Научноизследователски
строителен институт

НИСИ е проспериращо и стабилно дружество, устойчиво на кризи

Интервю на Мая Косева, Управител на НИСИ – Научноизследователски строителен институт

за читателите на списание СТРОИТЕЛИ, техническо издателство Ел Медиа

Уважаема г-жо Косева, кои са акцентите в дейността на НИСИ откакто Вие поехте ръководния пост? Какви бяха предизвикателствата, през които преминахте успешно през 2020?

Позволете ми да благодаря на списание Строители и респективно на Вашите читатели за проявения интерес към дейността на Научноизследователския строителен институт – НИСИ ЕООД.

И тъй като сме в началото на новата година да си пожелаем здраве, успехи и само добри новини.

Дано не ви прозвучи популистко или хвалебствено, но на фона на най-голямата световна Пандемия и най-неблагоприятните икономически условия, годината за НИСИ бе изключително ползотворна и успешна.

В своята над 120 годишна история Институтът е записал години на забележителен подем и растеж, и за жалост, години на застой и дори разруха. От малка Лаборатория към Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство за изпитване на строителни материали през далечната 1899 година, до годините, в които е наброявал 1000-1800 специалисти, инженери, проектанти, архитекти, с поделения във всички окръжни градове в страната, с десетки обекти в Европа, Азия и Африка до днес Институтът е запазил високия си дух и енергията на хората.

Разбира се, основното предизвикателство за нас, както и за хилядите компании в България и света е Пандемията Ковид 19. Обявеното в страната извънредно положение постави в нова, непозната и непредсказуема ситуация всички нас, и работодатели и работници.

Нашата основна дейност – научноизследователска, изпитвателна и сертификационна е пряко свързана със строителния сектор, а както е известно той е сред най-пострадалите към настоящия момент.

Основната задача, която стоеше и стои пред мен като ръководител на НИСИ е на първо място да запазим живота и здравето на служителите, да създадем нормална обстановка за работа, точни графици на заетост, и на следващо място – да запазим и разширим основния обем и обхват на дейност на Института.

И благодарение на взетите навременни мерки и при пълното и безусловно спазване на епидемичните предписания на Националния оперативен щаб, съм удовлетворена че не допуснахме нито един служител на НИСИ да се зарази с опасния коронавирус.

През изминалата година НИСИ продължи успешно да изпълнява Инвестиционна програма за технологично обновяване и оборудване на лабораториите си. Как това се отрази на качеството на предлаганите от Института услуги?

Да, за 2020 година НИСИ завърши Първи етап от изпълнението на сериозна и амбициозна Програма за стабилизиране и развитие на Института.

Остарялата материално-техническа база строена през 60-те години и липсата на планови ремонти от 80-те години наложиха необходимостта от изпълнение и основно реновиране и дооборудване на Института.

Когато стартирахме инвестиционната програма много колеги казваха, че това е абсурдно, че не е моментът да се влагат средства в ремонти, а да се чака приключването на Пандемията. И те имаха своите аргументи. От една страна задълбочаващата се икономическа криза и липсата на перспектива и от друга – намаления обем дейности стигащи до 25-28 %, както и физическото присъствие на строителни работници от външна строителна фирма в сградата /средно по 20-25 човека в продължение на няколко месеца/.

Или казано накратко, когато голяма част от компаниите водеха битка за оцеляване, НИСИ започна битка за израстване и развитие. И успяхме!

Със собствени средства и одобрен проект „Подобряване условията на труд и отдих на персонала чрез ремонти в съществуващ или нает сграден фонд“ към МТСП успяхме да завършим Първия етап от инвестиционната програма.

Това потвърди моето дълбоко убеждение, че когато има енергия и ясни приоритети и цели – нищо не може да те спре! Дори и Пандемия!

Успешно завърши мащабна инвестиционна програма по изграждането и модернизацията на две нови лаборатории в Сектор „Строителна химия и изолации“ на стойност над 389 хил. лева.

Част от инвестиционната програма е и техническото и технологично дооборудване на лабораториите на Института.

Само за сравнение, ако за 2017-2018 година средствата вложени за закупуване на ново технологично оборудване са възлизали на 218 лева, то само за последната година те са в размер над 139 хил.лева.

НИСИ закупи последно поколение уред, произведен от канадската компания Thermtest за измерване на топлопроводимост, топлинна дифузия и специфична топлина.

Моделът на уреда е Heath Flow Meter-100, в който са интегрирани лесна за използване бърза техника за измерване на топлопроводимост и измерване на термично съпротивление на изолационни продукти, строителни материали, опаковки, сглобки и други. Измерването на топлопроводимостта е показател за способността на даден материал да провежда топлина и може да бъде критично за определяне на енергийната ефективност и топлинните характеристики на материалите. Топломерът на фирма Thermtest HFM-100 е проектиран и произведен да съчетава най-висока точност, повторяемост, най-широк температурен диапазон с водещи в индустрията характеристики. Работи по международните стандарти: ASTM C518, ISO 8301, и EN 12667.

Лабораторията ни “Строителна Физика” активно работи по измерванията свързани с нормите на шум и шумоизолации. НИСИ се довери на първокласната акустичната апаратура на датската фирма Brüel & Kjær.

Лабораторията ни „Строителни конструкции и земна механика“ е оборудвана с нов ултразвуков уред за безразрушително изпитване на бетон и скални материали за установяване на структурни повреди в материали и конструкции, определяне динамичен модул на еластичност, а косвено – и за оценка на якостните характеристики на материала. Позволява прилагането на най-съвременни методи при извършване на лабораторни изпитвания (например за мразоустойчивост) и при обследване на строителни конструкции.

От миналата година НИСИ разполага и с осъвременена версия на апарата Los Angeles, за изпитване на дробимост на добавъчни /скални/ материали. Същият се прилага и при изследване на влиянието върху якостните характеристики на материала, на циклично замразяване и размразяване и при термичен шок.

Апаратът е оборудван и с шумозащитен шкаф, което допринася за осигуряване на здравословни условия на труд и подобряване на работната среда в Института.

Бих желала да илюстрирам с няколко примера какво е финансовото състояние на дружеството.

През 2019 година дружеството бе на загуба над 500 хил.лева. След изпълнение на Първи етап от инвестиционната програма и новозакупеното технологично оборудване в размер на 139 хил. лева, компанията завърши годината на печалба над 320 хил.лева.

Сега предстои кандидатстване на дружеството по Европейски проекти за изпълнение на Втория етап от инвестиционната програма по саниране и реновиране на сградата на НИСИ с адрес гр. София, ул. Илия Бешков №1.

Положителен факт от работата на дружеството е, че от началото на Пандемията към настоящия момент няма промяна в трудовата заетост, няма нито един уволнен или съкратен служител. Нещо повече – успяхме да назначим 7 млади специалисти, да повишим трудовите възнаграждения на голяма част от колектива, както и допълнително да стимулираме с ваучери за храна всичките си работници.

В НИСИ работят висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит. Как тяхната работа е в помощ на строителния бизнес в България?

Да, така е. Азбучна истина е, че това е нашият най-голям капитал.

Можем да изпълним най-амбициозната инвестиционна програма, да закупим оборудване за милиони лева, ако не са налице високообразовани и квалифицирани специалисти, всичко губи смисъл.

Аз не спирам да повтарям, че в НИСИ работят едни от най-уважаваните и компетентни специалисти, автори на научни публикации и утвърдени учени, някои от които работят в Института повече от 30-40 години.

Тук искам да отбележа едно емблематично име – проф. Георги Цветков, започнал своята професионална кариера през далечната 1959 година и вече 62 години неуморно работи в НИСИ.

Г-жа Мая Косева връчва голямата награда и специална грамота за дългогодишна дейност и принос в развитието на НИСИ на професор Георги Цветков

Специалистите на НИСИ се занимават с проектиране и изпълнение на нови технологии. Като примери мога да посоча: Развитието на пакетноповдиганите плочи, потактовото избутване на моста над река Лимпопо между Южна Африка и Зимбабве, напрягането на пръстена на Бузлуджа и др.

НИСИ е търсен партньор при обследването и извършването на експертизи на национални обекти като: Аспарухов мост гр. Варна, Софийското метро, тунел Витиня и др.

Как бихте оценили нивото на българското строителство, с което се срещате ежедневно? Отговаря ли то на високите европейски и национални изисквания?

На този въпрос няма еднозначен отговор. В голяма част от обектите, които обследваме срещаме високо качество, по нищо неотстъпващо на европейските стандарти.

Има обаче и фирми, които правят компромис с качеството на строителството и точно тук се вижда ролята на НИСИ, като коректор, чрез резултатите от изпитванията, които извършваме.

При нас ежедневно постъпват проби за изпитване от най-различни строителни продукти.

Едните се представят за изпитване от производителите или вносителите. С резултатите от нашите изпитвания на различни съществени характеристики на продуктите те обявяват в декларациите си стойностите на характеристиките на влаганите материали.

Потребителите, запознавайки се с тези резултати, преценяват, дали този строителен продукт удовлетворява техните потребности. В тези случаи производителят само избира и представя за изпитвания продукта си. Рядко някой продукт не отговаря на декларираните си характеристики.

Много по-важен е другият случай, когато строителят, инвеститорът или надзорът вземат проби от доставените на строежа продукти за контролни изпитвания или т.н. изпитвания за идентичност. Проверява се, дали характеристиките на изпитаните проби отговарят на декларираните от производителя. Правилно е това да се прави преди влагане в строежа като превантивна мярка срещу некачествено строителство или влагане на продукти с по-ниско качество от предписаното в проектите. В двете си акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025:2018 лаборатории НИСИ провежда изпитвания на почти всички основни строителни продукти: бетони, строителни стомани и метални продукти, естествени скални материали и фракции от тях, бетонни и стоманобетонни продукти (павета, плочи, тръби, траверси, капаци за ревизионни шахти и др.), цименти и други свързващи вещества, химични добавки, продукти на строителната химия, хидроизолации и геотекстил, дограми, топлоизолационни продукти и системи, звукопоглъщащи материали, елементи от строителни конструкции и земна механика и др. Провеждаме и на място натурни изпитвания на конструкции и конструктивни елементи.

В по-голямата си част, изследваните материали отговарят на декларираните си характеристики. На строежите има основно два проблема. Първият е, дали в проекта са записани всичките изисквания към даден строителен продукт, което да осигури дълготрайност и устойчивост на продукта при експлоатация. И дали строителят съблюдава всички предписани характеристики, когато избира какъв продукт да вложи.

Например ако се прави бетонна настилка, подложена на значително натоварване и износване, то бетонът трябва да е поне клас С35/45 и с водоциментно отношение не по-голямо от 0,45, независимо от това, че изчисленията показват, че е достатъчно клас напр. С25/30. Допълнително се извършва повърхностна обработка по предписание на проектанта – изисквания на Таблица NA.F.1b на Националното ни приложение за бетон БДС EN 206:2013+A1:2016/NА:2017. За устойчиво строителство е важен правилният избор на влагания продукт, а не продуктите да се избират по най-ниска цена.

Вторият проблем е спазване на технологията на полагане на строителните продукти на строежите. Дори и най-качественият продукт може да се компроментира, ако не е спазена технологията, предписана от производителя. Това трудно се установява постфактум на строежа при наличие на дефекти и винаги е обект на технически експертизи и проекти за възстановяване.

И именно тук е решаващата роля на НИСИ!

НИСИ дари с доброволни средства топъл обяд на медицинските работници от Ковид отделението на софийска болница

Икономическата развръзка от Пандемията показва, че не можем да се спасяваме поединично, както обикновено сме свикнали – коментира г-жа Косева. Водени от това разбиране в НИСИ се учим независимо от възрастовите различия, образование, манталитет да се обединяваме, да бъдем едно неделимо цяло, като дружество и колектив.

И именно това е новата солидарност за която тези месеци толкова много се говори и изписа. За нас това не са просто думи или фрази. Нашата убеденост, е че само заедно ще преминем през изпитанието Ковид.

Затова и Институтът се включи в националната кампания на Министерство на здравеопазването и дари с доброволни средства топъл обяд на медицинските работници от Ковид отделението на Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД.

Това е нашият скромен принос!

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.