Научноизследователски
строителен институт

Човек не става лидер, той се ражда лидер!

Мая Косева, Управител на НИСИ, пред Banker Special

Госпожо Косева, завършили сте висшето си образование в СУ “Климент Охридски”, със специалности “Българска филология” и “Психология”. Как стана така, че се ориентирахте към сферата на бизнеса?

Да. Завършила съм СУ “Климент Охридски” с отличие и това е базовото ми образование. В продължение на повече от 15 години повишавам професионалната си квалификация чрез различни обучителни програми за формиране и изграждане на професионална компетентност в областта на управленския мениджмънт, предприемачеството и стратегически комуникации в институти и специализирани центрове у нас и в Европа, докато аз самата не получих възможността да бъда ментор. И така до днес.

В живота си се опитвам стриктно да спазвам максимата: „Ден в който не си научил нищо ново, е пропилян ден!“.

Разбира се, ако човек не работи върху себе си, не отделя достатъчно време за самоподготовка, каквото и образование да има никога няма да бъде готов да управлява, нито себе си нито екип от хора. В този смисъл винаги залагам на две неща: Поуките от биографиите на успели хора в политиката и бизнеса и лични срещи с такива личности, когато това е възможно. Опитът на другите, трудният път към успеха винаги е моя отправна точка. Затова и в годините инициирам и участвам в редица знакови мотивационни проекти. Първият такъв проект бе за успелите жени на България и се организира от Международната организация ЗОНТА Интернешънал София, чиито председател бях дълги години.

Не бих казала, че съм се ориентирала към сферата на бизнеса. Почти 20 години от съзнателния ми живот премина в политиката. Работих като парламентарен секретар, член на парламентарни комисии по разработване на различни проектозакони, Съветник на Министъра на регионалното развитие и благоустройство и Съветник на Министъра на икономиката и енергетиката.

Конкретната ми работа в бизнеса е свързана с участието ми в управлението на една от най с авторитетните австрийски компании “Христоф груп”, която създаде своя дъщерна фирма в България, на която в продължение на 5 години бях акционер и изпълнителен директор. Това е времето в което натрупах ценен практически и международен опит в управлението и мениджмънта на компания, която оперира в областта на енергетиката в над 50 страни в света.

Била сте в ръководството на много авторитетни компании като “Автомагистрали” ЕАД,“Ел би булгарикум” ЕАД, на хотел “Рила”, “Христоф консултинг груп. Къде в досегашната си кариера се сблъскахте с най-големите предизвикателства?

Трудно е да се каже кое е най голямото предизвикателство. За мен всяко ново начало е предизвикателство! Аз съм отговорен човек и всеки път, когато започна нещо ново се „хвърлям“ с цялата си енергия, любов и страст! Както се казва, така да обичам това което правя, че да си струва жертвата, да не мога да си представя да върша нещо друго, да изключа всички рационални аргументи и страхове, да приема риска и да вярвам 100 % в успеха на начинанието.

Не случайно мотото от което се ръководя е: „Аз не опитвам“. „Аз успявам“.

Трудно ли е да се ръководи толкова мащабна институция като Научноизследователския строителен институт, как успявате да се справите на фона на настоящата икономическа ситуация?

Да, абсолютно правилно отбелязвате че Научноизследователският строителен институт е институция.

Създаден в далечната 1899 година и е устоял на хиляди историческите превратности до днес. В неговата над 120-годишна история има периоди на забележителни успехи, на растеж и развитие, но и периоди на застой и разруха. Но независимо от превратностите на времето е съхранена енергията и духа на хората, които работят в него.

Малцина знаят, че през 60-80-те години на миналия век нито един километър, хоризонтален и вертикален не е изграден без строителната експертиза на Института, който е наброявал стотици инженерни строителни и проектантски кадри, с поделения във всички областни градове в България.

Под професионалния и прецизен поглед на строителните експерти на НИСИ са проектирани и строени най големите инфраструктурни и знакови обекти и съоръжения в България и редица обекти в Европа, Азия и Африка.

И до днес се разказват истории как за няколко нощи специалистите на НИСИ разработват специална рецепта за бетона, с който е строен виадукта на АМ „Хемус“ и мостовете на Бебреш.

Сега в НИСИ работят над петдесет специалисти в областта на строителната химия, физика, строителни конструкции и земна механика и други. Функционират две изпитвателни лаборатории, акредитирани по БДС EN ISO/IEC 17025 от ИА "Българска служба за акредитация" (ИА БСА) - Изпитвателен център по строителство (ИЦС) и Изпитвателна лаборатория по строителни материали (ИЛСМ). Лабораториите разполагат с необходимите технически средства и високо квалифициран персонал с дългогодишен опит в  извършване на изпитвания на строителни продукти, материали и изделия, на строителни конструкции, елементи и детайли на технологично оборудване за клиенти от страната и чужбина.

От 2003 год. развиваме дейност по оценяване на съответствието на строителни продукти. Понастоящем НИСИ е нотифициран орган, определен от Европейската комисия за изпълнение на задачи, свързани с оценяване на съответствието на строителни продукти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011. и е включен в базата данни на Европейската комисия.

НИСИ е и оторизиран орган за оценяване на съответствието на строителни продукти и издаване на български технически одобрения (БТО) за съответствие с националните изисквания на МРРБ за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

На 13-тата Конференция по транспортна инфраструктура - "България на Балканите свързаност. Мисия безопасни пътища"

Въпреки икономическата криза в последните две години Институтът успява да запази своето стратегическо място в изпитвателната и сертификационна дейност в строителната индустрия.

Очевидно Пандемията COVID-19 постави в изключително трудна ситуация работата на всички компании, на всички сектори на стопанския живот, на всички нива на управление. И на работодатели и на работещи.

Научноизследователският строителен институт е един от най-потърпевшите, защото нашата основна дейност /изпитвателна, изследователска и сертификационна/ е пряко свързана със строителния бранш, а той е сред най-пострадалите в последните години.

Още от началото на 2020 година месечните ни обороти спаднаха средно с 30%, обемът на работа се сви до критичния минимум. И ако през миналата година успяхме да преодолеем изоставянето в ръста на развитие на Дружеството, то от началото на тази година икономическата обстановка се усложни от неочаквано високия ръст на инфлацията, повишаване на цените на енергоносителите и войната в Украйна.

За мен като работодател най-лесното, безболезнено и естествено решение би било да съкратя част от служителите и да се регистрират в Бюрата по труда, но имайки предвид анализът на състоянието на пазара на труда в момента правим всичко възможно да запазим всеки един служител, всеки един експерт.

Анализирайки сложната икономическа ситуация мисля, че е дошло времето да отворим онази голяма и от доста време отклонявана и отлагана тема за лоялността на бизнеса към Държавата? Трябва ли да започнем да „мрем като мухи“ за да се научим да спазваме правилата по които живеем, а не по „Андрешковски“ да бутаме каруцата в калта? И от сутрин до вечер да задаваме въпроси: „Къде е държавата, къде са помощите, как ще бъдем обещетени?“ Да! Важни и неотложни въпроси, но дали всички ние като работодатели спазваме ангажиментите си към държавата?

Сега големите въпроси пред Института са няколко: как да се научим да живеем и работим в условията на пандемия, как ще се справяме с кризите, които следват една след друга, как ще живеем и работим когато на километри от нас бушува война?

Очевидно ще се нуждаем от промяна! Вероятно и от нов бизнес- модел, от промени в управленските методи. Опитът от тези трудни две години и задълбочаващата се икономическа криза ще покажат кои от дейностите за в бъдеще ще можем да аутсорстваме; как ще прехвърлим определени рискове; от кои от не рентабилни звена ще следва да се откажем; как ще управляваме финансовите си средства, които очевидно ще бъдат силно намалени; как да запазим пазарния си дял и ценовите нива преди кризата, как реалистично ще прогнозираме и планираме, за успешно справяне с конкуренцията, за минимизиране на загубите и т.н.

Защото сложната икономическа обстановка е изпитание не само за икономиката, за оборотите, за печалбите и загубите! Тя е изпитание за всеки един от нас!

Как ще живеем след кризата? И дано това да не е въпрос без отговор! Според мен най-важното сега е да се намали безсмисленото и често пъти противоречиво говорене за кризите, защото това насажда несигурност и страх, нагнетява напрежение….Не искам да живея с въпроса: „Иде ли новата голяма депресия“? Кога ще Свърши войната в Украйна? Кога ще се върнем в нормалния си начин на живот?

Сега всички анализатори вкупом тръбят как светът след кризата и войната вече няма да е същият! Колко страшно и трудно ще бъде! А това ще убие повече хора, отколкото вируса, отколкото кризите, отколкото войната!

Нека всеки един от нас да се съсредоточи върху онова, което умее най-добре, върху работата си, да се концентрира върху това, което зависи от него.

Кои са ключовите проекти, по които работите в момента?

Основна задача пред ръководството на НИСИ е Дружеството да запази своето стратегическо място в изследователската, изпитвателната и сертификационна дейност в строителството, да се повишава качеството на предлаганите услуги, доверието на клиентите в нас и да се увеличава основния обем и обхват на пазарна ниша в сектора.

През миналата година НИСИ разшири обхвата на акредитация от ИА БСА с нови изпитвания, които да отговарят на актуалните потребности в строителния сектор, свързани с укрепване на свлачища, срутища, строителство и ремонт на тунели, жп линии и др. С това разширение на акредитацията НИСИ се утвърди като лидер в областта на изпитвания на инжекционни анкери и динамични изпитвания свързани с умора на стоманобетонни траверси.

Независимо от сложната икономическа и военнополитическа обстановка, неритмичните доставки, загубата на партньори и клиенти от Русия и Украйна, ние работим всеки ден, за всеки наш клиент.

Как виждате НИСИ например след 5 години, кои са целите, които искате да постигнете в близкото бъдеще?

Не спирам да мисля, не спирам да мечтая за това!

На първо място, бих искала да се запази и съхрани този прекрасен екип от мотивирани специалисти и да бъде обновен с нови, амбициозни и креативни млади хора.

На следващо място, да завършим Втория етап от Инвестиционната програма за стабилизиране и развитие на Дружеството, с нова съвременна сграда и последно поколение технологично оборудване.

И съм убедена, че това ще се случи, защото компания която е оцеляла и е  жива 120 години, не разчита на външна помощ и субсидии, нито на рекламни и PR кампании, а е създадена и изградена от силни личности, носи своя дух на автентичност и устойчивост, която е способна да реагира на всякакви извънредни и непланирани събития, такава компания ще продължи да се развива поне още 120 години.

Бизнес дамата празнува рожденния си ден със съпруга си

През годините сте се доказала като успешен бизнес лидер, има ли рецепта за постигане на успех в сферата на бизнеса?

Благодаря за тази оценка!

Мисля си, че ако някой даде ясна, точна конкретна и общовалидна рецепта за успеха ще бъде номиниран за Нобелова награда.

Въпреки тоновете книги и полезни съвети как да станеш успешен лидер, всеки постига успеха по свой начин следвайки своя собствен път, стъпка по стъпка.

Няма правила валидни за всичко и за всички!

Няма пътна карта за успеха в живота и бизнеса!

Сигурно много анализатори и научни антрополози няма да се съгласят с мен, но моето лично мнение е, че Лидер не се става! Лидер се ражда!

Да, можеш да си директор, началник, управител и да не бъдеш лидер! Защото лидер не се става с овластяване. Не си истински лидер ако не познаваш личните си качества, не си критичен, но най вече самокритичен, не се вслушваш и пренебрегваш мнението на хората с които работиш, не умееш да контактуваш с всеки свой служител, не познаваш проблемите на хората си, не залагаш на силните им страни.

Истинският лидер трябва да вдъхва увереност, дори когато самия той е неуверен. И най важното, да не си присвоява чужди заслуги и да умее да носи лична отговорност при провал.

Само човек, който познава както изкусителния вкус на славата, така и горчивия вкус на поражението може да бъде истински лидер. И да не забравяме, че трябва да бъдем особено внимателни, защото никой не е застрахован срещу провал, но и никой не е абониран за успеха. И когато си правиш кариерни експерименти винаги трябва трезво и обективно да преценяваш субективните си възможности.

Имате ли еталон в професионално отношение, човек от когото се възхищавате или чиито съвети Ви помагат?

Нямам конкретен човек или еталон, когото да следвам. Днес за съжаление става все по трудно да намерим личност, която да те вдъхновява, респектира, да бъде твой кумир и идеал.

Вие сами виждате кризата в лидерството в Европа и света. А точно сега в момент на икономическа криза, непредвидима инфлация и война, светът се нуждае от своите лидери и герои като Е. Линкълн, М. Ганди, Н. Мандела, М. Тачър и др.

Как прогонвате стреса от напрегнатото ежедневие, спортувате ли имате ли хобита?

Да се бориш със стреса е като да тичаш след самолет.

Моята рецепта е проста. Обичам да чета, да пътувам, да плувам, но най вече ме зареждат срещите с позитивни и интересни хора.

Част от времето ми е заето с ангажиментите ми като член на УС на Виенския клуб към Австрийско посолство. Участвам активно в работата на сдружение „Дамски форум“, което наскоро бе домакин на международна среща за ролята и мястото на жените в управлението, гост – лектор на която бе Чери Блеър.

Работя активно и в АВС-Австрийския бизнес в България.

В годините съм съ-учредител на клуб „Бизнес лейди“, фондация „Юнион Арт“ и др. Избирана съм за бизнес дама на годината.

Кои са любимите Ви дестинации за ваканция или за приятен уикенд?

Пътуването е моята страст, но за съжаление в последните две години, възможностите за пътешествия рязко се ограничиха. Като се замисля без Антарктида съм била на всички континенти. Обичам не само туристическите дестинации, но и места които малко хора са посетили. Например била съм в Северна Корея, Монголия, Шри Ланка, Узбекистан, Ангола, Тунис, Китай, Япония, Нос Кабу Да Рока, Кабо Бранко, Марока, Зимбабве, Аржентина, Бразилия, Сингапур и др. Голямата ми мечта е да видя Тибет, Великденските острови в Полинезия и Ледените пещери в Аляска.

На сафари в пустинята " Дубай"

Отскоро открих за себе си и круизните пътешествия. Всяко пътуване е едно ново приключение, ново усещане! То ме зарежда, носи ми нови познания за една друга различна култура, носи нови емоции и незабравими спомени.

На о-в Кох Самуи, Тайлант, Будистки храм, известен като "Големия Буда"

Всеки път откривам нещо ново за природата, света….. и най вече за себе си. Това е богатство, което никой не може да ти отнеме!

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.