Научноизследователски
строителен институт

НИСИ и НИИСМ са вече едно семейство.

От 2018 г. в състава на НИСИ влиза и Научноизследователски институт по строителни материали /НИИСМ/.
Предметът му на дейност включва:
научноизследователска, нормативна, експертно-консултантска, изпитвателна, сертификационна, проектантска, иновационна и инженерингова дейност в областта на строителните технологии, материали и продукти, конструкции на сгради и строителни съоръжения (включително и антисеизмичното им осигуряване), строителна физика, химия и изолации, строителни машини, информационно и научно-техническо обслужване на строителни фирми, общинската, държавна и съдебната администрации.

още новини

Пишете ни
централен офис
бул. "Никола Петков" 86
гр. София, 1000
България
ул. "Илия Бешков" 1
гр. София, 1000
България
© 2019 nisi.bg | Всички права запазени! Информацията и документите на уебсайта на Научноизследователския строителен институт (НИСИ) са обект
на защита на авторското право и други форми на защита на интелектуалната собственост. В сайта са използвани снимки и илюстрации на НИСИ, "Булфото" и iStock by Getty Images/Guliver Photos.