Научноизследователски
строителен институт

Unrecognizable businessman sitting at table holding ballpoint pen and papers and checking documents in office

Технически експертизи

Сътрудниците на Института са признати експерти на национално и европейско ниво в областта на професионалната им специализация и системно участват при решаването на сложни технически проблеми от строителната и съдебна практика чрез изготвяне на технически експертизи и становища.

Експертите ни имат необходимата компетентност в области като:

  • строителни конструкции, материали и технологии
  • земна механика и геотехнически конструкции
  • строителна физика (топлотехника и акустика)
  • строителна химия, изолации (топло и хидро) и антикорозионна защита
  • строителни машини и технологично оборудване
  • временни съоръжения в стротелството (скелета, кофражи и временно укрепване)
  • електрообзавеждане на строителното производство
  • техническо поддържане и безопасна експлоатация на строежите

 Експертизите на института, със своята обективност и безпристрастност  са общопризнати в строителната практика в страната и в чужбина и са търсени от изпълнителите и съдебната власт, както и от общинските структури.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.