Научноизследователски
строителен институт

Обяви

ДО СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ

Ако желаете да участвате в предстоящ ремонт на работни помещения в административната сграда на НИСИ ЕООД на адрес: гр.София, бул. Никола Петков № 86, моля да се свържете с нас за повече информация, относно условията и обхвата на ремонта.

Фирмата е задължена да представи следните необходими документи за участие в процедурата:

  1. Срок  за  изпълнение  на  поръчката.
  2. Предлагана  цена.
  3. Срок за  валидност на  офертата.
  4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

 

Критерий за избор на фирма-изпълнител:

„Най-ниска предложена цена за изпълнение на ремонтните дейност”.

Офертите се приемат в запечатан непрозрачен плик на адрес: гр. София, бул. Н. Петков №86, върху който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс, ел. адрес

Срок за получаване на офертите: в срок до 17.00 ч. на 28.08.2020 г.

 

Повече информация можете да получите на тел. 0883323956

Може да бъде направен оглед всеки ден от 09.00 до 17.00 часа.

 

27.07.2020 г.

 
 
Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.