Научноизследователски
строителен институт

Обяви

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЕКСПЕРТ В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Месторабота: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Основни изисквания:
– Завършено висше образование – физик или строителен инженер (Предимство е специализация в областта на топлофизиката или акустиката);
– Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо е предимство;
– Отлична компютърна грамотност;
– Желание за професионално развитие в областта на строителната физика;
– Лоялност и в висока мотивация за работа;
– Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;

Основни задължения:
– Извършване на изпитвания в акредитирана строителна лаборатория по стандарти (БДС EN 12667, БДС EN 12939, EN ISO 10140, БДС EN 1026) и изготвяне на протоколи от изпитвания, становища и проекти в обхвата на строителната физика.
– Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./
– Осъществява контролни функции по спазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд;
– Следене на нормативната база в област строителна физика, в това число активно участие в ТК към БИС, в които участва фирмата.
– Комуникация с клиенти.
– Активно участие в развитието на секцията, в това число нови методи за изпитване, нова апаратура, нови насоки на развитие.
– Съблюдава изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД;

Предлагаме:
– Трудов договор на пълно работно време;
– Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната физика, включително и нови разработки, докторантури и т.н.;

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.