Научноизследователски
строителен институт

НИСИ проведе изпитване на четири броя единични фундамента. Целта на изпитването е да бъде изследвано поведението на връзката между двете стъпки на фундаментите. Напрегнатото състояние на фундаментите включва нормална сила, двойно огъване и двойно срязване.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.