Научноизследователски
строителен институт

Издадени български технически одобрения (БТО)

Регистър на издадените български технически одобрения по НУРВСПСРБ от „Научноизследователски строителен институт-НИСИ” ЕООД, гр. София

Издадени протоколи от първоначално изпитване на типа

Регистър на издадените протоколи по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 от "Научноизследователски строителен институт-НИСИ" ЕООД, гр. София

Издадени сертификати (по реда на CPD и CPR)

Регистър на издадените сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 от "Научноизследователски строителен институт-НИСИ" ЕООД, гр. София

Издадени сертификати (по реда на НСИСОССП и НУРВСПСРБ)

Регистър на издадените сертификати по реда на НУРВСПСРБ от "Научноизследователски строителен институт-НИСИ" ЕООД, гр. София

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.