-CPR-10.17В 05.02.2016 г. Невалиден 09.12.2016 г. Преиздаден
17 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен,
ул. „Гривнишко шосе“ 1
Завод, гр.Плевен, ул.“Гривнишко шосе“ 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25D 09.12.2016 г. Валиден
18 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен,
ул. „Гривнишко шосе“ 1
Завод, гр.Плевен, ул.“Гривнишко шосе“ 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки „Glamet G4“ и „Monowall“ 2032-CPR-10.17С 09.12.2016 г. Валиден
19 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ 66 Завод, с. Орешак, м. „Патрешко“, общ. Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с газобетонни, глинени и огнеупорни блокове „Титанол“, „Brickol“‘ и огнеушпорни тухли за камини „Multicol Termo“‘ 2032-CPR-08.36В 27.11.2016 г. Невалиден 16.06.2018 г.
20 „Нонвотекс“ АД 000622109 гр. София, бул.“Рожен“80 Завод, гр.София, бул.“Рожен“ 80 Геотекстил „Геомат“ 2032-CPR-07.233 07.12.2016 г. Невалиден 07.12.2017 г. Преиздаден
21 „Промет стиил“ ЕАД 130919989 с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Металургичен завод, с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас Горещовалцуваниравнораменни профили и квадратни, кръгли и плоски пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8В 10.03.2016 г. Валиден
22 „Софинвест“ ЕООД 1213593179 гр.София, ул.“Париж“ №3 Завод, гр.София, кв.Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11В 23.09.2016 г. Невалиден 20.12.2017 г. Преиздаден
23 „Стоун-2002“ ООД 130790423 гр.Сандански, ул.“Скопие“ 26 ТМСИ , гр.Сандански, м.Стара гара Добавъчни (склани) материали 2032-CPD-08.73 12.12.2016 г. Валиден
24 „Стром 21“ ООД 121858957 София, София, ул. „Черни връх“ 31 Производствен цех, гр.София, ул. „Траян Танев“ 97 Сухи смеси за лепила за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли 2032-CPR-08.65А 23.06.2016 г. Невалиден 03.04.2018 г.
25 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11B 05.02.2016 г. Невалиден 17.01.2017 г. Преиздаден
26 ЕТ „Владимир Вълков“ 040126964 гр.Русе, ул. „Тича“ № 8 Производствена база, гр. Русе, с.Червена вода, бивш стопански двор Огъваеми хидроизолационни мушами 2032-CPR-16.4 27.04.2016 г. Невалиден 21.03.2018 г.
27 ЕТ „Милен Великов“ 117071412 Русе, ул.“Владая“ 12 кариера р.Дунав, канала на ов. „Люляка“, гр. Русе Естествен речен пясък – фракция 0/2 mm 2032-CPR-09.86 07.11.2016 г. Невалиден 05.04.2018 г.
28 ЕТ „Проектстрой- Петър Петров“ 817013106 гр.Габрово, местност Колева ливада №1 Производствена база, гр.Габрово, местност Колева ливада №1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 90-S PL 2032-CPR-13.6В 30.08.2016 г. Валиден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Химични добавки за бетон и разтвор 2032-CPR-08.40А 25.11.2015 г. Невалиден 14.12.2017 г. Преиздаден
2 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр.Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,25,30,40,50,80 2032-CPR-08.11А 16.12.2015 г. Невалиден 26.09.2016 г. Преиздаден
3 „Възход 1“ АД 115124955 Пловдив, ул.“Владая“ №7 Производствена база фирмата, Пловдив, ул.“Владая“ №7 Компоненти и комплекти за стоманени конструкции 2032-CPR-13.21 29.06.2015 г. Невалиден 05.05.2016 г. Преиздаден
4 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79 25.08.2015 г. Невалиден 14.12.2015 г. Преиздаден
5 „ДЛВ-СИ“ ООД 113561034 гр. Перник, кв. „Църква“, ул. „Кралевски път“ № 1 ТСИ, кариера Студена, с. Студена, общ. Перник Добавъчни материали за бетон, разтвор и пътни настилки 2032-CPR-09.79А 15.12.2015 г. Невалиден 07.12.2016 г. Преиздаден
6 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209Б 09.11.2015 г. Невалиден 24.03.2017 г. Преиздаден
7 „Магстрой“ ООД 113035575 гр.София, ж.к. Мотописта, бл.11 ТСИ, в землището на с.Студена и с. Витошко, общ.Перник Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.10 15.07.2015 г. Невалиден 18.07.2016 г.
8 „Мапеи България“ ЕООД 200807280 гр. София, ж.к. „Младост“ 4, Бизнес парк „София“, сгр. 8А, ет. 6 гр. Русе, бул. „България“ 133 Химични добавки за бетон 2032-CPR-14.7 15.04.2015 г. Невалиден 13.06.2017 г.
9 „Монолит София“ АД 135226950 София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТСИ, к.Идилево, общ. Севлиево Добавъчни (склани) материали 2032-CPR-09.85A 09.04.2015 г. Невалиден 18.12.2017 г. Преиздаден
10 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. „Индустриална“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-08.23А 20.11.2015 г. Невалиден 15.02.2017 г. Преиздаден
11 „Промет стиил“ АД 130919989 гр. София, ул. „Добруджа“ № 1 Металургичен завод, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас Горещовалцувани квадратни пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8А 13.01.2015 г. Невалиден 10.03.2016 г. Преиздаден
12 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София, ул.“Траян Танев“ № 97 гр. София, ул.“Траян Танев“ № 97 Пепелен цимент СЕМ II 32,5 N 2032-CPR-15.1 07.08.2015 г. Невалиден 27.02.2017 г.
13 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София, ул.“Траян Танев“ № 97 гр. София, ул.“Траян Танев“ № 97 Пепелен цимент СЕМ II 42,5 N 2032-CPR-15.2 07.08.2015 г. Невалиден 27.02.2017 г.
14 „Техексим инженеринг“ ЕООД 130523826 гр.София,ул. „Тулча“ № 46 Завод в гр. Радомир, ул. „Гарата“ № 1 Стоманени контактно-заварени решетки 2032-CPR-14.3А 14.05.2015 г. Невалиден 14.05.2018 г.
15 „Технокорект“ ЕООД 102255591 гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.50, вх. А Производствена база, гр. Бургас, кв. Крайморие Суха смес за лепило за зидане с глинени и газобетонни блокове Унизид 100 2032-CPR-15.6 15.06.2015 г. Невалиден 22.07.2016 г.
16 „Трансстрой Плевен“ ЕООД 202238319 гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 14 ТСИ, гр. Тръстеник, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, поземлен имот № 082082; № 082083; № 082084 Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-14.6 07.04.2015 г. Невалиден 21.06.2017 г. Преиздаден
17 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр.София, ж.к.“Люлин 7″, ул.705 №12 ТСИ, с.Студена, общ.Перник, кариера Студена, у-к „Хидрострой-2“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-12.12А 10.11.2015 г. Невалиден 21.07.2017 г. Преиздаден
18 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин“ 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище „Али“, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.5 05.05.2015 г. Невалиден 05.08.2015 г. Преиздаден
19 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин“ 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище „Али“, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-15.5B 06.11.2015 г. Невалиден 23.06.2017 г. Преиздаден
20 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр. София, ж.к. „Люлин“ 7, ул. 705, № 12 ТСИ, находище „Али“, с. Веринско, общ. Ихтиман, обл. София Добавъчни/скални материали 2032-CPR-15.5А 05.08.2015 г. Невалиден 06.11.2015 г. Преиздаден
21 Alchimica S.A. 13, Orizomylon St. Egaleo 12244, Athens, Greece 69 km national Road Athens-Lamia, Greece Products and systems for the protection and repair of concrete structures Hyperdesmo-S 2032-CPR-15.9 27.10.2015 г. Валиден
22 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи) тип “EST-WC” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-14.7А 01.06.2015 г. Невалиден 31.03.2017 г. Преиздаден
23 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11А 07.01.2015 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
24 ЕТ „Проектстрой- Петър Петров“ 817013106 гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Производствена база, гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 90-S PL 2032-CPR-13.6A 07.07.2015 г. Невалиден 30.08.2016 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 Isomat S.A. GR900009096 Гърция, 17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570, Ag Athanasios Завод на фирмата,
17th km Thessaloniki-Ag.Atahansios, P.O.Box 1043, 570 03, Ag Athanasios, Greece
Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-10.11 17.01.2014 г. Невалиден 07.01.2015 г. Преиздаден
2 „Нонвотекс“ АД 000622109 гр. София, бул.“Рожен“80 Производствени цехове, гр.София, бул.“Рожен“ 80 Геотекстил „Геомат“ и „Геодрейн“ 2032-CPR-07.233 27.01.2014 г. Невалиден 07.12.2016 г. Преиздаден
3 „Поларис-8“ ООД 118010309 гр. Варна, ул. „Петър Райчев“ № 12, офис 3 ТМСИ, гр. Силистра, ул. „Индустриална“ Естествени добавъчни (скални) материали за бетон, разтвор и инжекционен разтвор, битумни смеси и настилки на пътища, несвързани и хидравлично смеси 2032-CPR-08.23 21.02.2014 г. Невалиден 20.11.2015 г. Преиздаден
4 Фабрика „Карпош“ АД Б.Ю.Р. Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Фабрика „Карпош“ АД, Б.Ю.Р.Македония, гр.Скопие, ул.“Пролетерска“ № 28 Стоманобетонни стълбове 2032-CPR-09.72 21.02.2014 г. Невалиден 04.02.2016 г. Преиздаден
5 „Софинвест“ ЕООД 1213593179 гр. София, ул.“Париж“ №3 Завод, гр.София, кв.Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11А 27.02.2014 г. Невалиден 23.09.2016 г. Преиздаден
6 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209 05.03.2014 г. Невалиден 04.03.2017 г. Преиздаден
7 „Юта“ АД 827238425 гр. Русе, бул.“трети март“ № 40 Производствен цех, гр.Русе, бул.“трети март“40 Геотекстил „Геотекс 260.01“, „Геотекс 300.01“ 2032-CPR-08.35 25.03.2014 г. Невалиден 24.03.2017 г. Преиздаден
8 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи) тип “CHPL1 64*64” и тип “CHPL2 64*128” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-12.13 04.04.2014 г. Невалиден 31.03.2017 г. Преиздаден
9 „Стром 21“ ООД 121858957 гр. София Производствен цех, гр.София, ул. „Траян Танев“ 97 Суха смес за лепило за зидане с глинени, газобетонни блокове и огнеупорни тухли за камини 2032-CPR-08.65 09.04.2014 г. Невалиден 23.06.2016 г. Преиздаден
10 „Астон сервиз“ ООД 117591612 гр. София, ул. „Рожен“ № 9 гр.Русе, м. Под Ормана Рециклирани добавъчни материали за пътищща 2032-CPR-14.4 22.04.2014 г. Невалиден
11 Knaufinsulation Batajnicki drum 16B, Belgrade, Serbia Knaufinsulation Neselje Belo Polje bb, Surdulica, Serbia Минерална вата на плочи 2032-CPR-14.1 22.04.2014 г. Невалиден 11.01.2017 г. Преиздаден
12 „Техексим инженеринг“ ЕООД 130523826 гр. София,ул. „Тулча“ № 46 Завод в гр.Радомир, ул. „Гарата“ №1 Стоманени контактно-заварени решетки 2032-CPR-14.3 22.04.2014 г. Невалиден 14.05.2015 г. Преиздаден
13 „Арсан Каучук“ АД Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Турция, Истанбул, Yukari Dudullu Sanayi Bolgesi Nato Yolu No 3534775 Еластомерни лагери тип „В“, „C“, „D“, „E“, „F“ 2032-CPR-11.18 08.05.2014 г. Невалиден 08.05.2017 г. Преиздаден
14 „Изола Петров“ ЕООД 831537045 гр. София, кв. Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 гр.София, кв.Чепинци, ул. „Стара планина“ № 64 Огъваеми хидроизолационни битумни мушами 2032-CPR-07.209A 15.05.2014 г. Невалиден 09.11.2015 г. Преиздаден
15 EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti. гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe EST Panel Sistemleri San Ve Tic. Ltd. Şti., гр. Чорлу, Турция, Hacı Şeremet Veli Çeşme Yolu Kurtoğlu Alüminyum Karşısı Velimeşe Kомплекти (системи) тип “EST-WC” за изграждане на вътрешни окачени тавани 2032-CPR-14.7 28.05.2014 г. Невалиден 01.06.2015 г. Преиздаден
16 „Юпитер 05“ ООД 115578467 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманени предпазни огради „JGR H2 W7“ 2032-CPR-10.20 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
17 „Юпитер 05“ ООД 115578467 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Предпазни огради и метални парапети за пътища и пътни съоръжения 2032-CPR-10.9 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
18 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W4 (JGR N2W4A и JGR N2W4 – В“ 2032-CPR-11.6 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
19 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W5 (JGR N2W5-А и -JGR N2W5-В“ 2032-CPR-11.7 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
20 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N2W3 (JGR N2W3-А и JGR N2W3-В)“ 2032-CPR-11.8 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
21 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail N1W4 (JGR Н1W4-А и JGR Н1W4-В“ 2032-CPR-11.9 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
22 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H1W5 (JGR Н1W5-А и JGR Н1W5-В“ 2032-CPR-11.10 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
23 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail H1W5 (JBR H1W5-А и JBR H1W5-В“ 2032-CPR-11.11 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
24 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Center Guard Rail JCGR H1W6 (JCGR N2W6-А и JCGR N2W6-В)“ 2032-CPR-11.12 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
25 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail H2W4 (JBR H2W4-А и BR H2W4-В“ 2032-CPR-11.13 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
26 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H2W4 (JGR H2W4-А и JGR H2W4-В“ 2032-CPR-11.14 01.07.2014 г. Невалиден 03.02.2017 г.
27 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Center Guard Rail H2W4 (JCGR H2W4-А и JCGR H2W4-В“ 2032-CPR-11.15 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
28 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Guard Rail H2W6 (JCGR H2W6-А и JCGR H2W6-В“ 2032-CPR-11.16 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
29 „Пасс Ко“ ООД 131079452 гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 Производствена база, гр. Пловдив, „Околовръстен път“, кв. Куматево, имот 15006 и ул. „Пещерско шосе“ 156 Стоманена предпазна ограда „Jupiter Bridge Rail N2W4 (JBR H4bW6-А и JBR H4bW6-В“ 2032-CPR-11.17 01.07.2014 г. Невалиден 01.07.2017 г.
30 „Хидроминерал“ ООД 175129451 гр.София, ж.к.“Люлин 7″, ул.705 №12 ТСИ, с.Студена, общ.Перник, кариера Студена, у-к. „Хидрострой-2“ Естествени добавъчни (скални) материали 2032-CPR-12.12 23.07.2014 г. Невалиден 10.11.2015 г. Преиздаден
31 „Мажолик груп“ ЕООД 200179509 гр.Варна, ул.“Железни врата“ 24 Цех за сухи строителни смеси „Унидев“, гр.Варна, ЗПЗ, Крайезерен път Суха смес за разтвор за зидане „Унидев Г“ 2032-CPR-13.18 27.10.2014 г. Невалиден 25.09.2017 г.
32 „Марисан и Колев“ АД 117529781 гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Завод, гр.Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-08.41В 03.11.2014 г. Невалиден 02.11.2017 г. Преиздаден
33 „УС-Констракшан“ ДООЕЛ Б.Ю.Р. Македония, гр.Куманово, ул.“Моша Пийаде“ № 115 Фабрика за Вар – Каменолом, м.Превалец, Велес, Б.Ю.Р. Македония Калциева строителна вар 2032-CPR-14.8 14.11.2014 г. Невалиден 31.05.2016 г.
34 „Глобус билд“ ЕООД 121289235 гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24А 27.11.2014 г. Невалиден 24.11.2016 г. Преиздаден
35 „Глобус билд“ ЕООД 121289235 гр. София, ул. „Хайдушка гора“ № 38 Производствена база, гр.Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25А 27.11.2014 г. Невалиден 24.11.2016 г. Преиздаден
36 „Арбанаси“ АД 814208970 гр. Велико Търново „Арбанаси“ АД, гр.Велико Търново, ул. „Христо ботев“ 88 Геотекстил 15,20,30,40,50,80 2032-CPR-08.11 28.11.2014 г. Невалиден 16.12.2015 г. Преиздаден
37 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Химични добавки за бетон и разтвор 2032-CPR-08.40 15.12.2014 г. Невалиден 14.12.2017 г. Преиздаден
38 „Адинг“ АД Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Фабрика, Р.Македония, гр.Скопие, ул. „Новоселски пат“ (ул.1409) № 11 Продукти за прдпазване и възстановяване на бетонни конструкции 2032-CPR-11.5 16.12.2014 г. Невалиден 28.04.2016 г. Преиздаден
39 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТМСИ, к. Писарово, общ.Плевен Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-09.81 17.12.2014 г. Невалиден 16.12.2017 г. Преиздаден
40 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТСИ, к. Пелишат, общ.Плевен Добавъчни (скални) материали 2032-CPR-09.84 17.12.2014 г. Невалиден 09.04.2015 г. Преиздаден
41 „Монолит София“ АД 135226950 гр. София, ул. „Георги Софийски“ 52 ТСИ, к. Идилево, общ. Севлиево Добавъчни (склани) материали 2032-CPR-09.85 17.12.2014 г. Невалиден 16.12.2017 г. Преиздаден
№ по ред ФИРМА ПРОИЗВОДИТЕЛ ЕИК СЕДАЛИЩЕ ПРОИЗВОДСТВЕНА ПЛОЩАДКА ПРОДУКТ НОМЕР НА СЕРТИФИКАТ ДАТА НА ИЗДАВАНЕ СТАТУС ДАТА НА ВРЕМЕНО СПИРАНЕ, ОТНЕМАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАБЕЛЕЖКА
1 „Промет стиил“ АД 130919989 гр. София, ул. „Добруджа“ № 1 Металургичен завод, с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас Горещовалцувани U,I, IPE профили и квадратни пръти от конструкционна стомана марки S235JR, S275JR и S355JR съгласно EN 10025-2 2032-CPR-13.8 01.08.2013 г. Невалиден 13.01.2015 г. Преиздаден
2 „Абрис“ ООД 106035122 гр. Враца, ул. „Спортна“ № 3 гр. Враца, ул. „Илинден“ Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-S PL 2032-CPR-13.12 23.08.2013 г. Невалиден 23.08.2016 г. Преиздаден
3 „Кас-Б“ЕООД 200434340 гр. София, ж.к. „Овча купел“ 1, бл.412, вх.Ж, ет.8, ап.194 Варово стопанство, гр. София, бул. „Монтевидео“, завод „ПГС-Бузема“ Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 70-S PL 2032-CPR-13.13 26.08.2013 г. Невалиден 26.08.2016 г. Преиздаден
4 ЕТ „Проектстрой- Петър Петров“ 817013106 гр. Габрово, местност Колева ливада № 1 Производствена база, гр.Габрово, местност Колева ливада № 1 Калциева хидратна вар във форма на варова каша CL 80-S PL 2032-CPR-13.6 30.08.2013 г. Невалиден 07.07.2015 г. Преиздаден
5 „Софинвест“ ЕООД 1213593179 гр. София, ул.“Париж“ № 3 Завод, гр. София, кв. Враждебна, депо земни работи Добавъчни (рециклирани) материали 2032-CPR-13.11 23.09.2013 г. Невалиден 22.09.2013 г.
6 „Марисан и Колев“ ООД 117529781 гр. Русе, Източна промишлена зона, ул.“Канлъ дере“ 15 Завод, гр. Русе, Източна промишлена зона, ул. „Канлъ дере“ 15 Сухи смеси за разтвори за зидане 2032-CPR-08.41А 07.10.2013 г. Невалиден 03.11.2014 г. Преиздаден
7 „Техноууд“ EАД 101796206 обл. Благоевград, гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 24А обл. Благоевград, гр. Разлог, ул. „Хр.Ботев“ № 79 Греди от слепен слоест дървен иглолистен материал 2032-CPR-10.26 07.11.2013 г. Невалиден 07.11.2016 г.
8 „Билмат“ ООД 127008008 гр. Шумен, ул. „Петър Къджиев“ № 7А Завод, с. Хан Крум, общ. Велики Преслав Сухи смеси за лепила за зидане с глинени и газобетонни блокове 2032-CPR-08.21А 25.11.2013 г. Невалиден 07.11.2016 г. Преиздаден
9 „Топливо 4“ ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр. Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ А-V 42,5 N 2032-CPR-10.24 25.11.2013 г. Невалиден 27.11.2014 г. Преиздаден
10 „Топливо 4“ ЕООД 121289235 гр. София Производствена база, гр. Батановци Пепелен портландцимент СЕМ ІІ В-V 32,5 N 2032-CPR-10.25 25.11.2013 г. Невалиден 27.11.2014 г. Преиздаден
11 „Мултиимпекс“ ЕООД 110019950 гр. Троян, ул. „Христо Ботев“ 66 Завод, с. Орешак, м. „Патрешко“, общ. Троян Сухи смеси с разтвори за зидане с газобетонни, глинени и огнеупорни блокове 2032-CPR-08.36А 27.11.2013 г. Невалиден 27.11.2016 г. Преиздаден
12 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 „Метекно България“ АД, гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Двустранно облицовани стоманени листове изолационни панели, с пълнеж от пенополиуретанова пяна със забавящи горенето добавки „Glamet G4“ 2032-CPR-10.17А 11.12.2013 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
13 „Метекно България“ АД 114641298 гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Завод, гр. Плевен, ул. „Гривнишко шосе“ 1 Самоносещи се, двустранно облицовани със стоманени листове изолационни сандвич-панели с пълнеж от минерална вата Hipertec Roof и Siscotec roof, Hipertec Wall, Siscotec Wall и Superwall HF 2032-CPR-11.25В 11.12.2013 г. Невалиден 05.02.2016 г. Преиздаден
nisiAdminРегистър на издадените сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011