Научноизследователски
строителен институт

Обяви

НИСИ ЕООД набира оферти от фирми, които да извършат разчистване и изграждане на паркоместа в двора на НИСИ ЕООД с адрес: гр. София, бул. Н.Петков №86

офертите трябва да съдържат:

  • Комбиниран багер /машиносмяна/
  • Извозване на строителни отпадъци /курс/
  • Извозване на земна маса /курс/
  • Полагане на фракция 0-63 мм

Срокът за подаване на оферти е до 15.02.2024 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.02.2024 г.

 

НИСИ ЕООД набира оферти от фирми, които при необходимост да извозват бетонни кубчета и строителни отпадъци от дворното пространство на НИСИ ЕООД с адреси:

гр. София, бул. Никола Петков № 86

гр. София, ул. Илия Бешков № 1

офертите трябва да съдържат:

  • ед.цена на машиносмяна
  • ед.цена за транспорт
  • срочност за извозване на строителните материали

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

 

09.01.2023 г.

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВ В СГРАДА НА НИСИ

с адрес: гр. София, ул. „Илия Бешков” № 1

НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Огледи на обекта предвиден за ремонт ще се извършват всеки работен ден от 02.11 до 07.11.2022 г. включително между 09.00 и 17.00 часа.

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 08.11.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.11.2022 г.

 

АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ФОАЙЕ В СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с извършване на авариен ремонт на покривно пространство и фоайе в сграда на НИСИ с адрес: гр. София, ул. „Илия Бешков” № 1, НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Огледи на обекта предвиден за ремонт ще се извършват всеки работен ден от 02.09 до 09.09.2022 г. включително между 09.00 и 17.00 часа.

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 12.09.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.09.2022 г.

 

РЕМОНТ НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с извършване на авариен ремонт на покривно пространство на сграда с адрес: гр. София, бул. „Никола Петков” № 86, НИСИ ЕООД набира оферти за изпълнител.

Оглед на покрива ще се извършва всеки работен ден от 22.08 до 26.08.2022 г. между 10.00 и 16.00 часа

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 31.08.2022 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

19.08.2022 г.

 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЕКСПЕРТ В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Месторабота: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Основни изисквания:
– Завършено висше образование – физик или строителен инженер (Предимство е специализация в областта на топлофизиката или акустиката);
– Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо е предимство;
– Отлична компютърна грамотност;
– Желание за професионално развитие в областта на строителната физика;
– Лоялност и в висока мотивация за работа;
– Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;

Основни задължения:
– Извършване на изпитвания в акредитирана строителна лаборатория по стандарти (БДС EN 12667, БДС EN 12939, EN ISO 10140, БДС EN 1026) и изготвяне на протоколи от изпитвания, становища и проекти в обхвата на строителната физика.
– Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./
– Осъществява контролни функции по спазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд;
– Следене на нормативната база в област строителна физика, в това число активно участие в ТК към БИС, в които участва фирмата.
– Комуникация с клиенти.
– Активно участие в развитието на секцията, в това число нови методи за изпитване, нова апаратура, нови насоки на развитие.
– Съблюдава изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД;

Предлагаме:
– Трудов договор на пълно работно време;
– Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната физика, включително и нови разработки, докторантури и т.н.;

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

05.03.2021 г.

 

 
 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЕКСПЕРТ В СЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛНА ФИЗИКА“

Месторабота: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Основни изисквания:
– Завършено висше образование – физик или строителен инженер (Предимство е специализация в областта на топлофизиката или акустиката);
– Добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо е предимство;
– Отлична компютърна грамотност;
– Желание за професионално развитие в областта на строителната физика;
– Лоялност и в висока мотивация за работа;
– Професионален опит на подобна позиция в лаборатория- предимство;

Основни задължения:
– Извършване на изпитвания в акредитирана строителна лаборатория по стандарти (БДС EN 12667, БДС EN 12939, EN ISO 10140, БДС EN 1026) и изготвяне на протоколи от изпитвания, становища и проекти в обхвата на строителната физика.
– Непрекъснато самоусъвършенстване свързано с промяна на стандартизационните документи, нормативните документи / Наредби, Правилници, Заповеди, Решения и др./
– Осъществява контролни функции по спазване на стандартните методи за изпитване в лабораторията и безопасните условия на труд;
– Следене на нормативната база в област строителна физика, в това число активно участие в ТК към БИС, в които участва фирмата.
– Комуникация с клиенти.
– Активно участие в развитието на секцията, в това число нови методи за изпитване, нова апаратура, нови насоки на развитие.
– Съблюдава изискванията на Системата за управление на качество, приета в НИСИ ЕООД;

Предлагаме:
– Трудов договор на пълно работно време;
– Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителната физика, включително и нови разработки, докторантури и т.н.;

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

05.03.2021 г.

 

ПОДАРЯВАМЕ изпитани бетонни кубчета с ръб 15 см, запазили целостта си и 80 % от якостта си. Тежат 7,5 до 8 кг.
Подходящи са за зидане на огради, гаражи, временни постройки, основи на малки къщи, дворни пътеки.

23.11.2020 г.

 

ТЪРСИМ ДА НАЗНАЧИМ: ЛАБОРАТОРЕН ТЕХНИК В СЕКЦИЯ “БЕТОНИ, АРМИРОВКИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ”

Основни задължения:
Извършване на лабораторни изпитвания на строителни материали и елементи– бетон, армировъчна стомана, скални материали, зидарийни тела, тротоарни плочи, бордюри, стоманобетонни елементи (тръби, капаци за шахти, траверси и др.) под ръководството на инженери;
Забъркване на лабораторни проби от бетон под ръководството на инженери;
Опериране с лабораторните машини и оборудване;
Поддържане на реда и хигиената в лабораторните помещения;
Водене на лабораторна документация – дневници, регистри и формуляри;

Изисквания за заемане на длъжността:
Лоялно отношение към работа;
Техническо образование;
Общи познания и умения за работа с машини;
Опит в лаборатория – предимство

Фирмата предлага:
Трудов договор на пълно работно време 40 ч./седмица;
Въвеждащо обучение относно реда и правилата в лабораторията, лабораторното оборудване, методиките на изпитване и изискванията на системата по качество;
Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителните материали

Фирмата предлага периодично повишаване на месечното възнаграждение с оглед на показаните резултати.

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография.
След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

23.06.2020 г.

 
 

РЕМОНТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА НИСИ

Във връзка с предстоящ ремонт по процедура за финансиране на проекти за подобряване условията на труд НИСИ ЕООД набира оферти за вътрешен ремонт, подобряване на микроклимата на съществуващи работни помещения и подмяна на електро и осветителна инсталация в основната сграда намираща се на адрес: гр. София, бул. Никола Петков № 86

Цялата документация, предварителна количествена сметка, подробно описание на предстоящите строително монтажни работи можете да получите в  института на горепосочения адрес.

Оглед на сградата и работните помещения предвидени за ремонт ще се извършва всеки работен ден от 02.06 до 10.06.2020 г. между 10.00 и 16.00 часа

Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на 15.07.2020 г. в деловодството на НИСИ.

За допълнителна информация моля да се свържете с нас.

Лице за контакти: Деница Тодорова, моб.тел. 0883323956, имейл: nisi@nisi.bg

01.06.2020 г.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.