Научноизследователски
строителен институт

Обяви

Лабораторен техник в Секция “Бетони, армировки, строителни материали и изделия” към Изпитвателна лаборатория по строителни материали (ИЛСМ)

Подбор на Лабораторен техник в Секция “Бетони, армировки, строителни материали и изделия” към Изпитвателна лаборатория по строителни материали (ИЛСМ)

Място за изпълнение на длъжността:

гр. София, ул. Илия Бешков №1, тел. 02/ 856 10 82; 02/ 973 27 87

Основни задължения:

 • Извършване на лабораторни изпитвания на строителни материали и елементи– бетон, армировъчна стомана, скални материали, зидарийни тела, тротоарни плочи, бордюри, стоманобетонни елементи (тръби, капаци за шахти, траверси и др.) под ръководството на инженери;
 • Забъркване на лабораторни проби от бетон под ръководството на инженери;
 • Опериране с лабораторните машини и оборудване;
 • Поддържане на реда и хигиената в лабораторните помещения;
 • Водене на лабораторна документация – дневници, регистри и формуляри;

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Лоялно отношение към работа;
 • Техническо образование;
 • Общи познания и умения за работа с машини;
 • Опит в лаборатория – предимство

Фирмата предлага:

 • Трудов договор на пълно работно време 40 ч./седмица;
 • Въвеждащо обучение относно реда и правилата в лабораторията, лабораторното оборудване, методиките на изпитване и изискванията на системата по качество;
 • Възможност за развитие и усъвършенстване в областта на строителните материали
 • Периодично повишаване на месечното възнаграждение с оглед на показаните резултати.

 

При желание за кандидатстване изпратете актуална автобиография на имейл:

След разглеждане на кандидатурите, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.

Конфиденциалността на предоставената от Вас информация е гарантирана в съответствие със ЗЗЛД.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.