Дейности

Технически експертизи

Сътрудниците на Института са признати експерти на национално и европейско ниво в областта на професионалната им специализация и системно участват при решаването на сложни технически проблеми от строителната и съдебна практика чрез изготвяне на технически експертизи и становища.

Експертите ни имат необходимата компетентност в области като:
•    строителни конструкции, материали и технологии
•    земна механика и геотехнически конструкции
•    строителна физика (топлотехника и акустика)
•    строителна химия, изолации (топло и хидро) и антикорозионна защита
•    строителни машини и технологично оборудване
•    временни съоръжения в стротелството (скелета, кофражи и временно укрепване)
•    електрообзавеждане на строителното производство
•    техническо поддържане и безопасна експлоатация на строежите

Експертизите на института, със своята обективност и безпристрастност  са общопризнати в строителната практика в страната и в чужбина и са търсени от изпълнителите и съдебната власт, както и от общинските структури.

nisiТехнически експертизи