Научноизследователски
строителен институт

Factory. Shallow DOF. Developed from RAW; retouched with special care and attention; Small amount of grain added for best final impression. 16 bit Adobe RGB color profile.

Изпитване на строителни продукти

В рамките на„Научноизследователския строителен институт-НИСИ“ ЕООД работят две лаборатории за изпитване на строителни материали, които са акредитирани от ИА БСА съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

В Изпитвателен център по строителство (ИЦС) с адрес гр. София, бул.“Никола Петков“ № 86 се извършват изпитвания във всички основни направления на съвременното строителство:

 • Бетон, бетонни и стоманобетонни продукти (тротоарни плочки, бордюри, паважни блокчета, керемиди)
 • Строителни разтвори
 • Добавъчни материали за бетон и добавки за бетони и разтвори
 • Скални материали за пътно и ж.п. строителство, асфалтови смеси и други транспортни площи
 • Естествени скални материали/продукти
 • Продукти за зидария – тухли, блокове за зидария, зидарски разтвори, мазилки
 • Химични и минерални добавки за бетони
 • Строителни продукти от дървесина
 • Хидравлично свързващи вещества – цимент, строителна вар, гипс и продукти на гипсова основа
 • Минерални материали и суровини – варовици, глини, кварцов пясък, мергели
 • Строителни стомани
 • Строителни конструкции на сгради
 • Топло-, звуко- и хидроизолационни продукти
 • Врати и прозорци
 • Акустични показатели на строителни продукти
 • Продукти за довършителни работи в строителството – лепила, замазки, шпакловки, фугиращи смеси, керамични плочки, бои и лакове, полимербетони, защитно-декоративни и антикорозионни покрития, облицовки, уплътнителни материали
 • Строителни почви и земна механика
 • Временно и технологично оборудване в строителството

Подробна информация за изпитваните продукти и показатели в обхвата на дейност на ИЦС можете да намерите в Списък на изпитваните продукти.

Заявката за изпитване в ИЦС може да бъде подадена по електронен път, по пощата или на място в НИСИ ЕООД на адрес гр.София, бул.“Никола Петков“ № 86.

В Изпитвателна лаборатория за строителни материали (ИЛСМ) с адрес гр. София, ул.“Илия Бешков“ № 1 НИСИ ЕООД се извършват физико-механични и химични изпитвания основни строителни материали, групирани както следва:

 • Суровини и материали за производство на строителни продукти (глини, варовик/карбонати, кварцов пясък и др.)
 • Хидравлично свързващи вещества – цимент, строителна вар, гипс, за пътища и др.
 • Гипсови мазилки, фугиращи смеси и лепила на гипсова основа,гипсокартонени панели и плоскости
 • Огнеупорни продукти и изделия
 • Блокове за зидария
 • Бетон, бетонни продукти
 • Строителни разтвори
 • Добавъчни материали за бетон и добавки за бетони и разтвори
 • Естествени скални материали/продукти
 • Топлоизолационни продукти и системи
 • Хидроизолационни битумни, пластмасови и каучукови мушами и покрития в течно състояние
 • Продукти за довършителни работи в строителството – лепила, разтвори и смеси за подови замазки, шпакловки, фугиращи смеси, керамични плочки, бои и лакове, защитно-декоративни и антикорозионни покрития
 • Минерални материали и продукти
 • Пластмасови тръби и свързващи части (фитинги) за ВиК мрежи.

Подробна информация за изпитваните продукти и показатели в обхвата на дейност на ИЛСМ можете да намерите в Списък на изпитваните продукти.

Заявката за изпитване в ИЛСМ може да бъде подадена по електронен път, по пощата или на място в НИСИ ЕООД на адрес гр.София, ул.“Илия Бешков“ № 1.

Лабораториите разполагат с необходимите технически средства и високо квалифициран персонал с дългогодишен опит в извършване на изпитвания на строителни продукти, материали и изделия, на строителни конструкции, елементи и детайли на технологично оборудване за клиенти от страната и чужбина. С цел по-пълно задоволяване изискванията на клиентите ръководството на НИСИ провежда политика за разширяване на обхвата чрез включване на нови изпитвания към дейността на ИЦС и ИЛСМ.

Изпитвателните лаборатории изпълняват всички дейности при строго съблюдаване на конфиденциалността на информацията, касаеща нашите клиенти. Достъпът на външни лица до лабораториите на ИЦС е ограничен и строго регламентиран.

Сътрудниците на ИЦС и на ИЛСМ са на Ваше разположение за получаване на пълна и компетентна информация относно изпитванията в областта на стоителството и за решаване на Вашите проблеми. 

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.