Научноизследователски
строителен институт

Ще проведем традиционната конференция по транспортна инфраструктура

Разговор с д-р инж. Христо Грозданов, главен асистент към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ и Кирил Станчев, представител на ИТСИ

За първи път Научноизследователският строителен институт (НИСИ) ни е партньор в конференцията. Мая Косева, управител на НИСИ, ще моделира панел, свързан с управлението на качеството.

Тази година ще бъде 13-та национална конференция по транспортна инфраструктура. Разкажете ни за конференцията, месецът, в който ще се състои и какво предстои на събитието?

Христо Грозданов: Всяка година УАСГ и катедра ,,Пътища и транспортни съоръжение“, в партньорство с Институт по транспортно строителство и инфраструтура и националния комитет на България към ПИАРК – Сдружение „БФТИ“, организират Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. Тази година влязохме в много активно партньорство с националното сдружение на общините в Република България. Тъй като те провеждат събитие на празника на общините, което е втората седмица на октомври, стигнахме до консенсус да сменим датите, с цел да не се препокрият. Поради това конференцията ще се проведе на 01.10-03.10.2020г. Искаме да имаме по-голямо присъствие от страна на общините на нашето събитие, както и ние да присъстваме на тяхното. Събитието ще се проведе в град Несебър, хотел Сол Несебър Палас. Поради настъпилата епидемия, както ние, така и колегите стриктно ще работим за спазване на противоепидемичните мерки. Конференцията ще бъде с мото: Мисия „Безопасни пътища“.

Къде ще бъде основният акцент на конференцията тази година?

Христо Грозданов: Както всяка година, така и тази ще поставим акцент върху „Мисия безопасни пътища“. Във връзка с развитието на обществото в дигиталните технологии се появяват и нови теми. Стремим се да сме актуални, за да отговорим на въпросите. Една от темите, на която ще обърнем внимание е „Дигитализация на строителството“, която смятаме, че ще бъде актуална поне в следващите 10г. Изследванията показват, че строителният сектор сам по себе си е на предпоследно място в света, като сектор по дигитализация. Във връзка с това начинание имахме среща с господин Николай Станков, ръководител на работна група за дигитализация на строителния сектор към Министерството на регионалното развитие, и съветник на госпожа Петя Аврамова. Обсъдихме нарастващият проблем и г-н Станков прие идеята да модерира панела, който е свързан с дигитализация. Ще поканилим  хора от други държави и браншове, които са започнали дигитализацията си в съответния сектор,за да почерпим опит и идеи от тях.

Какви са темите на конференцията и какво да очакват присъстващите?

Христо Грозданов: Основно сме поканили хора от ИТ сектора, които работят в като консултанти за дигитализиране. Г-н Георги Ранделов, който е бил изпълнителен директор на Майкрософт за България, също ще присъства.. Ще дискутираме теми като „Икономика и Управление на Строителството“; „Инвестиции в Транспортната Инфраструктура“; „Съвременни Технологии в Транспортната Инфраструктура“ и други. Миналата година имахме сериозно участие от страна на Световната банка. Тази година институцията сама ни потърси и искаха да направят панел. Фундаменталното е, че в последните години те изготвиха доклад, който се отнася до връзките между транспорта и търговията в България. Този доклад за първи път ще бъде изнесем публично на нашата конференция. Имаме потвърждение от тях, че представляващият Световната банка за Балканите, който е от Италия, също ще се включи в откриващата сесия на конференцията. По този начин Световната банка става един сериозен участник. Водим разговор с тях за партньорство и се надяваме следващата година да се проведе под техния патронаж, пък защо не и като съорганизатори. Съответно покрай тях имаме и други идея. Поканили сме и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения , Министерство на икономиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и Министерство на финансите. Крайно време е да питаме ползвателите, каква инфраструктура искат да има. Целта ни е на тази годишна конференция да стартираме един национален дебат по въпроса с качеството на инфраструктурата.  Трябва да стане ясно, че инфраструктура не е самоцел на правителството или на коя да е администрация, тя се изгражда за ползватели, за това ние трябва да ги питаме, каква искат да бъде инфраструктурата и да я направим такава че ползвателите да са удовлетворение. Това е висшата цел.

Разкажете ни повече за основните сесии и панели на конференцията?

Кирил Станчев: Както стана ясно по – горе, представител на Световната банка ще модерира един от основните панели това е г-н Хатем Чахбани, старши транспортен специалист на Световната банка. Има дългогодишен опит в управлението на проекти и дълги години на висока позиция в Африканската банка за развитие, както и в големи европейски консорциуми. Както споменахме по-рано, Световната банка е изготвила анализ за последните години., като ние не знаем точно в детайли, какво представлява, но знаем, че става дума за подпомагане на транспорта и търговията, анализът е във връзка с българските пътища. Ще бъде хубаво с този анализ да дадем гласност пред Министерствата. Друг представител е Адреас Бейкос  от Европейската инвестиционна банка, който ще се включи относно Зелената сделка на Европейската комисия. Глобалната идея е да направим дебат за връзката между транспорта и търговията, на базата на този анализ.

Другият важен панел е сътрудничеството ни с общините. В крайна сметка, когато говорим за инфраструктура, половината пътища са управлявани от общините, отделно те управляват и уличната мрежа. Реално основните проблеми при пътната инфраструктура се намират в самите общини, те не са в държавната администрация. Очакваме съвместен доклад от община Силистра и община Кълъраш, Румъния. Двете страни имат желанието третият мост над река Дунав да бъде при тях, поради затруднено движение от наличието на много транзитно-тежкотоварно движение, което води до нуждата от по-голяма инфраструктура. Ще присъства Община Челопеч, представител ще бъде Алекси Кисяков, кмет на Общината. За първи път научноизследователският строителен институт (НИСИ) ни е партньор в конференцията. Най-вероятногоспожа Мая Косева, управител на НИСИ, ще моделира  панел, свързан с управлението на качеството. Ще имаме разговор и с Българската служба по акредитация. Качеството на инфраструктурата при всички положения ще бъде елемент на този дебат. Вече не става дума дали ще променяме качеството, а как и кога ще се случи.

http://stroiteli.elmedia.net/bg/index.html

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.