Научноизследователски
строителен институт

ДО ВСИЧКИ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ НА НИСИ ЕООД

Във връзка с обявеното от Правителството извънредно положение в страната за справяне с коронавируса, считано от 16.03.2020 г. ръководството на НИСИ ЕООД въвежда строги мерки и стриктна организация за гарантиране на безопасността на всички свои служители и клиенти.

Организиране на непрекъснат процес на работа на всички звена на НИСИ с цел да не се прекъсва дейността по предлаганите услуги.

В офисите и лабораториите на НИСИ е осигурено присъствие на служители и експерти при повишени мерки за сигурност в рамките на работното време.

Уведомяваме ви, че бихме желали да сведем до минимум директните контакти.

В тази връзка предпочитаме разяснения относно възлагане на задачи и изпитвания, консултации, получаване на информация и уточнения по изпълнение на сключени договори, както и сключване на нови договори, да се извършва по възможност индиректно - по телефон, по електронна поща или по куриер.

Всички проби, които постъпват в лабораториите на Института, бихме желали да се доставят с готови попълнени заявки. Последните могат да се изпращат и на електронната поща.

За всичко, което ви интересува относно изпитванията на доставените от вас продукти, моля да се свързвате със съответния служител на мобилните телефони и по електронен път.

Уважаеми клиенти и партньори,

Предприетите мерки са временни!

Надяваме се скоро да се върнем към нормалния ритъм на работа!

Нека бъдем единни и отговорни, нека бъдем солидарни!

Да съхраним живота и здравето на всеки един от нас и на всички нас заедно!

С уважение,

Мая Косева
Управител на НИСИ ЕООД

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.