Научноизследователски
строителен институт

Изпитване на адхезия

За провеждане на изпитването „НИСИ”  ЕООД  разполага със следната модерна техническа апаратура:

  • Дигитален силомер за прилагане на опънна сила към тестовите образци с капацитет 16 kN;

Стандарти за провеждане на изпитванията: EN 1542, EN 1348, EN 1015-12, EN 13687-2, EN 13963, EN 14496.

Определянето на якостта на адхезия се използва при тестване на :

  • Бетонови настилки;
  • Торкрет бетон;
  • Мазилки, лепила разтвори и хидроизолации.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.