Научноизследователски
строителен институт

Добре дошли

120 години Научноизследователски строителен институт – НИСИ – гаранция за качество, компетентност и професионализъм.

„Научноизследователския строителен институт - НИСИ" ЕООД е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с ...

proectirane

В рамките на „Научноизследователския строителен институт-НИСИ“ ЕООД работят две лаборатории за изпитване на строителни материали, които са акредитирани от ИА БСА съгласно ...

microscope

НИСИ ЕООД е оторизиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с Разрешение № БТО 01 / 15.09.2016 г. за издаване на български технически одобрения и съгласно приложение ІV на Регламент (ЕС) № 305/2011...

Сътрудниците на Института са признати експерти на национално и европейско ниво в областта на професионалната им специализация и системно участват при решаването на сложни технически проблеми от строителната и съдебна практика чрез изготвяне на ...

Институтът разполага с необходимите специалисти с пълна проектантска правоспособност и изготвя инвестиционни проекти по всички части, както за нови строежи, така и за възстановяване и реконструкция на съществуващи. Имаме натрупан опит в изготвянето на проектни решения за ...

През годините от НИСИ са излезли много строителни специалисти във всички области на строителството. Редица преподаватели във висшите строителни университети и БАН (професори, доценти, асистенти) са започнали своята кариера в Института.

за нас

Гарантирано качество и
удовлетвореност за всички страни

Цел на Института е да разшири позициите си на пазара на услуги в областта на сертификация/оценяване на строителните материали, с оглед гарантирането пред всички заинтересовани страни, че предлаганите на пазара услуги удовлетворяват изискванията на клиентите и на надзорните органи.

left image

Нашите експерти с дългогодишен опит ще отговорят на всички ваши нужди

Сътрудниците и техническите изпълнители са с висока квалификация и опит и са подготвени да изпълнят всички задачи. Знанията и способностите се разширяват посредством допълнителна квалификация и обучение чрез съответни мероприятия.

нашите проекти

новини

научавайте първи за нашите
иновационни решения

Като неизменна част от непрекъснато променящия се свят, НИСИ се старае да подобрява качеството на живот на обществото и хората ден след ден

Заявления

След като изтеглите Заявлението, принтирайте го, попълнете го и ни го изпратете подписано и сканирано на e-mail адрес nisi@nisi.bg

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.