Дейности

Обучение на кадри

НИСИ е център за следдипломно обучение на строителни специалисти за нуждите на строителните лаборатории в страната. Обучаваме специализанти в областта на:
• строителните конструкции, геотехника и сеизмично инженерство
• строителна физика
• строителни изолации и антикорозионни защити
• оценка на съответствието на строителните продукти.

nisiОбучение на кадри