За нас

Ръководство и ключови експерти

дипл. инж. Благовест Крумов

Управител

гл.ас.инж. Цветана Гюрова

Ръководител Изпитвателен център по строителство (ИЦС)

гл.ас.д-р инж. Виктория Василева

Упълномощен представител на ръководството по качество, Ръководител на Лицето за оценяване на съответствието

гл.ас.инж. Ганка Пеева

Ръководител на Лицето за издаване на технически одобрения Секция "СМИБРССИ" и Лаборатория "БАСМИ"

гл.ас.инж. Емил Пенев

Ръководител лаборатория "БАСМИ"

гл.ас.инж. Камелия Глушкова

Ръководител лаборатория "Строителна физика"

инж. Станко Йончев

Ръководоител лаборатория "СКЗМ"

гл.ас. Стефан Кондев

Метролог Специалист лаборатория „СКЗМ"

инж. Орлин Савов

Секция „Строителна Физика"

арх. Елия Стефанова

Архитект

д-р инж. Пламена Балева-Йосифова

Секция „Строителна Физика"

Елена Александрова

Лаборатория "Строителна химия"

nisiРъководство и ключови експерти