Научноизследователски
строителен институт

Facility management people at work

Обучение на кадри

През годините от НИСИ са излезли много строителни специалисти във всички области на строителството. Редица преподаватели във висшите строителни университети и БАН (професори, доценти, асистенти) са започнали своята кариера в Института. НИСИ провежда индивидуално следдипломно обучение на строителни инженери за нуждите на строителните лаборатории в страната в областта на:

  • строителните конструкции, геотехника и сеизмично инженерство
  • строителна физика
  • строителни изолации и антикорозионни защити
  • оценка на съответствието на строителните продукти
Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.