Научноизследователски
строителен институт

High angle view of three people with helmets, female architect, foreman and engineer on a construction site, looking down on a blueprint, copy space.

Проектиране

Институтът разполага с необходимите специалисти с пълна проектантска правоспособност и изготвя инвестиционни проекти по всички части, както за нови строежи, така и за възстановяване и реконструкция на съществуващи. Имаме натрупан опит в изготвянето на проектни решения за възстановяване на строителни конструкции, претърпели аварийни събития. Специалистите ни имат техническа компетентност и опит в прилагането на националните нормативни актове за проектиране на строежи в редица страни в Европа, Азия, Африка и Америка.

Атестат за техническите ни възможности са изпълнените в страната и чужбина строежи по наши проекти.Като пример можем да посочим:

Спортната зала във Варна и Националния театър в Лагос - Нигерия, мемориалния дом на връх Бузлуджа, мемориален комплекс Плевенска епопея 1878г., вантовите мостове на река Искър и Тунджа, тънкостенни покрития на плувни басейни, автосервизи, супермаркети, усъвършенстване на напрегателните системи на защитните черупки на пети и шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”, промишлени комини и охладителни кули в химически заводи в страната,  резервоари за вода и петролни продукти, реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения в Неохим-Димитровград, ЖП гара Русе – Пътническа, Реконструкция и обновяване на Дунав мост, тънкостенни стоманени черупки за покритие на складове и промишлени сгради в страната и Русия, жилищни и обществени сгради и строителни съоръжения, изпълнени чрез многоточково синхронно повдигане (ППП), реконструирани обществени сгради в гр.Стара Загора, Пазарджик, София, Русе, Варна, Ямбол и много други селища.

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.